Genotypy hepatitidy C

U viru hepatitidy C je typická vysoká variabilita v genetické struktuře. Je to schopnost mutovat, což komplikuje léčbu onemocnění. Ve skutečnosti je virus hepatitidy C sbírkou virů klasifikovaných podle genotypů a podtypů. Genotypy viru hepatitidy C zahrnují 11 poddruhů. Ale WHO identifikuje pouze 6 hlavních, které jsou všudypřítomné.

První genotyp hepatitidy C je jedním z nejčastěji diagnostikovaných poddruhů (vyskytuje se u 46% všech případů). Druhý genotyp je na druhém místě. Genotypizace v Rusku nejčastěji odhaluje 1, 2 a 3 genotypy a genotyp je typický pro severní Afriku.

Genotyp 1b se často vyskytuje v zemích, které byly dříve součástí SSSR. Je velmi obtížné léčit interferon, ale s vývojem nových protokolů bez interferonu se účinnost léčby významně zlepšila.

Představuje společné genotypy

Genotyp 1b je v Japonsku obzvlášť běžný, a proto je často nazýván japonským. Charakteristické znaky jsou:

 • špatná reakce na farmakoterapii - léčba trvá hodně času;
 • možnost relapsu;
 • znak symptomů - doprovázenou přetrvávající únavou, slabostí, ospalostí, pravidelným závratě;
 • vysoké riziko rakoviny jater.

Tento genotyp je nejčastěji přenášen krví. Během celé doby léčby se pacientovi doporučuje neustálé lékařské sledování, které vám umožní provést potřebné úpravy ve zvoleném režimu léčby. Použití moderních léků pomáhá dosáhnout buď úplného klinického zotavení nebo dlouhodobé remise.

2 genotypu, které jsou náchylnější k antivirové terapii. Jeho rysy jsou: nízká incidence infekce, dobrá odpověď na antivirovou léčbu, vzácné relapsy, snížené riziko vzniku rakoviny jater.

Léčba onemocnění se může provádět jak v podmínkách infekčního oddělení, tak doma. Průměrný průběh léčby není delší než 48 týdnů. Během celé doby léčby je nutné dodržovat přísnou dietu a úplné odmítnutí alkoholu.

Třetí genotyp, podtypy 3a a 3b, je nejčastější. Popis vlastností:

 • věk pacientů nepřesahuje 30 let;
 • poškození jater se vytváří v krátké době;
 • steatóza se rozvíjí u asi 70% všech případů diagnostiky patologie;
 • vysoké riziko rakoviny jater.

Doba trvání aktivní terapie není delší než 48 týdnů. Prognóza je příznivá. Klinická léčba se vyskytuje v 90% všech případů.

Nejnebezpečnější forma

Jaký je nejnebezpečnější genotyp hepatitidy C? Nejtěžší jak v léčbě, tak v průběhu samotné nemoci je rozpoznáno jako typ 1b. Byla to ona, která zvláště často způsobuje jaterní fibrózu.

Známky poškození genotypem tohoto druhu jsou:

 • syndrom bolesti v pravém hypochondriu;
 • nadýmání;
 • svalová slabost;
 • horká chuť v ústech;
 • belching;
 • zvýšená únava a podrážděnost;
 • tmavá moč, lehké výkaly;
 • horečka;
 • žloutenka.

Prognóza onemocnění závisí na načasování zahájené léčby. Když je patologie přenesena do chronického formátu, hlavním úkolem terapie není zničit virus, ale zastavit jeho reprodukci a snížit aktivitu. Léčba se provádí pomocí antivirových léků, které zpomalují tvorbu cirhózy a snižují závažnost symptomů onemocnění.

Nebyla vyloučena relaps. Pacient je uznán jako klinicky zdravý - ukazatel nepřesahuje 25% všech případů - když krevní test ukazuje nepřítomnost virů a produktů rozpadu hepatocytů. Letální výsledek infekce genotypem hepatitidy 1b je fixován u 1-5% pacientů.

Jaká je definice genotypu?

Genotypizace je nejdůležitější analýza, která se uplatňuje při diagnostice hepatitidy C a při určování existujícího kmene. Pomáhá řešit následující úkoly: výběr léčebného režimu, seznam léků, dávkování, prognóza patologie a celkové trvání léčby. Použité technologie pomáhají s 100% jistotou určit, který genotyp je přítomen v lidské krvi.

Diagnostika

Jak zjistit genotyp? Genotypizace - analýza, která umožňuje identifikaci odrůdy - je bezpodmínečně přidělena, protože léčebný protokol závisí na typu viru hepatitidy C přítomného v krvi.

Zjistěte potřebné informace pomocí PCR (polymerázová řetězová reakce). Tato technika umožňuje získat kompletní obraz o přítomné virové zátěži a potvrdit nebo vyvrátit předběžnou diagnózu.

Výsledky testů mohou být následující:

 • Pozitivní (detekovány protilátky proti viru). Ukazuje, že osoba buď trpí hepatitidou, nebo je nemocná v daném okamžiku.
 • Negativní.
 • Neutrální. V takovém případě je nutné opakované zkoušení.

Analýza bude připravena během týdne.

Léčba onemocnění závisí na genotypu

Který genotyp je nejlépe léčen? Poskytují různé reakce na provádění antivirové léčby interferonem. Kmeny 1 a 4 prakticky nereagují na léky. Dobrou virologickou odpověď však dávají genotypy 2 a 3. Současně je tato druhá léčba poskytována léčení mnohem lépe než 2 kmeny.

Jak léčit onemocnění? Klasický schéma léčby hepatitidy C, bez ohledu na zjištěný kmen, je reprezentováno kombinovanou schématem. Tradičně se pacientovi předepisují antivirové léky, včetně ribavirinu a interferonu. U genotypu 1b a 1a je standardní léčebný režim doplněn použitím inhibitoru proteázy.

Doba trvání léčby určuje ošetřující lékař. Dosud se objevily léky nové generace, které umožňují léčit i ty nejkomplexnější genotypy hepatitidy C, zejména indické generické látky Sofosbuvir. S rozvojem jaterní cirhózy nebo maligního novotvaru je pacientovi předepisován transplantace orgánu.

Nutnost upravit lékařské jmenování nastane v případě následujících komorbidit:

 • diabetes mellitus;
 • přítomnost nadměrné hmotnosti;
 • choroba štítné žlázy;
 • alergické reakce.

Během celé doby užívání léků je nezbytné přísné dodržování stravy. Principy stravovací výživy pomáhají snížit zátěž na zánětlivé játře, což pomáhá rychleji obnovit poruchu funkce. Ze stravy je nutné zcela eliminovat nápoje obsahující alkohol.

Léčbou chronické hepatitidy C je dosažení trvalé virologické odpovědi (SVR), která je vyhodnocena jako kritérium pro obnovu. Virus by neměl být přítomen v lidské krvi po dobu nejméně šesti měsíců: pozoruje se normalizace ukazatelů, vývoj fibrózy se zastaví. A přesto člověk potřebuje neustálé sledování a pravidelné testování, aby vyloučil vývoj relapsu patologie.

Genotypy hepatitidy C

Každý rok se v roce 1989 objevil virus hepatitidy C, který na naší planetě přináší životy milionů lidí. Dnes je tento extrémně zákeřný a nebezpečný virus v porovnání s onemocněním, jako je AIDS, syfilis a rakovina. Ačkoliv moderní medicína dosáhla významného úspěchu ve studiu viru, jeho etymologii a přenosových cestách, vakcína proti hepatitidě C dosud nebyla vyvinuta a léčba onemocnění je velmi obtížná a nákladná.

