Provádění analýzy PCR pro hepatitidu C a dekódování výsledků

Analýza PCR proti hepatitidě C je studie, jejímž hlavním účelem je identifikovat genetický materiál původního původu. Analýza odhaluje příčinný účinek onemocnění pomocí polymerázové řetězové reakce. Tato diagnóza má vysoký stupeň přesnosti, specificitu pro zjištění nepřítomnosti nebo přítomnosti virové infekce.

Podstata diagnózy

Za účelem provedení analýzy PCR pro stanovení viru hepatitidy C od pacienta se odebírá žilní krve, která potenciálně obsahuje HCV požadovanou virem RNA (ribonukleové kyseliny).

Test PCR na hepatitidu C předpokládá postup, kdy se k pacientovým krevním částicím přidá následující:

 • primerů (krátké uměle syntetizované oblasti nezbytného genu);
 • speciální enzym (RNA polymeráza).

Po shromáždění biologického materiálu je poslán pro výzkum v laboratoři. Jedna část krve je potřebná pro přímou analýzu PCR, druhá je odeslána do studie metodou ELISA. Enzym je schopen v krátkém čase zvýšit počet genetického materiálu viru patogenu. Ve zvláštním zařízení se provádí několik cyklů tepelných a chladicích procesů. V závěrečné fázi je získaný materiál porovnán s geny viru a je učiněn závěr o přítomnosti nebo nepřítomnosti patologie v těle pacienta.

Podstata a provádění analýzy PCR v laboratoři. Natočeno SiberianMedicalLaboratory.

Druhy výzkumu

Existují 3 typy diagnostiky, které umožňují určit přítomnost viru hepatitidy C v lidském těle:

 • genotypizace;
 • kvalita;
 • kvantitativní.

Kvalitativní metoda

Diagnóza hepatitidy C s kvalitní metodou je použitelná u pacientů, u nichž jsou v krevní zkoušce detekovány protilátky proti viru. V případě přítomnosti akutní fáze HCV RNA taková diagnostická opatření umožňují určit přítomnost onemocnění během 1-2 týdnů po infekci. Během tohoto období nemusí být protilátky proti hepatitidě C ještě vyvinuty.

Kvantitativní metoda

Pro stanovení koncentrace viru v krevních vzorcích se používá kvantitativní diagnostická metoda. Takový test viremie (stupeň koncentrace) umožňuje přesně stanovit počet jednotek virové RNA. Konečný výsledek je vyjádřen v odpovídajícím objemu. Pokud mluvíme o kvantitativní analýze, ukazatele jsou měřeny v 1 ml (1 kub. Cm).

Parametr virové zátěže znamená úroveň infekčnosti onemocnění, tj. Odráží míru "infekčnosti" pacienta. V praxi to znamená, že čím vyšší je koncentrace viru v krvi, tím větší je pravděpodobnost, že pacient infikuje ostatní s hepatitidou C. Kvantitativní metoda výzkumu také umožňuje stanovit kvalitu a účinnost provedené léčby.

Genotypizace

Genotypizace odhaluje mutace vyvolávajícího onemocnění. Před stanovením léčebného plánu je určen genotyp viru: na něm závisí kvalita a trvání léčby. Například při léčbě onemocnění typu I je účinnost 60%, u typu II, III - asi 80%.

Výhody analýzy PCR pro hepatitidu

Mezi hlavní výhody postupu patří:

 1. Možnost včasné diagnostiky. PCR analýza je schopna detekovat přítomnost viru v raných stádiích infekce.
 2. Nízké výsledky chyb. Studovaný biologický zdroj umožňuje diagnostikovat část genetického materiálu, která je charakteristická pouze pro jeden typ virové infekce. Tato okolnost umožňuje zabránit falešným diagnostickým výsledkům.
 3. Vysoký stupeň citlivosti. PCR analýza je schopna detekovat RNA virus v malých množstvích, což také umožňuje sledovat latentní infekce v čase.

Indikace pro

Testování PCR pro hepatitidu C je nezbytné, je-li k dispozici:

 • mít kontakt s nemocnými, což by mohlo vést k infekci;
 • příznaky jaterní cirhózy (zvětšení sleziny, neobvyklé změny velikosti jater, detekce žilního plexu na břiše pod kůží);
 • pozitivní výsledky testu ELISA;
 • zvýšená aktivita AST a ALT (projevující se biochemickou analýzou krve);
 • nutnost kontrolovat provádění antivirové terapie;
 • počáteční fáze léčby pro potřebu stanovení virové zátěže;
 • provedení závěrečné fáze léčby k odstranění možných recidiv;
 • přítomnost hepatitidy B u pacienta za účelem vyloučení vývoje smíšeného poškození jater.

Jak se připravit na darování krve pro studie PCR

Příprava analýzy PCR zahrnuje následující doporučení:

 • krev se užívá ráno;
 • analýza se provádí na prázdném žaludku, proto doporučujeme provést přestávku mezi posledním jídlem 8-10 hodin;
 • několik dní před diagnózou by měla být vyloučena mastná, pikantní a smažená jídla, alkoholické nápoje a kouření;
 • jeden den před analýzou by se mělo zdržet těžké fyzické námahy, vyloučit třídy v posilovně nebo plaveckém bazénu.

Výsledky analýzy: normy a odchylky

Samotná analýza není dlouhá a vysoce kvalifikovaný specialista na hepatologii nebo specialisty na infekční onemocnění dešifruje výsledky PCR pro hepatitidu C. Na základě výsledků analýzy je pacient diagnostikován.

Za účelem správného rozčlenění výsledků průzkumu jsou zohledněny následující ukazatele:

 • biochemická analýza krve;
 • ultrazvukové údaje;
 • výsledky biopsie.

Interpretace kvantitativní analýzy

Při získávání výsledků kvantitativní analýzy PCR se berou v úvahu následující ukazatele:

PCR analýza pro hepatitidu s transkriptem

Hepatitida C je onemocnění virové jater způsobené flavivirovým HCV (z anglického slova virus hepatitidy C), jehož struktura obsahuje molekulu ribonukleové kyseliny (RNA). RNA nese genetický kód viru. Jeho přítomnost umožňuje analýzu PCR pro hepatitidu C.

Nebezpečí HCV pro člověka spočívá v tom, že tzv. Sérologické okno (doba mezi infekcí a výskytem reakce z imunitního systému) může být poměrně dlouhá - od několika týdnů po šest měsíců.

Nezjistí infekci a začne léčbu včas.

V závislosti na individuálních charakteristikách organismu se nosič HCV může projevovat v akutní formě a také se vyskytuje jako chronické onemocnění, které bude vyžadovat dlouhou a nákladnou léčbu. Když jsou detekovány protilátky proti HCV, provádí se řada laboratorních testů, včetně PCR pro hepatitidu C. Tento test se provádí u všech lidí, u nichž byly nalezeny protilátky proti HCV.

Co je analýza PCR?

Laboratorní analýza PCR pro hepatitidu C - studium biologického materiálu za účelem detekce přítomnosti flavaviru.

Polymerázová řetězová reakce (jak zkratka znamená) ukazuje kvantitativní hodnotu virové léze v těle, její kvalitativní vlastnosti, stejně jako genotyp viru obsahujícího RNA.

Na jejich základě a na základě dalších analýz se stanoví způsob a trvání léčby, stejně jako epidemiologický faktor (stupeň rizika přenosu na jiný nosič).

Co je analýza hepatitidy C RNA?

Hepatitida C PCR se také nazývá analýza RNA (HCV RNA), protože Flavavirus obsahuje částice RNA s velikostí virionu 30-60 nm. Jedním z rysů tohoto mikroorganismu je vysoká sklon k mutacím.

Každý z poddruhů (genotypů) viru má jiný odpor, který způsobuje různé metody léčby a povahu další prognózy pro pacienta.

Biologický materiál (žilní krev) je podáván na prázdný žaludek a zpravidla je testován metodou Real-Time PCR (vysoce citlivá diagnostika v reálném čase s dolní hranicí detekce 15 IU / ml pomocí uzavřených automatizovaných systémů).

Existují další testy, například COBAS AMPLICOR s citlivostí 50-100 IU / ml. Pro jakýkoli laboratorní test je důležitá prahová citlivost, tj. schopnost činidla detekovat minimální koncentraci viru v biologickém materiálu.

