Anechoický obsah měchýře

V současném stadiu vývoje ultrazvukových technologií by měla být studie močového měchýře prováděna pouze na zařízeních pracujících v reálném čase a vybavená soustavou čidel (lineární, konvexní, sektorová, intravesikální, rektální nebo vaginální s frekvencí 3,5-5 MHz).

Kvalitativní výzkum je možný pouze s dobře naplněným močovým měchýřem. Za tímto účelem je pacient vyzván, aby vypil litr teplé vody 1,5-2 hodiny před vyšetřením a v případě potřeby se podává 0,5 tablet furasemidu, aby se zvýšil močový účinek. Močový měchýř s katétrem je naplněn fyziologickým nebo furasilinovým roztokem. Studie se provádí v pozici pacienta na zádech, vlevo, vpravo a v případě potřeby stojící. K určení přítomnosti sedimentu nebo malých kamenů je pacient vyzván, aby provedl ostré otáčky na levé a pravé straně. V tomto případě je obsah uveden v váženém stavu. Ve studii přes přední břišní stěnu se obvykle používají klasické metody skenování: příčné, podélné a šikmé.

Pro maximální informaci lze použít různé možnosti skenování a umístění pacienta.

Na echogramu v klasické verzi je močový měchýř oválný nebo hruškovitý. V praxi byly pozorovány různé formy: čtverec, věž, ve tvaru přesýpacích hodin atd., Jsou spojeny s neurogenními poruchami a atonií močového měchýře.

Tvar močového měchýře velmi závisí na jeho plnění a umístění sousedních orgánů. U mužů a žen není tvar močového měchýře stejný, ale tyto anatomické rozdíly nemají žádný praktický význam. Velikost a kapacita bubliny závisí na stupni jejího plnění. Při maximálním plnění je příčný průměr 9-10 cm, svislý 10-11 cm, šikmý 7-8 cm, průměrná kapacita 250-300 ml. Je třeba poznamenat, že stávající echografické metody pro stanovení objemu poskytují pouze přibližné ukazatele, které nelze použít v klinické praxi.

Patologie

Naplněný močový měchýř je zpravidla prostý signálů ozvěny, jeho obsah je anechoický a má jasné obrysy. Stěny jsou umístěny jako echogenní lineární odrazy, jejich tloušťka zcela závisí na stupni plnění bubliny. Tloušťka stěn je v průměru 3-4 mm, zvláště dobře se rozlišuje na pozadí velkého množství ascitické tekutiny. Za močovým měchýřem je jasně vidět dělohu u žen a prostaty u mužů. Je třeba poznamenat, že při studiu přes přední břišní stěnu mimo echolokační zónu zůstávají dno a hrdlo močového měchýře, které jsou vizualizovány zvláštními intracorporeálními metodami. Z ureterů se vizualizuje pouze intramural (segment umístěný ve stěně močového měchýře), zčásti ve formě dvou krátkých (3-4 mm) echogenních linií na obou stěnách močového měchýře. Lepší vizualizace při jejich rozšíření.

Poškození

U ultrazvukového zobrazování je diagnostický zájem pouze tupé uzavřené zranění nebo bodavá rána, když je úzký kanál rány.

Zlomte zranění

Pokud se poranění močového měchýře vyskytlo v nepřítomnosti moči, pak v prvních hodinách není echografie informující, zvláště pokud je krvácení menší.

Po několika hodinách se stěna v místě injekce zahustí v omezeném rozsahu a sníží se echogenita (vzniká malý lokální hematom). Pokud dojde k úniku moči, objeví se močový hematom ve formě anechoické hmoty, která se může rozšířit do okolních tkání.

Roztrhnutí močového měchýře

Rozpad močového měchýře je rozdělen na extraperitoneální a intraperitoneální, kompletní a neúplné. V případě extraperitoneálního úplného roztržení močového měchýře se moč se akumuluje v tkáni para-močového měchýře a lokalizuje se jako hypoechová, beztvará zóna. V případě nástupu infekce po několika dnech prasknutí v tkáni peri-močového měchýře lze identifikovat ložiska nekrózy, abscesy a celulitidy. Echographically, to jsou oblasti s nízkou echogenicitou s lehce definovanými okraji. Echografický obraz evoluce těchto stavů se liší v závislosti na procesu řešení.

Při intraperitoneální úplné prasknutí moče a průtoku krve do břišní dutiny jsou lokalizovány jako echo-negativní akumulace volné tekutiny. U ruptury s malým poškozením stěny, kdy moč neteče do paravesické celulózy nebo do břišní dutiny, není echografie informativní. V těchto případech vám zavedení dezinfekční tekutiny do katétru umožní zjistit místa prasknutí a průtoku moči. Tato technika umožňuje diferenciaci extra- a intraperitoneálních ruptu. Když nastane peritonitida na pozadí anechoické tekutiny, jsou lokalizovány plovoucí echogenní signály různých velikostí. Následně se peritoneum zahustí, stává se vysoce echogenní a špatně přenáší ultrazvuk.

Zkušenosti s použitím echografie, zejména u uzavřených poranění močového měchýře, svědčí o její výhodě oproti metodám invazivního výzkumu.

Malformace

Agenesis

Vrozená nepřítomnost močového měchýře (extrémně vzácné, děti se narodily mrtvé). Při několika opakovaných ultrazvukových vyšetřeních plodu během dne v projekci anatomického umístění není možné vizualizovat klasickou anechoickou tvorbu tekutin, která je charakteristická pro močový měchýř

Celkový zdvojnásobení

Močový měchýř je umístěn ve formě dvou samostatných anechoických dutin; Vzhledem k tomu, že dutiny močí ze stejného močového měchýře, mohou mít různé velikosti.

Neúplné zdvojení

V tomto případě může být dutina močového měchýře částečně rozdělena na dvě komory.

Dvoukomorový močový měchýř

Tato vada je charakterizována přítomností podélného nebo příčného septa v močovém měchýři, může být kompletní a neúplná a může být umístěna jako echogenní proužky. Tyto různorodé septy vedou k různým deformitám močového měchýře, což je echograficky obtížné určit přítomnost dvoukomorového močového měchýře. A navzdory tomu s podrobným vyšetřením pomocí katetrizace lze zjistit, že v přítomnosti úplného sagitálního septa není jedna komora močového měchýře vyprázdněna a v odpovídající ledvině není specifická jeho struktura - malá ledvina s fuzzy kontury a žádná diferenciace mezi systém parenchymu a pánve pánve (nefunkční ledviny). Zároveň je někdy možné vysledovat segment výrazně rozšířeného a deformovaného močového měchýře spojeného s prázdnou komorou močového měchýře.