Příčinným činitelem jedné z nejhorších onemocnění na světě je virus HCV, který se vyznačuje vysokou variabilitou a schopností mutací. Málokdo ví, že příčinou HCV je celý komplex virů, které jsou klasifikovány podle různých charakteristik.

Navzdory skutečnosti, že 11 genotypů hepatitidy C již bylo objeveno v moderní medicíně, Světová zdravotnická organizace uznává pouze 6 hlavních kmenů.

Jaké jsou genotypy viru hepatitidy C?

Genotypy jsou typy virů, které se navzájem liší sadou genů. Mohou mít své podtypy (kvazi-typy), které se kvůli jejich nestabilnímu genetickému materiálu neustále mění a mění.

Genotypy hepatitidy C jsou konvenčně označovány čísly od 1 do 6, jsou nerovnoměrně rozloženy po celém světě a mají velký počet podtypů.

Podle statistik získaných WHO z celého světa byly genotypy 1-3 zaznamenány ve všech částech naší planety, zatímco genotyp 4 byl nejčastěji převládající v Severní Americe a genotyp 6 byl v Jižní Africe.

Zajímavé je, že v posledních letech došlo k nárůstu úrovně distribuce genotypu 2 ak poklesu hladiny kvaziboty typu 1c.

Proveďte tento test a zjistěte, zda máte jaterní potíže.

V přibližně 9% případů v krvi pacientů je diagnostikován více než jeden typ viru HCV. V tomto případě se říká o smíšené genotype hepatitidy C.

Genotyp 1

Genotyp 1 má podtypy a, b, c. Najde se po celém světě, ale v zemích bývalého Sovětského svazu získala zvláštní distribuci.

V Rusku, na Ukrajině av Bělorusku jsou podtypy 1a a 1b nejrozšířenější.

Mezi všemi poddruhy je 1b nejstrašnější, protože v 90% případů se stává chronickou formou, která hrozí mnoha komplikacemi.

Jak dokazuje lékařská praxe, je možná užívání interferonu s ribavirinem jediným efektivním léčivem. Podle statistik umožňuje účinnost tohoto léčebného režimu dosáhnout pozitivního výsledku v 50% případů. Současně trvání léčby kvazi-typů 1a a 1b trvá nejméně 48 týdnů.

Úspěch terapie závisí na těchto faktorech:

 • Délka onemocnění. U pacientů, u nichž trvání onemocnění trvá více než pět let, je prognóza zklamáním. V tomto případě je léčba drog velmi obtížná a jeho trvání se výrazně zvyšuje.
 • Množství viru v krvi. Čím méně virové zátěže na lidském těle, tím úspěšnější je terapie.
 • Respekt k správnému životnímu stylu. Odmítnutí alkoholu a jiných špatných návyků, stejně jako dodržování správné výživy a stravy výrazně zvyšují šance na obnovu.

Genotyp 2

Má podtypy a, b, c. Je rozšířen po celém světě, nicméně, na rozdíl od jiných genotypů, je mnohem méně obyčejný, vyznačuje se nízkým virovým zatížením a pomalým průběhem zánětlivého procesu. V případě diagnózy genotypu 2 hepatitidy C se vyskytují extrémně zřídka komplikace a obnovení se vyskytuje v 90% případů. To je důvod, proč je často nazýván "jemný".

Léčba se provádí pomocí kombinovaného příjmu interferonu a ribavirinu. Účinnost terapie je také pozorována v případě použití léků přímého antivirového účinku - Sofosbuvir, Daclatasvir, Ledipasvir.

Genotyp 3

Má podtypy a a b. To se nachází po celém světě, ale je to převážně v zemích bývalého SSSR. Také zaznamenal mnoho případů infekce v Austrálii a jižní Asii.

Genotyp 3 hepatitidy C lze léčit antivirovými léky nové generace. Studie ukazují, že nejúčinnější je použití riboflavinu v kombinaci s interferonem. Vědci také poznamenávají, že kvazi-typ 3a dobře reaguje na léčbu léky, jako je Vero-Ribavirin a Interal.

Pokud se s hepatitidou C genotypu 3 nepostihuje, mohou se objevit nebezpečné komplikace. Nejdříve mluvíme o těchto komplikacích:

 • Jaterní fibróza. Podle výzkumu švýcarských vědců je fibróza jater nejčastěji pozorována u pacientů s hepatitidou s kvazi-type 3a. A ačkoli dnes nejsou žádné léky, s nimiž můžete tuto chorobu zcela porazit, s včasnou léčbou, patologické procesy v játrech mohou být pozastaveny po mnoho let.
 • Steatóza. Bylo zjištěno, že u pacientů s virovou hepatitidou C genotypu 3 se u 70% případů vyskytuje steatóza.

Genotypy 4, 5, 6

Genotyp 4 má největší počet kvazysých typů (a, b, c, d, e, f, h, i, j) a nejčastěji se vyskytuje v severní Africe, především v Egyptě. Pátý a šestý genotyp má pouze jeden kvazitý typ - 5a a 6a. Navíc pokud v Jihoafrické republice dominuje převážně 5a, pak je v Asii běžné 6a.

Genotypy 4, 5, 6 jsou špatně pochopeny, ale je známo, že infekce nastává skrze krev nebo během nechráněného sexuálního styku.

Proč musím určit genotyp?

Stanovení genotypu (genotypizace) je jednou z nejdůležitějších analýz používaných k diagnostice hepatitidy C.

Hlavní úkoly genotypizace jsou:

 • stanovení léčebného režimu, výběr léků, jejich dávkování;
 • předpovídat průběh onemocnění a účinnost zvolené terapie;
 • předpověď trvání léčby.

Moderní lékařské technologie umožňují s nejvyšší přesností stanovit genotyp hepatitidy C. Získané výsledky vyšetření krve a plazmy se používají k tomuto účelu.

Nejúčinnější metody pro genotypizaci hepatitidy C v rámci studie krve a plazmy pacienta jsou:

 • přímé sekvenování;
 • polymerázová řetězová reakce;
 • reverzní hybridizaci se sondami na membráně.

Mnoho pacientů se ptá na otázku, kam předat analýzu genotypu hepatitidy C. Pokud mluvíme o běžných genotypech 1 až 3, tak dnes téměř všechny místní laboratoře provádějí takové studie (Invitro atd.). Pokud nebyl genotyp HCV rozpoznán a je nutné dodatečně darovat krev pro specifické kmeny 4-6, studie se provádějí ve specializovaných centrech ve velkých městech.

Léčba hepatitidy C s indickými léky

Na počátku XXI století. medicína učinila obrovský průlom v léčbě hepatitidy C. Byly objeveny nové analogy antivirových léků - indické generiká, které mají přímý účinek na virus HCV a přispívají k úplnému vyléčení viru hepatitidy C téměř všech genotypů. Mezi takové léky patří MayHep, SoviHep, Virso, Ledifos, Hepsinat-LP, Nadtak.

Převážná část hodnocení indických drog je pozitivní. To je to, co píší na fórech na internetu.

Stanovení genotypu hepatitidy C je tedy nezbytným opatřením při léčbě hepatitidy C, protože výběr metod léčby, jejich trvání a výsledek závisí na výsledcích genotypizace.