Referenční hodnota testu (normální hodnoty) není "nalezena".

Typy analýzy pro hepatitidu C pomocí PCR

Hepatitida C PCR zahrnuje tři důležité složky:

kvalitativní analýza; kvantitativní analýza; genotypizace.

Tyto testy umožňují určit povahu viremie, stejně jako genetické vlastnosti patogenu. V závislosti na citlivosti diagnostického systému se studie provádí jednou a někdy se provádí druhá zkouška s citlivějším činidlem pro potvrzení nebo vylepšení výsledků.

Vysoce kvalitní PCR hepatitidy C

Kvalitativní analýza PCR na hepatitidě C je dalším běžným názvem pro analýzu polymerázové řetězové reakce. Standardní citlivost testu, která umožňuje detekci přítomnosti virových lézí, je v rozmezí 10-500 IU / ml.

Záporná analýza PCR pro hepatitidu C ukazuje, že koncentrace viru v krvi pacienta je pod prahem citlivosti diagnostického systému.

Pokud vysokokvalitní PCR dala odpověď "nezjištěnou", je pro následnou léčbu důležité zjistit prahovou hodnotu citlivosti činidla.

Pozitivní odpověď na test PCR na hepatitidu C může být podána již 4-5 dní po infekci HCV.

Proteinové frakce na flavavirus se objevují mnohem později.

Hepatitida C Kvantitativní PCR

PCR kvantitativní hepatitida C je indikátorem virové zátěže, která odráží hladinu RNA v krvi v těle. Jedná se o ukazatel, který ukazuje, kolik fragmentů virové RNA je obsaženo na kubický centimetr krve. Výsledky PCR RNA hepatitidy C v kvantitativním testu v konvenčním systému jsou uvedeny v mezinárodních jednotkách na mililitr (IU / ml) a mohou být zaznamenány různými způsoby, například 1,7 milionu nebo 1 700 000 IU / ml.

Kvantitativní PCR diagnostika hepatitidy C je před zahájením antivirové léčby předepisována pacientům a v 12. týdnu léčby, aby bylo možné zhodnotit výsledky zvolené metody léčby HCV. Virová zátěž umožňuje určit tři důležité ukazatele onemocnění:

infekčnost, tj. stupeň rizika přenosu viru z jednoho nosiče na jiný (čím vyšší je koncentrace RNA z FLA, tím vyšší je pravděpodobnost infekce jiné osoby, například sexuálním kontaktem); metoda a účinnost léčby; trvání a prognózu antivirové terapie (čím vyšší je virální zátěž, tím trvá léčba delší).

Kvantitativní PCR diagnostika hepatitidy C závisí na typu laboratorní zkoušky a prahu její citlivosti. Dolní hranice normy se považuje za indikátor do 600 000 IU / ml, průměrná hodnota je v rozmezí 600 000-700 000 IU / ml. Výsledky 800 000 IU / ml a výše jsou považovány za vysoké hladiny viru obsahujícího RNA.

Důležité: neexistuje přímý vztah mezi hladinou HCV RNA v krvi a závažností onemocnění. Pacient může mít velmi vysokou virovou zátěž, ale to neznamená, že došlo k vážnému poškození jaterních buněk.

Genotypizace

Vzhledem k vysoké mutační aktivitě HCV v přírodě je při testování důležité zjistit, který virový genotyp je v krvi pacienta. Celkově bylo na planetě zaznamenáno 11 genotypů viru hepatitidy C, které zahrnují mnoho poddruhů (podtypů). Na území Ruské federace bylo rozděleno 1,2 a 3.

Hepatitida C PCR RNA spolu s genotypizací je velmi důležitou součástí analýzy od té doby umožňuje lékaři určit rezistenci (rezistenci) viru, vybrat vhodné léky a předepsat průběh léčby.

Různé HCV genotypy reagují odlišně na antivirovou terapii. Například 1 genotyp vyžaduje až 48 týdnů léčby a jeho účinnost je v průměru 60%, zatímco 2 a 3 genotypy jsou léčeny dvakrát rychleji s účinností až 85%.

Genotypování také umožňuje nepřímo určit stav jater. Například genotyp 3 HCV je často doprovázen steatózou, ve které se tuk akumuluje v buňkách orgánu.

Krevní test PCR pro hepatitidu C by měl produkovat číslo, které určuje genotyp. Laboratorní odezvy mohou říkat "ne psané" - a to znamená, že virus je v lidské krvi, který testovací systém nezjistí. To může znamenat, že genotyp není typický pro danou zeměpisnou oblast. V tomto případě byste měli opakovat analýzu s vyšší citlivostí diagnostického systému.

Dekódování analýzy PCR pro hepatitidu C

Kvantitativní dešifrování PCR pro hepatitidu C může být založeno na výše uvedených datech. Při získávání výsledků laboratorních testů jsou obvykle uvedeny následující údaje:

"Nalezeno" / "nebylo nalezeno" (vysoce kvalitní PCR pro hepatitidu C); počet frakcí obsahujících RNA, například 831,680 ME / ml (kvantitativní PCR analýza); číslo, které určuje genotyp HCV, například - 1, 2, 3, 4; Název testu je nejčastěji v reálném čase.

Nejdůležitější v rozluštění analýzy PCR pro hepatitidu C je druhý odstavec, který ukazuje virovou zátěž, která určuje prognózu, metodu a trvání léčby.

Důležité: v důsledku testu se vedle čísla s genotypem může zobrazit latinský dopis, například 1a, což znamená podtyp viru. Pro lékaře nezáleží na tom, že je zvolen pouze genotyp pro výběr způsobu léčby.

Pokud je test PCR pro hepatitidu C negativní a ELISA je pozitivní - co to znamená?

Pro dešifrování laboratorních testů je důležité kontaktovat odborníka na hepatologii nebo specialisty na infekční onemocnění, který vysvětlí informace získané v souladu s typem diagnostického systému a jeho prahem citlivosti. V lékařské praxi existuje mnoho údajů z krevních testů, které mohou člověka zavádět bez lékařského vzdělání.

Pokud je například test na hepatitidu C negativní a test ELISA je pozitivní, může to znamenat, že v krvi pacienta není v současné době žádná HCV, ale předtím trpěl akutní formou hepatitidy C. Předpokládá se, že pozitivní enzymově podmíněný imunosorbentní test (ELISA) existují v krvi protilátky, které byly vyrobeny po invazi viru v minulosti. V moderní lékařské praxi je však analýza ELISA považována za nedostatečně spolehlivá a často dává netypické výsledky, takže lékaři ji používají jako primární screening. Při diagnostice onemocnění se specialisté řídí právě pomocí PCR testů.

Užitečné video

Následující video poskytuje velmi podrobný a zajímavý popis podstaty metody PCR, jak se provádí analýza:

Závěr

Pro analýzu PCR pro hepatitidu C se obvykle užívá žilní krve. Nejčastěji dochází k dvojnásobnému příjmu biologického materiálu - pro test ELISA a přímo pro test PCR. Pro správné výsledky zkoušek je nutné dodržet základní pravidla pro laboratorní odběr vzorků biologického materiálu:

krev pro analýzu je podána v první polovině dne na prázdném žaludku; mezi odběrem krve a krví by měla trvat nejméně 8 hodin; alkohol a vyprážené potraviny by měly být také vyloučeny před provedením zkoušky; během dne před darováním krve je nutné vyhnout se vysokému fyzickému namáhání.

Výsledky krevní testy jsou obvykle připraveny následující den.

Zvláštní laboratorní studie - analýza PCR pro hepatitidu C - velmi zjednodušuje diagnostiku tohoto virového onemocnění. Hepatitida C není výjimkou. Malý vzorek krve může být testován na obsah rna a jiného genetického materiálu virové látky. Všechny osoby s protilátkami proti hepatitidě C, které cirkulují v krevní plazmě a jejichž přítomnost potvrzuje kvalitativní detekci, jsou analyzovány pomocí PCR.

Výklad výsledků je interpretován ve sloupci výzkumného formuláře jako "pozitivní" nebo "negativní" analýza. Navíc pomocí PCR je možné nejen stanovit minimální obsah viru, ale také počítat počet částic. Je tedy možné určit odhadovanou virovou zátěž a co nejpřesněji určit taktiku léčebné léčby.