Neúplné sagitální septa

Částečně rozděluje lumen močového měchýře, ale současně se v močovém měchýři vždy otevřou ústa močového měchýře. Později v důsledku stagnace moči vede tato anomálie k vzniku pyelonefritidy a cystitidy (hydronefróza, hydrokalykóza).

Celý frontální oddíl

Šikmo dělí močový měchýř do dvou dutin, přičemž močový měchýř spadá do jedné dutiny, druhá je uzavřena. Echo-vzorek je stejný jako u plného sagitálního septa.

Neúplná čelní oddíl

Detekována v krku močového měchýře. Bez odpovídající korekce se atony horních močových cest rychle rozvíjí a objeví se změny ledvin. Je třeba poznamenat, že někdy je pro echografistu velmi obtížné pochopit a diferencovat lokalizaci septa, nejčastěji vidí deformovaný močový měchýř a změny ledvin a močovodů.

Divertikula

Baggy vyduté stěny (poměrně časté echografické nálezy).

Divertikula může být pravdivá (vrozená) nebo falešná (získaná), jediná nebo násobná, malá a velká, jsou umístěny jako oválná nebo oválná prodloužená anechoická forma, pokud jejich dutina neobsahuje echogenní vměstky močového měchýře - benigní nebo maligní nádory, sedimenty a kameny. Ve většině případů se divertikuly nacházejí v posterolaterálních stěnách močového měchýře, méně často v oblasti dna, ústí močovodů a vrcholu močového měchýře.

Diagnostika divertikulu močové trubice se provádí pomocí vaginální nebo rektální sondy a samozřejmě pomocí cystoskopie.

Pravé divertikum

Je vytvořen jako výsledek výčnělku všech vrstev stěny, mění svůj tvar v závislosti na plnění močového měchýře; se vyskytuje častěji u dívek.

False Diverticulum

Vzniká v důsledku výčnělku vrstvy slizniční membrány a vzniká v důsledku různých překážek odtoku moči (adenom, rakovina prostaty, zúžení močové trubice nebo zablokování kamenem apod.).

Vrozené cysty

V močovém měchýři jsou velmi vzácné a echograficky se neliší od těch v jiných orgánech. Jediná věc, kterou někdy mohou být zaměňovány s malými pravými divertikulami. Charakteristickým znakem je pevný obrys okolo obvodu cysty a je nezbytně přerušený divertikulum.

Megalocist

Močový měchýř má značnou velikost, obsahuje objem tekutiny větší než litr. Je obtížné odlišit od dekompenzovaného neurogenního a stagnujícího močového měchýře, ke kterému dochází z nějakých mechanických důvodů.

Syndrom městnavého močového měchýře

Hlavní příčiny vzniku neurogenní, mechanické a vrozené přírody. Bez ohledu na důvody prochází stacionární močový měchýř dvěma stupni - kompenzovanými a dekompenzovanými.

Kompenzační fáze - močový měchýř je zvětšen, stěny jsou výrazně nerovnoměrně zesíleny (hypertrofovány) a vylučují do dutiny ve formě několika pseudopodií.

Dekompenzovaná fáze - močový měchýř je značně zvětšen, stěny jsou tenké, mohou obsahovat mnoho malých divertikulů. Po vyprázdnění se lokalizuje hodně (50-100 ml) zbytkového moči.

Neurogenní močový měchýř - velmi zvětšený, může mít ty nejbizarnější formy, stěny jsou ztenčené. Při vyprazdňování se mění pouze tvar, ale objem zůstává stejný.

Kýla močového měchýře

Vyklenutí stěny močového měchýře přes kruhový kroužek. Zřídka narazil. Ze všech druhů jsou tlustá a femorální častější. Hrdla močového měchýře je umístěna jako výstupek deformované tekutiny.

Ureterocele

Jedna ze vzácných abnormalit ureterů, u kterých dochází k rozšíření všech vrstev intramurální části močovodu; vyčnívá do dutiny močového měchýře z jedné nebo ze dvou stran. Ureterocele je obtížné odlišit od divertikulu nebo hydatidové cysty umístěné v ústech močovodu. Včasná diagnostika ureterokél je velmi důležitá, neboť umožňuje pacientovi včas zmírnit možnou dilataci horních močových cest, rozvoj pyelonefritidy a sekundární cystitidy.

Pokud zjistíte chybu, vyberte fragment textu a stiskněte Ctrl + Enter.

Podělte se o "Ultrazvukové vyšetření močového měchýře"

Ultrazvuk pro každého!

Ultrazvukový přepis močového měchýře

Dobrý ultrazvuk močového měchýře vyžaduje dobrou přípravu, kterou si můžete přečíst zde: Příprava na ultrazvukové vyšetření

Močový měchýř je dutý svalový orgán, který slouží jako nádrž pro moč.
S dobrou náplní močového měchýře na ultrazvuku vypadá jako anechoický sud s čirými stěnami, jejichž tloušťka nepřesahuje 3 mm. Pokud není močový měchýř naplněn, tloušťka stěny není větší než 5 mm.

Když ultrazvuk močového měchýře určí jeho objem, lékaře v ultrazvukovém skeneru používá buď speciální vzorec nebo speciální mód měření.
V močovém měchýři jsou přiděleny: přední stěna, zadní stěna, spodní část, boční stěny, krk, který prochází do močové trubice. Také v močovém měchýři je oblast mezi dvěma otvory močovodů a močové trubice, která se nazývá Leto trojúhelník.

Anomálie močového měchýře ultrazvukem

Agenesis - nepřítomnost močového měchýře. Tento svěrák je nekompatibilní se životností. Proto není možné detekovat takový defekt močového měchýře u ultrazvuku u dospělého pacienta.

Zdvojení, které je úplné a neúplné. Tento defekt vzniká v důsledku zhoršené embryogeneze při 5-7 týdnech vývoje plodu.
Při úplném zdvojení jsou určeny dva nezávislé měchýře s dvěma uretery a jednou uretrou.

Při neúplném zdvojení v močovém měchýři je určeno septum.

Mnohoklastická divertikulum je výčnělek stěny močového měchýře spojený s porušením intravesikálního tlaku. Distribuce močového měchýře je rizikovým faktorem pro vývoj kamenů v něm.

Uretroceleta je cystická expanze intravesikální části močovodu, která je důsledkem vrozené slabosti intramurálního močového měchýře.

