Lidská infekce

Dobrý den, drahá čtenáři, s vámi Olga Ryšková. V posledním článku "Kde provést test na hepatitidu C a jak ji porozumět" vysvětlil jsem, že když věnujete krev na testování virové hepatitidy C, nejprve v laboratoři získáte enzymovou imunotestu (ELISA) a zjistíte přítomnost nebo nepřítomnost protilátek proti hepatitidě C. Právě pro tuto analýzu (pro protilátky) darují krev za registraci za operaci, za práci a za armádu. A pokud nejsou protilátky identifikovány, to znamená, že jste dostali negativní odpověď, pak nemáte hepatitidu C.

A pokud je identifikován?

Pokud jsou detekovány protilátky proti viru hepatitidy C, můžete být dále vyšetřováni, abyste zjistili, zda jste skutečně nemocní a potřebují být léčeni. K tomu je nutné darovat krev pro PCR (polymerázová řetězová reakce). Pokud jste poprvé absolvovali test na hepatitidu C a máte pozitivní reakci, ujistěte se, že si přečtete článek, popisuje postupně, jak a kde se má vyšetřit. Pozitivní analýza testu ELISA na protilátky proti viru hepatitidy C neznamená, že jste tuto infekci skutečně měli.

Při žádosti o zaměstnání, operaci a armádu však bude zvážena vaše první analýza (ELISA).

Armáda

Přijdou do armády s chronickou hepatitidou C? V náborové kanceláři jste vzali krev a přišla pozitivní analýza. Říká se: "Byly zjištěny celkové protilátky proti HCV." HCV je latinský lidský virus. Vírová hepatitida C se nepřijímá do armády, ale jak jsem již řekl, první test protilátek proti viru hepatitidy C ještě neříká, že máte virovou hepatitidu. Proto z vás znovu odnesou krev a pošlou ji PCR.

Pokud je odpověď pozitivní, potvrdí přítomnost viru hepatitidy C ve vašem těle, nebudete jej odvezeni do armády, ale budete poslán na bezplatné ošetření.

Pokud je odpověď na PCR negativní, dostanete zpoždění šesti měsíců. Po šesti měsících budete nejprve znovu darovat krev ELISA a tato odpověď bude opět pozitivní. Protilátky se znovu objeví, protože za šest měsíců nebudou nikam. Pak bude krev zaslána také do PCR. Pokud je odpověď na PCR tak jako před šesti měsíci negativní, budete povolán do armády. Samozřejmě, pokud nemáte žádné jiné nemoci.

A pokud se odpověď na analýzu PCR ukáže být pozitivní, pak jste potvrdili hepatitidu C a nepředáte vás do armády, ale na léčbu.

Na základě smlouvy.

Berete smlouvu s hepatitidou C? Všechno je zde snazší. Pokud máte pozitivní reakci na protilátky proti viru hepatitidy C v testu ELISA, nebudete do armády přijati na základě smlouvy. Úřad pro vojenské únosy vás neposílá k testování na PCR. Vojenská kancelář nebude zařazena do dalšího vyšetřování a žádosti o léčbu.

K práci.

Kde a kde je možné, aby lidé s hepatitidou C pracovali? Lidé s hepatitidou C nejsou přijímáni v polovojenských organizacích, kde existuje možnost zranění a kontakt s krví infikované osoby. Jedná se o ministerstvo vnitra, ministerstvo pro mimořádné události, požární službu, federální vězeňskou službu, letectví a příslušné vzdělávací instituce. Aby bylo zamítnuto zaměstnání, stačí, že protilátky proti viru hepatitidy C jsou detekovány metodou ELISA.

Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě vás nikdo neposlal k dalšímu vyšetření pomocí PCR. Bude již váš zájem jít na specialisty na infekční onemocnění a pokyny pro případné ošetření.

Nebudete převezeni do militarizovaných organizací s pozitivní ELISA pro hepatitidu C a je zbytečné ukázat svou negativní PCR analýzu. Pozitivní ELISA v tomto případě je základem konečného selhání. Nedoporučuji, abych se pokoušel oklamat lékařskou radu tím, že poslal někoho, aby pro vás provedl analýzu. V polovojenských organizacích se každoročně provádějí lékařské vyšetření v oddělení polyklinik pro virovou hepatitidu a HIV, hepatitida C bude stále zjištěna a odmítnuta ze zdravotních důvodů.

Přítomnost virové hepatitidy C však nemůže zabránit tomu, aby jste se ucházeli o zaměstnání ve všech ostatních organizacích, včetně potravinářského průmyslu a práce s dětmi. Testy HIV a virové hepatitidy nejsou zařazeny na seznam pro vyšetření u všech nevojenských organizací, s výjimkou lékařských. Lékařské organizace lidí s virovou hepatitidou C jsou najata.

Chirurgie.

Chrání se u hepatitidy C? Chirurgické operace jsou nouzové a plánované. Nouzová operace je operace ze zdravotních důvodů, jakékoli zpoždění ohrožuje život pacienta. Nejen že virusová hepatitida C není důvodem k odmítnutí, ale nebude zkoumána její přítomnost v takové situaci.

Při zkoumání plánované činnosti ELISA protilátek proti viru hepatitidy C je zahrnuto v seznamu povinných testů. Pozitivní test na hepatitidu C v žádném případě nemůže být příčinou selhání, jestliže klinické a biochemické testy, včetně jaterních testů, umožňují pacientovi operovat bez ohrožení jeho zdraví. V opačném případě bude pacient požádán, aby podstoupil léčbu (například ke zvýšení hemoglobinu, normalizaci jaterních enzymů) a opětovné aplikaci. Léčba virové hepatitidy nebude odeslána a PCR analýza nebude vyžadovat.

Plastická chirurgie.

Provádíte plastická chirurgie pro hepatitidu C? V tomto případě je vše stejné jako u pravidelné naplánované operace. Pokud vyšetření včetně laboratorního vyšetření nezjistilo žádné kontraindikace, nemůžeme odejít z plastické chirurgie kvůli pozitivní zkoušce na hepatitidu C. Nebudete muset mít PCR analýzu a nebudete ji posílat k léčbě hepatitidy C.

Chcete-li zjistit, zda je článek užitečný pro vás, klikněte na tlačítka pro sociální sítě nebo zanechte komentář níže.

Jsou přijata ke smlouvě o službách, pokud jsou soudní úředníci blízcí

Dcera měla smlouvu sloužit, její manžel měl v roce 1975 odsouzení za trestné činy, dali ji do služby?

1 odpověď na otázku od 9111.ru právníků

Take, ale pouze tam, kde osobní údaje nejsou významné. A v pohraničních jednotkách, komunikaci (vláda) atd. atd. Možná bude cesta objednána. Ačkoli zákon (článek 33 federálního zákona "o vojenské povinnosti a vojenské službě") definuje vyčerpávající seznam požadavků na vstup vojenské služby na základě smlouvy a trestní rejstřík blízkých příbuzných o odmítnutí se připojit k službě není důvodem.

Vezmou do armády HIV, berou na vědomí rekrut a jeho rodiče

HIV je skutečnou katastrofou dnešního světa. Podle statistik jsou mladí lidé a lidé středního věku nejčastěji infikováni. Tato skutečnost vysvětluje obecný zájem o kompatibilitu infekce HIV a armády.

Poslouchají armádní rekrutující s pozitivním statusem HIV? Koneckonců, služba musí odolat velkému zatížení, které nemusí být pod silou pacienta. Kromě toho, jestliže se člověk předtím, než se do armády připraví, se může chránit před okolními lidmi, a poté žije ve stejném kasárně se svými kolegy, nakažený člověk je automaticky zodpovědný za své zdraví.

Do armády se připojují bojovníci s HIV infekcí?

Infekce HIV ve službě představuje zvýšené riziko epidemiologického nebezpečí. V tomto ohledu se infikovaní vojáci v armádě neberou. Vzhledem k tomu, že pokud by byli nemocní vojáci přijati do řad ozbrojených sil, riziko rozsáhlé infekce HIV by se několikrát zvýšilo z důvodu možnosti zranění ve službě a kontaktů s infikovanou krví.

Podrobnější informace o tom, zda jsou pacienti HIV přijati, a další aspekty této problematiky budou popsány níže.

Proč se silnice infikovaná HIV zavře do armády

Pokud se dostanete hlouběji do podstaty problému, můžete podrobněji vysvětlit, proč lidé s HIV v Rusku nejsou přijati do armády. Podstata jednoho z důvodů byla vysvětlena dříve (hovoříme o potřebě využívat chlad, střelné zbraně v řadách vojáků).

Navíc vojenský komisař nedostává službu nemocným mladým mužům, protože kolegové často používají běžné hygienické výrobky (holící strojky, hřebeny, odšťavňovače apod.). Je zřejmé, že riziko infekce tímto způsobem je minimální, nicméně je stále tam.

Výše uvedené okolnosti jsou závažnými argumenty při určování bezcennosti nakaženého mladého muže do armády. V tomto případě není v životě jediný život, a proto i během masivního přílivu rekrutů striktně kontroluje proces diagnostiky HIV útvar pro vojenské únosy.

Přímá zdravotní kontrola

Před nástupem do řad vojáků mladí muži absolvují povinnou lékařskou komisi, během níž se provádí diagnostika latentních a chronických patologií.

Pokud je detekován virus imunitní nedostatečnosti ve střelci obsluhujícím pravidelnou službu (po určitou dobu), používá se lékařský vyšetřovací postup, který zahrnuje podrobné vyšetření mladé osoby.

V procesu diagnostiky je zjištěn stupeň onemocnění, na základě výsledků je skupině onemocnění přidělena osobě, podle které bude uveden do péče. Postavení úřadu pro vojenskou registraci a zařazování je toto opatření jednoznačné: služba v řadách vojenského personálu, bez ohledu na konkrétní skupinu, s níž odpovídá diagnóza, je zakázána.

Mladí lidé, kteří vědí o své diagnóze, by neměli přinést pouze certifikát od SC, kde jsou registrováni. Mladý muž, který takový doklad předložil, je povinen oznámit terapeutovi vyšetření jeho nemoci. Kromě toho bude pacient muset ukázat výpis s odpovídající poznámkou z jeho lékařského záznamu.

Zvýšené riziko infekce v řadách armády

Zda mladí muži, kteří jsou pouze nosiči viru, jsou přijati do armády, zatímco AIDS neprobíhá. Odpověď je zřejmá z výše popsaných důvodů: lidi s AIDS se ptají. Toto rozhodnutí je vysvětleno následovně: i když si člověk představí, že infikovaná osoba byla navržena do armády, necítí se nepříjemně a nevypadá jako pacient, biologický materiál takového vojáka způsobí infekci za žádných okolností.

Proces diagnostiky viru v armádě

Každý voják prozkoumá vojenskou kancelář za přítomnost nebo nepřítomnost virových částic v krvi. Taková diagnóza je povinná. V případě pozitivního výsledku testu na infekci HIV se provádí řada dalších vyšetření. Lékaři lékařské komise úřadu pro vojenskou registraci a přihlašování diskutují o otázce přesnosti diagnózy a platnosti náboráře pro službu.

Jak ve vojenské registrační kanceláři definuje nemoc

Většina mladých mužů ve vojenském věku je poněkud ironická ohledně práce lékařů ve vojenské registrační a registrační kanceláři. Existovaly samozřejmě případy, kdy byla do armády přijata osoba s určitým onemocněním, ačkoli fáze onemocnění, která byla zjištěna během diagnózy, neodpovídala vojenskému postavení mladíka.

V takových případech však nebylo nikdy o viru imunitní nedostatečnosti. Moderní technologie navíc umožňují v krvi s nejvyšší přesností identifikovat vrah HIV.

Pozor! Pokud je vězeň vědom své diagnózy, nestojí za to skrýt skutečnost, že se jedná o onemocnění, s níž nejste přijati do armády. V každém případě se potvrzuje nepříjemný fakt.

Kategorie HIV-pozitivní mládeže

Za účelem systematizace onemocnění, které způsobují nemožnost pacienta být v řadách vojáků, legislativa země stanoví zvláštní článek, na kterém jsou pověřeni lidé s AIDS. Tento článek obsahuje několik bodů přímo souvisejících s HIV:

 • období primárních projevů
 • fáze sekundárních projevů.

Kategorie způsobilosti pro vojenskou službu je v obou případech definována jako osvobození od vojenské služby.

Kategorie "D" znamená, že mladý muž je propuštěn z vojenské služby v době války nebo míru. Zároveň osoba vojenského věku obdrží vojenskou identifikaci, která má poznámku s důvodem provize.