RNA, genotyp, anti HCV - jak se testovat na hepatitidu C

Hepatitida C je onemocnění jater způsobené flavivirusem HCV (virus hepatitidy C). Infekce probíhá prostřednictvím krve a biologických tekutin injekcí, sexuálním a transplacentárním (od matky k plodu).

Rizikem infekce HCV jsou lidé, kteří mají promiskuitní sexuální vztahy, kteří injekčně podávají drogy, lékaře a pacienty, kteří dostávají krevní transfúze a jiné manipulace. Jaký je první test na hepatitidu C?

HCV hepatitida: Co je to a jaké jsou jeho vlastnosti?

Jakmile je v krvi, virus HCV hepatitidy vyvolá přímý cytopatický účinek - infikuje jaterní buňky a dochází k jejich rozmnožování. Paralelně s porážkou buněk způsobuje virus HCV autoimunitní reakce těla (autoimunitní tyroiditida, revmatoidní artritida atd.),

Charakterem HCV ve srovnání s jinými formami onemocnění jaterních jater je méně výrazný klinický obraz. V 95% případů onemocnění prochází latentní formou, což často činí diagnózu obtížnou.

Jaké krevní testy máte pro hepatitidu C?

Testy na hepatitidu C jsou komplexem laboratorních testů, které umožňují stanovit přítomnost aktivního viru HCV v krvi.

Vzhledem k povaze a rozdílné citlivosti diagnostických systémů není možné správně diagnostikovat onemocnění na základě jednoho ze screeningových testů, proto se provádí několik studií, které potvrzují přítomnost viru.

Jaké testy na hepatitidu C musí projít?

Primární analýzou hepatitidy C je studium séra pro přítomnost protilátek pomocí enzymového imunoanalýzy (ELISA).

Pokud je detekována anti-HCV, je nutná povinná dvojitá kontrola výsledků.

Jaké další testy máte pro hepatitidu C?

Pro diagnostiku onemocnění se provádějí další testy na hepatitidu C. Po ELISA, je-li odezva pozitivní, použije se metoda PCR. Pozitivní test na hepatitidu C během PCR ukazuje, že v době studie existuje virus v krvi.

Během PCR se provádí studie kvantitativních charakteristik infekce, která umožňuje detekovat koncentraci viru HCV. Následuje analýza RNA viru hepatitidy C - genotypizace, na základě které jsou určeny jednotlivé genetické vlastnosti patogenu. Celkově je v přírodě 11 genů viru HCV. Studie hepatitidy C RNA vám umožňuje zvolit taktiku léčby, stejně jako předběžný závěr o výsledcích antivirové terapie.

V tomto případě je pacient považován za potenciálně infikovaný a pro potvrzení přítomnosti anti-HCV hepatitidy C se doporučuje komplexní sérová studie rekombinantním imunoblot (recomBlot HCV).

Tento test umožňuje přesně identifikovat protilátky proti HCV hepatitidě C produkované lidským imunitním systémem v reakci na proteinové složky viru. Konkrétní proteiny se v krvi objevují 3-4 týdny po infekci, takže obsah informací testů ELISA a rekombinace HCV v této fázi je poměrně vysoký.

ELISA testy krve

Test ELISA se provádí na séru, které neobsahuje fibrin a tvarované prvky.

Test ELISA je založen na interakci antigenu s protilátkami, ve kterých se mění obsah barvy. Na základě porovnání získané barvy séra se stávající barevnou stupnicí je vytvořen antigen, například příčinný činitel infekčního onemocnění.

Jaké testy na hepatitidu C souvisí s testem ELISA?

Anti HCV

Test ELISA na anti HCV umožňuje zjištění infekce na základě přítomnosti imunoglobulinů v krvi - protilátky proti patogenu. Krevní proteiny proti HCV hepatitidě C jsou dvou typů - M a G, které jsou v laboratorních testech označeny jako IgG a IgM. Proteiny typu M se produkují v krvi 4-6 týdnů po zavedení viru, přičemž jejich obsah je maximální. Během 5-6 měsíců se hladina IgM snižuje, ale může se zvýšit při reaktivaci onemocnění. Protilátky typu G jsou detekovány 11-12 týdnů po infekci, jejich hladina dosahuje vrcholu 5-6 měsíců.

Pro stanovení HCV markerů se provede celkový test Anti-HCV, který ukazuje celkovou hodnotu přítomnosti protilátek IgG a IgM. Poměr mezi imunoglobuliny těchto tříd také umožňuje posoudit povahu onemocnění. Převaha IgM proti IgG indikuje aktivitu viru a v průběhu léčby onemocnění poměry protilátek vyrovnávají.

Tento test je založen na citlivosti reagencie na proteiny HCV, v jejichž reakci se objevují protilátky. Jedná se o strukturní protein C1 a C2, stejně jako nestrukturální proteiny - NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5B. Imunoglobuliny těchto proteinů mohou být detekovány v krvi v různých poměrech a množstvích.

Recomblot HCV

Rekombinantní imunoblot je vysoce specifickou laboratorní zkouškou krevního séra, která umožňuje ověřit pozitivní výsledky testů na hepatitidu C proti HCV. Tento test je určen k potvrzení nejasných hodnot ELISA.

Recomblot HCV se používá k detekci protilátek proti C1, C2, NS3, NS4. Různé kombinace protilátek mohou negativní, pozitivní, pochybné a možná pozitivní (hraniční) výsledky. Přítomnost protilátek proti dvěma ze čtyř proteinů HCV poskytuje základ pro pozitivní výsledek HCV Recomblot.

RNA analýza HCV RNA pomocí PCR

Polymerázová řetězová reakce je analýza, která umožňuje studovat genetický kód viru a také stanovit úroveň koncentrace virionů v krvi. Na základě výsledků RNA můžete zvolit způsob a zjistit dobu trvání léčby, jakož i určit rizikový faktor přenosu z jednoho nosiče na jiný.

Kvalitativní studie PCR

Kvalitativní PCR je běžný indikátor, který indikuje přítomnost / nepřítomnost viru v krvi. Analýza se provádí metodou výzkumu sérové ​​Real-Time PCR s různým stupněm citlivosti screeningového systému. Výsledek kvalitativní analýzy může být buď pozitivní ("zjištěný") nebo negativní ("není identifikován").

Kvantitativní PCR studie

Kvantitativní PCR je měřítkem koncentrace virionů v 1 ml biologického materiálu. Na základě tohoto testu je možné určit, zda existuje pravděpodobnost infekce od infikovaného pacienta k novým nosičům, stejně jako stanovit metody a trvání léčby (čím vyšší je koncentrace viru, tím intenzivněji je léčba kombinovanými antivirovými léky).

Genotypizace

Analýza genotypů hepatitidy C je dalším důležitým laboratorním testem, který ukazuje genetické vlastnosti viru. Vedle 11 hlavních genotypů HCV je známo mnoho subtypů viru. Rozdíl mezi genotypy určuje charakteristiky průběhu onemocnění, výběr terapie a výsledek léčby.

Různé genotypy mají odlišnou rezistenci vůči lékům, stejně jako rozdílné trvání léčby. Například hepatitida C, způsobená 1. genotypem viru HCV, se může zřetelně snížit po 48 týdnech a za přítomnosti genotypů viru 2 a 3 může nemoc se správnou léčbou regresovat za 24 týdnů.

Rychlost analýzy

V závislosti na typu laboratorních testů může být rychlost testů na hepatitidu C v kvalitativních a kvantitativních ukazatelích.