Cystitida - zánět močového měchýře. Při ultrazvukové cystitidě neinformující. Typicky je klinický obraz cystitidy tak charakteristický, že je zřídka nutné potvrdit diagnózu ultrazvukem. Výjimkou jsou případy hemoragické cystitidy, zatímco provádění ultrazvuku je povinné.
Při akutní cystitidě na ultrazvuku je někdy možné identifikovat zesílenou stěnu o více než 3 mm. Obsah močového měchýře může být heterogenní - určuje se suspenzí nebo sedimentem.

Polypy močového měchýře

Určené ultrazvukem ve formě stěnové struktury, mají vysokou echogenitu, bez akustického stínu, obrysy polypu jsou vyrovnané. Klinicky se polyp může projevit hematurií (krev v moči).

Rakovina močového měchýře

Rakoviny močového měchýře rostou ze stěny močového měchýře, lze je srovnávat s karfiolem - obrysy jsou nerovnoměrné, přičemž DDC (stanovení struktury dodávání krve na ultrazvuku) je určováno bohatým zásobováním krve vzděláním, je obvykle zvýšena echogenita rakoviny.

Kameny močového měchýře, jako u jiných orgánů, jsou definovány jako hyperechoické struktury s akustickým stínem. Může být jeden nebo více. Velikost od 2 mm.

uziprosto.ru

Encyklopedie ultrazvuku a MRI

Co znamená detekce anechoic education?

Ultrazvukové vyšetření je jednou z metod radiační diagnostiky, jedinou bezpečnou neinvazivní metodou zobrazování anatomie vnitřních orgánů. Ultrazvuk je široce používán v různých oblastech medicíny. Popularita této diagnostické metody je vysvětlena vysokým informačním obsahem, dostupností získaných dat a neškodností pro pacienty a odborníky provádějící výzkum.

Podle výsledků ultrazvukových vyšetření lékaři diagnostikují různé nemoci u nemocných. Všechny orgány, zjištěné nádory jsou hodnoceny několika echografickými parametry.

 • vizualizační podmínky (je objekt vizualizován na typickém místě nebo je chybějící, cokoli zasahuje do jeho vizualizace);
 • umístění a přemístění objektu vzhledem k určitým vnitřním orgánům, kostní struktury, krevní cévy;
 • jeho velikost a tvar;
 • povaha obrysu (ať už je to jasné, vyrovnané);
 • struktura studovaného předmětu (difúzní nehomogenní, homogenní, nehomogenní atd.);
 • echogenicita (objekt může být střední echogenicita, hyperechogenní, anechogenní);
 • zvukové vedení (snížené nebo normální).

Hlavní echografický parametr je echo. Podle tohoto termínu odborníci chápou schopnost tkání odrážejí ultrazvukové vlny. Objekt, jehož echogenicita je vysoká, se nazývá hyperechoic. Na snímcích vypadá velmi jasně. Objekt s nízkou echogenicitou je hypoechogenní. Taková struktura na ultrazvukovém snímku vypadá tmavě. Echo může být úplně chybí. Takové objekty, prezentované na obrázcích jako černé skvrny, se nazývají anechoic.

V jakých orgánech jsou detekovány anechoické formace?

Ovarie

Vaječníky jsou spárovány s pohlavními žlázami u žen, které se nacházejí v pánevní dutině. Velmi často jsou identifikovány vzdělání. Jsou anechoic, smíšené echogenicity, stejně jako normální echogenicity. Při identifikaci prvního druhu jsou specialisté podezříváni z následujících patologií:

Anechoická výchova může být cystadenom. Jedná se o benigní nádor. Toto onemocnění nastává při porážce jednoho z vaječníků. Nejběžnějším benigním nádorem je serózní cystadenom. Při primární úvaze je nerozlišitelný od jednoduché cysty.

Serózní cystadenom vaječníku pomocí ultrazvuku

Dalším často zjištěným nádorem je mucinózní cystadenom. Tato jednostranná formace vaječníku, která v některých případech dosahuje poměrně slušné velikosti a je roztrhaná. Pravděpodobnost vzniku tohoto nádoru je malá.

Cystadenokarcinom vaječníků je maligní nádor. V asi 60% případů je diagnostikována serózní forma. Je to velmi nebezpečné, protože je charakterizováno rychlým růstem nádoru a rychlými metastázami k jiným orgánům.

Močovinový cystadenokarcinom je zřídka diagnostikován. Tato anechoická formace je velký cystický nádor s hustou kapslí. U této nemoci je infiltrační růst a metastáza k sousedním orgánům méně výrazná.

Často jsou dospívající a mladé ženy diagnostikovány vzdělání, jehož začátek poskytuje primární zárodečné buňky. Toto onemocnění se nazývá benigní cystický teratom. Formace jsou obvykle jednostranné. V 10-15% případů jsou bilaterální.

Játra

Je to životně důležitá vnější sekreční žláza, která se nachází v lidském těle v břišní dutině. Při provádění ultrazvuku je játra vizualizována jako objekt s homogenní strukturou, poměrně jasnou, obvykle o něco více ekologickou než renální parenchym.

Při provádění ultrazvuku lze detekovat cysty. Jsou jednotné a násobné. Ve většině případů jaterní cysty nevyvolávají u nemocných nepohodlí, jsou asymptomatické.

Na snímcích získaných v důsledku ultrazvuku jsou vizualizovány ve formě zaoblených nebo ovojích anechoických struktur. Cévy jater dávají účinek zadní akustické amplifikace a mají jasný, dobře definovaný okraj.

Pozornost si zasluhuje amebiázu jater. Podle Světové zdravotnické organizace má toto onemocnění 10% lidí na zemi. Objevuje se kvůli požití dyzentrické améby (Entamoeba histolytica). Patogen působí ve střevech. Někteří jedinci procházejí sliznicí do krevního oběhu a dostávají játra. V něm může být dyzentní améba dlouhodobě neaktivní.

Dříve nebo později, amebiasis žlázy vede k tvorbě amoebního abscesu. Na ultrazvuku je zobrazena jako anechoická formace. V některých případech jsou abscesy hypoechoické. Nejčastěji se nacházejí v pravém laloku jater. Jiné známky výuky nejsou vlastní, proto amoební abscesy při ultrazvukovém vyšetření nelze odlišit od ostatních jaterních abscesů.

Anechoické zahrnutí může indikovat hepatoblastom. Jedná se o běžný maligní nádor, který je diagnostikován u dětí mladších tří let. Hepatoblastom je reprezentován uzlem, který napadá játrovou tkáň. Obvykle se tvorba detekuje v pravém laloku endokrinní žlázy. Je třeba poznamenat, že jsou popsány nejen anechoické, ale i isoechoické nádory.