Zákonné získání vojenské letenky

Výjimky z vojenské služby obdrží ti náborové, kteří patří k omezeným osobám způsobilým pro armádu (obdrželi odklad od armády), stejně jako ti, kteří nejsou považováni za způsobilých k vojenské službě (dříve zmíněná kategorie "D").

Ze zřejmých důvodů se ve většině případů jedná o drafty, kteří dostali odvolání kvůli diagnóze nezávažné nemoci, která pouze dočasně osvobozuje žadatele od plnění jeho vojenské povinnosti.

Abyste získali vojenskou letenku, musíte:

 1. Chcete-li mít jasně předepsanou diagnózu, která spadá pod určitý článek, který dává právo přiřadit určitou kategorii (v našem případě jde o kategorii "D").
 2. Lékařskou anamnézu máte ve vašich rukou.
 3. V průběhu předávání lékařské komise uvnitř zdí vojenského úřadu pro evidenci a evidenci, informujte odborníka o stávajících projevech choroby a potvrďte je doklady.
 4. Získejte od lékaře, který je součástí lékařské prohlídky, zákon o dalším výzkumu zdraví.
 5. Získejte potvrzení této diagnózy předáním dalších diagnostických postupů.

V případě potvrzení předepsané diagnózy je zařazen do určité kategorie. Chcete-li získat vojenskou letenku, může se mladý muž dostat do agendy pro získání jízdenky a vzít s sebou potřebnou sadu dokumentů.

Takže v jakékoliv fázi vývoje infekce je nábor infikován HIV, je na seznamu komisařů - není dovoleno vstoupit do vojenské služby. To je spojeno se zvýšeným rizikem infekce v armádě. Kromě toho zvýšený fyzický a emocionální stres, který je na vojáky v případě služby osobám infikovaným HIV, urychluje vývoj onemocnění a snižuje život pacienta.

Má armáda v roce 2018 trestní rejstřík?

Mnoho dětí má zájem o to, zda jsou odsouzené občané přijati do armády. Mělo by se okamžitě říci, že v odpovědi na tuto otázku existuje mnoho právních nuancí. Pokud jim nerozumíte, nerozumí tomu, jaký vztah mají lidé, kteří měli záznam v rejstříku trestů, s úřadem pro vojenskou registraci a zařazování.

Někteří kluci věří, že můžete dokonce dostat podmíněnou větu, abyste nechodili do armády. Upozorňujeme, že údaje z trestního rejstříku jsou zaznamenávány ve státních databázích po celou dobu života občanů a že tyto údaje nelze vymazat, skončí to práce v mnoha organizacích i na odpovědných pozicích. A ještě musíš jít do armády, o tom níže.

Jiní lidé mají zájem o smluvní službu, ale jejich biografie obsahuje záznam o trestním rejstříku. Jsou odsouzeni občané přijati ke smlouvě? To také stojí za to říct pár slov. Rozumíme podrobně, začneme s definicí.

Co znamená "trestní rejstřík"?

Nejprve pochopíme, co to znamená mít záznam v trestním rejstříku. Ze samotného slova je jasné, že proces bude probíhat nejprve. A osoba dostane soud poté, co orgány činné v trestním řízení mají dostatečné materiály a důkazy o tom, že občan porušil zákon. Občan může nabídnout soudci důkaz o své nevině.

Objektivně posuzovat argumenty každé strany, soud musí rozhodnout (jedna ze dvou věcí) - občan je vinný nebo nevinný. Předchozí odsouzení je status občana, pokud soud rozhodl, že osoba byla vinná (spáchala trestný čin) a byla odsouzena. Trest může být čokoľvek, od podmíněného až po uvěznění (například pro ty, kdo se rozhodnou, jak se ustoupit od armády).

Odborníci s rejstříkem trestů

Jelikož to není smutné, dnes však nejsou vzácné případy, kdy mladí lidé do 27 let mají záznam o trestním rejstříku. Vzhledem k tomu, že věk od 18 do 26 let je "odškodnění", právní úprava vysvětlila zvláštnosti odvodu odsouzených mladých mužů. Studujeme federální zákon o vojenské službě a vojenské službě. Takže v článku 23 zákona je jasně uvedeno, že mladí muži nejsou přijímáni:

 • Odsouzení formou povinné práce, nápravné práce, omezení svobody, zatčení nebo odnětí svobody.
 • Nemá žádné odsouzení nebo nespravedlivé odsouzení za zločin.
 • Pro které se provádí šetření, nebo předběžné vyšetřování nebo trestní řízení, které se předkládá soudu.

Kdy je trestní rejstřík považován za zrušen?

Občan musí trest dokončit až do konce a po určitou dobu pak neporušil zákon - to jsou podmínky pro splacení trestního rejstříku. Doba takzvaného zkušebního období závisí na tom, jak závažný byl zločin spáchán osobou.

Záznam o trestním rejstříku je tedy považován za zrušený po uplynutí následující doby:

 • pro osoby s probaci na konci tohoto období;
 • pokud trest není trestu odnětí svobody, stanoví se zkušební doba 1 rok;
 • po vězení za několik a mírně závažné zločiny - 3 roky;
 • těžké - 6 let;
 • Občané vězněni v důsledku spáchání obzvláště závažného trestného činu musí čekat 8 let, dokud nebude odsouzeno.

Uveďme příklad. Mladý muž ve věku 18 let byl odsouzen a poslán do kolonie po dobu tří let za zločin mírné závažnosti. Po propuštění mladého muže bylo 21 let. Od této chvíle pro něj začíná zkušební doba 3 roky (určená závažností trestného činu). Takže pokud se mladý muž v těchto třech letech nezapočítává do trestných činů, pak bude odsouzení po tomto uplynutí považováno za zrušené. V tomto okamžiku bude mladý muž starý 24 let - v příštím rozhovoru se jedná o návrh věku, je povinen se objevit ve vojenské registrační a registrační kanceláři, aby složil lékařskou radu a rozhodl se o odškodnění, propuštění ze služby nebo odložení.

Dalším příkladem. Pokud je po uplynutí zkušební doby po odnětí svobody občan například 27 let nebo více. Tento věk je podle zákona nepodmíněný. V takovém případě přichází občan do vojenského úřadu pro registraci a evidenci, podstoupí lékařskou prohlídku a obdrží vojenské průkazy bez ohledu na rozhodnutí lékařů (a kategorie způsobilosti pro vojenskou službu).

V jakém případě je odstranění trestního rejstříku?

Předchozí odsouzení můžete stáhnout před splatností. To se může stát po žádosti odsouzeného k soudu. V případě dobrého chování občana může soud přijmout jeho žádost, vydat zvláštní soudní doklad. Tento jev se vyskytuje velmi vzácně.

Také, pokud je deklarována amnestie, pokud občan spadá pod svou činnost, bude následovat také odsouzení.

Další možností popsaná v právních předpisech je odpuštění, což je také nepravděpodobný výsledek pro odsouzeného. Síly odpuštění jsou u nejvyššího státního úředníka.

Smlouva o poskytování služeb s rejstříkem trestů

V současné době se občané Ruska stále častěji v různých věkových kategoriích rozhodují propojit svůj život s vojenskou službou a jdou sloužit podle smlouvy. U kandidátů s rejstříkem trestů stanoví federální zákon zvláštní požadavky. Část 5 článku 34 federálního zákona říká: smlouva o vojenské službě nemůže být uzavřena s občany, kteří vykonávali trest odnětí svobody. Smlouva také není uzavřena na základě výše uvedených důvodů pro střelce (mimořádné odsouzení a další).

Shrnutí

Otázka, zda jsou odsouzené mladí muži propracováni do armády, je pro mnoho kluků zajímavé. Z výše uvedeného vyplývá, že omezení skutečně přicházejí, ale po určitou dobu. Má armáda záznam o trestním rejstříku? Ne, dokud nebude odsouzení zrušeno nebo odstraněno.

Přijdou do armády s hypertenzí a co je potřeba k odkladu

Hypertenze je onemocnění, které způsobuje vysoký krevní tlak.

Onemocnění je chronické. Hypertenze komplexní fáze způsobuje komplikace ve formě onemocnění srdce.

Mnoho lidí se zajímá o "Vezmou se v armádě s hypertenzí?"

Rozrušuje oba mladé muže, kteří chtějí "vystěhovat" ze služby a obránci, kteří touží podstoupit vojenskou službu. Jak již bylo zmíněno dříve, hypertenze může způsobit vážné komplikace. Vojenská služba v armádě může zvýšit riziko.

Proto je hypertenzí závažné fáze zpoždění od armády.

Rozsah nemoci a vhodnost k výkonu služby

Opatření má pět typů kondice.

 • "A" je způsobilý k zadlužení. V této podobě se do vojska vezmou bez jakýchkoliv omezení.
 • "B" je vhodná, ale existují omezení týkající se typu vojska, ve které můžete sloužit. Po názvu kategorie (B) vložte číslo. To znamená, že vojáci mohou sloužit.
 • "B" - částečné vypršení platnosti. Odborník je vydán do důstojníka, ale není povolán, aby sloužil v pokojných dnech.
 • "G" je dočasně nevhodný. Mladý muž obdrží odvolání ze služby po dobu nejméně šesti měsíců. Při příštím volání bude muset kancelář pro vojenské útočníky znovu projít.
 • "D" není vhodné. V této kategorii nebude člověk vyzván k službě ani v době míru, ani ve válečných dnech.

Ukazuje se, že mladý muž neprojde vojenskou povinností v mírových dnech, alespoň stupeň "B" je nezbytný.

Hypertenze je rozdělena do kategorií. Odpověď na otázku, zda je arteriální hypertenze a armáda kompatibilní, závisí na nich.

Nemoc má tři stupně:

1. stupeň. Ve systolickém měření jsou k dispozici údaje o hodnotě 140-159 mm Hg. st. Diastolické měření má indikátory 90-99 mm Hg. st.

Má armáda s arteriální hypertenzí 1. stupeň?

Mladí lidé s vysokoškolským vzděláním, zpravidla armádou, jsou povoleni. Tento tlak je dostačující ke snížení. Nicméně, průchod odvodu bude usnadněn. Rozhodnutí o omezeních této služby přijme úřad vojenské registrace na základě výsledků diagnostické studie.

V této fázi jsou charakteristické zvýšené kolísání tlaku.

2. stupeň. Systolické měření má údaje 140-179 mm Hg. st. Data diastolického měření 90-109 mm Hg. st.

Hypertenze trvá, zda bude sloužit ve druhém stupni?

Vedená zákonem Ruské federace, s hypertenzí od 150 mm Hg. Art., Neberte armádu. Plnění vojenské povinnosti s takovými údaji může poškodit blahobyt a dokonce ohrozit život vojáka. Mladí lidé dostávají status "dočasně nevhodných".

Zápach má změnu v krevním oběhu v hlavním jádru.

To se projevuje v následující podobě: citlivost zmizí, funkce pohybu, řeč je narušena, kontrola rovnováhy zmizí. Když EKG odhalila hypertrofii levé komory. K potvrzení nemoci je předepsána radiografie a echokardiografie.

U arteriální hypertenze třetího stupně jsou údaje systolického měření 180 mm Hg. st. a další. Tato diastolická měření 110 mm Hg. st. a další. Arteriální hypertenze třetího stupně a armáda nejsou kompatibilní.

Komplikované zatížení, stresující situace, nedostatek základních potravin mohou vést ke mrtvici nebo infarktu. Ve vojenských podmínkách je obtížné zajistit včasnou kvalifikovanou lékařskou péči.

Vyšetření střetnutí odhalilo srdeční selhání, infarkt myokardu a mnoho typů srdečního záchvatu, generalizovanou kontrakci retinálních tepen s krvácením, exsudáty a zánět břicha z optického nervu.

S onemocněním třetího stupně je udělen pohled na nevhodnost "D".

Symptomy onemocnění

U pacientů s hypertenzí se objevují následující příznaky:

 • Časté bolesti hlavy v časových a okcipitálních zónách;
 • Závratě;
 • Bolest a nepohodlí v srdci;
 • Zkusnění oblasti obličeje a krku;
 • Pocity strachu, úzkosti. Silná podrážděnost;
 • Dočasné zhoršení zraku;
 • Nadměrné pocení;
 • Krvácení z nosní dutiny;
 • Buzz v uších;
 • Porušení citlivosti kožních vrstev.

U každého pacienta jsou příznaky identifikovány a kombinovány jednotlivě.

Akční plán

Pokud máte arteriální hypertenzi a chcete získat záruku, že nebudete přijati do armády, měli byste být šest až dvanáct měsíců před voláním k lékaři. Specialista vám musí napsat potřebnou pomoc.

Poté, co obdržíte certifikát, můžete získat notářskou plnou moc na vašem podnikání. To je nutné, pokud chcete provést diagnózu v nemocnici nebo se obáváte, že budete "násilně" přijati.

