Kvóty na léčbu hepatitidy C

Pacienti, kteří trpí virem poškozeným játry a nejsou schopni nakupovat drahé léky, dostávají kvóty na hepatitidu C. Je velmi obtížné se vypořádat s vážným onemocněním bez vlastních peněz, takže se vláda snaží pomoci pacientům tím, že jim poskytne právo na bezplatný léčebný kurz. Aby bylo možné získat dávky, je nutné kontaktovat zvláštní komisi včas a podstoupit vhodnou prohlídku.

Je možná volná patologická léčba?

Hepatitida C se vyznačuje skutečností, že je náchylná k bezproblémovému vývoji bez výrazných znaků. Lidé, kteří byli nakaženi, si nemusí být vědomi přítomnosti nebezpečného onemocnění po dlouhou dobu. Často se projevy onemocnění vnímají jako příznaky běžného nachlazení, které přispívají k dalšímu rozvoji onemocnění. Pokud se patologie rychle vyvíjí, pacient čelí kómě, zatímco nemusí existovat další příznaky.

Přechod antivirové terapie vyžaduje značné finanční náklady, zejména při použití cizích léků, což je pro většinu pacientů nemožné.

Vzhledem k vysokým nákladům na léky byl vyvinut státní program pro léčbu hepatitidy C, který umožňuje určitým skupinám pacientů vypořádat se s patologií bez utrácení vlastních peněz na terapii.

Existuje několik možností volné léčby.

Můžete se zbavit této nemoci následkem:

 1. Přidělování finančních prostředků z rozpočtů různých úrovní přímo k boji proti virové hepatitidě.
 2. Terapie poskytovaná státním programem pro určité kategorie obyvatelstva.
 3. Účast na testování léků s antivirovými účinky, které provádějí farmakologické společnosti.
 4. Program zdravotního pojištění. Jinými slovy, náklady na léčbu kompenzuje pojišťovna.
 5. Dávky stanovené místními zákony v některých regionech.

Při získávání kvót však mají své vlastní jemnosti. Přes dostupnost bezplatných vládních programů a bezplatnou léčbu poškození virových jater neexistuje žádný federální program. Rovněž je třeba vytvořit jednotný legislativní rámec.

Zatímco pacienti mohou využít různých regionálních státních programů, budou se muset snažit se stát jejich účastníkem.

Hepatitida C neinterferonová terapie získává čím dál víc popularitu. K tomu, aby to prošlo, nelze bez doporučení specialisty.

Pro léčbu v regionálním hepatologickém středisku je třeba:

 • konzultace s specialistou na infekční onemocnění (v jeho nepřítomnosti se můžete obrátit na terapeuta);
 • absolvování nezbytných testů;
 • potvrzení primární diagnózy;
 • získání směrů.

Další etapou je vyšetření v samotném centru, jehož úlohu mohou provádět i infekční nemocnice. Je třeba se připravit na to, že budete muset zaplatit za některé analýzy, proto je vhodné tuto záležitost upřesnit předem.

Není-li lékařská péče na úrovni státu k dispozici, existuje možnost získat náhradu. Jedná se o daňovou slevu na léčbu, která vám umožní vrátit část prostředků, které byly vynaloženy na boj s vážným onemocněním.

Kdo má k dispozici bezplatnou terapii.

Program, vytvořený pro průchod volné léčby hepatitidy C, se zajímá o každého pacienta, který se zabývá podobnou patologií. Bohužel ne každý může využít existujících příležitostí.

Kdo je kvóta léčby hepatitidou C?

Podle zavedených pravidel pacienti trpící:

 • fibróza stupně 3 nebo 4;
 • vysoká aktivita patogenu (zvýšené parametry jater).

Pacienti však budou léčeni pouze v těch případech, kdy neexistují žádné kontraindikace.

Jejich seznam je uveden:

 • porodu a kojení;
 • duševní poruchy (těžká deprese, anamnéza suicidální citlivosti).

Diabetici a hypertenzní pacienti by měli mít závěr od oftalmologa.

Pokud má pacient počáteční stadium fibrózy, nelze jej léčit na úkor veřejných prostředků. Přestože program poskytuje bezplatnou lékařskou péči pro rychlý rozvoj fibrózy.

Každým rokem se situace postupně mění, což umožňuje více lidí hledat léčbu, aniž by musel mít značné množství léků.