Biliární systém, pankreas a slezina

Často během vyšetření ultrazvukem specialisté objevují choledochaální cysty u svých pacientů. Tento výraz se týká formy cystické expanze žlučového systému. Nejčastější výuka se vyskytuje u dětí, ale někdy jsou zjištěna u dospělých.

Tato patologie se projevuje následovně:

 • přítomnost břišního vzdělávání;
 • žloutenka;
 • horečka;
 • bolesti.

U ultrazvukových obrazů se choledochaeální cysty objevují jako anechoické struktury plněné tekutinou. Jsou lokalizovány v pravém horním kvadrantu.

Nádorové léze pankreatu u dětí: a, b, c - hypervaskulární maskování pankreatu (tečkovaná čára) u 6letého dítěte s tuberózní sklerózou; g, d - masivní metastatické léze pankreatu (tečkovaná čára) u dítěte s lymfosarkomem

V pankreatu někdy vzniká pseudocyst. Jedná se o akumulaci tekutin v tkáních orgánu trávicího systému. Při ultrazvukové prohlídce jsou formace vizualizovány jako anechoické struktury, uvnitř kterých je kapalina. V některých případech jsou interní ozvěny detekovány v pseudocystách. To se stává, když formace obsahují sraženiny, nekrotické tkáně.

Jednou z patologií sleziny je splenický absces. Nejčastější příčina jeho výskytu - šíření infekce krví. Absces sleziny v ultrazvukové studii je zpravidla špatně vizualizován. Vypadá to jako hypoechoické zaměření nebo anechoická formace. V abscesu mohou být plynové bubliny.

Střeva

Črevo je orgán trávení a vylučování, jehož polohou je břišní dutina. Jedním z jeho úseků je duodenum. Často, po tupých břišních traumách, se u lidí objevují hematomy. Postupně se postupně rozpouštějí.

V některých případech hematomy vyvolávají narušení střev, výskyt obstrukce. Detekovat je umožňuje ultrazvuk. Na obrázcích jsou duodenální hematomy vizualizovány jako anechoické intraparietální klastry, které mohou být echogenní.

V ileu a jejunu někdy objevují enterogenní cysty. Jsou vizualizovány jako anechoické struktury. Stěny enterogenních cyst jsou obvykle hypoechické s echogenními obrysy.

Dodatek - červený výstřel ze slepého střeva. S jeho zánětem doktoři diagnostikují apendicitidu. To je velmi nebezpečné onemocnění. Chirurgie se provádí k léčbě. Po operacích prováděných po přerušení adnexy se často objevuje apendikulární absces.

Ultrazvuková diagnostika akutní apendicitidy

Během ultrazvukového snímání je detekován v pravé iliakální oblasti nebo pánvi. Struktura je vizualizována jako anechoická forma, která je charakterizována nepravidelným tvarem.

Ledviny a močový měchýř

Hlavními orgány močového systému jsou ledviny. Jedná se o spárované orgány umístěné v bederní oblasti za parietální listí peritonea. Kvůli silným úderům ledvin může dojít k poškození, zmatení. Echografický obraz je jiný. Záleží na stavu krve.

Zpočátku je oblast kontuze (hematom) hypoechová. Poté je krev sraženina a echogenní oblast je vizualizována. Po chvíli se v této oblasti vytvoří cysta. Je to anechoická, hypoechová a smíšená echogenicita.

Obvyklým nálezem s ultrazvukem jsou jednoduché cysty ledvin. Oni se vyskytují hlavně u lidí starších 50 let. Vzdělávání po delší dobu se nehlásí.

Podezřelé příznaky se vyskytují, když jsou cysty komplikovány velkou velikostí, zánětem nebo krvácením. Při ultrazvukovém vyšetření jsou formace vizualizovány jako struktury s průsvitným ozářením. Nicméně, malé cysty mohou být anechoic (to je možné když oni jsou lokalizováni v oblasti zaměření ultrazvukových vln).

Dalším důležitým orgánem močového systému je močový měchýř. Obvykle vypadá jako anechoický vak tekutiny v přední pánvi. Při provádění ultrazvuku může být detekováno vyčnívání sliznice. Tyto patologické struktury plněné tekutinou se nazývají divertikul močového měchýře. Malé formace prakticky nejsou vizualizovány. Velký divertikum vypadá jako anechoické zařazení.

Divertikulární močový měchýř

Závěrem je třeba poznamenat, že anechoidní vzdělávání, které může naznačovat přítomnost různých onemocnění, je často zjištěno u nemocných během ultrazvukového vyšetření. Na snímcích to vypadá jako temné místo. To je způsobeno skutečností, že tato struktura neodráží ultrazvukové vlny.

Vysvětlení ultrazvuku močového měchýře: norma a patologie

Pro správnou diagnózu, předepisování farmakoterapie a prosté posouzení stavu močového měchýře potřebuje urolog potřebné údaje z ultrazvukového vyšetření pacienta. Ale pro samotného pacienta je vyšetření neméně důležité, protože močový měchýř s normální echogenicitou může také mít skryté problémy. Kromě toho pouze ultrazvuk močového měchýře umožňuje identifikovat a opravit patologii, kterou nelze detekovat bez pomoci ultrazvuku.

Norma

Jako součást interpretace výsledků ultrazvukové diagnostiky jsou zvláště důležité některé parametry, které ovlivňují diagnózu. Zvažte jejich obvyklé a patologické charakteristiky.

Video 1. Ultrazvuk močového měchýře je normální.

Formulář

Úroveň plnění, stejně jako stav sousedních orgánů má významný vliv na tvar močoviny. Obrázky v řezu nám ukazují zaoblený tvar a podélný - oválný orgán. Hranice zdravého močového měchýře jsou vizuálně definovány jako rovnoměrné a jasné.

Vlastnosti těla u žen

U žen závisí forma močoviny od toho, zda je žena v době vyšetření těhotná.

Močový měchýř ženy se liší od muže v kratší, ale širší formě, kterou diagnostik musí nutně vzít v úvahu při dešifrování výsledků výzkumu.

Struktura

Normální struktura močového měchýře je echo-negativní (anechoic), ale echogenicita se zvyšuje s věkem. To je způsobeno chronickým zánětem, který zanechává svou známku na stavu orgánu u starších pacientů.

Hlasitost

Průměrná kapacita močoviny žen je o 100-200 ml nižší než u mužů a pohybuje se v rozmezí od 250 do 550 ml (zatímco objem mužského měchýře je 350-750 ml). Kromě toho jsou stěny těla schopny se protáhnout, takže u vysokých a velkých mužů může objem močového měchýře dosáhnout 1 litr. (v plném stavu).