Po zahájení hovoru a obdržení předvolání musíte přijet na kliniku, kde jste provedli diagnózu. Návštěvající odborník by měl získat výpis z osobního klinického záznamu o tom, že máte vysoký krevní tlak.

Také je nutné udělat fotokopii tohoto extraktu. V komisi se po předložení výpisu dostane sekundární diagnóza.

Odborník musí předložit tuto zkoušku. Ale může si vybrat klinickou instituci a odborníka, který bude vyšetřen. Pokud jste "donuceni" být posláni do nemocnice, můžete napsat prohlášení vojenské registrační a registrační kanceláře.

Zůstanete v nemocnici po dobu jednoho týdne nebo déle. Pokud je vaše nemoc potvrzena, dostanete vojenskou letenku.

Diagnóza arteriální hypertenze

Za prvé, odborník stanoví stabilitu krevního tlaku. K tomu je tlak měřen několikrát denně, každý den, po celou dobu pobytu v nemocnici.

Hypertenze se vyskytuje zřídka v mladém věku, proto se během první léčby měří tlak v horní a dolní končetině. Takový průzkum pomáhá stanovit výskyt patologií, které jsou zjištěny během sekundární léčby. Například, jako je koarktace aorty.

Pokud byl váš krevní tlak zjištěn jako rezistentní, je indikována další diagnóza. Cílem studie je identifikovat původ choroby (primární nebo sekundární), přítomnost onemocnění na pozadí, stupeň poškození orgánů.

Získávají se informace o životním stylu, anamnéze a genetickém výskytu onemocnění.

Kromě toho musí pacient informovat ošetřujícího specialistu o všech zdravotnických prostředcích, které někdy spotřebovaly. Včetně samoléčby.

Kromě krevního tlaku měří také výšku, váhu a teplotu pacienta. Specialista pečlivě prozkoumá kůži, odhaluje možnost změn centrálního nervového systému, změny v práci renálních orgánů a vede k palpaci štítné žlázy.

Při tomto vyšetření je zjištěna renální nebo endokrinní forma onemocnění.

Posloucháním je určena změna rytmické práce srdce a posoudí se stav cévního systému. Pokud se objeví nesrovnalosti, bude to znamením hemodynamické arteriální hypertenze.

Stejnou chorobou může být iatrogenní původ. Uvedený původ choroby vychází z nesprávného příjmu léčivých přípravků.

Také je rekrutován laboratorní a instrumentální vyšetření. Nástroje zahrnují EKG a ultrazvukové vyšetření břišní dutiny. V laboratoři je třeba uvést kompletní krevní obraz a moč.

Analýzy určují koncentraci hemoglobinu, glukózy, vápníku, kyseliny močové, cholesterolu a dalších látek.

Jako dodatečnou studii určete vyšetření okulistou a zkontrolujte fundus. Také lze rentgenové vyšetření hrudníku, ultrazvukové diagnostiky orgánů srdce, ledvin, nadledvin a štítné žlázy předepisovat.

Zpravidla se provádí úplné přezkoumání náboru. K tomu dochází pouze v případě, že nemoc není detekována v primárních fázích.

Vezmou státní službu bez vojenské služby

Vezmou státní službu bez vojenské služby? Mnoho potenciálních draftů se touto otázkou ptá. Nedávno byla podepsána objednávka prezidenta Ruské federace, která činila záchrannou službu atraktivnější pro mladé lidi. Nyní se armáda pro mladé lidi ještě víc líbí! Vojáci dnes mají při vstupu do vysokoškolských institucí zvláštní oprávnění, když jim dali svou legitimní povinnost k vlasti. Navíc si budou uchovávat právo ucházet se o místo ve státních orgánech samosprávy.

Tahle podvodníci budou čelit opaku: vládní místa budou pro ně trvale uzavřena. Občané, kterým se podařilo vyhnout se volání na vojenskou povinnost bez právního důvodu, se považují za navrhovatele deviáce. Nemohou také spoléhat na získání vojenského lístku. Únik z odvodu je plněn dodáním příslušného "osvědčení o úniku".

Nová vyhláška prezidenta Ruské federace vyvolala rezonance odborníků a státních úředníků, avšak drtivá většina ještě podpořila nový návrh zákona "o zvýšení prestiže povinné vojenské služby". Poslanci se domnívají, že armádní služba je běžnou praxí v řadě civilizovaných zemí a tato povinnost by měla být vykonávána mladými lidmi správně. Odborníci vnímá každoročně orgány jako sociální parazity, které nerespektují současnou legislativu svého domovského státu. Nemělo by to být místo ve veřejné službě!

Tento návrh zákona byl schválen většinou zástupců legislativní moci a vstoupil v platnost 1. ledna 2014.

Jak budou pracovníci předsednictva počítat návrh podvodníků

Společně s výše uvedeným návrhem bylo přijato několik změn ustanovení "O odběru". V dokumentu se objevila nová sekce, v níž je podrobně specifikován algoritmus jednání příslušníků vojenských komisařů zaměřených na identifikaci návrhů podvodníků. Ve věku 27 let by měl každý občan, který v určitých případech nepracoval v ozbrojených silách kvůli odvodu, platit na vojenský úřad pro registraci a evidenci v místě trvalé registrace za účelem získání vojenského průkazu. Jak víte, bez tohoto dokumentu je velmi obtížné najít slušnou práci podle oficiální pracovní smlouvy a v některých oblastech je to zcela nemožné. Proto je vojenský člověk životně důležitý pro mladého muže.

Členové vojenské komise podrobně prozkoumají biografii mladého muže, který se ucházel. Zvláštní pozornost bude věnována okolnostem, které vedly k ignorování vojenské služby v odvodu. Následují právní důvody:

 • zdravotní stav, který brání plnění vojenské povinnosti;
 • školení na institutu a střední škole až do 27 let;
 • pokud má mladý člověk doktorský nebo magisterský titul.

Navíc na oficiální úrovni nejsou občané, kteří bez vážného důvodu obdrželi vojenskou identifikaci ve věku 27 let do 1. 1. 2014, považováni za odchylníky.

Zbytek bude podezřelý z vyhýbání se branným povinnostem a pro ně bude v souladu s novou vyhláškou objednáno veřejnou službu.

Je to důležité! Rozhodnutí vojenské komise lze podat k ústavnímu soudu. Takový scénář by byl smysluplný, kdyby v době návrhu nebyl nábor registrován u žádného vojenského úřadu a nedostal předvolání. Tato okolnost nemůže sloužit jako plnohodnotná výmluva, ale dává mladému člověku právo chránit svá práva a bránit jeho dobré jméno. Šance na úspěšný výsledek výrazně vzroste, pokud je možné prokázat osobní neúčasti na této byrokratické chybě.

Stanovisko Ústavního soudu

Nový zákon a dodatky k ustanovení "O vojenské službě" zahrnují důležitý rozpor se současnými ústavními normami, a proto ústavní soud trvá na potřebě novelizace tohoto zákona. Někteří zástupci parlamentu argumentují, že zákon má protiústavní charakter, protože porušuje řadu článků:

 • Celoživotní zákaz možnosti naplnění veřejného úřadu k tomu, aby navrhl dravce, může být ve skutečnosti interpretován jako diskriminace určité sociální skupiny.
 • Diskvalifikací v souladu s platnými právními předpisy je dočasné potrestání porušení stávajících právních předpisů. Na tomto základě nelze žádat o život (takový trest ve formě zákazu naplnění veřejné funkce na přechodnou dobu může být uložen pouze v důsledku rozhodnutí soudu a vztahuje se pouze na odsouzené občany).

S přihlédnutím k těmto okolnostem se závěr naznačuje, že v porovnání se zločinci a správními pachateli jsou dokonce ještě horší, neboť pro první z nich je zákaz vstupu do veřejné služby dočasný, a to pro život. To se zdá být nespravedlivé pro mnohé, a proto je možné, že do nového návrhu zákona budou provedeny patřičné změny, ale přesný datum tohoto procesu není známo.

Co by měly očekávat deviéři?

Ústavní soud na závěr podpořil myšlenku uložit zákaz plnění veřejné správy, aby připravil podvodníky, ale protože nedodržel ústavní normy, byl nucen odmítnout návrh zákona. Zástupci ústavního soudu vyzývají úřady, aby zmírňovaly trest pro podvodníky, po kterém bude tento zákon volně přijat a vstoupí do ústavní síly. Doposud nejsou změny považovány za platné.

Na základě všech výše uvedených skutečností můžeme usoudit, že návrhový dodger může požádat o veřejnou funkci a že je možné vykonávat státní službu bez vojenské služby! Pokud je mu žádost o volné místo z důvodu osvobození od smlouvy zproštěna, a nikoliv vojenského průkazu totožnosti, bude mít možnost podat žalobu u soudu, který se mu postaví z důvodu nedostatku právních důvodů bránících vstupu do veřejné služby.

Klíčovým faktorem úspěšného výsledku je řádně vypracované prohlášení příslušných orgánů. Doporučuje se využívat služby vysoce kvalifikovaného právníka. Můžete také předem zajistit, aby advokát zastupoval zájmy občana na soudním zasedání.

Pracují s podmíněným rozsudkem

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že znalost práva a schopnost hájit svá práva jsou závaznými podmínkami pro zaměstnávání odsouzených osob, a tedy i jejich budoucího blahobytu. Takže, jak získat práci pro lidi, kteří mají nebo měli předchozí odsouzení, a stát se hodným členem společnosti, a ne vyhnanství ve své rodné zemi, přečtěte si. Je třeba si uvědomit, že osoba odsouzená za spáchání trestného činu, ale z trestného činu, není odsouzená osoba. Pokud osoby, které mají nebo mají předchozí odsouzení, nemohou získat zaměstnání. Před získáním zaměstnání musí být kandidát seznámen se seznamem funkcí, které podle federálního práva nemohou odsouzené osoby obsadit. Tyto sociální omezení se zpravidla rovnoměrně vztahují také na občany, jejichž odsouzení jsou vypláceny nebo zrušeny.

Jak získat práci v rejstříku trestů? co děláte?

Mohu získat práci s rejstříkem trestů? V zásadě ano, ale šance na selhání je také skvělé. A to i bez logických důvodů nebo ve velmi zahalené podobě. Co potřebujete vědět o tom, jak získat práci s rejstříkem trestů? Zde je vaše trumpeckou kartou legální znalost.

Pro všechny, kteří utrpěli takovou obtíž, doporučujeme pokusit se zpochybnit odmítnutí nepodloženého zaměstnavatele. Nenahrávání výběru pozice Je pravda, že existují případy, kdy se výskyt trestního rejstříku skutečně stane vážnou překážkou. Proto potřebujete vědět, jaký druh práce můžete získat v trestním rejstříku a co je lepší nezkusit.

Je podmíněná věta odsouzení a co to znamená?

Je třeba poznamenat, že pouze přímý zákaz, stanovený zákonem o zvláštních typech zaměstnání, je překážkou při hledání zaměstnání pro určité zaměstnání - ve všech ostatních případech je odmítnutí zaměstnání v důsledku odsouzení za trestný čin nezákonné. Z pohledu zákona byl již doručený trest již doručen, období. Například článek 331 zákoníku práce zakazuje osobám, které mají při registraci žádosti o zaměstnání, které souvisí s pedagogickou činností, trestné reálie, pokud je spojeno se zločiny proti životu a zdraví, svobodě, čestě a důstojnosti, sexuální nedotknutelnosti a také proti rodině, nezletilým, veřejným morálkám a bezpečnosti.

Jak a kde získat práci, která má trestní rejstřík

 • Jste-li právě ideálním kandidátem na tuto pozici, máte všechny potřebné dovednosti a dostatečnou kvalifikaci, ale dáváte přednost méně zkušeného pracovníka bez záznamu v trestním rejstříku - bude snadné prokázat existenci diskriminace.

Pokud předchozí odsouzení bylo s příbuznými Nejen předchozí odsouzení kandidáta na pozici může být odmítnutím pronájmu. Často kontrolují nejen sebe, ale i příbuzné před tím, než dostanou práci. S předchozím přesvědčením se samozřejmě sníží šance na kladné rozhodnutí.

Omezení při přijímání osob s rejstříkem trestů

O těchto typech aktivit, které byly právě zmíněny výše, pokud se ucházíte o volné místo, pokud se taková činnost předpokládá, připravte se na oprávněnou žádost o vydání certifikátu. Pokud zamýšlená práce nesouvisí s činností, pro kterou jsou stanovena právní omezení týkající se trestního rejstříku, je požadavek poskytnout osvědčení nezákonný. Takovéto porušení lze stěžovat na Federální službu pro práci a zaměstnanost (http://www.rostrud.ru) zasláním odpovídajícího dopisu s upozorněním, jehož výsledky lze vzít proti zaměstnavateli a vydal příkaz k odstranění porušení vašeho pracovního práva.
Existují také situace, kdy certifikát nevyžaduje, ale jsou požádáni, aby vyplnili dotazník, který obsahuje otázku týkající se trestního rejstříku kandidáta.