Virová poškození jater

Játra jako prvek trávicího ústrojí mají obrovskou zátěž. Ve svých buňkách dochází k většině metabolických reakcí všech typů metabolismu, což zajišťuje optimální fungování všech orgánů a systémů. Současně je jeho detoxikační hodnota skvělá pro odstraňování strusky a metabolických produktů enzymatickou žlučou.

Porážka jater různými přírodními viry je pro tělo velmi nebezpečná. Rozmanitý klinický obraz a nedodržování léčby vede k hepatitidě na první místo z hlediska zdravotních rizik. Hepatitida C je chronická a může být dlouhodobě negativní a pomalu parazituje v lidském těle. Virus je přenášen biologickými tekutinami: krví a méně často spermatem. Zneužívání drog z nesterilních injekčních stříkaček, přirozené doručení infikovaných žen, náhodné poranění nebo škody ze strany zdravotnických pracovníků může vést k přenosu viru zdravým lidem.

Včasná diagnóza onemocnění je brzděna skrytým klinickým obrazem a nesystematickou patologií. Pozitivní výsledek může být prostě chybět pomocí špatně výkonných analýz. Pouze významné poškození jaterních buněk způsobuje určitou symptomatologii, avšak negativní účinek viremie pak neopouští žádnou možnost obnovení orgánu.

Moderní medicína vyvinula speciální metody pro rozpoznání nejmenších stop viru. PCR, IFA, jaterní biopsie mohou detekovat nejmenší poškození jater a minimální hladinu protilátek proti viru. Analýza pomocí PCR je nejjednodušší a nejspolehlivější v diagnostické praxi.

Kvalitativní analýza

Podstatou polymerázové reakce je vytvoření sekvence rna. Reakce se provádí v přítomnosti stejných virových proteinů v krevní plazmě.

Speciální katalyzátory umožňují syntetizovat podobnou virovou sekvenci řetězce, která je porovnána se známými nukleotidy virové RNA. Na základě toho určují virové zatížení a poškození jater.

Studie PCR odhalila více informací než jednoduchá detekce rna viru. Citlivost jednou překračuje standardní metody eph a jiné virové izolace několikrát.

PCR je schopna zachytit i jediný výskyt požadovaného genu v odebrané krvi. Taková diagnostická řetězová reakce je také velmi specifická. Sekvence nukleotidových řetězců je pro každé zvíře jedinečná, takže enzymatické primery vytvářejí identické sekvence požadované genetické informace. Tak může být každý virus detekován s nejmenší přesností, i když jeho kvantitativní ukazatel je extrémně malý.

Pacienti, jejichž krev byla nalezena protilátkami proti virové hepatitidě, provádějí kvalitativní studium PCR nebo Eph. Výsledek analýzy může být pozitivní i negativní, což v obou případech vyžaduje léčbu.

Pozitivní reakce řetězové reakce by měla být dešifrována jako přítomnost RNA fragmentů viru hepatitidy nebo jako fenomén infekce.

V krevní plazmě v okamžiku, kdy se virus aktivně množí a parazituje nad buňkami jater. Diagnostika PCR může negativně odpovídat, pokud je v plazmě jen málo částic virové RNA, pod úrovní citlivosti testu nebo vůbec ne. Po přímé infekci množství viru roste poměrně pomalu a až po 1 až 2 týdnech je schopen izolovat je nebo jiný kvalitativní výzkum.

Negativní analýzu lze získat v následujících případech:

Při odebírání materiálu v nevhodných podmínkách získání vzorku krve se znečištěním; Pokud pacient předtím dostal heparinové injekce. Při přítomnosti dalších enzymů a substrátů ve vzorkách, které narušují průběh řetězové reakce.

Kvantitativní analýza

Kvantitativní test jako mikrobiologická diagnóza je určen k určení virové zátěže. Potvrzená kvalitativní analýza viremie slouží jako základ pro určení množství genetického materiálu a jeho koncentrace. Počet zjištěných virových rna se stanoví v jednotce objemu krve, obvykle v 1 mililitru. Požadované materiály jsou vyjádřeny v mezinárodních jednotkách, některé laboratoře používají počet kopií v analýze eif.

Obvykle se kvantitativně analyzuje před jakýmkoli terapeutickým režimem. Počítání virové rna se provádí poměrně často: po jednom, čtyřech, dvanácti a čtyřiadvaceti týdnech. Dvanáctý týden je považován za indikativní, protože na základě analýzy se v tomto období provádí interpretace účinnosti terapeutických opatření.

Jakýkoli výzkum nevyžaduje důkladnou přípravnou fázi pacientů. Jediná věc, která je zakázána před podáním krve, je kouření.

Kvantitativní analýza pomocí PCR nebo IFA zahrnuje odběr vzorků z žíly.

Interpretace výsledků s vysokou virovou zátěží vychází z čísla 800 000 IU / ml. Takový pozitivní výsledek pro hepatitidu C odráží přítomnost nejméně 3 000 000 kopií na mililitr krve. Nízká hladina viremie se zastaví při 400 000 IU / ml. Výsledky studie mohou být hodnoty jako negativní odezva, stejně jako ukazatel "pod měřicí rozsah".

Kvantitativní test s odhadem "pod měřícím rozmezím" říká, že během reakce nebylo možné vypočítat RNA. Virus stále cirkuluje v těle, což naznačuje pozitivní kvalitativní test. Negativní indikátor kvantitativní analýzy pcr nebo ifa indikuje nepřítomnost rna v tomto vzorku krve.

Vírusová zátěž umožňuje dešifrovat stupeň infekčnosti patologie a nebezpečí pacienta pro ostatní. Vysoká hladina virové rna identifikovaná během PCR nebo Eph indikuje riziko nákazy pacienta.

Navzdory omezeným způsobům přenosu viru v krvi narůstá riziko přenosu viru prostřednictvím sekrecí pohlavních žláz z matky na dítě.

Kvantitativní analýza poskytuje významnou pomoc při hodnocení terapeutických intervencí. IFa a PCR odrážejí účinky antivirových léků, pomáhají stanovit načasování terapie a posuzují vznik imunity pacientů. Včasná negativní reakce laboratorních testů naznačuje úspěšnou léčbu a potřebu zkrátit dobu léčby. Pomalý pokles viremie lze interpretovat jako potřebu upravit terapeutický průběh. Úroveň virové zátěže určuje prognózu onemocnění. Hepatitida s nízkou rychlostí je pravděpodobně jednoduše léčena a virus může být zcela odstraněn z těla. Vysoká míra přítomnosti viru v krvi vyžaduje pečlivou pozornost a univerzální léčbu.

Hepatitida C je zánětlivá patologie, při níž jsou postiženy jaterní buňky. Onemocnění se vyvíjí v důsledku proniknutí viru hepatitidy C (HVC) do lidského těla.

Forma onemocnění může být akutní nebo chronická.

Nejčastěji se příznaky akutní formy nemoci, většina pacientů nejsou k dispozici, někdy nemoc je doprovázena bolestí v břiše, snížená výkonnost, zvýšená únava, nechutenství porucha, tmavý odstín moči, zabarvení stolice, žloutnutí kůže a sliznic, bolesti kloubů. Tyto příznaky se obvykle vyskytují 6-8 týdnů po infekci, ale mohou se objevit po šesti měsících.

Při vývoji těchto jevů je nutné kontaktovat zdravotnickou instituci a podrobit se komplexnímu vyšetření celého organismu. V rámci lékařské prohlídky se provádí krevní test na hepatitidu C.

Dnes s pomocí moderních diagnostických technik lze tuto patologii identifikovat v počátečním stádiu vývoje, což značně zvyšuje šance na úplné vyléčení této nemoci.

Následující skupiny lidí jsou vyzváni k testování hepatitidy C:

ženy v době nosení dítěte; osoby se známkami hepatitidy; zdravotnický personál; potenciální orgány a donory krve; drogově závislých, HIV infikovaných osob, promiskuitního intimního života.

Seznam požadovaných studií

Jaké testy mám vzít pro hepatitidu C? Pro přesné diagnostiku onemocnění, identifikaci jeho příčin a určení stavu jaterního parenchymu jsou požadovány následující studie:

obecné vyšetření moči a krve; biochemická analýza krve; PCR analýza; krevní test na detekci protilátek proti HVC; krevní test na existující protilátky proti vlastním jaterním buňkám; jaterní biopsie.