Dětský močový měchýř má své vlastní charakteristiky: jeho objem se zvyšuje jak dítě roste. Věkové normy objemu močového měchýře u zdravých dětí:

 • děti (do 1 roku) - 35-50 ml;
 • od 1 do 3 let - 50-70 ml;
 • od 3 do 5 let - 70-90 ml;
 • od 5 do 8 let - 100-150 ml;
 • od 9 do 10 let - 200-270 ml;
 • od 11 do 13 let - 300-350 ml.

Pokud ultrazvuková diagnostika odhalí nárůst nebo pokles v orgánu, pak je třeba podrobnější vyšetření mladého pacienta zjistit příčiny tohoto jevu.

Bublinkové stěny

Po celé ploše orgánu by měly být stěny rovnoměrné, o tloušťce 2 až 4 mm (tloušťka závisí přímo na stupni plnění orgánu). Pokud lékař zjistil, že ultrazvukové lokální ztenčení stěny nebo její těsnění, může to být důkaz patologie, která byla zahájena.

Zbytková moč

Důležitým faktorem, který je třeba vyšetřit během ultrazvukového vyšetření, je množství moči, které zůstane v dutině močového měchýře po použití toalety.

Obvykle by indikátor rezidua moči neměl překročit 10% celkového objemu orgánu: v průměru do 50 ml.

Jak vypočítat hlasitost?

Obvykle se měří objem močového měchýře v procesu ultrazvukového vyšetření za použití mobilního ultrazvukového stroje. Kapacita orgánu se dá vypočítat automaticky. Lékař potřebuje zjistit takové parametry jako objem (V), šířka (B), délka (L) a výška (H) močového měchýře.

Pro výpočet se použije vzorec V = 0,75хVхLхН.

Co sledují?

Když ultrazvuk vyšetří močový měchýř mimo jiné věnujte pozornost:

 • hematurie (přítomnost částic v moči, zejména u dětí);
 • spermie v moči mužských pacientů (to může znamenat vrhání obsahu pohlavních žláz do močoviny).

Patologie

Při dekódování ultrazvukových dat lze zaznamenat vážné abnormality, které je třeba okamžitě začít léčit, aby se předešlo komplikacím.

Sediment v moči (vločky a suspenze)

Při analýze moči nebo během ultrazvuku močového měchýře může pacient zobrazit vločky a suspenze, které jsou směsí různých buněk (erytrocyty, leukocyty nebo epiteliální buňky). V močovině se mohou dostat buňky ze stěn močové trubice a to neznamená patologii. Sediment v moči však může také naznačovat vývoj určitých onemocnění, jako jsou:

 • pyelonefritida (zánět, často přirozeně bakteriální);
 • nefroze (celá skupina onemocnění ledvin);
 • cystitida (zánětlivé onemocnění močového měchýře);
 • glomerulonefritida (poškození glomerulů);
 • tuberkulóza (příčinou této závažné infekční choroby je Kochova hůlka);
 • uretritida (zánětlivý proces v močové trubici);
 • renální dystrofie (patologie s tvorbou tuku uvnitř ledvinových struktur);
 • urolitiáza (v močovém systému vzniká písek a kameny, tj. kameny);
 • diabetes mellitus - je charakterizován nedostatkem inzulínu a ovlivňuje mnoho systémů v těle, včetně moči.

Cystitis

Zánětlivý proces v močovém měchýři se nazývá cystitida.

V chronické formě onemocnění poskytuje ultrazvuk příležitost vidět zesílení stěn močového měchýře a sediment v dolní části orgánu. Více informací zde.

Můžu vidět rakovinu na ultrazvuku? Pokud ošetřující lékař podezřívá vývoj onkologického procesu, doporučuje se podrobit transabdominální ultrazvukové vyšetření, která je nejpohodlnější a nejúčinnější. Poskytne příležitost nejen zjistit přítomnost nádoru, ale také posoudit stupeň jeho šíření, stejně jako velikost a strukturální rysy.

Ultrazvuk umožňuje posoudit:

 • kapacita močového měchýře;
 • jasnost jeho obrysů;
 • stěna infiltrace;
 • vznik nádorů mimo tělo;
 • typ růstu a tvar nádoru;
 • regionální metastázy;
 • stav blízkých lymfatických uzlin.

Zduřené lymfatické uzliny neznamenají vždy jejich metastázu - může to být důsledkem různých procesů: od obyčejného poškození až po záněty v přilehlých oblastech.

Na ultrazvuku můžete vidět a posoudit stav horních močových cest, specifikující přítomnost rozšíření močovodu a ledvin. Faktem je, že dutinový systém močovodu a ledvin se může rozšířit kvůli rakovině močového měchýře nebo postižení močového traktu. Hlavním ukazatelem však bude stanovení fáze onemocnění a uvedené příznaky budou znovu zjišťovány.

Pokud po ukončení studie zůstanou pochybnosti, je lepší doplnit diagnózu pomocí intracavitálních ultrazvukových technik (např. Transvaginální nebo transrektální).

Polyp

Termín "polyp" v medicíně je chápán jako benigní vzdělání, které je prominentní v dutině orgánu. Může se nacházet jak na široké ploše, tak na malé a tenké noze.

Pokud je polyp umístěn v dutině močového měchýře, je důležité posoudit jeho tvar, velikost a přesnou polohu.

Neurogenní dysfunkce

U neurogenních poruch močového měchýře na obrazovce ultrazvukového stroje lékař nevidí konkrétní obraz. Změny budou podobné příznakům pozorovaným v případě obstrukce močového měchýře, tj. Budou zjištěny:

 • změna tvaru těla, jeho asymetrie;
 • trabekularita a zhrubnutí stěn;
 • divertikulu;
 • kameny a sedimenty v dutině močoviny.

Divertikula

Vypuknutí ve stěně močového měchýře ve tvaru pytlíku získalo v medicíně název "diverticulum" (viz obrázek vpravo).

Komunikuje s hlavní dutinou pomocí krku - zvláštním kanálem.

S touto patologií je nezbytné echografické vyšetření orgánu.

Pomůže posoudit lokalizaci, velikost a tvar divertikulu, délku jeho krku a vztah k sousedním tkáním a orgánům.

Pokud je zjištěn divertikulum, nutně jsou potřebné urodynamické studie (cystometrie nebo uroflowmetrie) k posouzení infarktové obstrukce.