Co dělat, když nepracují s podmíněným rozsudkem?

Rozlišujeme následující typy odsouzení:

 1. Současné odsouzení - stane se to osobě, která je ve výkonu trestu nebo právě propuštěna, ale nezbytná doba dosud prošla.
 2. Podmíněné odsouzení - je stanoveno pro lidi, kteří jsou odsouzeni podmíněně a ve skutečnosti se neliší od současného. Pokud pachatel svým chováním prokáže, že si nezaslouží trest, předchozí odsouzení podléhá předčasnému vyhoštění ze soudu.
 3. Zrušené odsouzení - nastane, když osoba po výkonu trestu určitou dobu nedopustila zločinů.
 4. Odstraněné odsouzení - je odstraněno soudem nebo jiným orgánem v předem stanovené lhůtě kvůli dobrému chování zločince nebo z jiných důvodů (amnestie, odpuštění).

Informace o trestním rejstříku osoby jsou uloženy v GIATS RF. Existuje pouze jeden způsob, jak ji odstranit ze základny - odstranit odsouzení za rehabilitační okolnosti.

403 zakázáno

Pracují s podmíněným rozsudkem

Lidé proto nemohou pracovat s dětmi:

 • Ti, kteří mají nebo měli trestní rejstřík, podléhali trestnímu stíhání (kromě osob, jejichž trestní stíhání bylo ukončeno na rehabilitačním základě) za zločiny proti životu a zdraví, svobodě, cti a důstojnosti osoby (s výjimkou nelegální hospitalizace v lékařské organizaci, která poskytuje psychiatrickou pomoc v nemocnici podmínky a pomluvy), sexuální integritu a sexuální svobodu jednotlivce, proti rodině a nezletilým osobám, veřejnému zdraví a veřejné morálce, základy ústavního systému a bezpečnosti státu, míru a bezpečnost lidstva, a také proti veřejné bezpečnosti.
 • Mít přesvědčení nebo výjimečné odsouzení za jiné úmyslné hroby a obzvláště závažné trestné činy (čl.

Kde se pracuje s podmíněným termínem

Rovněž neztrácejte čas hledat práci ve veřejné nebo soukromé organizaci na pozici související s finanční odpovědností. Začněte s malým soukromým podnikem s nízkou mzdou. To je docela logické, protože větší zaměstnavatel může mít zájem na významném přerušení pracovních zkušeností a nedostatečné pracovní zkušenosti. Začněte malý, přesto je to lepší než nic. Pokud se na formuláři žádosti objeví dotazník v rejstříku trestů, neměli byste tuto informaci zadržet, jelikož bezpečnostní pracovníci kteréhokoli podniku se dříve nebo později dozvědí o těchto informacích. Aby se předešlo problémům v budoucnu, je lepší okamžitě situaci objasnit.
Pokud se pokusy o získání zaměstnání na základě pracovní smlouvy neuskutečnily úspěchem a neexistují slušné nabídky, zkuste samostatnou práci.

Využívají v armádě zkušební dobu

A co můžeme říci o těch, kteří byli obětmi banální pomluvy nebo o soudní chybě? Proto v této oblasti na legislativní úrovni probíhají práce na nepřetržitém zlepšování situace. Pozice amnestiedů se snaží zlepšit a pro odsouzené před několika lety platí koncese, které byly dnes zrušeny. Ano, a výběr volných pracovních míst na moderním trhu práce je tak velký, že naštěstí existuje možnost kontaktovat nejen policii nebo zvyky.
Proto, pokud chcete získat práci, která má trestní rejstřík, je to docela reálné. Splacení a předčasné odnětí trestního rejstříku Je možné získat práci s rejstříkem trestů? Jak vidíme, kriminální minulost je ve většině případů vážným problémem na cestě k vážnému pracovišti. Avšak odsouzené osoby mají možnost předčasného odsouzení na soudu.
Pokud jste se však zeptali, zda jste byli zodpovědní a na jakém základě byste měli odpovědět na pravdu, uveďte článek a rok, ve kterém byla věta vyslovena. Důrazně se doporučuje neurčit nepravdivé informace o sobě, protože přítomnost zrušeného nebo zrušeného odsouzení ze zákona není překážkou zaměstnání (pokud se nejedná o oblast vzdělání a vymáhání práva). Spolu s tímto je skrytí dat důvodem k propuštění zaměstnance, pokud jde o takové oblasti, jako je zajištění bezpečnosti dopravy, státní služby (čl. 10 odst. 6 zákona č. 16-FZ, odst. 8 části 1 článku 16 zákona Č. 79-F3). Poskytování podvodných dokumentů pro zaměstnání je pro všechny občany náročné (§ 81 zákoníku práce Ruské federace).
Otázka je řešena individuálně: "V případě, že v důsledku ověření přesnosti informací poskytnutých kandidátem jsou učiněny informace o rejstříku trestů rodinných příslušníků kandidáta, rozhoduje v každém jednotlivém případě vedoucí (šéf) oprávněný rozhodnout o dokumentech s přihlédnutím k závažnosti trestného činu,, vztah a četnost komunikace, materiální nebo jinou závislost kandidáta, povahu nadcházející služby v orgánech vnitřních záležitostí "(odstavec 41 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59 5). ✔ Při žádosti o zaměstnání vyplnil dotazník a ve sloupci o odsouzeních napsal "Ne". Pracoval jsem po dobu jednoho roku, zaměstnavatel zjistil, co mi hrozí, když je můj rejstřík trestů dávno? Nic nehrozí, pokud bude předchozí odsouzení zrušeno. Výjimkou může být práce s dětmi. Kromě toho, když jste se ucházeli o práci, nebyli jste již posuzováni, takže všichni správně uvedli.

Ať už přijde

Lidská infekce

Nadpisy

 • Bakteriální infekce (41)
 • Biochemie (5)
 • Virové hepatitidy (12)
 • Virové infekce (43)
 • HIV-AIDS (28)
 • Diagnostika (30)
 • Zooantroponotické infekce (19)
 • Imunita (16)
 • Infekční onemocnění kůže (33)
 • Léčba (38)
 • Obecné znalosti o infekcích (36)
 • Parazitické nemoci (8)
 • Správná výživa (41)
 • Prevence (23)
 • Ostatní (3)
 • Sepsa (7)
 • Normy lékařské péče (26)

Hepatitida C - náboru v armádě pro operaci

Dobrý den, drahá čtenáři, s vámi Olga Ryšková.

Obsah:

V posledním článku "Kde provést test na hepatitidu C a jak ji porozumět" vysvětlil jsem, že když věnujete krev na testování virové hepatitidy C, nejprve v laboratoři získáte enzymovou imunotestu (ELISA) a zjistíte přítomnost nebo nepřítomnost protilátek proti hepatitidě C. Právě pro tuto analýzu (pro protilátky) darují krev za registraci za operaci, za práci a za armádu. A pokud nejsou protilátky identifikovány, to znamená, že jste dostali negativní odpověď, pak nemáte hepatitidu C.

A pokud je identifikován?

Pokud jsou detekovány protilátky proti viru hepatitidy C, můžete být dále vyšetřováni, abyste zjistili, zda jste skutečně nemocní a potřebují být léčeni. K tomu je nutné darovat krev pro PCR (polymerázová řetězová reakce). Pokud jste poprvé absolvovali test na hepatitidu C a máte pozitivní reakci, ujistěte se, že si přečtete článek, popisuje postupně, jak a kde se má vyšetřit. Pozitivní analýza testu ELISA na protilátky proti viru hepatitidy C neznamená, že jste tuto infekci skutečně měli.

Při žádosti o zaměstnání, operaci a armádu však bude zvážena vaše první analýza (ELISA).

Armáda

Přijdou do armády s chronickou hepatitidou C? V náborové kanceláři jste vzali krev a přišla pozitivní analýza. Říká se: "Byly zjištěny celkové protilátky proti HCV." HCV je latinský lidský virus. Vírová hepatitida C se nepřijímá do armády, ale jak jsem již řekl, první test protilátek proti viru hepatitidy C ještě neříká, že máte virovou hepatitidu. Proto z vás znovu odnesou krev a pošlou ji PCR.

Pokud je odpověď pozitivní, potvrdí přítomnost viru hepatitidy C ve vašem těle, nebudete jej odvezeni do armády, ale budete poslán na bezplatné ošetření.

Pokud je odpověď na PCR negativní, dostanete zpoždění šesti měsíců. Po šesti měsících budete nejprve znovu darovat krev ELISA a tato odpověď bude opět pozitivní. Protilátky se znovu objeví, protože za šest měsíců nebudou nikam. Pak bude krev zaslána také do PCR. Pokud je odpověď na PCR tak jako před šesti měsíci negativní, budete povolán do armády. Samozřejmě, pokud nemáte žádné jiné nemoci.

A pokud se odpověď na analýzu PCR ukáže být pozitivní, pak jste potvrdili hepatitidu C a nepředáte vás do armády, ale na léčbu.

Na základě smlouvy.

Berete smlouvu s hepatitidou C? Všechno je zde snazší. Pokud máte pozitivní reakci na protilátky proti viru hepatitidy C v testu ELISA, nebudete do armády přijati na základě smlouvy. Úřad pro vojenské únosy vás neposílá k testování na PCR. Vojenská kancelář nebude zařazena do dalšího vyšetřování a žádosti o léčbu.

K práci.

Kde a kde je možné, aby lidé s hepatitidou C pracovali? Lidé s hepatitidou C nejsou přijímáni v polovojenských organizacích, kde existuje možnost zranění a kontakt s krví infikované osoby. Jedná se o ministerstvo vnitra, ministerstvo pro mimořádné události, požární službu, federální vězeňskou službu, letectví a příslušné vzdělávací instituce. Aby bylo zamítnuto zaměstnání, stačí, že protilátky proti viru hepatitidy C jsou detekovány metodou ELISA.

Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě vás nikdo neposlal k dalšímu vyšetření pomocí PCR. Bude již váš zájem jít na specialisty na infekční onemocnění a pokyny pro případné ošetření.

Nebudete převezeni do militarizovaných organizací s pozitivní ELISA pro hepatitidu C a je zbytečné ukázat svou negativní PCR analýzu. Pozitivní ELISA v tomto případě je základem konečného selhání. Nedoporučuji, abych se pokoušel oklamat lékařskou radu tím, že poslal někoho, aby pro vás provedl analýzu. V polovojenských organizacích se každoročně provádějí lékařské vyšetření v oddělení polyklinik pro virovou hepatitidu a HIV, hepatitida C bude stále zjištěna a odmítnuta ze zdravotních důvodů.

Přítomnost virové hepatitidy C však nemůže zabránit tomu, aby jste se ucházeli o zaměstnání ve všech ostatních organizacích, včetně potravinářského průmyslu a práce s dětmi. Testy HIV a virové hepatitidy nejsou zařazeny na seznam pro vyšetření u všech nevojenských organizací, s výjimkou lékařských. Lékařské organizace lidí s virovou hepatitidou C jsou najata.

Chirurgie.

Chrání se u hepatitidy C? Chirurgické operace jsou nouzové a plánované. Nouzová operace je operace ze zdravotních důvodů, jakékoli zpoždění ohrožuje život pacienta. Nejen že virusová hepatitida C není důvodem k odmítnutí, ale nebude zkoumána její přítomnost v takové situaci.

Při zkoumání plánované činnosti ELISA protilátek proti viru hepatitidy C je zahrnuto v seznamu povinných testů. Pozitivní test na hepatitidu C v žádném případě nemůže být příčinou selhání, jestliže klinické a biochemické testy, včetně jaterních testů, umožňují pacientovi operovat bez ohrožení jeho zdraví. V opačném případě bude pacient požádán, aby podstoupil léčbu (například ke zvýšení hemoglobinu, normalizaci jaterních enzymů) a opětovné aplikaci. Léčba virové hepatitidy nebude odeslána a PCR analýza nebude vyžadovat.

Plastická chirurgie.

Provádíte plastická chirurgie pro hepatitidu C? V tomto případě je vše stejné jako u pravidelné naplánované operace. Pokud vyšetření včetně laboratorního vyšetření nezjistilo žádné kontraindikace, nemůžeme odejít z plastické chirurgie kvůli pozitivní zkoušce na hepatitidu C. Nebudete muset mít PCR analýzu a nebudete ji posílat k léčbě hepatitidy C.