Dekodace krevních testů pro hepatitidu C provádí odborník. Zvažte podrobněji všechny metody výzkumu a pochopíme, která analýza hepatitidy C je nejpřesnější.

Obecná analýza

Při provedení obecné krevní testy na hepatitidu C můžete hodnotit stav pacienta. Změny v parametrech krve nejsou vnímány jako specifické příznaky hepatitidy, avšak s touto nemocí existují takové poruchy jako:

snížená koncentrace hemoglobinu, destiček a leukocytů; zvyšuje obsah lymfocytů; srážení krve je porušeno; míra sedimentace erytrocytů (ESR) se zvyšuje.

Obecná analýza moči umožňuje detekovat ve svém složení urobelin - pigment žluči, který se vyskytuje v moči jako důsledek narušení funkce jater.

Biochemická analýza

Biochemická analýza krve u hepatitidy C umožňuje identifikovat takové poruchy jako:

zvýšené hladiny jaterních enzymů (alanin-transamináza - ALT a aspartátaminotransferáza - AST), které vstupují do krve po poškození hepatocytů. V normálním stavu by tyto ukazatele u mužů neměly být vyšší než 37 IU / l u žen - ne vyšší než 31 IU / l. Zvýšená koncentrace ALT a AST u asymptomatické hepatitidy C je často jediným příznakem této nemoci. Kromě toho se zvyšuje hladina glutamyl-transpeptidázy alkalické fosfatázy (obvykle není vyšší než 150 IU / l). je překročen obsah bilirubinu (jak obecný, tak přímý) v krvi. Pokud hladina žlutého pigmentu v séru překročí 27-34 μmol / l, dochází k žloutence (až 80 μmol / l v mírné formě, 86-169 μmol / l - u středně závažných, nad 170 μmol / l - v těžké formě). Úroveň albuminu je snížena, koncentrace gamaglobulinů se naopak zvyšuje. Gamma globuliny jsou tvořeny imunoglobuliny - protilátky, které chrání organismus před choroboplodnými látkami. zvýšená koncentrace triglyceridů v krvi.

PCR test

Pomocí metody PCR je možné diagnostikovat příčinu choroby. Provedení této analýzy umožňuje detekovat virus v krvi, i když jeho množství je minimální. Analýza PCR pro hepatitidu C umožňuje zjistit stávající infekci v krvi již po 5 dnech od okamžiku infekce, tj. Dlouho před objevením protilátek.

Pokud je výsledek krevní testu na hepatitidu C pomocí PCR pozitivní, znamená to přítomnost aktivní infekce v těle. Pomocí této metody můžete provádět kvalitativní a kvantitativní studium HVC RNA.

Během kvalitativní analýzy PCR pro hepatitidu C je možné detekovat existující virus v lidském těle.

Tento diagnostický postup se provádí, pokud je v krvi zjištěna anti-HVC.

Dešifrování analýzy hepatitidy C obsahuje informace, že infekce byla v těle detekována nebo nebyla detekována. Obvykle se v krvi nenacházejí žádné patologické látky.

Pokud je test na hepatitidu C pozitivní, znamená to, že patogen se neustále dělí a infikuje jaterní buňky.

Výsledky této analýzy mohou být nespolehlivé, je možné v následujících případech:

použitý kontaminovaný biomateriál; v přítomnosti heparinu v krvi; v přítomnosti chemických nebo bílkovinných látek (inhibitorů) ve studovaném biomateriálu, které ovlivňují prvky PCR.

Kvantitativní analýza hepatitidy C poskytuje informace o množství viru obsaženého v krvi, tj. Určuje virovou zátěž. Tímto pojmem se rozumí objem HVC RNA přítomného v krvi (například v 1 ml). Při interpretaci kvantitativní analýzy hepatitidy C je tato hodnota vyjádřena v digitálním ekvivalentu měřeným v IU / ml.

Krev pro PCR pro hepatitidu C se užívá před terapeutickými opatřeními. Po analýze je provedena v 1, 4, 12 a 24 týdnech. Studie ve 12. týdnu je orientační a je prováděna s cílem posoudit účinnost lékařských postupů.

Pokud je test na hepatitidu C během těhotenství pozitivní a hodnoty virového zatížení jsou překročeny, riziko přenosu patogenů z nemocné matky na dítě se zvyšuje několikrát. Také při zvýšených hodnotách virové zátěže je provádění terapeutických opatření obtížné.

Podle přepisu testů na hepatitidu C, jestliže hodnoty virového zatížení překračují 800 000 IU / ml, pak je vysoká. Pokud jsou hodnoty nižší než 400 000 IU / ml, je úroveň virové zátěže považována za nízkou.

Analýza hepatitidy C pomocí PCR je považována za nejpřesnější a má několik výhod oproti jiným možnostem výzkumu, a to:

přímou diagnózu příčinného původu onemocnění. Při provádění tradičních studií se určuje přítomností proteinových markerů, které jsou odpadními produkty patogenů. To pouze naznačuje, že infekce je přítomna v krvi. Při testování na hepatitidu C pomocí PCR je možné určit typ patogenu nebezpečné patologie. specificita techniky. Během tohoto postupu se v biomateriálu určuje jedinečná oblast DNA, která odpovídá pouze jednomu typu patogenu. To minimalizuje pravděpodobnost nepravdivých výsledků. vysoká citlivost. Při analýze PCR můžete zjistit minimální množství viru. To je důležité, pokud jsou identifikovány podmíněně patogenní látky, které představují hrozbu pouze v případě, že se jejich hladina zvyšuje. Při použití této techniky v jednom vzorku biomateriálu lze najednou detekovat několik patogenů. mohou detekovat skryté infekce. Navíc analýza umožňuje diagnostikovat patogenní mikroorganismy, které žijí uvnitř buněk a mají vysokou antigenní variabilitu.

Pokud jsou výsledky testů pozitivní, pak se v biomateriálu nacházejí stopy viru, pak má síť v těle infekci.

Negativní analýza PCR pro hepatitidu C znamená, že v biomateriálu nejsou stopy infekce.

Imunologická studie

Tato metoda vám umožňuje identifikovat protilátky proti všem typům viru hepatitidy, stejně jako protilátky proti jaterním buňkám vašeho těla, jejichž vzhled přispívá k rozvoji autoimunitní hepatitidy.

Výsledky získané během studie jsou relevantní po dobu 3 měsíců, pak byste měli znovu podat krev na hepatitidu C.

Je také možné provést expresní studii pomocí speciálních testovacích proužků. Tato analýza umožňuje stanovit protilátky proti viru C v složení krve a slin. Tento postup lze provést nezávisle doma.

Biopsie jater

Pro provedení takové analýzy se provede jaterní parenchyma a provede se histologické vyšetření získaného biomateriálu. To vám umožní posoudit stav těla: identifikovat zánětlivé, nekrotické ložiska, stadium fibrózy a tak dále.

Dnes se používají testy, které nahrazují histologickou analýzu jaterního parenchymu.

K posouzení stupně poškození jater a intenzity zánětlivého procesu se používají specifické biomarkery žilní krve. Pomocí nástroje FibroTest můžete posoudit stupeň růstu vláknité tkáně.

Při provádění testu Actitest získáte informace o intenzitě patologických procesů v jaterním parenchymu. Pomocí Steatototesta můžete diagnostikovat tukové tkáně jater a posoudit rozsah tohoto procesu. Fibromax se skládá ze všech výše uvedených testů a může zahrnovat některé další studie.

Příprava na studium

Jaké testy se provádějí pro hepatitidu C a jak jsme zjistili tento nebo druh výzkumu. Je stejně důležité vědět, jak se připravit na analýzu.