Získání bezplatných léků je umožněno tím, že máte k dispozici databázi pacientů trpících hepatitidou C, která jsou ve vlastnictví nemocnic v každém regionu. Prostředky jsou specificky přiděleny na boj proti patologii. Proto, když je pacient neustále vyšetřován lékařem a potvrzuje jeho diagnózu, má šanci stát se účastníkem státního programu.

Charakteristiky léčby v rámci programu "Zdraví"

Efektivní eliminaci projevů hepatitidy C zahrnuje použití drahých léků. Samozřejmě, ne každý si může dovolit tuto terapii. Proto jsou vytvářeny příslušné programy, díky nimž pacienti dostávají dlouho očekávanou lékařskou péči.

Národní projekt "Zdraví" je jedním z nejambicióznějších programů, které zahrnovaly více než 30 regionů Ruské federace.

Podrobné informace o projektu jsou k dispozici na oficiálních stránkách Ministerstva zdravotnictví Ruské federace. Další možností je kontaktovat místní zdravotní oddělení.

Program není k dispozici pro všechny pacienty s chronickou virovou infekcí.

Projekt "Zdraví", vytvořený pro léčbu hepatitidy, pomůže:

 • pacienti určité věkové kategorie - od 18 do 65 let;
 • v přítomnosti HBV-DNA a HCV-RNA v krvi (RNA - ribonukleová kyselina - virus hepatitidy C může být detekován v koncentraci nižší než je prahová hodnota lineárního koncentračního rozsahu);
 • v diagnóze fibrózy jater, která je ve stádiu F2 a výše (analýza by měla být provedena nejdříve jeden rok před zahájením léčby).

Pacienti by neměli mít kontraindikace k léčbě antivirovými látkami.

Také léčba není povolena:

 • ženy v postavení a kojení;
 • kteří mají v minulosti deprese a pokusy o sebevraždu.

Pokud je u pacientů zjištěn diabetes nebo hypertenze, musí se podrobit vyšetření optických orgánů.

Chcete-li se stát účastníkem projektu, musíte splnit několik podmínek:

 1. Měli byste jmenovat infekční onemocnění. Pokud v okresní klinice není takový odborník, můžete kontaktovat terapeuta. Pro první diagnózu je nezbytná návštěva lékaře.
 2. Je nutné předložit testy předepsané lékařem, poté musí předložit referát Hepatologickému centru pro další fázi vyšetření.

Pokud centrum odmítne přijmout pacienta, má právo podat stížnost na ministerstvo zdravotnictví. Pouze komise může provést konečné rozhodnutí o tom, zda pacient přijme k léčbě, nebo ne.

Pacienti mají zájem o otázku, které léky se používají k léčbě. Terapie je obvykle předepisována pomocí interferonu a Ribavirinu, s průběhem 48 týdnů. Někdy mohou být předepsány léky, které mají přímý antivirový účinek. Terapie není vyloučena bez použití interferonu.

Léčba, která se provádí podle státního programu, je zaměřena na:

 • potlačení aktivity patogenu;
 • zničení viru.

Pacienti podstupující každoroční léčbu antivirovými léčivými přípravky by měli být připraveni na skutečnost, že použité léky mohou způsobit nežádoucí účinky.

Zejména výskyt:

 • bolesti hlavy;
 • nevolnost;
 • depresivní stav;
 • únavu.

V současné době stát přiděluje mnohem více finančních prostředků na nákup léků, které mají přímý antivirový účinek. Pacienti mají tedy pravděpodobnější účinnou léčbu. Všechno je možné, aby pacienti, kteří byli postiženi hepatitidou C, mohli lépe léčit.

Lékaři vždy upozorňují na potřebu včasného vyšetření, což je zvláště důležité v případě virového poškození jater. Čím dál se nemoc rozvíjí, tím obtížnější bude vyrovnat se a tím více peněz budete potřebovat. A protože se všichni pacienti nemohou účastnit státních programů, které poskytují bezplatnou léčbu, je třeba věnovat pozornost vlastnímu zdraví a včas reagovat na negativní změny jejich blahobytu.