Chcete-li zjistit, zda je článek užitečný pro vás, klikněte na tlačítka pro sociální sítě nebo zanechte komentář níže.

Přijíždějí do služby ministerstva vnitra s plochou nohou?

Mnoho mladých lidí, kteří sní o službě na ministerstvu vnitra, po procházení lékařskou komisí se zajímá, jestli budou policií pronásledováni (vyškoleni) s plochými nohami.

Patologie a její odrůdy

Flatfoot je onemocnění nohou, které je doprovázeno změnou polohy podélných a příčných oblouků. Během života člověka se může změnit délka a šířka chodidla. Pokud dojde ke změnám současně, pak mluvíme o kombinované ploché noze.

U plochých nožiček, bez ohledu na jejich typ, noha ztrácí svou funkci amortizace, posunuje zatížení na klouby a páteř. Vzhledem k tomu, že nejsou určeny pro takovou práci, dochází k předčasnému opotřebení kloubů, objevují se bolesti dolních končetin a zad.

Onemocnění ovlivňuje práci celého organismu a způsobuje vývoj řady dalších patologií (artróza, skolióza).

Často po absolvování střední školy se mladí lidé zajímají o to, zda je možné vstoupit na ministerstvo vnitra plochou nohou.

Dnes existuje řada zákonů, které upravují, zda budou policisté sloužit s plochými nohami. Z nich jsou nejdůležitější ty, které se týkají zdraví. Pokud jde o patologii, otázka, zda se studium a služby, pokud jsou k dispozici, řídí samostatným článkem o rozvrhu onemocnění.

Flatfoot je onemocnění nohou, které je doprovázeno změnou polohy podélných a příčných oblouků.

Podle stávajících předpisů je při léčebném vyšetření nemoc rozdělena do 4 skupin fitness:

"A" - předpokládá diagnózu vážných porušení odpisových funkcí, jejichž příčinou je plochá póza. Proto mladý muž s výrazným zakřivením chodidla neodpovídá botám, které nosí v armádě, což znamená, že patří do kategorie "D".

"B" - předpokládá diagnózu porušení funkcí odpisování mírné závažnosti spojené s flatfoot. V tomto případě je přiřazena kategorie "B".

"B" - předpokládá přítomnost porušení odpisových funkcí nohy doprovázené mírnou bolestí.

"G" - předpokládá přítomnost patologií, které nejsou doprovázeny významným porušením funkcí nohy. S takovou plochou nohou může do služby ministerstva vnitra vstoupit mladý muž.

Můžete přesně porozumět tomu, co termín "závažné porušení" znamená odkazem na Rozvrh onemocnění. Vzhledem k tomu, že těžké deformity nohou a silné bolesti jsou diagnostikovány pouze ve 3 stádiích vývoje onemocnění, je zřejmé, že lze odmítnout pouze chlapci s kategoriemi "B" a "C".

Ať už jde do armády s tetováním na obličeji a těle: odpověď právníka

Otázka, zda se berou do armády tetováním, zajímá většinu mladých mužů. Z důvodu nezkušenosti mladí lidé zdobí tělo kresbou těla a podivnými symboly a doufají, že se mu podaří vyhnout se odvodu. Konečný rozsudek v tomto případě provádí lékařská komise ve vojenské registrační a registrační kanceláři. To jsou lékaři, kteří rozhodují, zda je člověk vhodný pro službu. Je přítomnost tetování duševní poruchou a dává důvod k tomu, aby se vyhnul vojenskému průvanu?

Tetování: odchylka nebo pocta módě?

Moderní kultura mládí vyžaduje skutečnost, že zdobení těla trvalými obrazy je stylové a módní. Téměř všichni slavní hudebníci a herci mají tetování, které hrdě ukazují ostatní. Mladí lidé, při pohledu na strmé rappery, mají sklon napodobovat je. Jsou přesvědčeni, že takový obraz přiláká pozornost opačného pohlaví a dá jim úplně jiný status. Bohužel, kluci zapomínají, že show business a běžný život jsou dvě různé věci. V prvním případě je tetování cestou, jak přitáhnout pozornost a získat spoustu peněz. Ve druhém případě je to stigma života, což může způsobit spoustu zbytečných problémů.

Lékaři ve vojenské registrační a registrační službě mají přísně regulovaný seznam nemocí, které dávají důvod odmítnout vojenskou službu. Úřední dokument neobsahuje informace o tetování, což dává důvod se domnívat, že armáda s obrazem jen trvá. Jediná výstraha: v osobní záležitosti se přítomnost tetování zapíše do sloupce "Zvláštní funkce" a vložte příslušnou značku. Bez ohledu na to, jak se budoucí voják vyhýbá odvodu, tetování by mu v tomhle nepomohlo. Totéž platí pro piercing nebo scarification.

Alespoň to je v Rusku. Například v USA za žádných okolností nenajdou muže s kresbami na obličeji, krku a hlavě. Od roku 2014 se tetování pod kolenem považují za nepřijatelné. V Číně byly až do roku 2011 odmítnuty kuřáci, tetovaní a zjizveni. Nyní se zákazy změkčily: můžete v armádě sloužit těm mladým mužům, kteří mají slabé jizvy, které jim propíchnou uši, a tetování na prominentním místě nepřesahuje 2 cm. V Kazachstánu a na Ukrajině se také zvažuje návrh zákona o odmítnutí odběratelů s nositelnými vzory.

Nicméně v Rusku i na celém světě existují jednotlivé případy, kdy se tetování může stát nejen překážkou pro vojenskou službu, ale také zasahuje do dalšího života.

Lékařské vyšetření

V praxi může být přítomnost tetování považována za duševní poruchu. Doktor činí podobný závěr, pokud tetování zaujímá 70-90% těla nebo obsahuje obscénní, okultní, rasistickou symboliku. Charakteristický obraz na obličeji je také důvodem pro potěšení neuropsychiatrické lékárny. Chování a přiměřenost mladého muže, který je propuštěn do armády, se berou v úvahu při rozhovoru s lékařem. Pokud psychiatr ve vojenském úřadu podezírá stav duševního zdraví odsouzeného, ​​pošle ho, aby navštívil odborníka na IPA.

Po potvrzení diagnózy je mladý muž osvobozen od vojenské služby a je registrován v lékárně po dobu 5 let. Poté bude nucen zacházet a odpovídající známka onemocnění, která ohrozí zbytek jeho života. Taková touha vyhnout se odškodnění vede k následným problémům při hledání zaměstnání, získání pasu a řidičského průkazu.

Pokud se během průchodu lékařské komise objevil správce psychiatra a diagnóza nebyla potvrzena v psychiatrické léčebně, je to známka vyhýbání se armádě. Simulace onemocnění je trestným činem, který může vést k velké pokutě nebo uvěznění po dobu až 2 let.

Tetování a psychiatrie

Můžete zjistit, zda je vzorek pleti odchylkou od normy tím, že mluvíte s pacientem. Během zasedání odborník vyhodnotí obraz podle následujících kritérií:

 • skupina, do které patří tetování (patřící osobě určitému povolání nebo komunitě);
 • počet výkresů těla, jejich tvar a velikost;
 • sémantické zatížení kompozice (proč právě pacient si to vybral a co chtěl předat ostatním).

Lékaři dokázali, že osoba pokrytá tetováním od hlavy až k patě je morálně nestabilní osoba s rozrušenou psychikou. O tom, jaké obrázky naznačují přítomnost vážného onemocnění, říkají nejnovější výzkumní vědci. 44,6% pacientů s duševními poruchami mělo obrázky divokých agresivních zvířat, studených paží, krutých scén. 14,4% si zvolilo symboly milující svobodu nebo odvolání obsahující protest.

Chybná práce

Podle statistik 98,4% lidí s tetováním nemá žádné mentální abnormality, takže většina majitelů nositelných kreseb je převzata do armády. Dokonce i velká kompozice na celém zádech se nestane základem pro výjimku ze služby. Pokusy oklamat lékařské vyšetření jsou obvykle fiaskou: profesionální odborníci okamžitě vypočítají simulátory pomocí jednoduchých testů a předních otázek.

Armádní služba je důležitým obdobím života každého člověka. Jak zacházet s tímto nebo s tetováním spolupracovníků není známo. Někdy je reakce nepředvídatelná: poslední vojáci jsou vystaveni urážkám a ponížením. Studie ukazují, že polovina mladých lidí ve vyšším věku lituje chyby mládí ve formě těla. To vytváří mnoho potíží nejen v armádě, ale také v pozdějším životě. Člověk už nemůže počítat s prací v prestižní firmě nebo ve státní službě. Vzhledem k velkému tetování, které nelze skrýt, odmítají být zaměstnáni jako kancelářský manažer, realitní makléř nebo zubař.

Ale také můžete najít cestu z této situace. Moderní medicína nabízí laserové odstranění obrazu pokožky. Tento postup je bezbolestný a relativně rychlý. Chcete-li odstranit středně velké tetování, budete potřebovat 7-10 zasedání.

Existuje také chemicko-mechanická metoda, při použití přístroje k odstranění vrchní vrstvy pokožky, stejně jako odstranění vzoru spolu s kůží. Obě možnosti jsou bolestivé a zanechávají jizvy po celý život. Proto před zdobením svého těla tímto způsobem přemýšlejte o následcích.

Jsou těhotné ženy přijaty a mají právo odmítnout zaměstnání?

Pokud náhle přijde těhotenství a nastávající matka nemá stabilní plat, čelí obtížné otázce: je možné oficiálně najít práci v slušné firmě, která je již "v pozici"?

Koneckonců není nikomu tajemstvím, že by se zaměstnavatel pod nějakou záminkou pokusil nepřijmout zaměstnance do zaměstnance, "díky" kterému organizaci vzniknou nepřetržité ztráty (mateřství, placená dovolená na péči o dítě atd.). Naštěstí je v praxi pravděpodobné, že "hluboce těhotné ženy" budou oficiálně zaměstnány v dobré pozici se stabilní platou. Hlavní věcí je vědět, kde najít správnou práci.

Kam jít do práce?

Těhotenství není onemocnění, takže můžete pracovat

Při výběru budoucí oblasti činnosti, která je "v pozici", by se žena neměla zaměřit tolik na své profesní dovednosti, jako na vlastní fyzickou kondici.

Těhotenství samo o sobě je stresem jak pro nervový systém, tak pro organismus jako celek. Z důvodu zachování vlastního zdraví a jménem bezpečnosti nenarozeného dítěte by měla žadatel věnovat pozornost především těm oblastem činnosti, při nichž si práce nevyžaduje přílišný morální a fyzický stres.

Takže vhodné pro těhotné ženy jsou:

 1. práce s dětmi;
 2. účetnictví;
 3. maloobchod;
 4. "Papír" pracuje v archivech, kancelářích, knihovnách.

Současně by očekávaná matka měla okamžitě odmítnout zvážit volná místa, která vyžadují tvrdou fyzickou práci, větší odpovědnost nebo neustálou "nervózní" práci s konfliktními klienty, i když se jí podařilo získat dostatečné vzdělání a specifické praktické dovednosti před zahájením těhotenství.. Rozhodně nevhodné pro budoucí matky jsou:

Skrytí těhotenství nemá smysl

Nicméně je třeba si uvědomit, že těhotná žadatelka není v (doslovném a obrazovém smyslu slova) postavení příliš selektivní. Často má smysl pro budoucí matku hledat volná místa v takových firmách, kde zaměstnání nevyžaduje zvláštní úsilí a dovednosti, i když zamýšlená oblast činnosti nesplňuje své náklonnosti a kariérní dotazy.

Nakonec na novém místě těhotná žena bude muset pracovat jen 30 týdnů, po které bude možné jít na mateřskou dovolenou s čistým svědomím a hledat vhodnější práci úzce.

Bez ohledu na oblast činnosti, kterou žadatel vybírá, by měla začít zasílat svůj životopis do náborových agentur různých organizací v tomto pořadí:

 1. státní struktury;
 2. spolehlivé komerční organizace;
 3. soukromých podniků.

První dvě možnosti jsou považovány za relativně bezpečné. Při zaměstnávání ve státních a komerčních firmách zaměstnanci dostávají zpravidla nejen plný balíček sociálního zabezpečení, ale také záruku, že po vyhlášce se budou moci vrátit ke speciálně zastávané práci.

Jednotlivý podnikatel nemůže takové výhody nabízet. Navíc, když se dozvěděla o těhotenství zaměstnance, nespolehlivý zaměstnavatel z "soukromých obchodníků" ji může snadno odmítnout zpětně, a přitom zachovat některé z platů, které již vyřešila budoucí matka. Stručně řečeno, zaměstnanost v PI je vždy rizikem a žadatel by se měl dohodnout na tom pouze tehdy, pokud nemá jiné možnosti a neočekává se až do konce vyhlášky.