Krevní sraženiny

Echograficky mohou být krevní sraženiny definovány jako formace se zvýšenou echogenitou nepravidelného tvaru. Zřídka mají zaoblený nebo polokruhový tvar. Jsou také charakterizovány nehomogenní echogenicitou a nerovnými okraji, mohou mít hypoechoické inkluze, které se podobají ohniskám nebo vrstveným proužkům (způsobené laminací sraženiny).

Pouze za přítomnosti perzistentního sedimentu, který je tvořen částicemi krve a epitelu, může být pozorována homogenní homogenita echogenních sraženin.

Kameny v dutině

Konkrementy (druhé jméno pro kameny) v močovém měchýři se neliší od podobných formací ledviny nebo žlučníku. Všechny jsou struktury s vysokou hustotou, které nevykazují ozvěny. To je důvod, proč jsou na obrazovce přístroje vizualizovány jako bílé útvary s tmavými stopami akustického stínu za nimi.

Charakteristickým znakem kamenů je pohyblivost. Na rozdíl od nádorů nejsou navázány na stěny těla, takže se snadno mění, když se pacient pohybuje. Tato vlastnost je základem pro spolehlivé oddělení kamene od nádoru během diagnózy (druhá nezmění svou polohu, protože je fixována v tkáni orgánu).

Co jiného vidíte?

Ultrazvukové vyšetření močového měchýře může detekovat následující jevy:

 • cizí tělesa v dutině;
 • vaskulární patologie;
 • zpětný reflux moči;
 • záněty;
 • vývojové abnormality;
 • vysoká aktivita močového měchýře;
 • inkontinence

Závěr

Studijní protokol je vydán pacientovi bezprostředně po ultrazvukovém vyšetření, ale pouze ošetřující lékař by měl provést úplný přepis výsledků.

Foto 1. Protokol závěru ultrazvuku močového měchýře.

Pacient by neměl zanedbat postup: ultrazvuk by měl být (jak je předepsán lékařem) pravidelně, jestliže byly nalezeny jiné než normální stavy. To je zdravotní problém.

Anechoický obsah v močovém měchýři, co to je

Nb Suvorov.
Městská zdravotnická zařízení Second City Hospital,
Cheboksary, Rusko.

Úvod

Výskyt rakoviny močového měchýře na celém světě má opět rostoucí trend. Podle Světové zdravotnické organizace představuje rakovina močového měchýře asi 3% všech maligních novotvarů. Pokud jde o prevalenci, je to jen horší než nádory žaludku, jícnu, plic a hrtanu. Ze všech onkourologických onemocnění se novotvar močového měchýře řadí na druhé místo z hlediska výskytu po rakovině prostaty. Každý rok je ve světě zaznamenáno více než 150 tisíc nových případů. Výskyt rakoviny močového měchýře v Evropě je pátý u mužů a 11 žen u všech forem této nemoci [1]. V roce 1999 bylo v Rusku poprvé zjištěno 11267 případů rakoviny močového měchýře, z nichž pouze 2,1% bylo preventivní vyšetření [2]. Ze všech morfologických forem je nejběžnější karcinom přechodných buněk, který činí až 90%. Méně než 10% je adenokarcinom, karcinom skvamózních buněk a karcinom skvamózních buněk.

Je zjištěno, že karcinogenní látka je v moči a že epitel slizniční membrány močového měchýře je náchylný k proliferaci. Pod vlivem určitých typů podráždění dochází k epitelu, a to jak morfologicky, tak biologicky, což nakonec může vést k vzniku novotvaru [4]. Nejčastěji se vyskytuje v oblasti trojúhelníku a krku močového měchýře, které se liší ve své struktuře od zbytku.

Mezi hlavní etiologické faktory vedoucí k vzniku novotvarů močového měchýře, chemických dráždivých látek, zejména anilinových produktů, funkčních poruch jater, virů, narušeného metabolismu stopových prvků (měď, stříbro, zinek, mangan atd.) Před chronickými nemocemi močového měchýře (intersticiální cystitida, cévní mozková příhoda, vředy, leukoplakie močového měchýře, kameny, divertika, atd., stejně jako chronická cystitida způsobená parazity, zejména schistomatóza), kouření, stagnující moč, vysoká efektivita laktátdehydrogenázy [4,5].

Na počátku onemocnění jsou klinické projevy rakoviny močového měchýře vzácné a do značné míry závisí na stádiu onemocnění, přítomnosti komplikací a souběžných onemocněních. Hlavní příznaky epiteliálních nádorů močového měchýře jsou hematurie (70%) a dysurie (15-37%). S progresí nádorového procesu u pacientů s bolestivostí v oblasti suprapubic, které jsou trvalé. Bolesti horší na konci močení. Intenzita bolesti závisí na umístění a povaze růstu nádoru. Exophytické novotvary mohou dosáhnout velkých velikostí bez způsobení bolesti. Endofytický růst je doprovázen konstantní, nudnou bolestí nad lýtkem a v pánevní dutině. V případě klíčení nádorů stěny močového měchýře s přechodem na paravikální tkáň a sousední orgány se mohou objevit příznaky pánevní komprese, které se projevují jako edém dolních končetin, šourka, flebitida, bolest v perineu, bederní oblasti a pohlavních orgánů.

Popis případů ultrazvukové diagnostiky skvamózního karcinomu močového měchýře v literatuře je velmi vzácný. Proto v prezentovaném pozorování chceme sdílet naše zkušenosti.

Popis pozorování

Pacient A., nar. 1930 poslaný urologem na ultrazvuk ledvin, močového měchýře a prostaty, s předběžnou diagnózou prostatického adenomu, chronické pyelonefritidy. Z anamnézy je známo, že v posledních 5-6 měsících. Pozorovaná dyzurie (časté nutkání k močení, doprovázené spálením při močení, pollakurie). Později se močení stalo bolestivým, objevily se bolesti v suprapubickém a levé bederní oblasti. Při vyšetření: uspokojivý stav. Stavějte astenické. Kůže a viditelné sliznice jsou ve vyhovujícím stavu. Stavějte astenické. Kůže a viditelné sliznice jsou bledé. Vesikulární dýchání, bez sípání. Tlumené zvuky srdce. Pulse 82 úderů za minutu. uspokojivé plnění. BP = 140/85 mm Hg Jazyk je vlhký, bíle potažený. Symptom Pasternack slabého pozitivu vlevo. Ve všeobecné analýze moču dané v den studie: specifická hmotnost 1025, barva tmavě oranžová, moč je zakalená, reakce je kyselá, protein je 1,12 g / l a leukocyty jsou v polovině věku 7-8 let. červené krvinky 15-20 p / sp. hlien, bakterie v umírněnosti.