O cenách léčby, o bezplatné nebo preferenční léčbě chronické virové hepatitidy C

Ústava Ruské federace přísně a jednoznačně stanoví právo na bezplatnou lékařskou péči.
Zejména článek 41 Ústavy Ruské federace zní takto:
"1. Každý má právo na zdravotní péči a zdravotní péči. Zdravotní péče ve státních a obecních zdravotnických zařízeních je bezplatně poskytována občanům na úkor příslušného rozpočtu, pojistného a jiných příjmů.

"Vaše zdraví není nikdo jiný než vy!"

Odhad možných nákladů na antivirovou terapii a informace o cenách potřebných léků jsou uvedeny v článku "O nákladech na léčbu a cenách léků". Zde budeme hovořit o nalezení příležitosti k bezplatné léčbě, včetně konzultací s ošetřujícími lékaři, nákladů na léky a nákladů na vyšetření.

Varianty volné nebo preferenční léčby virové hepatitidy

Na základě zkušeností s existencí virtuální komunity lidí s virovou hepatitidou můžeme mluvit o třech hlavních způsobech získání bezplatné léčby:

 • Volná léčba na úkor finančních prostředků přidělených z rozpočtů různých úrovní přímo pro léčbu virové hepatitidy. Hlavní cesta obyčejných smrtelných občanů.
 • Volné léčení virové hepatitidy (získání volných antivirových léků) v rámci "státní sociální pomoci poskytované ve formě poskytování občanům souboru sociálních služeb" (kapitola 2 slavného zákona Ruské federace č. 122 ze dne 22.8.2004 o zpeněžení dávek) pro určité skupiny obyvatelstva.
 • Účast v klinických hodnoceních nejnovějších antivirových léků prováděných různými farmakologickými společnostmi.

Jedná se o tři hlavní a nejpravděpodobnější způsoby, jak v Rusku získat v současné době opravdu bezplatnou léčbu. Existují i ​​další možnosti, ale jsou již zcela soukromé povahy a nejsou dostupné většině pacientů s hepatitidou.

Patří sem:

 • Léčba v rámci dodatečného zdravotního pojištění. Existují další programy zdravotního pojištění (k dispozici pro velmi úzké okruhy lidí), které poskytují náhradu výdajů na léčbu virové hepatitidy na úkor pojišťoven.
 • Léčba určitých kategorií obyvatel v některých oblastech se provádí bezplatně nebo za příznivých podmínek na základě místních právních předpisů nebo některých místních rozkazů. Někde lékaři jsou považováni za rizikovou skupinu, kde někde existují regionální výhody, někde existují určité výhody na základě zákona "o zárukách práv původních menšin Ruské federace" atd.
 • Z nějakého důvodu se stát rozhodl bezplatně poskytnout léčbu některým kategoriím našich občanů a zapomněl na to, co již bylo napsáno v Ústavě, vydal řadu různých právních aktů, které znovu předkládají bezplatnou léčbu virové hepatitidy.
  Například kromě Ústavy je pro lidi s HIV a "zákon o prevenci šíření onemocnění způsobeného virem lidské imunodeficience (HIV)" ze dne 30. března 1995 N 38 "zaručena" antivirová antivirová terapie zdarma (HTP). Ministerstvo zdravotnictví uvádí na trh široce propagovaný program Zdraví, kde s různými rozkazy opět "zaručuje" volnou léčbu virové hepatitidy u HIV infikovaných lidí.


Je třeba poznamenat, že ačkoli tyto soukromé způsoby získání bezplatné léčby existují, jak víte, nikdo nemá žádnou záruku, že dostanete bezplatnou léčbu. V této oblasti (v oblasti jmenování a přijímání drahé léčby) dochází k úplnému zmatku a v důsledku toho ke svévolnosti a bezprávě, kterou vytvořili různí lékaři a byrokraté.

Proto je důležité znát naše práva, abychom věděli, s jakými doklady jim jsou zaručeny, a od úplných právních důvodů požadovat od úředníků, aby byla respektována naše práva na bezplatnou léčbu. Navíc náklady na léčbu jsou pro vaše úsilí více než opodstatněné vašimi "náklady na práci".

Další informace o hlavních funkcích.