V případě, že je nezávislé hledání zaměstnání v bezproblémové situaci, může těhotná žena právoplatně požádat o zaměstnání, kde bude vybrána několik vhodných volných míst. Pokud taková osoba neexistuje, budoucí matka bude registrována jako nezaměstnaná a zaplatí jí odpovídající dávky.

Výše těchto plateb v různých regionech Ruské federace může být velmi odlišná, ale jejich způsob, jakým způsobem, skončí bezprostředně poté, co žena konečně porodí. Mladá matka se bude moci znovu zaregistrovat v pracovním středisku až poté, co se plně vrátí po převzetí dítěte.

Jak se chovat v rozhovoru?

Těhotenství nemůže být příčinou propuštění

Samozřejmě, že všichni těhotní žadatelé se zajímají o otázku: stojí za to, že o rozhovoru mluvíte o vaší situaci? Je legální, aby se od zaměstnavatele skrývalo fakt jejich budoucího mateřství?

Zda zpráva o těhotenství bude znamenat pravidelné odmítnutí zaměstnání, nebo naopak má smysl propagovat vaši pozici, aby se zákonitě vyhnul zkušební době na novém místě?

Podle zákona nemá zaměstnavatel právo odmítnout uchazeče o volné místo pouze z důvodu, že očekává dítě. Pokud k tomu dojde, žena je vždy oprávněna chránit své legitimní právo na pracovní místo vyhledáním pomoci od příslušných organizací.

Z právního hlediska je po takové stížnosti zaměstnavatel povinen zaregistrovat žadatele na pozici, kterou si zvolila.

V praxi však může zaměstnavatel vždy najít "oficiální" důvod, proč by potenciální zaměstnanec nemohl vzít volné místo, které by se mu líbilo, a odmítnout těhotnou ženu, aby našla práci na zcela právním základě. To je důvod, proč mluvit o nadcházejícím mateřství není nejlepší strategie pro úspěšné absolvování rozhovoru.

Samozřejmě, neměli byste oklamat potenciálního zaměstnavatele. Samozřejmě, že těhotná zaměstnankyně, která se oficiálně podařilo získat práci, nemůže být bez překážek propuštěna, protože je chráněna zákonem. Nicméně nalezení způsobu, jak přinutit nastávající matku psát prohlášení "o své vůli", není tak obtížné.

Jaká strategie chování bude pro žadatele nejbezpečnější a nejvýhodnější?

Hlavním úkolem budoucí matky, která je v aktivním hledání práce, je předat tolik rozhovorů, jak je to možné, ještě v počátku těhotenství. Zpravidla, pokud pozice žadatele nevykazuje takové zjevné příznaky, jako je toxikóza nebo vyčnívající břicho, zaměstnavatel si zřídkakdy přichází na mysl přímo požádat ji o plánování dětí a nadcházející vyhlášku.

Stručně řečeno, je pravděpodobné, že těhotná žena bude schopná "proklouznout" rozhovorem, prostě mlčí o svém stavu, je dostatečně vysoká. Kdy můžete bez obav vyhlásit svůj úmysl jít na mateřskou dovolenou? Bohužel trénink ukazuje, že zaměstnanec, který nedávno založil podnik, by neměl sám o sobě diskutovat se svými nadřízenými ani v rozhovorech s kolegy.

Riziko je příliš velké, že se ji budou snažit vypálit předem. Na druhou stranu, pokud má nový zaměstnanec čas na to, aby se usadil na novém místě ještě předtím, než bude její těhotenství zřejmé, v okamžiku, kdy začne klást příslušné otázky, mohou být zodpovězeny poctivě.

Obecně platí, že zaměstnavatelé preferují, aby neměli žádné obchodní vztahy s budoucími matkami ze dvou důvodů. Za prvé, těhotné ženy se po vyhlášce často nevracejí na své předchozí pozice, což znamená, že musí hledat nové zaměstnance na svých místech. A za druhé, v procesu nést dítě, mnoho zaměstnanců otevřeně zanedbává své povinnosti a tráví více času na klinikách než v kanceláři organizace.

Pokud v krátké době své pracovní činnosti v podniku může pracovník nejen prokázat, že se na ni nevztahuje výše uvedené, ale také prokázat její vysokou profesionalitu a odpovědnost, pak by neměla mít žádné problémy s tím, aby se vydala k vyhlášce. Koneckonců, žádný vhodný zaměstnavatel nebude klást hůl na kole skutečně dobrého, ne-li nepostradatelného zaměstnance.

Ve většině společností dnes existuje příležitost k oddělenému přirážce k plnění jejich bezprostředních povinností a dálkově, jak tvrdí, bez přerušení rodičovské dovolené.

Jaké jsou platby z organizace těhotné?

V zákoníku práce jsou práva těhotných žen jasně formulována.

Je známo, že při narození dítěte se dramaticky zvyšují denní náklady mladé rodiny. Dětská výživa, plenky, léky a oblečení - všechny vyžadují pravidelné infuze určitého množství peněz; často - značný.

Naštěstí, s oficiálním zaměstnáním, část nákladů na zajištění novorozence a jeho matky nese zaměstnavatel. Částky z těchto sociálních dávek jsou proto odepsány z účtů zaměstnavatele:

 • Příspěvek na mateřství. Tato platba začíná plynout účetnímu oddělení společnosti 10 dní poté, co budoucí matka předloží osvědčení o zdravotním postižení, které lze následně obdržet na recepci předentální kliniky. Příspěvek je jednorázový a můžete ho dostat během těhotenství a šest měsíců po porodu (ale nejdříve v tomto období). Maximální výše popsané platby pro občany Ruské federace je 38 tisíc 583 rublů.
 • Federální příspěvek. Platba ve výši 400 rublů vydává účetní oddělení podniku poté, co budoucí matka předloží potvrzení o svém postavení. Uvedený dokument lze získat v předklinické ambulanci, která se registruje k těhotenství v rané fázi (až 12 týdnů).
 • Měsíční příspěvek do tří let. Tato platba se účtuje pravidelně a zpravidla činí nejvýše 40% platu obdrženého zaměstnancem v posledních měsících před odchodem na mateřskou dovolenou.

Je možné propustit těhotné zaměstnance, řekněte video:

Všimla jste si chybu? Vyberte jej a stiskněte klávesy Ctrl + Enter, abyste nám to sdělili.

Má armáda v roce 2018 trestní rejstřík?

Mnoho dětí má zájem o to, zda jsou odsouzené občané přijati do armády. Mělo by se okamžitě říci, že v odpovědi na tuto otázku existuje mnoho právních nuancí. Pokud jim nerozumíte, nerozumí tomu, jaký vztah mají lidé, kteří měli záznam v rejstříku trestů, s úřadem pro vojenskou registraci a zařazování.

Někteří kluci věří, že můžete dokonce dostat podmíněnou větu, abyste nechodili do armády. Upozorňujeme, že údaje z trestního rejstříku jsou zaznamenávány ve státních databázích po celou dobu života občanů a že tyto údaje nelze vymazat, skončí to práce v mnoha organizacích i na odpovědných pozicích. A ještě musíš jít do armády, o tom níže.

Jiní lidé mají zájem o smluvní službu, ale jejich biografie obsahuje záznam o trestním rejstříku. Jsou odsouzeni občané přijati ke smlouvě? To také stojí za to říct pár slov. Rozumíme podrobně, začneme s definicí.

Co znamená "trestní rejstřík"?

Nejprve pochopíme, co to znamená mít záznam v trestním rejstříku. Ze samotného slova je jasné, že proces bude probíhat nejprve. A osoba dostane soud poté, co orgány činné v trestním řízení mají dostatečné materiály a důkazy o tom, že občan porušil zákon. Občan může nabídnout soudci důkaz o své nevině.

Objektivně posuzovat argumenty každé strany, soud musí rozhodnout (jedna ze dvou věcí) - občan je vinný nebo nevinný. Předchozí odsouzení je status občana, pokud soud rozhodl, že osoba byla vinná (spáchala trestný čin) a byla odsouzena. Trest může být čokoľvek, od podmíněného až po uvěznění (například pro ty, kdo se rozhodnou, jak se ustoupit od armády).

Odborníci s rejstříkem trestů

Jelikož to není smutné, dnes však nejsou vzácné případy, kdy mladí lidé do 27 let mají záznam o trestním rejstříku. Vzhledem k tomu, že věk od 18 do 26 let je "odškodnění", právní úprava vysvětlila zvláštnosti odvodu odsouzených mladých mužů. Studujeme federální zákon o vojenské službě a vojenské službě. Takže v článku 23 zákona je jasně uvedeno, že mladí muži nejsou přijímáni:

 • Odsouzení formou povinné práce, nápravné práce, omezení svobody, zatčení nebo odnětí svobody.
 • Nemá žádné odsouzení nebo nespravedlivé odsouzení za zločin.
 • Pro které se provádí šetření, nebo předběžné vyšetřování nebo trestní řízení, které se předkládá soudu.

Kdy je trestní rejstřík považován za zrušen?

Občan musí trest dokončit až do konce a po určitou dobu pak neporušil zákon - to jsou podmínky pro splacení trestního rejstříku. Doba takzvaného zkušebního období závisí na tom, jak závažný byl zločin spáchán osobou.

Záznam o trestním rejstříku je tedy považován za zrušený po uplynutí následující doby:

 • pro osoby s probaci na konci tohoto období;
 • pokud trest není trestu odnětí svobody, stanoví se zkušební doba 1 rok;
 • po vězení za několik a mírně závažné zločiny - 3 roky;
 • těžké - 6 let;
 • Občané vězněni v důsledku spáchání obzvláště závažného trestného činu musí čekat 8 let, dokud nebude odsouzeno.

Uveďme příklad. Mladý muž ve věku 18 let byl odsouzen a poslán do kolonie po dobu tří let za zločin mírné závažnosti. Po propuštění mladého muže bylo 21 let. Od této chvíle pro něj začíná zkušební doba 3 roky (určená závažností trestného činu). Takže pokud se mladý muž v těchto třech letech nezapočítává do trestných činů, pak bude odsouzení po tomto uplynutí považováno za zrušené. V tomto okamžiku bude mladý muž starý 24 let - v příštím rozhovoru se jedná o návrh věku, je povinen se objevit ve vojenské registrační a registrační kanceláři, aby složil lékařskou radu a rozhodl se o odškodnění, propuštění ze služby nebo odložení.

Dalším příkladem. Pokud je po uplynutí zkušební doby po odnětí svobody občan například 27 let nebo více. Tento věk je podle zákona nepodmíněný. V takovém případě přichází občan do vojenského úřadu pro registraci a evidenci, podstoupí lékařskou prohlídku a obdrží vojenské průkazy bez ohledu na rozhodnutí lékařů (a kategorie způsobilosti pro vojenskou službu).

V jakém případě je odstranění trestního rejstříku?

Předchozí odsouzení můžete stáhnout před splatností. To se může stát po žádosti odsouzeného k soudu. V případě dobrého chování občana může soud přijmout jeho žádost, vydat zvláštní soudní doklad. Tento jev se vyskytuje velmi vzácně.

Také, pokud je deklarována amnestie, pokud občan spadá pod svou činnost, bude následovat také odsouzení.

Další možností popsaná v právních předpisech je odpuštění, což je také nepravděpodobný výsledek pro odsouzeného. Síly odpuštění jsou u nejvyššího státního úředníka.

Smlouva o poskytování služeb s rejstříkem trestů

V současné době se občané Ruska stále častěji v různých věkových kategoriích rozhodují propojit svůj život s vojenskou službou a jdou sloužit podle smlouvy. U kandidátů s rejstříkem trestů stanoví federální zákon zvláštní požadavky. Část 5 článku 34 federálního zákona říká: smlouva o vojenské službě nemůže být uzavřena s občany, kteří vykonávali trest odnětí svobody. Smlouva také není uzavřena na základě výše uvedených důvodů pro střelce (mimořádné odsouzení a další).

Shrnutí

Otázka, zda jsou odsouzené mladí muži propracováni do armády, je pro mnoho kluků zajímavé. Z výše uvedeného vyplývá, že omezení skutečně přicházejí, ale po určitou dobu. Má armáda záznam o trestním rejstříku? Ne, dokud nebude odsouzení zrušeno nebo odstraněno.

Jsou občané rekrutováni pro vojenskou službu?

Má armáda záznam o trestním rejstříku? Tato záležitost je v zájmu určité kategorie občanů, které se týkají pachatelů. Mezi nimi jsou i ti, kdo mají zájem sloužit v armádě. V této věci existuje spousta právních podrobností, které je třeba přečíst předtím, než uděláte urychlené rozhodnutí.