Chcete-li získat spolehlivé výsledky, doporučujeme dodržovat následující požadavky:

Testy na hepatitidu C se musí provést ráno, na prázdný žaludek. V poslední době by měly být potraviny spotřebovány alespoň 8 hodin před zahájením studie. Biomateriál lze shromažďovat ve dne nebo večer. V takovém případě je důležité, aby mezi posledním jídlem a analýzou prošlo alespoň 5-6 hodin. před odběrem krve pro hepatitidu C, čaj, káva, džus nebo jiné nápoje by měly být vyřazeny, pouze voda je povolena. 48 hodin před zahájením studie je nutné vyloučit použití tučných, smažených potravin a nápojů obsahujících alkohol. alespoň hodinu před analýzou se musíte zdržet kouření. analýza by se neměla provádět bezprostředně po ultrazvuku, instrumentálním vyšetřením, rentgenovým vyšetřením, masáží nebo fyzioterapií. jeden den před provedením studie je nutné vyloučit užívání léků a intenzivní fyzickou aktivitu. Emocionální stres je také kontraindikován. Doporučuje se strávit 15 minut před provedením studie v klidném stavu.

Provádění procedury sběru krve

Kde se dostaneme k testování na hepatitidu C? Odběr vzorků biomateriálu pro další výzkum se provádí v laboratoři lékařské instituce nebo v domově pacienta.

Krev z žíly se užívá následovně:

s pomocí speciálního turnaju zabaleného kolem předloktí pacienta se zastaví žilní průtok krve. Díky takovým manipulacím budou žíly naplněny krví a budou viditelné, což výrazně usnadní proces vkládání jehly. oblast kůže, ve které je jehla vložena, je pečlivě ošetřena alkoholem nebo kapalinou obsahující alkohol. Jehla je jemně vložena do žíly a potom je k ní připojena zkumavka, která je speciálně navržena pro sběr krve. Bezprostředně po vložení jehly do žíly se stlačovací svazek vyjme z paže pacienta. po odebrání objemu krve potřebného pro analýzu je jehla jemně odstraněna z žíly. sterilní bavlněný tampón nebo gázová vložka navlhčená alkoholem musí být aplikována na místo vpichu. aby se zabránilo výskytu hematomu, měl by se tampon stlačit s určitou námahou proti oblasti pro vložení jehly, ohýbat rameno v kolenním kloubu a držet ho v této poloze po dobu několika minut. Takové akce také pomohou zastavit krev rychleji.

Za předpokladu, že technika vnitřní administrace je dobrá, je tento postup absolutně bezpečný a nezpůsobuje bolestivé pocity.

Ve vzácných případech může po odběru krve dojít k zduření žil. Tento jev se nazývá "flebitida". Komprese (ne horké) pomůže vyřešit problém, měla by být aplikována na zduřené oblasti pokožky několikrát denně.

Některé problémy mohou nastat i v případě poruchy krvácení. Užívání aspirinu, warfarinu a jiných ředidel krve může způsobit krvácení. Proto před provedením analýzy je nutné odmítnout užívání jakéhokoliv léku. Pokud léčbu nelze zrušit, měli byste informovat odborníka.

Termíny a ceny

Kolik se testuje na hepatitidu C? Výsledky krevního testu na hepatitidu mohou být připraveny během několika hodin a během několika dní (zpravidla ne více než 8 dní). Doba trvání přípravy výsledků závisí na typu viru a zvolené metodě analýzy. Rychlejší je studie provedená metodou PCR. Výsledky v tomto případě budou připraveny během několika hodin.

Kolik stojí test testu hepatitidy C? V závislosti na klinice a složitosti studie se cena procedury může pohybovat od 400 do 11000 rublů.

Měli byste si být vědomi toho, že může trvat několik týdnů k vytvoření dostatečného množství protilátek proti HVC. Proto v počáteční fázi vývoje patologie může být výsledek studie falešně negativní.

Kromě toho je možné získat nespolehlivé údaje s nízkou kvalitou analýzy a porušením podmínek přepravy získaného biomateriálu (vzorky musí být dodány do laboratoře maximálně 2 hodiny po odběru vzorků krve).

Pokud je výsledek studie pozitivní, měli byste okamžitě kontaktovat lékaře s infekčními nemocemi. Specialista provede další vyšetření a předepíše vhodnou léčbu.

Myslíte si, že není možné vyléčit hepatitidu C?

Dnešní moderní léky nové generace Sofosbuvir a Daclatasvir pravděpodobně vyléčí hepatitidu C v poměru 97-100%. Nejnovější léky můžete získat v Rusku od oficiálního zástupce indického farmaceutického gigantu Zydus Heptiza. Objednávané drogy budou doručeny kurýrem do 4 dnů, platba při převzetí. Získejte bezplatnou radu o používání moderních léků a dozvíte se o možnostech získání na oficiálních stránkách dodavatele Zydus v Rusku.

Základní testy na hepatitidu C

Virové hepatitidy C jsou závažným zdravotním a společenským problémem. Na tomto světě trpí asi 180 milionů lidí na světě, každý rok zemře 350 tisíc lidí. Dlouhodobý latentní (asymptomatický) průběh hepatitidy C vede k pozdní diagnostice. Analýza hepatitidy C se provádí za účelem diagnostiky onemocnění, diferenciální diagnózy, s pomocí jejího určení předem přenášené nemoci "stojí". Studie se používá u pacientů s příznaky hepatitidy C, zvýšených hladin jaterních enzymů, při získávání informací o dříve přenášené hepatitidě s neurčenou etiologií, u rizikových lidí a studií screeningu.

Diagnostika hepatitidy C se provádí ve dvou fázích:

Stupeň 1 Stanovení přítomnosti protilátek proti viru hepatitidy C (anti-HCV) v séru.

Stupeň 2 V přítomnosti anti-HCV se provede test na přítomnost RNA (ribonukleové kyseliny) pomocí PCR pro hepatitidu C. Test umožňuje identifikovat fázi procesu - "aktivní / neaktivní", abychom vyřešili otázku potřeby léčby. Je známo, že přibližně 30% osob infikovaných virem hepatitidy C se samo od sebe zbavuje infekce, protože mají silný imunitní systém a nepotřebují léčbu. Použití PCR je určeno genotypem viru. Různé genotypy reagují odlišně na léčbu.

Stupeň poškození jater u hepatitidy C se stanoví pomocí biopsie nebo jiných invazivních a neinvazivních testů (například fibrotest). Stupeň steatózy jater určuje steatotesta. Ve všech případech by měla být diagnostika hepatitidy C založena na údaji z epidemiologického vyšetření, na klinice onemocnění a na základě údajů z biochemických krevních testů.

Obr. 1. Závažné účinky virové hepatitidy C - intenzivní ascites.

Test hepatitidy C: anti-HCV

Anti-HCV protilátky (anti-HCV) jsou specifické markery infekce. V těle nemocné osoby se produkují specifické protilátky na proteiny viru hepatitidy C (antigeny) - imunoglobuliny třídy IgM a IgG (anti-HCV IgM / IgG).

Po přijetí pozitivního výsledku pro protilátky proti viru hepatitidy C se provádí potvrzující test - stanovení celkových protilátek proti strukturálním a nestrukturálním proteinům viru. Konstrukční obalové proteiny virem E1 a E2 jsou produkovány anti-HCV IgM, nukleokapsidovým proteinem C-cor (anti-HCV IgG) a 7 nestrukturními proteiny - enzymy NS-anti HCV NS IgG.

Pro detekci protilátek proti viru hepatitidy C se používá enzymatický imunosorbentní test (ELISA). Potvrzující testy - RIBA (rekombinantní imunoblotování), méně často Inno-Lia (analýza syntetických peptidů) se používají k potvrzení výsledků (+) ELISA.

Anti HCV IgM

 • HCV IgM protilátky se objevují v séru 4-6 týdnů po infekci a rychle dosahují maxima. Na konci akutního procesu (po 5 - 6 měsících) se jejich koncentrace snižuje.
 • Dlouhodobý záznam přítomnosti anti-HCV IgM naznačuje, že hepatitida C získala chronický průběh.
 • Zvýšení hladiny IgM v období chronické hepatitidy C naznačuje reaktivaci infekčního procesu.
 • Úroveň IgM imunoglobulinů umožňuje zhodnotit účinnost léčby.

Anti HCV IgG

HCV IgG protilátky se objevují v séru pacienta 11 až 12 týdnů po infekci. Po 5-6 měsících se zaznamenává vrcholová koncentrace. Další protilátky

zůstávají na konstantní úrovni po celou dobu trvání onemocnění v akutním období a během období obnovy.