Volná léčba virové hepatitidy jako součást povinného zdravotního pojištění

Ano, přesně. Ústava Ruské federace i zákon o povinném zdravotním pojištění poskytují ruským občanům bezplatnou léčbu virové hepatitidy. Proč za to zaplatíme? Celá otázka spočívá v právním komplikacím stanovisek vydaných lékařskými byrokraty. Ministerstvo zdravotnictví Ruska, regionální zdravotní útvary nedefinují jasný postup pro předepisování léčby osob s určitou nemocí. A proto nenesou žádnou odpovědnost za nepřiřazení léčby pacientům, kteří ji potřebují.

V našem systému zdravotní péče neexistují protokoly pro léčbu nemocí, které regulují činnost lékaře, a to i v nejširším rozsahu.

Takže se ukáže, že doktor, po zjištění, že máte virovou hepatitidu, vám může předepsat podrobnou prohlídku a nejmodernější léčbu nejnovějšími léky a můžete na rameni plavat a klidně (a beztrestně!) Pošlete domů, "zvykněte na zem" - Připravte se na pohřeb, zorganizujte dědictví. A to za přítomnosti moderních způsobů léčby, které umožňují téměř 100% pravděpodobnost, že se onemocnění navždy zbaví.

V posledních letech, především kvůli aktivnímu postavení pacientů, se v nás začíná formovat určitý pořadí přijímání (předepisování) antivirové terapie (PVT) virové hepatitidy. Nějaký neformální, nefixovaný v libovolném pořadí nebo pořadí Ministerstva zdravotnictví, požadavky na jmenování terapie. Způsobuje se pravděpodobnější neuskutečnitelnost léčby a nemožnost dále odkládat léčbu.

Toto uspořádání má v jednotlivých oblastech země zanedbatelné rozdíly, ale obecně je docela jednotné. Hlavní věc je, že i když není veřejně, existuje na některých místech. Na některých místech o něm vůbec nemluví. Lékaři na klinice vás ujistí, že nemoc není léčena, že neexistují žádné finanční prostředky pro jeho léčbu, říkat, že léčba vás bude draho stát, zdánlivě nevědí, že na jeho léčbu jsou přiděleny finanční prostředky z různých rozpočtů. Nicméně...

V každém regionu Ministerstvo zdravotnictví identifikovalo jedno nebo více základních hepatologických center. Zpravidla se vytvářejí na základě regionální infekční nemocnice nebo centra pro léčbu AIDS a infekčních onemocnění. Tato regionální hepatologická centra jsou vybavena finančními prostředky a léky nezbytnými pro HTP. Tato centra v podstatě tvoří nebo určují potřebu, prioritu, prioritu atd. při jmenování HTP pro osoby s virovou hepatitidou. Určují potřeby, žádají o potřebné zdroje, plánují své výdaje.

Provádějí HTP, tj. určení léčebného režimu pro pacienty (specifické léky, dávky léků, trvání léčby atd.) a sledování pacientů během léčby.

Ve většině případů je pro stanovení HTP kromě diagnózy (která by obecně byla rozumná předpokládat za dostatečný stav), je nutné mít buď "pokročilou" jaterní fibrózu (stupeň 2 a vyšší v měřítku METAVIR) nebo některá již existující komplikace způsobená extrahepatální projev viru. Jeden může diskutovat o lidskosti takového přístupu, rozšíření epidemiologické hrozby apod., Ale stávající pořadí je dáno, které musíme v dnešní době počítat.

V některých oblastech je vše mnohem horší. Volný HTP je předepsán pouze v případě koinfekce s virem HIV + hepatitidy (B nebo C). Za přítomnosti pouze viru hepatitidy - odmítněte svobodnou léčbu.

Je zřejmé, že nás všechny zachraňují, řezávají aplikace, skrývají skutečný počet pacientů atd. Ale existuje možnost a je to docela reálné. Jak jej implementovat? Velmi jednoduché. V každém případě je snaha o jeho implementaci poměrně jednoduchá.

Pojedete na okresní kliniku s lékařem na infekční onemocnění. Podstoupíte úvodní vyšetření, dostanete primární diagnózu a požádáte regionální hepatologické centrum o hloubkové vyšetření a rozhodujete, zda provést antivirovou léčbu. Váš odborník na infekční onemocnění je povinen vědět, kdo (která klinika, která zdravotní středisko) ve vaší oblasti se zabývá centrálně léčbou virové hepatitidy a je povinna vás tam poslat. Jedná se o písemný směr na zvláštní formulář, nikoli o doporučení, nikoli o záznam v lékařském záznamu. V případě odmítnutí můžete požádat o toto postoupení písemným prohlášením adresovaným vedoucímu lékařské instituce.