U enzýmové imunoanalýzy u zdravého člověka, který nikdy neměl hepatitidu C, celková hepatitida C proti HCV by normálně chyběla (referenční hodnota není "nalezena") nebo by měla být nižší než 0,9 (po předchozím onemocnění). Pokud indikátor překročí hodnotu 1,0, lze dojít k závěru, že v současnosti je virus v krvi pacienta.

Míry hepatitidy C v testech typu PCR jsou vyjádřeny v číselných hodnotách:

 • nižší norma je na úrovni 600 000 IU / ml;
 • průměrná hodnota se pohybuje od 600 000 do 700 000 IU / ml (mezinárodní jednotky na 1 ml biologického materiálu);
 • s indikátory virové zátěže od 800 000 IU / ml a výše, můžeme mluvit o zvýšené koncentraci HCV v krvi.

Je možná falešně negativní analýza?

I přes vysokou citlivost screeningového systému při studiu sérových protilátek je pravděpodobné, že výsledky chybných testů budou vždycky k dispozici.

Tento výsledek je vysvětlen skutečností, že existuje tzv. Sérologické okno - časový interval mezi infekcí HCV a výskytem reakce imunitního systému (tvorba protilátek proti HCV). Pokud byl v této době proveden krevní test, může mít diagnostický systém negativní výsledek. Proto se v lékařské praxi v případech podezření na hepatitidu C doporučuje, aby se testy prováděly několikrát krátkým intervalem.

Jak provést analýzu?

Chcete-li předat analýzu hepatitidy C a získat pravdivý výsledek, musíte dodržovat několik jednoduchých pravidel laboratorních testů.

 1. Krev je převzata z žíly na prázdný žaludek.
 2. Před provedením testu na hepatitidu C byste měli být vyloučeni z používání alkoholu, mastných, smažených a uzených potravin.
 3. Mezi jídlem a časem odběru krve by měla být 8-10 hodin.

Užitečné video

Informace o hepatitidě C, její patogen, příznaky, diagnóze a léčbě naleznete v následujícím videu:

Stanovení genotypu hepatitidy C a příprava na analýzu

Genotypizace hepatitidy C je nezbytným postupem, který může někdy zachránit život člověka. Existuje řada onemocnění, které v počáteční fázi jsou asymptomatické, ale mohou výrazně zhoršit kvalitu života a dokonce vést k předčasné smrti.

Co je pro hepatitidu C nebezpečné a jak ji identifikovat?

Každý, kdo se může nakazit virem hepatitidy C. Pokud dříve tato nemoc byla přenášena převážně mezi narkomany, nyní dochází k nárůstu infekce prakticky ve všech částech populace. Hepatitida C se přenáší krví, takže mohou být dokonce infikovány v léčebně nebo v kosmetickém salonu.

Doba inkubace je až šest měsíců. Ale asymptomatický vývoj onemocnění v chronické formě může trvat desítky let. Během tohoto období je postižena játra, což způsobuje cirhózu a rakovinu. Akutní hepatitida C se projevuje:

 • horečka;
 • apatie a únava;
 • nevolnost, zvracení;
 • nepohodlí v břiše a kloubech;
 • žloutenou kůži a skleru.

U prvních takových symptomů je nutné screening, diagnóza a léčba.

Světová zdravotnická organizace opakovaně vyjádřila obavy ohledně míry infekce hepatitidou C v mnoha zemích. Pro profylaxi se doporučuje každý rok provést krevní test na toto onemocnění - sérologické vyšetření protilátek proti HCV.

Pokud je v lidském těle zjištěna hepatitida C, provádí se test na ribonukleové kyseliny (RNA), který určuje akutní nebo chronickou formu onemocnění. U prvního typu onemocnění asi 1/3 všech pacientů nepotřebuje léčbu, protože imunitní systém těchto osob se s infekcí vyrovná sám. Ale jeden z rozdílů viru je jeho schopnost mutovat - variabilitu struktury genu. Z tohoto důvodu může uniknout imunitnímu systému a zničit zdravé buňky téměř neomezeně. V tomto případě test RNA indikuje chronickou formu onemocnění. Lékař bude muset:

 • určuje stupeň poškození jater (fibróza, cirhóza) pomocí biopsie;
 • stanovit genotyp viru hepatitidy C.

Bez odborníků nebude nemoc možné rozpoznat.

Proč potřebujete genotypování?

Hepatitida C je zjednodušený název pro celé spektrum virů, které jsou rozděleny podle genotypu a podtypu rozdíly ve struktuře RNA. V důsledku toho budou reakce na účinky léků individuální. Z 11 známých genotypů je nejběžnější na světě 6. Subtypy jsou asi 500 a vyznačují se zvláštní citlivostí na drogy.

Pro post-sovětský prostor jsou typické typy 1, 2 a 3. Podtypy ve střední a východní Evropě a v Asii jsou nejběžnějším typem viru hepatitidy C 1b. Jeho specifičnost:

 1. Forma onemocnění je většinou chronická.
 2. Asymptomatický průběh onemocnění (pacient se může dozvědět o svém problému desetiletí po infekci).
 3. Vírus velmi pravděpodobně vyvolává cirhózu, hepatocelulární karcinom, extrahepatální komplikace (kryoglobulinemická vaskulitida, maligní nádory lymfatického systému), které mohou být fatální.
 4. Režimy léčby interferonem prakticky neposkytují žádnou reakci. Terapie Daclatasviru + Asunaprevir / Sofosbuviru může dosáhnout trvalé virologické odpovědi.

Další nejvíce převládající na Ukrajině, Bělorusku a Rusku je virus hepatitidy C 3a. On:

 • mnohem méně pravděpodobné, že se vyskytnou v chronické formě;
 • charakterizované lézemi žlučových cest a steatózou (akumulace tuku v jaterních buňkách);
 • menší pravděpodobnost vzniku cirhózy;
 • při výběru dávky Ribavirinu je třeba vycházet z hmotnosti pacienta a u nemocného s genotypem 3a je množství léku předepsáno lékařem.

Ale nejen tyto genotypy mohou detekovat podobný postup. Metoda je určena k detekci přítomnosti RNA viru hepatitidy C (podtypy 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2i, 3a, 4a, 6a) a identifikace genotypů 1a, 1b, 2, 3a / 3b (bez dělení na podtypy genotypu 3 ).

Analýza genotypu je potřebná k nalezení vhodné léčby pro každý konkrétní případ onemocnění. Jeho trvání a účinnost závisí na léčebném režimu. Výsledky studie nám umožňují předpovědět vývoj onemocnění, nalézt přijatelná terapeutická opatření, dávkování léků. V některých případech se provádí jaterní biopsie až po genotypizaci.

Příprava na analýzu a její vlastnosti

Jak začít diagnostikovat a jak určit genotyp virové choroby? Termínem pro provedení genotypu hepatitidy C je jmenování specialistka na infekční onemocnění nebo hepatolog. Z pacientovy žíly je vyžadována krev pro manipulaci. Před zkouškou je zakázáno kouřit (alespoň půl hodiny), konzumovat alkoholické nápoje nebo omamné látky.

Analýza genotypu hepatitidy C může nejen potvrdit nebo vyvrátit porážku lidského těla určitým typem viru, ale ve vzácných případech dokonce ani neposkytne určitý výsledek. Není-li genotyp určen, pak to neznamená, že osoba je zdravá. V tomto případě existují 2 možnosti:

 1. Virus, který není pro tuto oblast typický (pro analýzu všech možných typů hepatitidy C jsou potřebné další činidla).
 2. Nízká koncentrace virové RNA v krvi pacienta (laboratoř, ve které byla provedena analýza, je vybavena méně výkonným a citlivým nástrojem).