Celkové protilátky proti viru hepatitidy C

Celkové protilátky proti viru hepatitidy C (celkové anti HCV) se používají k diagnostice "čerstvých" případů onemocnění. Celkové protilátky jsou protilátky proti nukleokapsidovému proteinu C - cor (anti HCV IgG) a 7 nonstructural NS proteinovým enzymům (anti HCV NS IgG) anti HCV NS3, anti HCV NS4 a anti HCV NS5.

Celkové protilátky proti viru hepatitidy C se objevují v séru infikované osoby po 11 až 12 týdnech od začátku infekce, dosahují vrcholu o 5 až 6 měsíců a zůstávají na konstantní úrovni během celého období onemocnění v akutním období a během 5 až 9 let po období zotavení.

Každý typ protilátek má nezávislou diagnostickou hodnotu:

 • AntiHCVC (cor) jsou hlavní indikátory kontaktu s hepatitidou C.
 • AntiHCVNS3 detegoval jeden z prvních v procesu sérokonverze (tvorba protilátek v reakci na přítomnost viru), indikoval závažnost infekčního procesu a naznačoval vysokou virovou zátěž. S jejich pomocí se dědičná hepatitida C určí u pacientů, u nichž není podezření, že mají infekci. Dlouhodobá přítomnost anti-HCV NS3 v séru naznačuje vysoké riziko chronicity procesu.
 • AntiHCVNS4 naznačuje, že infekční proces má dlouhou cestu. Úroveň titrů protilátek lze posoudit podle stupně poškození jater.
 • AntiHCVNS5 indikuje přítomnost virové RNA. Jejich objev v akutním období je předchůdcem chronicity procesu. Vysoké titry protilátek na pozadí léčby naznačují, že pacient nereaguje na léčbu.
 • AntiHCVNS4 a antiHCVNS5. Tento typ protilátek se objevuje v pozdních stádiích vývoje hepatitidy. Jejich snížení naznačuje vznik remise infekčního procesu. Po léčbě jsou titry anti-HCV NS4 a anti-HCV NS5 redukovány během 8 až 10 let. Tento typ protilátky nechrání proti reinfekci.

Obr. 2. Makrostruktura jater. Cirhóza jater u hepatitidy C.

Dekódovací analýza pro hepatitidu C

Absence protilátek proti viru hepatitidy C je indikována výrazem "norma". To však neznamená vždy nepřítomnost onemocnění u lidí. Takže nepřítomnost protilátek v krvi infikované osoby se zaznamená, dokud se neobjeví v krvi - až 6 měsíců od okamžiku infekce (v průměru 12 týdnů). Doba nepřítomnosti protilátek v krvi infikované osoby se nazývá "sérologické okno". Testovací systémy třetí generace (ELISA-3) mají vysokou specificitu (až 99,7%). Asi 0,3% představovalo falešně pozitivní výsledky.

Přítomnost anti-HCV indikuje současnou infekci nebo infekci v minulosti.

 • Detekce IgM protilátek a anti-HCV Cor Cor IgG, zvýšení titrů anti HCV IgG a (+) PCR výsledky za přítomnosti klinických a laboratorních příznaků akutní hepatitidy naznačují akutní období onemocnění.
 • Detekce anti-IgM, anti-HCV IgG IgG, anti-HCV NS IgG a (+) PCR vede k přítomnosti klinických a laboratorních příznaků hepatitidy, což naznačuje reaktivitu chronické hepatitidy C.
 • Detekce anti-HCV IgG IgG proti HCV a anti-HCV NS IgG v nepřítomnosti klinických a laboratorních příznaků hepatitidy a výsledek negativní PCR naznačuje, že pacient má v latentní fázi chronickou hepatitidu.

Obr. 3. Macrodrug jater. Primární rakovina jater. Jedním z důvodů pro rozvoj onkologie je cirhóza jater, která vznikla na pozadí chronické hepatitidy C.

PCR analýza pro hepatitidu C

Polymerázová řetězová reakce (PCR) je "zlatým standardem" pro diagnózu virové hepatitidy C. Vysoká citlivost testu umožňuje detekovat genetický materiál virů (RNA), i když v studovaném materiálu je jen málo z nich. PCR je schopen detekovat RNA viry dlouho před vznikem protilátek v séru, ale ne dříve než od 5. dne od okamžiku infekce. Když je choroba detekována pomocí PCR, RNA viry jsou detekovány nejen v séru, ale také v jaterních biopatech.

 • Polymerázová řetězová reakce umožňuje určit přítomnost nebo nepřítomnost virů hepatitidy C v krvi a rozhodnout o zahájení léčby. Je známo, že až 30% pacientů se samo o sobě zbaví infekce, neboť mají silný imunitní systém a nepotřebují léčbu.
 • Pro sledování účinnosti léčby se používá hepatitida C PCR.
 • PCR se používá v nepřítomnosti protilátek v krvi, avšak za přítomnosti silných podezření na hepatitidu C (zvýšené hladiny alkalické fosfatázy, celkového bilirubinu, dvojnásobný přebytek jaterních enzymů AST a ALT).
 • PCR analýza pro hepatitidu C se používá k řízení intrauterinního přenosu virů hepatitidy.

Virová zátěž hepatitidy C

Pomocí analýzy PCR je možné stanovit nejen přítomnost virové RNA v krvi - kvalitativní analýzu (detekovanou / nezjištěnou), ale jejich počet - virovou zátěž (počet jednotek virové RNA v 1 ml krve). Pro monitorování účinnosti léčby hepatitidy C se používá kvantitativní indikátor PCR.

Metody používané pro PCR mají odlišnou citlivost. V Ruské federaci se v souladu s metodickými doporučeními z roku 2014 doporučuje použít metody, které mají citlivost 25 IU / ml nebo méně. Podle doporučení Evropské asociace pro studium jater z roku 2015 se navrhuje použít metody pro stanovení virové RNA s citlivostí 15 IU / ml nebo méně.

V závislosti na citlivosti testovacího systému pacient obdrží jeden nebo jiný výsledek studie:

 • Minimální citlivost analyzátoru COBAS AMPLICOR je 600 IU / ml (analyzátor staré generace).
 • Minimální citlivost analyzátoru HCB-TEST COBAS AMPLICOR je 50 IU / ml, což je 100 kopií na ml.
 • Minimální citlivost analyzátoru HCV RealBest RNA je 15 IU / ml, což je 38 kopií na ml (zařazených do skupiny moderních testovacích systémů). Specificita těchto analyzátorů je 100%. S jejich pomocí jsou detekovány RNA viru hepatitidy C podtypů 1a a 1b, 2a, 2b, 2c a 2i, 3, 4, 5a a 6.

Pokud jsou kopie RNA pod hranicí citlivosti tohoto analyzátoru, pacient obdrží odpověď "nezjištěna".

Obr. 4. Příklad analýzy PCR (kvantitativní test). Virová zátěž je stanovena pro hepatitidu C.

Interpretace výsledků analýzy PCR pro hepatitidu C

 • Absence viru RNA indikuje nepřítomnost infekce.
 • Absence RNA proti přítomnosti protilátek v krvi naznačuje zmizení viru hepatitidy C pod vlivem léčby nebo se samoléčbou.
 • V některých případech je virus přítomen v krvi, ale na podsvětí, když jeho koncentrace není zachycena analyzátory. Tito pacienti zůstávají nebezpeční z hlediska infekce.
 • Detekce RNA viru po dobu 6 po sobě jdoucích měsíců u pacientů s akutní hepatitidou C naznačuje, že onemocnění trvá chronickým průběhem.
 • Snížení virové RNA během léčby naznačuje účinnost terapie a naopak.

Obr. 5. Mastná hepatóza. Jednou z příčin poškození jater je virový hepatitida C.

Základní biochemické krevní testy pro hepatitidu C

Biochemické krevní testy pomáhají stanovit funkční stav mnoha lidských orgánů a systémů.

Jaterní enzymy ALT a AST

Jaterní enzymy se syntetizují intracelulárně. Jsou zapojeni do syntézy aminokyselin. Většina z nich se nachází v buňkách jater, srdce, ledvin a kosterních svalů. Při porážce orgánů (narušení integrity buněčných membrán) vstupují enzymy do krve, kde se jejich hladina zvyšuje. Zvýšené hladiny enzymů jsou zaznamenány při porážce (lýza, destrukce) jaterních buněk, infarktu myokardu a dalších chorobách. Čím vyšší je hladina transamináz v séru, tím více buněk bylo zničeno. ALT převládá v buňkách jater, AST - v buňkách myokardu. Při destrukci jaterních buněk se hladina ALT zvyšuje 1,5 - 2krát. Při destrukci buněk myokardu se hladina AST zvyšuje o 8 až 10krát.