Ultrazvuk ukázal následující obrázek: pravá ledvina tvaru fazolí s hladkým, dobře definovaným obrysem, velikost 110 x 55 mm, tloušťka parenchymu 13 mm, lokalizované jednotlivé rozšířené misky do 8 mm. Levá ledvina má oválný tvar, hladký, dobře definovaný obrys, rozměry 115 x 58 mm, tloušťka parenchymu 11 mm, rozšířen systém pokovování pánve a pánve, hrnky jsou až 12 mm, pánve 25 x 12 mm. Dutiny ledviny s nerovnoměrně zvýšenou echogenitou, kortikálně-medulární diferenciace je obtížné, parenchyma má malé echopozitivní vměstky až 2 mm bez akustického stínu. Po vyprázdnění močového měchýře je ultrazvukový obraz CLS obou ledvin nezměněn.

Močový měchýř: přední-zadní velikost 8 cm, příčný - 7 cm, horní-dolní - 7 cm, objem 188 cm 3. stěna - 4 mm, obsah anechoic. Na levé boční stěně je vizualizována ozvěna s nepravidelným tvarem, s nerovnoměrnými, nerovnoměrnými obrysy, heterogenní strukturou, s plochami s vyšší echogenitou podél obrysu, který je obrácen k dutině močového měchýře, o rozměrech 52x35x36 mm. Stena močového měchýře blíž k ústí levého močovodu není jasně diferencovaná, mazaná. Zbytkový objem močového měchýře - 102 ml. (Obr. 1 a, b). Prostatická žláza: oválný, symetrický, s rovnoměrným, fuzzy obrysem, zvýšená echogenicita, přední-zadní velikost 48 mm, příčná 35 mm, horní-dolní-38 mm, heterogenní struktura s malými plochami se sníženou a zvýšenou echogenicitou bez jasných obrysů, s echopozitivními oblastmi do 3 mm bez akustického stínu as lehkým akustickým stínem. Ultrasonografie inguinálních lymfatických uzlin: vpravo - bez vlastností; vlevo se nachází jediná hypoechoická forma oválného tvaru, s jasnými obrysy, homogenní strukturou, rozměry 15x7x8 mm; retroperitoneální lymfatické uzliny - bez vlastností. Závěr: difúzní změny parenchymu a renálních dutin. Pyjektézie vlevo. Ultrazvukový obraz vzniku močového měchýře se známkami infiltrace stěny. Zvýšený reziduální moč. K objasnění diagnózy doporučuje cystoskopie. Difúzní změny prostaty. Jedna zvětšená lymfatická uzlina tlustého regionu vlevo.

Ultrazvuk močového měchýře

Indikace ultrazvuku močového měchýře

 1. Dysurie nebo časté močení.
 2. Hematuria (počkat na zastavení krvácení).
 3. Rekurentní zánět (cystitida) u dospělých; akutní infekce u dětí.

Příprava pacienta na ultrazvuk močového měchýře je následující: Močový měchýř musí být naplněn. Dejte pacientovi 4 nebo 5 sklenic kapaliny a proveďte test o hodinu později (nedovolte pacientovi močit). Pokud je to nutné, můžete močový měchýř vyplnit katétr sterilním fyziologickým roztokem: výplň musí být zastavena, když pacient pocítí nepohodlí. Pokud je to možné, vyvarujte se katetrizace z důvodu rizika infekce.

Začněte s průřezem od symfýzy ke pupku. Pak se přesuňte k podélnému úseku z jedné strany břicha na druhou.

To je obvykle dostačující, ale s takovouto snímací technikou je obtížné vizualizovat boční a přední stěnu močového měchýře, takže může být nutné otočit pacienta o 30-45 °, aby bylo dosaženo optimálního obrazu těchto zón.

Naplněný močový měchýř je vizualizován jako velká anechoická struktura vyvstávající z malé pánve. Na začátku studie určete stav (rovnoměrnost) vnitřního obrysu a symetrie na průřezech. Tloušťka stěny močového měchýře se mění v závislosti na stupni plnění močového měchýře, ale je to stejné ve všech odděleních.

Ultrazvuk močového měchýře pomocí neinvazivní metody se provádí přes přední břišní stěnu s naplněným močovým měchýřem (nejméně 150 ml moči). Obvykle je v příčných skenuch zobrazena jako ozvěna záporná (tekutá) forma zaobleného tvaru (na podélných skaních - ovojí), symetrická, s jasnými vyrovnanými obrysy a jednotným obsahem bez vnitřních echostruktur. Distální (s ohledem na senzor) stěnu močového měchýře je poněkud snadněji určena, což je spojeno s zesílením odražených ultrazvukových vln na jeho vzdáleném okraji, které jsou spojeny s obsahem tekutiny v orgánu.

Tloušťka stěny nezměněného močového měchýře ve všech jeho částech je stejná a je přibližně 0,3-0,5 cm. Invazivní metody ultrazvuku, transrektální a intravesikální (transuretrální) umožňují podrobnější vyhodnocení změn stěny močového měchýře. Při transrektálním ultrazvuku (TRUS) je jasně vidět pouze hrdlo močového měchýře a orgány malého pánev, které s ním lemují. Při intravezikální echoscanning se speciálními intracavitárními senzory vedenými podél močové trubice je možné podrobněji studovat patologické útvary a strukturu stěny močového měchýře. Kromě toho ve druhém lze rozlišit vrstvy.

Špatné vyprazdňování močového měchýře znamená přítomnost akutního zánětlivého procesu, stejně jako dlouhotrvající nebo opakující se infekci. Prevalence kalcifikace nesouvisí s aktivitou infekce schistosomiózy, zatímco kalcifikace může klesat v pozdějších stadiích onemocnění. Nicméně stěna močového měchýře zůstává zesílená a špatně natažená. Současně se může projevit hydronefróza.

Na echogramech močového měchýře jsou nádory reprezentovány formacemi různých velikostí, obvykle vystupujícími do dutiny orgánů, s nerovným obrysem, často bizarním nebo zaobleným tvarem a heterogenní echostrukturou.

Diferenciální diagnostika nádoru by měla být prováděna s krevními sraženinami v močovém měchýři. Zpravidla se nádor vyznačuje hypervaskularizací, která dokáže detekovat doppler.

Při akutním zánětu močového měchýře obvykle sonografie neposkytuje potřebné informace. Avšak v některých případech, stejně jako u chronické cystitidy, je možné detekovat zhrubnutí stěn, nerovnosti obrysů a někdy i asymetrii močového měchýře.