U některých pacientů je v těle přítomno několik genotypů viru. Hepatitida C, jejíž genotypizace a vhodná léčba byla provedena úspěšně, nezmizí u pacienta. Poté, co jste se zbavili jednoho viru, měli byste pokračovat v léčbě zbývajících v těle.

Účinek na výsledek a následnou terapii genotypizace podmínek hepatitidy C pro podání analýzy, uchovávání materiálu. Proto byste si měli zvolit zdravotnickou instituci, která má zkušenosti s tímto postupem. Pracovníci kliniky musí být vyškoleni a vybavení musí být nové a fungující.

Je možné, že pan-genotypové léčebné schémata, které se časem vyvinou, eliminují potřebu genotypizace, avšak v současné době je to jedna z hlavních analýz pro detekci hepapitidy C. K této proceduře zatím neexistuje žádná alternativa.

Stanovení genotypu viru hepatitidy C

Podle současné klasifikace je HCV rozdělen na 6 genotypů, z nichž každá je dále rozdělena na podtypy. Genotyp viru je označen arabskými číslicemi (1-6) a podtyp je označen malými latinkovými písmeny. Genotypy 1, 2 a 3 jsou nejčastějšími na světě. Genotyp 4 je nejčastěji detekován v severní Africe, genotyp 5 je v Jižní Africe a genotyp 6 je v jihovýchodní Asii. Na území Ruské federace 1A, 1b, 2a, 2c, 2k, 3a cirkulují podtypy HCV, zaznamenávají se importované případy infekce ze zemí severní Afriky (především z Egypta) a jihovýchodní Asie způsobené 4 a 6 genotypy viru. 1b a 3a HCV jsou dominantní na území Ruské federace.

Genotyp viru hepatitidy C je nejdůležitějším faktorem, na němž je účinnost a taktika antivirové léčby CHC. HCV genotypy 1 a 4 méně dobře reagují na antivirovou léčbu než jiné genotypy viru (2, 3, 5 a 6). To bylo základem pro vypracování různých léčebných pokynů pro pacienty infikované genotypy 1 a 4 a genotypy 2, 3, 5 a 6, jak se odráží v pokynech pro léčbu CHC Evropské asociace studie jater (EASL).

HCV genotyp se stanoví jednou, pokud neexistuje riziko opakované infekce. U některých pacientů může být zjištěno několik genotypů HCV.

Před standardní terapií (PEG-IFN + ribavirin) stačí určit genotyp viru hepatitidy C bez dalšího podtypu. Při plánování léčby pomocí léčiv ze skupiny inhibitorů proteázy (Telaprevir, Boceprevir) pro 1 HCV genotyp je zapotřebí další podtyp pro rozlišení 1a a 1b virových podtypů.

Indikace pro vyšetření. Pacienti s chronickou hepatitidou C před zahájením antivirové léčby určili taktiku léčby.

Laboratorní metody

 • PCR;
 • reverzní hybridizace se sondami na membráně (LiPA);
 • přímé sekvenování.

Materiál pro výzkum. Plazma nebo sérum.

Vlastnosti interpretace laboratorních výsledků. V závislosti na identifikovaném HCV genotypu je plánována terapie: současně se identifikuje příznivé a nepříznivé geny u pacienta

K MOŽNÉ KONTRAINDIKACI je nutné konzultovat se specialistou

Copyright FBUN Ústřední výzkumný ústav epidemiologie, Rospotrebnadzor, 1998-2018

Č. 324PL, virus hepatitidy C, stanovení RNA, genotypizace (HCV-RNA, genotypizace) v krevní plazmě

Interpretace výsledků výzkumu obsahuje informace pro ošetřujícího lékaře a není diagnózou. Informace v této části nelze použít pro vlastní diagnostiku a samoléčbu. Správnou diagnózu provádí lékař, a to jak s použitím výsledků vyšetření, tak s potřebnými informacemi z jiných zdrojů: anamnéza, výsledky dalších vyšetření apod.

 • Obecné informace
 • Příklady výsledků

* Uvedená doba nezahrnuje den užívání biomateriálu

Krevní plazma (EDTA)

polymerázová řetězová reakce v reálném čase (PCR v reálném čase).

příklady výsledků na formuláři *

* Upozorňujeme na skutečnost, že při objednávání několika studií se na jednom formuláři projeví několik výsledků výzkumu.

V této části zjistíte, kolik stojí za dokončení této studie ve vašem městě, viz popis testu a tabulka interpretace výsledků. Výběr místa, kde se má podat analýza "Viry hepatitidy C, stanovení RNA, genotypizace (HCV-RNA, genotypizace) v krevní plazmě" v Moskvě a dalších městech Ruska nezapomínejte, že cena analýzy, náklady na postup biomateriálu, metody a načasování výzkumu regionální lékařské úřady se mohou lišit.

Jaký je nejnebezpečnější genotyp hepatitidy?

Genotypy hepatitidy C

Virus hepatitidy C má vysokou variabilitu - schopnost mutace (změny v genetické struktuře). Schopnost změny umožňuje, aby virus unikl imunitnímu systému a je obtížné léčit hepatitidu C. Virus hepatitidy C je vlastně celé spektrum takových virů, které lze rozdělit do samostatných podskupin, které jsou klasifikovány podle genotypů a podtypů.

Existuje 11 genotypů HCV, ale dnes WHO přiděluje šest hlavních genotypů, jejichž výskyt se v různých částech světa liší.

Genotyp 1 je nejběžnější na světě a představuje 46,2% všech typů HCV infekce. Druhé místo je obsazeno genotypem 3 (30,1%). Největší rozmanitost se vyskytuje v Číně a jihovýchodní Asii, zatímco v některých zemích, jako je Egypt a Mongolsko, téměř všechny případy infekce HCV jsou způsobeny jediným genotypem viru.

V Rusku, na Ukrajině av Bělorusku jsou rozděleny 3 hlavní genotypy - 1, 2 a 3, proto většina diagnostických center určuje (genotyp) genotypy 1, 2 a 3.

Genotyp 1b hepatitidy C je nejčastější v zemích bývalého SSSR. Tento genotyp je mnohem obtížnější než ostatní, které mají být léčeny na základě interferonu, avšak se zavedením léčebných režimů bez interferonu se účinnost léčby pacientů s tímto typem výrazně zlepšila.

Nejčastější dotazy

Proč musím určit genotyp?

To je důležitá analýza. Léčebné režimy pro různé typy viru se mohou výrazně lišit. Dnes se vyvíjejí nové léčebné režimy, které nezohledňují typ viru. Existují také důkazy, že u pacientů s genotypem 3 je pravděpodobnější spontánní onemocnění jater, steatóza jater.

Zahrnuje genotypový podtyp, například 1a?

V některých případech, například pro genotyp 1, přítomnost podtypu "a" nebo "b" může vyžadovat různé léčebné režimy. Avšak vznik nových léků a léčebných režimů nám umožňuje usilovat o snížení rezistence různých genotypů a podtypů na farmakoterapii.

Co to znamená, pokud výsledky genotypizace jsou "genotyp nepsaný"?