Při diagnostice chronické virové hepatitidy je třeba věnovat pozornost poměru AST / ALT (koeficient de Ritis). Přebytek AST nad ALT indikuje poškození jaterních buněk.

 • Norma AST pro muže je až 41 jednotek / l, ženy - až 35 jednotek / l, děti starší 12 let - až 45 jednotek / l.
 • Norma ALT pro muže je až 45 jednotek / l, ženy - až 34 jednotek / l, děti od 12 let a starší - až 39 jednotek / l.
 • Normálně (u zdravých lidí) je poměr AST / ALT v rozmezí 0,91 - 1,75.

Bilirubin

Bilirubin je rozkladem hemoglobinu. Bilirubin v krvi se vyskytuje ve formě nepřímých (až 96%) a přímých (4%). Proces rozkladu této látky se vyskytuje hlavně v buňkách jater, kde se vylučuje z těla žlučí. S destrukcí jaterních buněk se zvyšuje hladina bilirubinu v séru. Obvykle je celkový obsah bilirubin menší než 3,4 - 21,0 μmol / l. Při hladině 30-35 μmol / L a vyšším proniká bilirubin do tkání, čímž se kůže a sklera stávají žloutenkou.

Obr. 6. Když hepatitida C v krvi zvyšuje hladinu bilirubinu. Látka proniká do tkání, což je důvod, proč se kůže a sklera stávají žloutenkou.

Náklady na testování krve a PCR pro hepatitidu C

Hepatitida C je zánětlivá patologie, při níž jsou postiženy jaterní buňky. Onemocnění se vyvíjí v důsledku proniknutí viru hepatitidy C (HVC) do lidského těla.

Forma onemocnění může být akutní nebo chronická.

Nejčastěji se příznaky akutní formy nemoci, většina pacientů nejsou k dispozici, někdy nemoc je doprovázena bolestí v břiše, snížená výkonnost, zvýšená únava, nechutenství porucha, tmavý odstín moči, zabarvení stolice, žloutnutí kůže a sliznic, bolesti kloubů. Tyto příznaky se obvykle vyskytují 6-8 týdnů po infekci, ale mohou se objevit po šesti měsících.

Při vývoji těchto jevů je nutné kontaktovat zdravotnickou instituci a podrobit se komplexnímu vyšetření celého organismu. V rámci lékařské prohlídky se provádí krevní test na hepatitidu C.

Dnes s pomocí moderních diagnostických technik lze tuto patologii identifikovat v počátečním stádiu vývoje, což značně zvyšuje šance na úplné vyléčení této nemoci.

Následující skupiny lidí jsou vyzváni k testování hepatitidy C:

 • ženy v době nosení dítěte;
 • osoby se známkami hepatitidy;
 • zdravotnický personál;
 • potenciální orgány a donory krve;
 • drogově závislých, HIV infikovaných osob, promiskuitního intimního života.

Seznam požadovaných studií

Jaké testy mám vzít pro hepatitidu C? Pro přesné diagnostiku onemocnění, identifikaci jeho příčin a určení stavu jaterního parenchymu jsou požadovány následující studie:

 • obecné vyšetření moči a krve;
 • biochemická analýza krve;
 • PCR analýza;
 • krevní test na detekci protilátek proti HVC;
 • krevní test na existující protilátky proti vlastním jaterním buňkám;
 • jaterní biopsie.

Dekodace krevních testů pro hepatitidu C provádí odborník. Zvažte podrobněji všechny metody výzkumu a pochopíme, která analýza hepatitidy C je nejpřesnější.

Obecná analýza

Při provedení obecné krevní testy na hepatitidu C můžete hodnotit stav pacienta. Změny v parametrech krve nejsou vnímány jako specifické příznaky hepatitidy, avšak s touto nemocí existují takové poruchy jako:

 • snížená koncentrace hemoglobinu, destiček a leukocytů;
 • zvyšuje obsah lymfocytů;
 • srážení krve je porušeno;
 • míra sedimentace erytrocytů (ESR) se zvyšuje.

Obecná analýza moči umožňuje detekovat ve svém složení urobelin - pigment žluči, který se vyskytuje v moči jako důsledek narušení funkce jater.

Biochemická analýza

Biochemická analýza krve u hepatitidy C umožňuje identifikovat takové poruchy jako:

 • zvýšené hladiny jaterních enzymů (alanin-transamináza - ALT a aspartátaminotransferáza - AST), které vstupují do krve po poškození hepatocytů. V normálním stavu by tyto ukazatele u mužů neměly být vyšší než 37 IU / l u žen - ne vyšší než 31 IU / l. Zvýšená koncentrace ALT a AST u asymptomatické hepatitidy C je často jediným příznakem této nemoci. Kromě toho se zvyšuje hladina glutamyl-transpeptidázy alkalické fosfatázy (obvykle není vyšší než 150 IU / l).
 • je překročen obsah bilirubinu (jak obecný, tak přímý) v krvi. Pokud hladina žlutého pigmentu v séru překročí 27-34 μmol / l, dochází k žloutence (až 80 μmol / l v mírné formě, 86-169 μmol / l - u středně závažných, nad 170 μmol / l - v těžké formě).
 • Úroveň albuminu je snížena, koncentrace gamaglobulinů se naopak zvyšuje. Gamma globuliny jsou tvořeny imunoglobuliny - protilátky, které chrání organismus před choroboplodnými látkami.
 • zvýšená koncentrace triglyceridů v krvi.

PCR test

Pomocí metody PCR je možné diagnostikovat příčinu choroby. Provedení této analýzy umožňuje detekovat virus v krvi, i když jeho množství je minimální. Analýza PCR pro hepatitidu C umožňuje zjistit stávající infekci v krvi již po 5 dnech od okamžiku infekce, tj. Dlouho před objevením protilátek.

Pokud je výsledek krevní testu na hepatitidu C pomocí PCR pozitivní, znamená to přítomnost aktivní infekce v těle. Pomocí této metody můžete provádět kvalitativní a kvantitativní studium HVC RNA.

Během kvalitativní analýzy PCR pro hepatitidu C je možné detekovat existující virus v lidském těle.

Tento diagnostický postup se provádí, pokud je v krvi zjištěna anti-HVC.

Dešifrování analýzy hepatitidy C obsahuje informace, že infekce byla v těle detekována nebo nebyla detekována. Obvykle se v krvi nenacházejí žádné patologické látky.

Pokud je test na hepatitidu C pozitivní, znamená to, že patogen se neustále dělí a infikuje jaterní buňky.

Výsledky této analýzy mohou být nespolehlivé, je možné v následujících případech:

 • použitý kontaminovaný biomateriál;
 • v přítomnosti heparinu v krvi;
 • v přítomnosti chemických nebo bílkovinných látek (inhibitorů) ve studovaném biomateriálu, které ovlivňují prvky PCR.

Kvantitativní analýza hepatitidy C poskytuje informace o množství viru obsaženého v krvi, tj. Určuje virovou zátěž. Tímto pojmem se rozumí objem HVC RNA přítomného v krvi (například v 1 ml). Při interpretaci kvantitativní analýzy hepatitidy C je tato hodnota vyjádřena v digitálním ekvivalentu měřeným v IU / ml.

Krev pro PCR pro hepatitidu C se užívá před terapeutickými opatřeními. Po analýze je provedena v 1, 4, 12 a 24 týdnech. Studie ve 12. týdnu je orientační a je prováděna s cílem posoudit účinnost lékařských postupů.

Pokud je test na hepatitidu C během těhotenství pozitivní a hodnoty virového zatížení jsou překročeny, riziko přenosu patogenů z nemocné matky na dítě se zvyšuje několikrát. Také při zvýšených hodnotách virové zátěže je provádění terapeutických opatření obtížné.

Podle přepisu testů na hepatitidu C, jestliže hodnoty virového zatížení překračují 800 000 IU / ml, pak je vysoká. Pokud jsou hodnoty nižší než 400 000 IU / ml, je úroveň virové zátěže považována za nízkou.