Obecně se věří, že pokud má občan podmíněný trest, pak jeho služby v ozbrojených silách ho neohrožují. Někteří dokonce záměrně jdou na zločin, aby se vyhnuli odvodu. Je důležité si uvědomit, že jakýkoli rejstřík trestů zanechá otisk života a kariéry, zatímco občan bude i nadále odpovědný za vojenskou službu.

Co je to trestní rejstřík

Pojem "odsouzení" znamená spáchání trestného činu, uznání obviněného občana u soudu a zrušení příslušného trestu. Předchozí odsouzení uvádí, že orgány činné v trestním řízení shromáždily proti občanovi řadu důkazů a předaly je soudu a žalovaný nebyl schopen je vyvrátit. Značka v pase trestního rejstříku se provádí pouze v případě, že je občan obviněn z trestného činu.

V současné federální legislativě "O vojenské povinnosti občanů" je článek číslo 23, který uvádí, že následující kategorie odsouzených občanů nepodléhají odvolání:

 • osoby, které jsou odsouzeny za trestné činy spáchané ve formě odnětí svobody nebo omezení svobody, jakož i ve formě nápravné nebo povinné práce;
 • občanů s přesvědčením, které nebylo zrušeno;
 • vyšetřovaných osob.

Co je vynikající přesvědčení

Přijíždějí do armády s zrušeným přesvědčením? Tato otázka obsahuje některé právní podrobnosti. Nejprve byste měli pochopit samotný pojem "zrušené odsouzení".

Předchozí odsouzení se považuje za zrušené, pokud občan provedl rozhodnutí soudního orgánu.

Kromě toho existuje určitý druh "zkušební doby". Po vyřízení trestu by občan po určitou dobu neměl být obviněn za spáchání trestných činů. Pokud tato doba proběhla bezpečně, považuje se předchozí odsouzení za zrušené. Probační doba závisí na závažnosti dříve spáchaného trestného činu a na závažnosti trestu, a to:

 • pro osoby, které doručují trest ve formě podmíněného trestu, neexistuje zkušební doba (na konci termínu jsou zcela zdarma);
 • pokud soud nerestartoval občany k trestu odnětí svobody, je zkušební doba 1 rok po dokončení nápravné práce;
 • občané, kteří ve výkonu trestu odnětí svobody ve střízlivých nebo obecných koloniích za mírně závažné trestné činy před zákonem podléhají kontrole příslušníků orgánů činných v trestním řízení po dobu tří let od skončení trestu;
 • Obzvláště závažné trestné činy jsou plné nejen impozantní doby odnětí svobody, ale 8 let čekání na přesvědčení.

Dokud nebude odsouzení zrušeno, kancelář pro vojenskou registraci a přihlašování nemá žádný právní základ pro loajalitu volání občana k službě. Jinými slovy, s vynikající trestní záznamy v armádě nebude brát.

Po propuštění je předchozí odsouzení v tomto případě platné po dobu dalších 3 let. Pokud během tohoto období nedošlo k žádným protiprávním činům, považuje se předchozí odsouzení za zrušené. V době uplynutí trestného odsouzení bude mladý muž starý 25 let, což je věková hranice. Jakmile je odsouzení odstraněno, je občan povinen se objevit ve vojenském úřadu pro registraci a evidenci v místě trvalé registrace za účelem předání návrhu lékařské komise a v případě neexistence kontraindikací i vojenské služby.

Jak získat vojenskou letenku? Pokud je trestní rejstřík odstraněn, když je občan starší 27 let, je stále povinen se objevit ve vojenské registrační a registrační kanceláři ke zkoušce. V tomto případě však v souladu se zákonem nebude podléhat odvolání z důvodu věkových omezení.

Předčasné stažení

Existují případy, kdy je trestní rejstřík předem vyloučen z občana. To se děje extrémně vzácně, ale stále se vyskytuje. Tento právní jev je možný za následujících okolností:

 1. S dobrým chováním odsouzeného a jeho osobní odvolání k soudnímu orgánu s příslušnou žádostí.
 2. V případě amnestie.
 3. Nejvyšší státní úředník v právu na odsouzení za odsouzení. V takovém případě budou poplatky zrušeny. To je také uvedeno v platných právních předpisech.

Armáda může přijmout, jakmile bude trestní rejstřík považován za splacený.

Smluvní servis

Pokud existuje zájem sloužit v armádě na základě smlouvy, ale přítomnost rejstříku trestů způsobuje vzrušení, pak je třeba vyřešit tuto záležitost: článek 34, odstavec 5 "O vojenské povinnosti občanů" uvádí, že smlouvu o vojenské službě nelze uzavřít s těmito občany:

 • mají vynikající přesvědčení;
 • vyšetřování;
 • pokud by sloužili k předčasnému trestu odnětí svobody za zločiny mírné a zvláštní závažnosti. Armáda s trestním rozsudkem za takové pochybení v rámci smlouvy nebude schopna dostat.

Navíc k uzavření smlouvy mají důstojníci vojenského komisaře právo předložit pro tyto kandidáty přísnější podmínky výběru.

Takže je možné mít legální vojenskou uniformu s rejstříkem trestů. Hlavní věc spočívá v dodržování věkové hranice. Když je odsouzení zrušeno, je občan povinen sloužit jako všichni ostatní. Předchozí odsouzení je zrušeno po uplynutí zkušební doby a až do tohoto okamžiku zaměstnanci úřadu pro vojenskou registraci a zařazení nemají právo na uložení sankcí odsouzenému.

Ať už se jedná o hepatitidu C

Tento článek bude diskutovat o tom, zda je možné pracovat s hepatitidou C, a kde jsou prováděny nosiče viru.

Abychom porozuměli, proč a kde mohou odmítnout pacienta v zaměstnání, nejprve zvažte vlastnosti patologie. Patří k závažným onemocněním virové geny, které postihují játra. To je jinak nazýváno "smyšleným vrahem", kvůli pomalému postupu a nedostatku výrazných příznaků. V důsledku toho se diagnóza často děje ve fázi cirhózy, kdy jsou mrtvé hepatocyty (jaterní buňky) nahrazeny pojivovou tkání. Tento proces je nevratný a může být doprovázen malignitou orgánu. Každý rok umírá z komplikací této nemoci obrovský počet lidí.

Příčinou patologie je HCV (patogen s RNA). Má mnoho subtypů, které zajišťují snadné únik z imunitního šoku a ztěžují výběr účinných antivirových léků.

Infekce se přenáší prostřednictvím biologických tekutin s maximální koncentrací patogenů v krvi.

Poté, co se o infekci dozvěděl, je člověk úzkostný kvůli riziku, že ztratí svou práci, a také se zajímá, jestli je najat na hepatitidu C. Faktem je, že mnoho rozhodovacích orgánů si není vědoma toho, jak se virus rozšiřuje rozhodnout o jeho propuštění. Není to úplně správné, protože každý má právo pracovat, včetně viru hepatitidy. Jedinou výhradou je přítomnost některých omezení na speciality.

Kde je nemožné pracovat s hepatitidou C?

Při výběru zaměstnání je důležitým aspektem kromě rizika infekce dalších lidí péče o vaše zdraví. Faktem je, že nosič viru musí splňovat určité doporučení lékaře, aby se zabránilo exacerbaci onemocnění. Existují profese, od nichž je lepší odmítnout pacienta:

 1. kontakt s chemikáliemi (průmysl barvy) a radioaktivní záření. Virus nosič by také neměl být dlouho pod sluncem. Další stres na infikovaných játrech povede ke zvýšení počtu postižených hepatocytů ak výskytu klinických symptomů onemocnění. Nadměrné sluneční záření může navíc snížit imunitní obranu člověka, která je plná přidáním nové infekce nebo exacerbací chronických bakteriálních ložisek;
 2. práce spojené s tvrdou fyzickou prací. Pacientovi se nedoporučuje pracovat v hornictví, metalurgickém průmyslu, na staveništi nebo jako nakladač, ale brzy se očekává exacerbace patologie. Intenzivní stres na postižené játře vede k progresi selhání orgánů ak zhoršení celkového stavu pacienta. Měl by si vybrat místo s lehkou prací;
 3. vojenské služby. Vzhledem k požadavkům ministerstva obrany, pokud jde o zdravotní stav náboru a žadatele, měl by dopravce virů přehodnotit své přání spojit život s vojenskou sférou činnosti. Muži by měli mít dobrý fyzický trénink a vytrvalost. Velké zatížení způsobuje dekompenzování selhání jater. Kromě toho není možné provádět terapii v armádě. Současně nebudou úřady přijímat časté nemocnice, kvůli nimž může trpět vojenská kariéra;
 4. zdravotnické profese. Zákaz dalšího pokračování práce získá pracovníci krevní transfuzní stanice, kde je pacient s hepatitidou v přímém kontaktu s biologickým materiálem.

Mobilizace nosičů viru se provádí pouze v případě nepřátelských událostí. V době míru jsou považovány za "omezené".

Práce nosiče viru by měla být zvolena společně s lékařem. Specialista může posoudit závažnost onemocnění a vydat doporučení pro zaměstnání. Měla by brát v úvahu nejen výsledky laboratorní a instrumentální diagnostiky, ale také věk, pohlaví a přítomnost souběžných onemocnění u lidí.

Kde mohu pracovat s hepatitidou C?

Existují profese, které jsou spojeny s přímým kontaktem s jinými lidmi, v důsledku čehož se zvyšuje riziko masové infekce hepatitidou. To platí pro zdravotnické zařízení, zařízení pro péči o děti a pro potravinářský sektor, kde mohou zakázat práci nosiče viru. Zákon říká, že musíte absolvovat lékařskou prohlídku před zaměstnáním ve výše uvedených organizacích. Absence lékařské knihy je hrubým porušením a zahrnuje různé druhy odpovědnosti jak pro pacienta, tak pro zaměstnavatele.

Práce pro nosič viru v medicíně

Odvětví lékařství není absolutní známkou ukončení spolupráce s nosičem viru. Otázka odborné způsobilosti je řešena v každém jednotlivém případě. S dodržováním preventivních opatření se infekce ostatních sníží na nulu. Pracovní proces vyžaduje důkladné vyšetření osoby k určení stupně patologie, virové zátěže a rizika infekce.

Můžete pracovat s virem hepatitidy C jako lékař nebo zdravotní sestra, pokud dodržujete některá pravidla:

 1. všechny manipulace jsou prováděny striktně v rukavicích;
 2. je nutné sledovat integritu pokožky, zejména pokud jde o chirurgické speciality. Pokud je nosič viru operačním gynekologem nebo zubním lékařem, pravděpodobnost infekce pacienta je několikrát vyšší než u terapeuta nebo kardiologa, což je spojeno s frekvencí kontaktu s krví. V případě úrazu okamžitě ošetřete ránu antiseptikem a zakryjte omítkou;
 3. pokud se na nástroje dostanou kontaminovaná krev, je nutné je ošetřit dezinfekčními prostředky nebo je likvidovat (pokud jsou k dispozici).

Práce s dětmi

Vedoucí představitelé dětských institucí (mateřské školy, školy) se často zdráhají pronajmout si hepatitidu C, protože virusový dopravce bude muset kontaktovat předškolní děti a vystavit je riziku. Odmítnutí zaměstnání je v rozporu se zákonem, což je trestné. Skutečnost spočívá v tom, že kauzální činitel není přenášen v každodenním životě, a proto školitel při dodržování preventivních opatření nemůže dítě infikovat.

Omezení práce se týkají období exacerbace choroby a zhoršení zdraví na tomto pozadí. V tomto případě se hepatitida postupuje a pacient se stává nebezpečným pro ostatní lidi. V krvi se zvyšuje virová zátěž, díky čemuž se i malé množství biologického materiálu stává skutečnou hrozbou pro ostatní.

Práce v oblasti stravování

Stejná situace platí i pro pracovníky ve stravovacích zařízeních. Obchod není také považován za oblast činnosti, kde osoba s hepatitidou nemůže pracovat. Ani prodejce, ani číšník nejsou schopni přenášet virus prostřednictvím jídla, samozřejmě pod podmínkou, že budou dodržováni všechna preventivní pravidla.

Co se týče otázky, zda je možné pracovat jako kuchařka s hepatitidou C, zde je situace poněkud odlišná. Na jedné straně neexistuje žádný zákon, který by pacientovi zakázal pokračovat v práci na jeho místě. Na druhou stranu, osoba s HCV může ublížit během procesu vaření, v důsledku čehož se krev dostane do misky, čímž se zvyšuje riziko infekce spotřebitele. Vzhledem k této skutečnosti je třeba poznamenat, že kuchař může představovat epidemiologické riziko pro zákazníky těchto zařízení.