Může to být ze dvou důvodů - pro naše území je typický "exotický" HCV genotyp nebo nízká koncentrace virové RNA v krvi. V prvním případě je nutné analýzu znovu provést v jiné laboratoři, která obsahuje genotyp 4. Pokud je výsledek stejný, je léčba prováděna podle schémat, které jsou účinné u genotypů 1, 2 a 3. V druhém případě by měl být test znovu proveden v diagnostickém centru vybavení.

Může se genotyp měnit v průběhu času?

Ne Někteří pacienti mají 2 nebo více genotypů, ale jeden převažuje. V tomto případě analýza může odhalit pouze jeden genotyp. Existují případy, kdy byli pacienti určeni například genotypem 3a, a po léčbě detekovali genotyp 1b. Důvodem byla současná přítomnost genotypů 3 a 1b. Bylo možné se zbavit prvního typu jako výsledek léčby a druhá kvůli lékové rezistenci zůstala v těle.

Odkud pochází virus hepatitidy v těle a je možné se ji zotavit?

Hepatitida znamená řadu chronických a akutních zánětlivých onemocnění, které primárně napadají játra. Všechny hepatitidy (od A do E) jsou způsobeny viry. Některé z nich se šíří vzduchem, jiné znečištěnou vodou a potravou a dalšími v kontaktu s fekáliemi. Existují ty, které lze zachytit během pohlavního styku, transfúze krve, operace a také přenést z matky na plod.

V závažnosti jsou lehké, střední, těžké a velmi těžké. Prognóza závisí na typu patogenu. Hepatitida A a E obvykle končí obnovením. Ti, kteří měli takovou nemoc, získali stabilní imunitu proti viru (přetrvávají alespoň 10 let). Virus E často postihuje těhotné ženy a vyvíjí se poměrně rychle, proto způsobuje selhání ledvin a úmrtí pacienta.

Hepatitida B a D se vyznačují jak akutním, tak chronickým průběhem. Pokud vznikne akutní forma, riziko úmrtí dosahuje 90%. S řádnou a včasnou léčbou je možné úplné zotavení. Virus D je vždy detekován společně s virem B.

Hepatitida C způsobuje složité poškození jater. Pokud se vytvoří cirhóza, nebude možné tento orgán obnovit, i když je lokalizována hepatitida. Prognóza závisí na zahájení léčby.

Viz též:

 • Je hepatitida C kompletně léčena?
 • Vakcína proti hepatitidě B pro děti a dospělé

Vzhledem k nebezpečí, které představují tyto viry, vzniká otázka: Jaký druh hepatitidy přenáší vzdušné kapky? Naštěstí ne! Jsou infikováni jiným způsobem.

Nejhorší nepřítel

Za prvé, mluvte o tom, která hepatitida je nejnebezpečnější. Hepatitida C je největší hrozbou pro lidský život, je přenášena krví a pohlavním stykem, snadno se "zbavuje" imunitních buněk a je prakticky nevyléčitelná. Moderní drogy mohou pouze zpomalit vývoj. Neexistuje žádná vakcína od něj.

Hlavním nebezpečím této formy je to, že způsobuje závažné komplikace - cirhózu nebo rakovinu jater. Je také hrozné, že nakažená osoba nemusí dlouho vědět, že takové onemocnění "zaniklo" ve svém těle. V počátečním stádiu nejsou žádné varovné signály. A onemocnění mezitím dělá své zákeřné podnikání - ničí buňky těla. To způsobuje nezvratné procesy, které ukončují úplné zničení jater. Někdy to trvá dvanáct let.

Potvrzení, že tento formulář je nejnebezpečnější, lze nalézt v lékařských statistikách. Jedná se o následující: 50% všech lidí infikovaných hepatitidou C umírá do 10 let poté, co byl virus v těle.

Hepatitida C má několik poddruhů. Jaký je nejnebezpečnější genotyp hepatitidy C u lidí? Nejhorší ze všeho je, pokud se u pacienta objeví 1b: nejtěžší je léčba a téměř vždy vyvolává vývoj fibrózy v játrech.

Jediná útěcha je, že když malé množství patogenu vstupuje do krve zdravé osoby, riziko onemocnění je extrémně nízké.

Symptomy onemocnění: bolest v játrech, nadýmání, slabost svalů, horká chuť v ústech, pálení, podrážděnost, únava, zjevování výkalů, ztmavnutí moči, zožltnutí kůže a bílých očí, teplota.

Pozdější léčba je zahájena, tím horší je prognóza. Pokud se nemoc dostane chronického průběhu (což se děje v drtivé většině případů), pak úkolem lékařů není zcela zničit virus (to nebude fungovat), ale zastavit jeho reprodukci a snížit aktivitu. K tomu použijte antivirové léky (například Ribavirin). Když dojde k zastavení růstu virů, snižuje se závažnost zánětu jater, zpomalení vývoje cirhózy. Vyskytují se však relapsy.

Pacient je považován za zdravého (což je zaznamenáno u 15-25% případů), jestliže na konci terapie nejsou žádné stopy virů a produkty rozpadu jaterních buněk v jeho krvi. Úmrtnost v této podobě je 1-5%.

Je hepatitida C nebezpečná pro ostatní?

Je osoba s hepatitidou C nebezpečná? Virus hepatitidy C není přenášen vzdušnými kapkami, přes ruce, společné nádobí a společné jídlo.

Způsoby virové infekce:

 • sexuálně s nechráněným pohlavím - ne více než 5%;
 • z matky na dítě během porodu - asi 5%;
 • infikované lékařské nástroje;
 • injekční stříkačky;
 • všechny nástroje pro piercing, tetování, manikúru, holicí strojky a dokonce i zubní kartáčky;
 • krev pro transfuzi.

Lékařský personál se může infikovat, pokud při práci s krví pacientů s hepatitidou C dochází k přímému kontaktu s rozbitou kůží.

Dospívající, kteří používají běžné injekční stříkačky, mají nejvyšší procento rizika.

Genotyp hepatitidy C a co je nejnebezpečnější?

Hepatitida C způsobuje fibrózu (sníženou funkci), cirhózu (zánik funkce) a rakovinu jater. Virus hepatitidy C má 11 genotypů, z nichž 6 má klinický význam. Každý genotyp zahrnuje vlastní léčbu.

Jaký je nejnebezpečnější genotyp hepatitidy C? Nejnebezpečnější je genotyp 1, podtyp b (1b). Pokud jde o mechanismus infekce, tento genotyp viru se nijak neliší od ostatních. Má dva podtypy: a a b. Rozdíly těchto virových odrůd v patogenitě.

Co je pro hepatitidu C genotypu 1b nebezpečné?

 • přenášena pouze krví; většina těch, kteří byli infikováni během transfuze krve, jsou infikováni tímto konkrétním virem;
 • neřešitelný;
 • často se opakuje;
 • končí cirhózou;
 • vyvolává rakovinu jater.

Dalším nejnebezpečnějším virem hepatitidy C je genotyp 3a. Její odlišnosti od ostatních genotypů:

 • mladí lidé mladší 30 let jsou nemocní;
 • způsobuje především fibrózu jater;
 • charakteristické příznaky steatózy (obezity) jater;
 • doprovázená kryoglobulinemií (patologický proces ukládání kapilár imunoglobulinů na stěny, způsobující jejich zablokování).

Existují pacienti, kteří současně mají dva genotypy, včetně kombinace 1b + 3a. Léčba v takových případech je ještě komplikovanější.