Analýza hepatitidy C pomocí PCR je považována za nejpřesnější a má několik výhod oproti jiným možnostem výzkumu, a to:

 • přímou diagnózu příčinného původu onemocnění. Při provádění tradičních studií se určuje přítomností proteinových markerů, které jsou odpadními produkty patogenů. To pouze naznačuje, že infekce je přítomna v krvi. Při testování na hepatitidu C pomocí PCR je možné určit typ patogenu nebezpečné patologie.
 • specificita techniky. Během tohoto postupu se v biomateriálu určuje jedinečná oblast DNA, která odpovídá pouze jednomu typu patogenu. To minimalizuje pravděpodobnost nepravdivých výsledků.
 • vysoká citlivost. Při analýze PCR můžete zjistit minimální množství viru. To je důležité, pokud jsou identifikovány podmíněně patogenní látky, které představují hrozbu pouze v případě, že se jejich hladina zvyšuje.
 • Při použití této techniky v jednom vzorku biomateriálu lze najednou detekovat několik patogenů.
 • mohou detekovat skryté infekce. Navíc analýza umožňuje diagnostikovat patogenní mikroorganismy, které žijí uvnitř buněk a mají vysokou antigenní variabilitu.

Pokud jsou výsledky testů pozitivní, pak se v biomateriálu nacházejí stopy viru, pak má síť v těle infekci.

Negativní analýza PCR pro hepatitidu C znamená, že v biomateriálu nejsou stopy infekce.

Imunologická studie

Tato metoda vám umožňuje identifikovat protilátky proti všem typům viru hepatitidy, stejně jako protilátky proti jaterním buňkám vašeho těla, jejichž vzhled přispívá k rozvoji autoimunitní hepatitidy.

Výsledky získané během studie jsou relevantní po dobu 3 měsíců, pak byste měli znovu podat krev na hepatitidu C.

Je také možné provést expresní studii pomocí speciálních testovacích proužků. Tato analýza umožňuje stanovit protilátky proti viru C v složení krve a slin. Tento postup lze provést nezávisle doma.

Biopsie jater

Pro provedení takové analýzy se provede jaterní parenchyma a provede se histologické vyšetření získaného biomateriálu. To vám umožní posoudit stav těla: identifikovat zánětlivé, nekrotické ložiska, stadium fibrózy a tak dále.

Dnes se používají testy, které nahrazují histologickou analýzu jaterního parenchymu.

K posouzení stupně poškození jater a intenzity zánětlivého procesu se používají specifické biomarkery žilní krve. Pomocí nástroje FibroTest můžete posoudit stupeň růstu vláknité tkáně.

Při provádění testu Actitest získáte informace o intenzitě patologických procesů v jaterním parenchymu. Pomocí Steatototesta můžete diagnostikovat tukové tkáně jater a posoudit rozsah tohoto procesu. Fibromax se skládá ze všech výše uvedených testů a může zahrnovat některé další studie.

Příprava na studium

Jaké testy se provádějí pro hepatitidu C a jak jsme zjistili tento nebo druh výzkumu. Je stejně důležité vědět, jak se připravit na analýzu.

Chcete-li získat spolehlivé výsledky, doporučujeme dodržovat následující požadavky:

 • Testy na hepatitidu C se musí provést ráno, na prázdný žaludek. V poslední době by měly být potraviny spotřebovány alespoň 8 hodin před zahájením studie.
 • Biomateriál lze shromažďovat ve dne nebo večer. V takovém případě je důležité, aby mezi posledním jídlem a analýzou prošlo alespoň 5-6 hodin.
 • před odběrem krve pro hepatitidu C, čaj, káva, džus nebo jiné nápoje by měly být vyřazeny, pouze voda je povolena.
 • 48 hodin před zahájením studie je nutné vyloučit použití tučných, smažených potravin a nápojů obsahujících alkohol.
 • alespoň hodinu před analýzou se musíte zdržet kouření.
 • analýza by se neměla provádět bezprostředně po ultrazvuku, instrumentálním vyšetřením, rentgenovým vyšetřením, masáží nebo fyzioterapií.
 • jeden den před provedením studie je nutné vyloučit užívání léků a intenzivní fyzickou aktivitu. Emocionální stres je také kontraindikován.
 • Doporučuje se strávit 15 minut před provedením studie v klidném stavu.

Provádění procedury sběru krve

Kde se dostaneme k testování na hepatitidu C? Odběr vzorků biomateriálu pro další výzkum se provádí v laboratoři lékařské instituce nebo v domově pacienta.

Krev z žíly se užívá následovně:

 • s pomocí speciálního turnaju zabaleného kolem předloktí pacienta se zastaví žilní průtok krve. Díky takovým manipulacím budou žíly naplněny krví a budou viditelné, což výrazně usnadní proces vkládání jehly.
 • oblast kůže, ve které je jehla vložena, je pečlivě ošetřena alkoholem nebo kapalinou obsahující alkohol.
 • Jehla je jemně vložena do žíly a potom je k ní připojena zkumavka, která je speciálně navržena pro sběr krve.
 • Bezprostředně po vložení jehly do žíly se stlačovací svazek vyjme z paže pacienta.
 • po odebrání objemu krve potřebného pro analýzu je jehla jemně odstraněna z žíly.
 • sterilní bavlněný tampón nebo gázová vložka navlhčená alkoholem musí být aplikována na místo vpichu.
 • aby se zabránilo výskytu hematomu, měl by se tampon stlačit s určitou námahou proti oblasti pro vložení jehly, ohýbat rameno v kolenním kloubu a držet ho v této poloze po dobu několika minut. Takové akce také pomohou zastavit krev rychleji.

Za předpokladu, že technika vnitřní administrace je dobrá, je tento postup absolutně bezpečný a nezpůsobuje bolestivé pocity.

Ve vzácných případech může po odběru krve dojít k zduření žil. Tento jev se nazývá "flebitida". Komprese (ne horké) pomůže vyřešit problém, měla by být aplikována na zduřené oblasti pokožky několikrát denně.

Některé problémy mohou nastat i v případě poruchy krvácení. Užívání aspirinu, warfarinu a jiných ředidel krve může způsobit krvácení. Proto před provedením analýzy je nutné odmítnout užívání jakéhokoliv léku. Pokud léčbu nelze zrušit, měli byste informovat odborníka.

Termíny a ceny

Kolik se testuje na hepatitidu C? Výsledky krevního testu na hepatitidu mohou být připraveny během několika hodin a během několika dní (zpravidla ne více než 8 dní). Doba trvání přípravy výsledků závisí na typu viru a zvolené metodě analýzy. Rychlejší je studie provedená metodou PCR. Výsledky v tomto případě budou připraveny během několika hodin.

Kolik stojí test testu hepatitidy C? V závislosti na klinice a složitosti studie se cena procedury může pohybovat od 400 do 11000 rublů.

Měli byste si být vědomi toho, že může trvat několik týdnů k vytvoření dostatečného množství protilátek proti HVC. Proto v počáteční fázi vývoje patologie může být výsledek studie falešně negativní.

Kromě toho je možné získat nespolehlivé údaje s nízkou kvalitou analýzy a porušením podmínek přepravy získaného biomateriálu (vzorky musí být dodány do laboratoře maximálně 2 hodiny po odběru vzorků krve).

Pokud je výsledek studie pozitivní, měli byste okamžitě kontaktovat lékaře s infekčními nemocemi. Specialista provede další vyšetření a předepíše vhodnou léčbu.


Předchozí Článek

Rezalyut-pro-analogy a náhražky

Následující Článek

Dieta pro pankreas a játra

Více Články O Játra

Cholecystitida

Fibroza a cirhóza jater (K74)

Vyloučeno: alkoholická fibróza jater (K70.2) srdeční skleróza jater (K76.1) cirhóza (játra): alkoholické (K70.3) vrozené (P78.3) s toxickým poškozením jater (K71.7)
Cholecystitida

Typy hepatitidy

Ze všech známých onemocnění jater jsou nejčastějšími typy hepatitidy a jejich typy. Každý rok po celém světě zemřou asi 2 miliony lidí.Hepatitida je akutní nebo chronický zánět jater, který ve většině případů vyplývá ze zničení organu virem.