Zaměstnání kancelářských pracovníků a dalších odborníků, kteří nejsou vystaveni riziku úrazu a přenosu viru svým kolegům nebo klientům, je dovoleno bez překážek.

Kdy nemůžete pokračovat v práci?

Existují situace, kdy člověk ztratí své místo v důsledku progrese onemocnění. V takovém případě může získat skupinu a získat určité výhody. Mezi indikace pro ukončení práce je upozornění:

 1. výrazné fibrotické změny v játrech, kdy se většina z nich stává nefunkční kvůli nahrazení mrtvých hepatocytů pojivem;
 2. výskyt nebezpečných příznaků portální hypertenze, jmenovitě krvácení nebo ascites. To předurčuje narušení koagulačního systému, hypoproteinemie (pokles bílkovin v těle), stejně jako křečové změny v žilách jícnu;
 3. dekompenzované selhání jater;
 4. časté exacerbace nemoci (nejméně dvakrát ročně). Každé zhoršení musí být zdokumentováno;
 5. malignita tkání těla;
 6. trvání exacerbace přesahuje jeden měsíc;
 7. mírná pozitivní dynamika během léčby nebo úplná nedostatečná reakce na antivirotika.

Pravidla skupiny

K získání bezplatných léků, poukázek na léčbu sanatoria, stejně jako dopravních přínosů a účtů za veřejné služby je třeba vzít v úvahu stupeň morfologických změn a funkčních poruch jater, které se objevují v průběhu progrese hepatitidy C.

Existují tři stupně postižení. Odlišují se od závažnosti klinických příznaků, závažnosti poškození vnitřních orgánů a stupně změny laboratorních parametrů. Skupina se vydává na dobu neurčitou nebo vyžaduje potvrzení každých 6-12 měsíců.

Určení trvalé invalidity je odpovědností MSEC. Komise navíc rozhoduje o pokračování práce dopravce viru na stejném místě, možnostech změny jeho povolání, vytváření speciálních pracovních podmínek, jakož i možnosti rozšíření skupiny.

Pokyny pro prevenci

Vzhledem k tomu, že člověk je nosičem virů, neměli byste se vyhnout komunikaci s ním nebo s každým předmětem, s nímž kontaktuje antiseptikum. To může významně narušit jeho psychiku a učinit jej uzavřenou od ostatních.

Abychom byli v týmu s nosičem infekcí v pohodě, je třeba vědět, jak se virus rozšiřuje, a také dodržovat následující opatření:

 • nepoužívejte osobní předměty pacienta (nůžky);
 • monitorovat integritu kůže a sliznic. V případě poranění by měl být řez ošetřen antiseptikem a pokryt sádrou;
 • používat kondomy pro intimitu;
 • kdy se krev dostane do okolních předmětů, je nutné jej odstranit dezinfekčním prostředkem.

Riziko infekce při používání běžného nádobí se zvyšuje, když do něj vstupuje kontaminovaná krev. V jiném případě patogen není schopen jít ke zdravému člověku.

Každý dopravce virem musí být upřímný sám o sobě a rozhodnout se, zda bude pokračovat v práci na stejném místě, s přihlédnutím k vlastní přesnosti a riziku infekce ostatních.

Stále si myslíte, že léčba hepatitidy C je těžká?

Soudě podle skutečnosti, že teď čtete tyto řádky - vítězství v boji proti onemocněním jater není na vaší straně. A už jste přemýšleli o terapii interferonem? Je to pochopitelné, protože hepatitida C je velmi závažné onemocnění, protože správné fungování jater je klíčem k zdraví a pohodě. Nevolnost a zvracení, nažloutlá nebo šedavá kůže, hořká chuť v ústech, tmavá moč a průjem. Všechny tyto příznaky jsou vám známy z první ruky.

Možná je však správnější zacházet ne s účinkem, ale příčinou? Pro léčbu doporučujeme používat moderní domácí drogy - sofosbuvir a daklatasvir. Přečtěte si více >>

Dochází nyní k armádě s atopickou, seboroickou a alergickou dermatitidou?

Před nástupem do vojenské služby musí každý potenciální obránce vlasti předat lékařskou komisi. Existuje celá řada onemocnění, při nichž může mladý člověk obdržet odvolání nebo úplnou výjimku z odvodu. Dermatologické problémy jsou také zahrnuty v seznamu těchto onemocnění. Uvidíme, jestli je zavolán člověk diagnostikovaný seboroickou nebo atopickou dermatitidou.

Vojenská služba převezme značné pracovní zátěže, proto v případě určitých onemocnění jsou mladí lidé osvobozeni od braní nebo jsou jim zpožděni léčba. Rozhodnutí rozhoduje lékařská komise, která se řídí regulačním dokumentem "Harmonogram nemocí". Budeme vědět, zda potřebují službu s dermatitidou.

Jaký druh nemoci?

Dermatitis - skupina kožních onemocnění, která se vyznačuje vývojem zánětlivé reakce na kůži. Existují následující typy:

Seborrheic

Seborrhea je onemocnění, které postihuje mazové žlázy. Zánětlivý proces se vyvíjí v přítomnosti infekčního agens - bakteriální nebo houbové flóry. Hlavní příznaky seboroické dermatitidy:

 • zčervenání kůže, výskyt závažného svědění;
 • peeling kůže, odlupování velkých a malých váhy;
 • při odstraňování vloček se otevírá vlhký povrch, na kterém se v průběhu času vytvářejí krusty.

Ovlivněna seboroická dermatitida, nejčastěji skalp, stejně jako obočí a řasy. Méně častěji se seborrheou objevuje zánětlivá reakce kolem úst, brady a hrudníku.

Tip! Vzhledem k tomu, že jsou tyto vlasové folikuly postiženy touto nemocí, může se během dlouhodobého průběhu onemocnění vyvinout seboroická alopecie.

Alergická

Vývoj alergické dermatitidy je vyvolán kontaktem s alergenem. Kosmetika, domácí chemikálie, léky, umělé tkaniny, rostliny apod. Mohou působit jako alergeny Symptomy:

 • onemocnění se objeví akutně po kontaktu s alergenem;
 • na pokožce se objeví polymorfní vyrážka, na pokožce se mohou objevit skvrny, papule, puchýře;
 • po otevření formace se vytvoří vlhké povrchy, na kterých může dojít k erozi;
 • místa ničení opuštěná, zčervenání;
 • lokalizované oblasti zánětu mohou kdekoli v těle, na místě kontaktu s látkou, která způsobuje alergii.

Atopie

Další typ zánětlivé reakce kůže, která má také alergickou povahu. Sklon k nemoci se přenáší geneticky. Znaky:

 • poprvé se choroba projevuje v dětství;
 • chronické onemocnění, doby remisí se střídají s exacerbací;
 • zánět se objevuje v místech, kde je kůže třela, nejčastěji v záhybech;
 • vyrážky mají polymorfní charakter, kožní léze se podobá erozi.

Tip! Při onemocnění, jako je atopická dermatitida, remise nevede k úplnému vymizení příznaků. Jenom se stávají méně výraznými.

Je tam hovor?

Budeme rozumět, zda je možné sloužit v armádě s dermatitidou. Na tuto otázku není možné jednoznačně odpovědět. Verdikt lékařů bude záviset na formě onemocnění, závažnosti příznaků a dalších onemocnění.

Seborrhea

Při seboroické dermatitidě v armádě bude s největší pravděpodobností zavolat. Toto onemocnění není nakažlivé, to znamená, že osoba není nebezpečná pro ostatní. Avšak s vyslovenými příznaky může pacient dostat zpoždění šesti měsíců na léčbu.

Tip! Při seboroické dermatitidě není kontraindikováno nejen naléhavá služba, ale také školení ve vojenských školách a odborná vojenská služba na základě smlouvy.

Když je povoleno používat seborrhei v jakémkoli druhu vojáků, jedinou výjimkou je podmořská flotila. Omezení volby vojenských specialit také neexistuje. Pokud nemoc nevyžaduje zvláštní dietu nebo pravidelná léčebná opatření, musíte pouze omezit tuk a sladké. Je nutné dodržovat pravidla osobní hygieny.

Alergická

Je nesmírně obtížné odpovědět, jestli budou mít k dispozici alergickou dermatitidu. Odpověď bude záviset na povaze alergenů způsobujících exacerbace. Pokud se jedná o látky, které jsou v kontaktu s armádou nevyhnutelné, pak může žadatel obdržet odvolání. Mezi tyto látky patří:

 • pistole;
 • chemikálie pro domácnost;
 • určité potraviny;
 • pyl rostliny;
 • tkaniny, z nichž je vyrobena vojenská uniforma atd.

V případě, že exotické produkty, které nejsou součástí vojenské dávky nebo některé léky, které mají bezpečné analoge, působí jako alergeny, nemoc není důvodem k získání uvolnění. V armádě s alergickou dermatitidou může trvat, ale v osobním spisu je třeba určit, že seznam alergenů.

Atopický

Budeme rozumět tomu, jestli se armáda dostane s atopickou dermatitidou. Tato porucha je obsažena v regulačním dokumentu, výjimka však může být udělena pouze ve dvou případech:

 • První. V případě atopické dermatitidy nebudou přijata do armády, pokud v době předání lékařské komise má pacient exacerbace s rozsáhlými lézemi v různých částech těla - na tváři, těle, končetinách
 • Druhý. Pokud má ten člověk jednu, ale hlavní zranění pokožky.

V prvním případě je pacientovi přidělena kategorie "D", tj. Je prohlášen za nevhodnou pro vojenskou službu. Ve druhé je zařazena kategorie "B", tj. Mladá osoba je považována za omezená.

Jak získat odvolání nebo uvolnění?

Aby bylo možné získat výjimku, je nutné předložit komisi doklady, které uvádějí, že pacient je sledován a léčen pro atopickou dermatitidu. Vzhledem k tomu, že se toto onemocnění projevuje již v raném věku, pak každý pacient má zpravidla vstup do lékařských záznamů o diagnostice a léčbě.

Pokud během následujících pěti let mladý člověk alespoň jednou podstoupil léčbu dermatologem o exacerbaci atopické dermatitidy, nebude mít žádné problémy se zpožděním dalších studií.

Obtíže při získání uvolnění vznikají, když mladý muž, nejméně po dobu 10 let, neuplatnil na dermatologa a není registrován v dermatovenerologickém dispenzáři.

V takovém případě se můžete spolehnout na zpoždění v přítomnosti exacerbace. Pokud se onemocnění dlouhodobě nezhoršuje, lze ji považovat za vyléčené a důstojník bude považován za způsobilý k výkonu služby. Atopická dermatitida není důvodem pro zpoždění v následujících případech:

 • v době předání komise je onemocnění ve stadiu úplné remise, to znamená, že na kůži nejsou žádné stopy onemocnění;

Tip! Pokud je remise neúplná, to znamená, že příznaky jsou mírné, ale nezmizely úplně, pak je nábor jistě poslán na další vyšetření.

 • pokud mladý muž nikdy neřekl dermatologa o atopické dermatitidě;
 • pokud je kluk registrován, ale poslední exacerbace byla zaznamenána před více než pěti lety.

Proto bude obtížné pro milovníky léčby lidovými metodami, aniž by se k dermatologovi očekávalo, že obdrží zpoždění, jestliže nejsou v době absolvování komise jasně vyjádřené příznaky onemocnění.

V takovém případě se můžete pokusit napsat písemné prohlášení s požadavkem na odeslání průzkumu pro objasnění diagnózy. Komise však může toto prohlášení neuspokojit v případě, že v době kontroly nejsou zjištěny žádné příznaky onemocnění.

Pokud rozhodčí nesouhlasí se závěry komise, má právo se odvolat k závěru podáním žádosti soudu. Domníváme se, že je mnohem snazší získat odvolání pro nábor než později, aby získal pověření z řad ozbrojených sil.

Takže s atopickou dermatitidou v armádě může volat. Důvodem uvolnění a zpoždění jsou časté exacerbace nemoci. Pokud byl poslední relaps před více než pěti lety, pak je onemocnění považováno za vyléčené a mladý muž je považován za vhodný k výkonu služby.


Předchozí Článek

Cholecystitida

Více Články O Játra

Cholecystitida

Jak pomáhat játr obnovit doma?

Při přenosu těžkého jaterního onemocnění nebo v důsledku prodlouženého léčení je nutná nutná resturace jaterních buněk - životně důležitý orgán, který v lidském těle plní mnoho funkcí.
Cholecystitida

Operace jater pro metastázy

Zanechat komentář 3,343Před operací na játrech je předepsána pro onkologii, doktor váží všechna rizika a pozitivní aspekty a pokud jsou okolnosti ve prospěch operace, provede se resekce s následným odstraněním abnormálních buněk.