V současné době není vytvořena vakcína proti virové hepatitidě C. Diagnóza tohoto typu patologie začala v roce 1989, což je příčinou tak velkého počtu pacientů po celém světě (asi 200 milionů lidí). Příčinou infekce byla transfúze infikované krve, která byla testována na protilátky proti virové hepatitidě C v 90. letech. v minulém století. Každý rok zemře 700 tisíc lidí z cirhózy a rakoviny jater, 80% případů poprvé získává chronickou formu HCV. Hlavní příčinou chronické formy HWS jsou viry 1b a 3a.

Vlastnosti chronické hepatitidy C

Průběh hepatitidy C často zmizí bez příznaků, nebo jeho příznaky mohou být charakteristické pro jiné nemoci: únava, letargie, problémy s kloubem, ztráta chuti k jídlu, nevolnost, ztráta hmotnosti.

Obecně platí, že účinek virových toxinů na hepatitidu C je méně výrazný než u forem A a B, a proto přechod onemocnění na chronickou fázi zůstává bez povšimnutí.

Nemoc může trvat desítky let, bez povšimnutí. To je důvod, proč se hepatitida C nazývá "láskyplný vrah". Výskyt onemocnění v závěrečné fázi v podobě cirhózy a rakoviny jater, kdy již není možné pomáhat pacientovi, je nebezpečné pro chronickou hepatitidu C.

HIV a hepatitida C

Oba infekce jsou viry, nebezpečné pro zdraví, rozšířené.

Jak zjistit, která je nebezpečnější než HIV nebo hepatitida C? Tyto infekce se shodují mnoha způsoby:

 • podle zdroje infekce (infikovaná krev pro transfúze, infikované nástroje a stříkačky);
 • rizikové skupiny (pacienti s hemofilií, drogově závislými, zdravotnický personál);
 • prevence infekce (sterilizace nástrojů, osobní hygiena, dodržování hygienických norem);
 • nemožnost očkování;
 • žádné příznaky v počáteční fázi;
 • úmrtí v závěrečné fázi nemoci;
 • Léčba je dlouhá a drahá.

Hlavním rozdílem je nedostatek léku na infekci HIV, antiretrovirové léky umožňují kontrolu reprodukce viru, ale nezabijejte ho.

Jak je nebezpečný HIV, lze hodnotit podle statistik: podle počtu lidí infikovaných HIV je to téměř desetkrát méně než hepatitida C, ale dvakrát vyšší než úmrtnost, navzdory poklesu výskytu a nárůstu délky života pacientů s AIDS.

Prevence hepatitidy C

Preventivní opatření ke snížení výskytu hepatitidy C zahrnují: snížení rizika infekce u zdravých lidí a prevence relapsu u pacientů.

V prvním případě je hlavním pravidlem dodržování hygienických a hygienických standardů zdravotnickými pracovníky, testování darované krve na hepatitidu B a C, zavedení zvláštních pravidel chování v každodenním životě pro pacienty a nosiče HWS (výrobky osobní hygieny, dezinfekce místnosti a oblečení v případě ran a odřenin).

Ve druhém případě je nutné očkování proti hepatitidě A a B, sledování stavu pacientů a zajištění antivirové léčby; poradenství o možné lékařské péči.

Pokud jsou tyto požadavky splněny, nebezpečný virus hepatitidy C bude nakonec poražen.

Charakteristické rysy onemocnění a typy jeho genotypů

Tento virus má krátký popis - "láskyplný vrah". Obdržel to za to, že nástup nemoci nevykazuje žádné známky - neexistuje klasická žloutenka, bolest v pravém hypochondriu.

Virus je možné detekovat nejdříve 6-8 týdnů po infekci, protože imunitní systém nereaguje na tento termín, v krvi nejsou detekovány žádné markery a genotypizace je nemožné.

Symptomy hepatitidy jsou:

 • celková slabost, malátnost, únava;
 • významná ztráta tělesné hmotnosti;
 • zvýšení teploty na 37,7 stupňů;
 • bolest, nepříjemné, nepochopitelné pocity v játrech, její nárůst;
 • bezbarvé výkaly, tmavší barva moči.

Charakteristickým znakem viru je, že během reprodukce je jeho genetický přístroj neustále vystaven různým mutacím. To zabraňuje tomu, aby lidský imunitní systém mohl upravit a vymýtit onemocnění.

Průběh onemocnění se může lišit - možná asymptomatický tok po několik let a rychlý vývoj jaterní cirhózy a tvorby maligního nádoru - hepatocelulárního karcinomu.

Existuje také velmi vysoké procento chronických onemocnění - u 85% pacientů je přechod od akutní k chronické hepatitidě stanoven.

Virus hepatitidy C má důležitou vlastnost - různé genetické struktury. Lze říci, že hepatitida C je kombinací množství takových virů, které jsou podle varianty jejich struktury klasifikovány do genotypů a podtypů.

Podle genotypu se rozumí součet všech genů, které kódují dědičné rysy. V současné době jsou genotypy viru hepatitidy C rozděleny do 11 typů.

Pro klinickou diagnostiku jsou relevantní první 6 a konkrétně jejich pět podtypů: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a. Genotyp viru ovlivňuje závažnost onemocnění, schéma a trvání léčby, výsledek léčby.

Nejnebezpečnější - první verze genotypu - s nejmodernější terapií, rychlost léčby je 50. Doba trvání léčby je 48 týdnů.

Nejlepší léčebné možnosti jsou 2 a 3 možnosti - rychlost léčby je asi 80, léčebná terapie trvá 24 týdnů. Také dávka léků závisí na tom, který genotyp nakažil člověka.

Genotypizace se provádí pomocí identifikace specifického fragmentu částice viru RNA v plazmě pacienta, která je specifická pro určitý genotyp, což poskytuje 98-100% přesnost stanovení patogenu. To se provádí polymerázovou řetězovou reakcí (PCR).

Použitím PCR se zvýší koncentrace nevýznamně malého počtu jednotlivých fragmentů nukleových kyselin. Metoda je velmi přesná a informativní. Také tato analýza může sledovat účinnost léčby, stupeň morbidity, možnost chronického procesu.

Prevalence kmenů HCV na celé planetě

Genotypy této infekční nemoci nejsou po celém světě rovnoměrně rozloženy.

 • 1, 2, 3 genotypy jsou rozšířeny po celé zemi;
 • Západní Evropa a východ trpí ve většině případů genotypy 1, 2;
 • Spojené státy jsou náchylné k genotypům 1a a 1b, zbytek je určován mnohem méně často;
 • v Africe a konkrétněji jsou v Egyptě distribuovány 4 genotypy viru.

Infekce jsou nejvíce náchylné na osoby trpící krevními onemocněními (maligní tumory hematopoetického systému, hemofilie atd.), Stejně jako pacienti podstupující léčbu v dialyzačních jednotkách.

V Rusku, mezi dospělou populací v procentech, se genotypy rozdělují takto:

 • 1c - stanoveno na polovinu incidence onemocnění;
 • 3a - asi jedna pětina z celkového počtu;
 • 1a - desátá část;
 • 2 - dvacátá;
 • zbytek je atypický.

To však neznamená, že pouze genotyp ovlivňuje závažnost léčby. Další charakteristiky jsou:

 • mladistvého nebo stáří pacienta - pravděpodobnost výtěžnosti u mladých lidí je vyšší;
 • ženy jsou lépe vyléčené než muži;
 • stav jater hraje významnou roli - čím menší je poškozená, tím větší je šance na příznivý výsledek;
 • množství viru v těle - čím méně je naplněno, tím lépe jeho odezva;
 • nadváha hraje negativní roli při léčbě hepatitidy.