Ultrazvuk poskytuje značnou pomoc při diagnostice divertikul a kamení močového měchýře, stejně jako ureterokély.

Pomocí Dopplerovy sonografie je možné vizualizovat vylučování moči z úst močovodu a provést jeho kvantitativní posouzení. Takže jako výsledek úplné okluze VMP s barevným dopplerovským mapováním, se moč nevypouští z odpovídajících úst. Při porušeném, ale částečně konzervovaném odtoku moči z ledviny během uvolňování bolusu moču z odpovídajícího ureterálního otvoru se zjistí snížení jeho průtoku a změna jeho spektra. Obvykle je spektrum průtoků ureterálních emisí představováno ve formě vrcholů a maximální průtok moči je v průměru 14,7 cm / s.

Pokud je močový měchýř poškozený, ultrazvuk pomáhá detekovat paravikální tok moči během extraperitoneální ruptury moči nebo tekutiny v břišní dutině s intraperitoneálními lézemi. Konečnou diagnózu je však možné stanovit pouze pomocí radiologických metod.

Jaký je vzhled suspenze v močovém měchýři?

Suspenze (mikroskopické částice) v obsahu močového měchýře není tak vzácná patologie. Z těchto částic může následně vzniknout písek a větší kameny.

Tvorba písku a kamenů v močovém měchýři není vždy doprovázena výraznými příznaky, jako je tomu u urolitiázy ledvin. Často se tato patologie objevuje náhodně, když se provádějí laboratorní nebo vyšetřovací vyšetření s cílem identifikovat další nemoci. To je způsobeno anatomickými znaky orgánu.

Typy a příčiny

Vzdělání v močovém měchýři - dva typy:

 1. Primární - toto suspenze se tvoří přímo v bublině. Objevují se kvůli nadměrné koncentraci kyseliny močové, která způsobuje zpoždění výtoku moči přírodním způsobem. Vysoká koncentrace moči, která je důsledkem prodloužené stagnace, vede k závěsům na stěnách sliznice. Důvodem jsou solné usazeniny (oxaláty, fosfáty, uráty), které jsou v moči.
 2. Sekundární - částice, které vstupují do moči z močovodu. Primární příčinou je často vzhled písku v ledvinách. Je důležité řádně provádět diagnostické aktivity, abyste zjistili, co vedlo k vzhledu písku v moči. Přiměřenost léčby závisí na tom.

Jaké jsou příčiny písku v močovém měchýři, jsou stále známy:

 • zánět močového systému, například při močové cystitidě, vzniká jemná suspenze, jejíž velikost částic je 0,005 mm;
 • pronikání cizích těles do dutiny úst;
 • schistosomiáza;
 • chirurgické zákroky;
 • ztuhnutí stěn těla;
 • nadměrný příjem soli a tekutin;
 • porušení metabolických procesů;
 • onemocnění ledvin;
 • dehydratace.

Symptomy

Hlavní příznaky, ke kterým dochází, když se v močovém měchýři objevuje sraženina, zahrnují:

 • bolest při močení;
 • náhlé přitahování na toaletu;
 • přerušovaný proud během vyprazdňování močového měchýře;
 • změny ve fyzikálních vlastnostech moči: barva, vůně, průhlednost;
 • vzhled krve v moči.

Tyto příznaky nejsou výlučné a vyskytují se u jiných onemocnění močového měchýře, takže na základě výsledků studie lze diagnostikovat pouze odborníka.

Přítomnost sedimentu u mužů má negativní vliv na sexuální funkci, protože močový měchýř může vyvíjet tlak na prostatu.

Pokud je suspenze obsažena ve významném množství, mohou se objevit bolesti, které se podobají renální kolici.

Pozastavení v močovém měchýři, které se objevilo u dítěte, není vždy důkazem patologie. Může to být proces, který nepředstavuje žádné zdravotní riziko. Je důležité, aby dítě nemělo žádné nepříjemné pocity a bolest.

Diagnostika

Zkoušky předepsané pacientovi k určení příčiny patologického stavu:

 • močové a krevní testy;
 • Ultrazvuk;
 • počítačová tomografie;
 • intravenózní pyelografie.

Ultrazvuk močového měchýře umožňuje nejen identifikovat sediment v něm, ale také určit množství suspendované hmoty a kameny, pokud se kameny již začaly tvořit. Krevní testy a moč zjišťují složení formací.

Ultrazvuk je doporučen pro diagnózu, neboť tato metoda umožňuje identifikovat různé komorbidity, které ovlivňují celkové zdraví pacienta. Takové podrobné posouzení vám umožňuje přiřadit individuální léčebný režim, který bude účinný pro konkrétní pacienta.

Pomocí ultrazvuku můžete určit příčiny, které vedly k patologii.

Kromě ultrazvuku se používají metody, jako je počítačová tomografie a intravenózní pyelografie.

Způsoby léčby

Principy, na nichž je založena terapie, jsou odstranění zánětu, čištění nemocného orgánu a celkové posilování těla pacienta.

Pokud je sraženina transformována na kalkul, jsou předepsány nejen léky s protizánětlivými účinky, ale také léky, které přispívají k jejímu rozpuštění.

Během léčby se používají následující typy léčiv: antibakteriální, na bázi rostlinných složek, vitamínů a bylin.

Například, aby se zabránilo zánětlivému procesu v moči, doporučuje se užívat odvarky z březových listů, heřmánku, přesličky, stejně jako nápoje z brusinek a borůvek.

Aby byla léčba co nejúčinnější, je nutné vyloučit výrobky, které dráždí sliznici a podporovat tvorbu soli z pacientovy stravy. Musíte také opustit alkoholické nápoje.

Když se objeví první známky problému, neměli byste odložit návštěvu lékaři. Preventivní vyšetření se doporučuje nejméně jednou za šest měsíců. To pomůže vyhnout se problémům s močovým systémem včetně vzhledu zavěšení močového měchýře.


Více Články O Játra

Dieta

Recepty na lahodnou stravu pro 5 stolů za každý den

Dieta 5 je kompletní dietní strava, která je předepsána pro choroby pankreatu a žlučníku. Spolu s léky je použití stravy důležitou podmínkou pro oživení.
Dieta

Čištění jater s bylinkami doma

Denní čištění krve toxinů, virů a patogenních bakterií, játra přebírají všechny toxické účinky a postupně se znečišťují. Výsledkem je, že když je oslabena imunita, začne se množit nebezpečná mikroflóra, což způsobí zánět tkáňových struktur parenchymu.