Léčba onemocnění se volí na základě výše uvedených faktorů a genotypizace. Hlavními léky pro léčbu jsou ribavirinové a interferonové přípravky, trvání léčby je až 48 týdnů. Je třeba, aby byl léčen pod dohledem odborného lékaře a pravidelně testovat polymerázovou řetězovou reakci.

Pokud se jaterní cirhóza ještě nerozvinula, existuje možnost ústupu onemocnění, ale dnes není možné úplné léčení.

Co je a jak určit genotyp viru?

Špatný životní styl zvyšuje pravděpodobnost, že se člověk nakazí a bude trpět virem hepatitidy C.

V procesu rozmnožování a vývoje nemá virus hepatitidy C mechanismus pro zálohování nebo obnovu informací o genu. Z tohoto důvodu se virus neustále mutuje. Pod genotypy prostě chápete skupinu viru hepatitidy C s odlišnou RNA.

K určení, který genotyp infekce zasáhl tělo, je provedena speciální analýza - genotypizace. Tato technika spočívá v polymerázové řetězové reakci (PCR).

Po převzetí biomateriálu pro studii mohou nastat následující výsledky:

 • Existuje virus RNA, podtyp 1b, 2, 3a - znamená, že pacient má hepatitidu C v krvi a je určen její genotyp.
 • Existuje virus RNA - to znamená, že pacient má virus, ale RNA nelze určit.
 • Nezjištěno - v krevním vzorku není dostatečné množství virové RNA k provedení testu.

Jaké jsou genotypy?

Genotypy a jejich podskupiny

Moderní lékařství klasifikuje genotypy hepatitidy C do následujících skupin a podtypů:

 • 1a - najdeme hlavně v Americe, Austrálii.
 • 1b - nejčastěji se vyskytuje v Evropě a v Asii.
 • 2a - v Japonsku, v Číně.
 • 2b - v USA a severní Evropě.
 • 2c - v západní a jižní Evropě.
 • 4a - Egypt.
 • 4c - střední Afrika.

Tento diagram ukazuje distribuci různých genotypů na světě.

Zvažte podrobněji nejběžnější z nich.

Genotyp 1b a jeho vlastnosti

1b je genotyp sledovaného viru maximálně distribuován v Japonsku, protože někdy se nazývá japonský. Pořád se s ním setkáváme po celém světě. V evropských zemích je velké procento lidí, kteří trpí hepatitidou, nositeli takového podtypu. Má charakteristické vlastnosti, které ji pomáhají odlišit od ostatních genotypů:

 1. Nejčastěji se nachází v těle těch lidí, kteří se přímo infikovali virem krví.
 2. Zvyšuje odolnost vůči léčbě. Léčba trvá dlouhou dobu.
 3. Existuje zvýšená pravděpodobnost relapsu.
 4. Příznaky mohou být zjištěny takovými projevy: stálou únava, zvýšená slabost, ospalost a časté závratě.
 5. Zvyšuje rizikový faktor pro aktivní vývoj rakoviny jater, což je v tomto případě komplikace.

Během léčby je průběh zotavení neustále sledován, aby bylo možné správně upravit vybraný režim a učinit správné rozhodnutí pro následnou léčbu. Dříve bylo těžké léčit takovou nemoc, ale moderní medicína umožňuje úplné uzdravení a prodlouženou remisi v téměř 90% případů.

Můžete také opatrně a účinně zpomalit vývoj fibrózy.

Genotypy 2 a 3

Každý genotyp má své vlastní vlastnosti a terapii.

Tyto genotypy jsou náchylnější k dobře zvolené antivirové terapii. Ale stále mají mnohem nižší frekvenci distribuce u pacientů. Vlastnosti druhého typu jsou:

 • Nízká frekvence infekce.
 • Výborná reakce na antivirovou terapii.
 • Nízká míra rekurence.
 • Snížená pravděpodobnost rakoviny jater.

Léčba je prováděna specialistou na infekční onemocnění nebo hepatologem v nemocnici nebo pod kontrolou, ale doma. Doba trvání léčby je až 48 týdnů. Navíc předepsal mnoho léků, založených na specifikách onemocnění. Je nutné dodržovat přísnou dietu, opustit jakéhokoli alkoholika, jako u jiných genotypů.

Třetí genotyp hepatitidy typu C také převládá ve světě. Existuje několik podtypů 3a a 3b. Významné rysy třetího genotypu:

 • Věk pacientů s takovými genotypy je až 30 let.
 • Cirhóza se vyvíjí velmi rychle, proto by měla být léčba předepsána co nejrychleji.
 • Steatóza jater se vyskytuje přibližně u 70% pacientů.
 • Riziko výskytu malignity v játrech se zvyšuje.

V rámci léčebné schémy by měl být kombinován dostatečně velký počet léků zaměřených na léčbu onemocnění. V této situaci neužívejte inhibitory proteázy. Průběh aktivní terapie trvá až 48 týdnů. Pokud zjistíte typ 2 a 3 včas, je prognóza poměrně příznivá a asi 90% všech pacientů může být vyléčeno.

Jiné vzorce v distribuci genotypů

Vědci byli schopni naznačit, že genotyp této hepatitidy je přímo spojen s cestou infekce, která se objevila. Například genotyp kategorie 1b byl zaznamenán u mnoha lidí, kteří trpí hepatitidou a kteří jsou náchylní k transfuzi krve. Navíc u drogově závislých, kteří podstupují injekce, je tento genotyp zřídka stanoven, protože trpí typem 3a.

Mezi dětmi zemí SNS, které trpí chronickým typem hepatitidy C a mají některé somatické patologie, jsou pozorovány genotypy 1b, 1a, 2a, 2b, 3b, 4. V tomto případě nejsou genotypy 5 a 6 vůbec definovány.

U některých pacientů krevní test ukazuje několik genotypů viru. Mutace se vyskytují rychle a snadno, ale lze identifikovat několik virových typů, což naznačuje reinfekci a další komplikace, které postihují pacienta. Toto se někdy vyskytuje kvůli somatickým onemocněním, které byly původně léčeny, a nevěnovaly pozornost možnému vývoji hepatitidy C.

Obrázek ukazuje schéma replikace viru hepatitidy C.

Závěr

Docela často špatná a pozdní reakce na onemocnění může vést k ohrožení života a smrti. Pokud si myslíte, že k infekci mohlo dojít, nebo se již stalo, měli byste okamžitě kontaktovat kvalifikovaného lékaře.

Ukazatele v Evropě a dalších zemích ukazují, že mnoho dětí trpí touto chorobou, proto by měla být provedena včasná diagnóza a monitorování možných infikovaných pacientů. Pouze přesná diagnóza a správná léčba pomohou ušetřit pacientku před onemocněním.


Více Články O Játra

Cyst

Palpace sleziny je normální

Slezina je umístěna v hloubce levé subkostální oblasti bočně vedle žaludku. Je umístěn přímo pod levou kopulí membrány a proto, stejně jako játra, má pohyblivost dýchacích cest.
Cyst

Léčba onkologie jater

Rakovina jater se řadí k pátému z nejčastějších forem rakoviny a úmrtnost lidí na světě je poměrně vysoká. Není vždy možné včas rozpoznat příznaky primární rakoviny, což komplikuje léčbu.