Tímto směrem a výsledky předběžného vyšetření jdete do tohoto regionálního centra (například v Moskvě to je především hepatocentrum v 1. klinické nemocnici infekčních nemocí na dálnici Volokolamskoye). V případě potřeby vám budou poskytnuty dodatečné lékařské prohlídky (některá vyšetření na vyšetření krve, biopsie nebo elastografie jater, vyhodnotí možné extrahepatální projevy viru hepatitidy C atd.).

Alresa a telefonní čísla hlavních regionálních hepatologických center, klinik, nemocnic infekčních nemocí jsou uvedena v sekci "Kliniky" na našich webových stránkách.

Po objasnění problému s hepatitidou a při zjišťování stavu možných komorbiditů vám lékařská konzultace (obvykle) poskytnou konečný "verdikt" o potřebě a naléhavosti vašeho HTP. Možná dokonce i se zdokonalením léčebného režimu. A v tomto případě určitě mluvíme o léčbě v rámci MLA. Tedy - o bezplatné léčbě.

Je to důležité! Pokaždé, když přidělíte konkrétní vyšetření nebo analýzu, zeptejte se svého lékaře, zda je tento postup pokryt povinným lékařským pojištěním (MHI)? Pokud tomu tak není, proč není zahrnuto a kde můžete objasnit tento problém. Lékaři často skrývají možnost bezplatného přijímání různých lékařských služeb, uvádějí byrokracii, potřebu shromažďovat různé certifikáty, psát některá prohlášení, potíže s financováním, některé uzavřené zákazy a tak dále.

Ale vaše peníze jsou vynaloženy a je na vás, abyste se rozhodli, zda se bojíte byrokracie a zda máte obavy z jejich interních zákazů. Proč nepsat pár žádostí, pokud si na ni uložíte několik tisíc rublů, dostanete odkaz na bezplatnou analýzu nebo nějakou instrumentální zkoušku?

Zpravidla jsou z fondu OMS zahrnuty veškeré nezbytné instrumentální a instrumentální vyšetření, krevní testy apod., Které provedl lékař, aby objasnili diagnózu a zjistili celý obraz onemocnění. Lékař vám může doporučit něco, co vám nestandardní nebo SUPERstandard - a vy sami vážíte své finanční prostředky, souhlasíte s takovým průzkumem nebo ho odmítnete.

Konečně, pokud je to nutné, vždy můžete zkontrolovat slova lékaře prostým voláním do regionálního fondu OMS. Tam, celé oddělení existují, aby "chránily" naše zájmy s vámi.

Malá poznámka. Vedle regionálních hepatologických center (kliniky) existují také federální zdravotnické střediska zabývající se léčbou virové hepatitidy. Nacházejí se v největších městech země (v Moskvě, Petrohradě...) a také přijímaly občany ze všech koutů země pro vyšetření a léčbu. To vám nezaručuje, že máte k léčbě léčivé přípravky. K dispozici bude bezplatná lékařská pomoc vysoce kvalifikovaných specialistů. A to v podmínkách téměř úplné negramotnosti (bohužel, je to tak!) Praxe infekčních onemocnění na našich klinikách stojí hodně.

Volné antivirotika v rámci sociální pomoci určitým skupinám obyvatelstva

Tato příležitost, která je podle našich zkušeností posuzována, je reálná pro poměrně širokou skupinu hepatitid. Zákon o zpeněžení dávek definuje následující společenské kategorie občanů, kteří potřebují státní podporu:

 1. válečné invalidy;
 2. účastníci Velké vlastenecké války;
 3. veteránů z řad osob uvedených v čl. 3 odst. 1 - 4 odst. 1 federálního zákona "O veteránech"
 4. vojenský personál, který sloužil ve vojenských jednotkách, institucích, vojenských vzdělávacích institucích, které nebyly součástí aktivní armády, od 22. června 1941 do 3. září 1945 po dobu nejméně šesti měsíců obdrželi vojenští muži rozkazy nebo medaile SSSR stanovené období;
 5. osobám, které získaly označení "K obyvatelům obléhaného Leningradu";
 6. osoby, které během Velké vlastenecké války pracovaly na zařízeních protivzdušné obrany, místní obraně, při stavbě opevnění, námořních základnách, letištích a dalších vojenských zařízeních v zadních hranicích provozních front, v operačních zónách provozních lodí, na frontových úsecích železnice a silnici silnice, stejně jako členové posádky lodí přepravní flotily internovaných na počátku druhé světové války v přístavech jiných států;
 7. rodinní příslušníci obětí (mrtvých) válečných invalidů, válečných veteránů a válečných veteránů, rodinní příslušníci obětí Velké vlastenecké války, osoby z personálních skupin sebeobrany místě, a pohotovostní týmy místního protivzdušné obrany, stejně jako rodiny nemocnici a městské pracující v nemocnicích Leningrad;
 8. zdravotně postižené osoby;
 9. postižené děti.

Stejný zákon jim poskytuje soubor sociálních služeb:

 1. dodatečná bezplatná lékařská péče, včetně poskytování nezbytných léků podle lékařských předpisů (zdravotní sestra), poskytování lékařských dokladů, dokladů o ošetření sanatoria prováděných v souladu s právními předpisy o povinném sociálním pojištění;
 2. volný pohyb příměstskou železniční dopravou, stejně jako dálkovou dopravou na místo ošetření a zpět.

Seznam léčivých přípravků a seznam institucí pro sanatoria, kterým jsou poskytovány poukázky, schvaluje federální výkonný orgán, který provádí rozvoj státní politiky a regulační právní úpravy v oblasti zdravotní péče a sociálního rozvoje.

Přípravu nezbytnou pro stávající standard HTP (interferony, peginterferony, ribavirin) jsou proto v tomto seznamu zařazeny touto velmi federální agenturou.
Je třeba pouze dostat se do výše uvedených sociálních kategorií občanů.

Nejrealističtější kategorií pro pacienty s virovou hepatitidou je postižení.

Je důležité vědět. Antivirová léčiva budou k dispozici bez ohledu na to, jaké nemoci, podle jakých kritérií jste byli zařazeni do zdravotního postižení. A to je pravda, invalidita předpokládá, že osoba má omezené schopnosti a potřebuje pomoc jiné povahy. Včetně finančních nákladů na udržení svého zdraví.

Jak získat status zakázaného je samostatná konverzace. Nejdůležitější je zapamatovat si, že zdravotně postižená osoba je sociální status, který vám umožňuje žít a užívat všech výhod civilizované společnosti na rovnocenném základě se zdravými lidmi. To není na úkor image nebo přímo osobnosti člověka, jedná se o opravu nespravedlnosti, vyrovnání práv na přístup k mnoha výhodám civilizace včetně léčby jejich nemocí.

Poté, co jste získali status zdravotně postižené osoby a jste v kanceláři a v penzijním fondu vydali všechny potřebné doklady, přejděte na vlastní kliniku a požádejte odborníka na infekční onemocnění o jmenování HTP pomocí potřebných antivirových léků v rámci doplňkového programu pro podávání léků (DLO). Je pravděpodobné, že odborník na infekční onemocnění nebude převzít tuto odpovědnost a odvede vás do velkého kruhu koordinace až do již zmíněného regionálního hepatocenteru. To není děsivé. Otázka jmenování volného zacházení - otázkou času a vaší péče.

Je to důležité! Když zaregistrujete své zdravotní postižení v důchodovém fondu nebo v komunitě, nemyslete si dokonce ani na to, že odmítnete další podporu drog, což někdy někteří lidé s postižením doporučují za malou peněžní náhradu. Vyhrát penny a ztratit příležitost dostat volné antivirové léky na stovky tisíc rublů.

Stát zastoupený Federálním fondem povinného zdravotního pojištění vybírá dodavatele "volných" léků na konkurenčním základě a na konci roku bude kompenzovat náklady na tyto dodávky.

Občané, kteří se nechtějí účastnit programu, kteří odmítnou přijmout soubor sociálních služeb, mohou obdržet hotovost a vykupovat léky sami.

Takzvaná měsíční hotovostní platba (EDV) pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 bude:

 • Osoby se zdravotním postižením skupiny I - 2 832,41 rublů;
 • Disabled Group II - 2 123,92 rublů;
 • III. Osoby se zdravotním postižením - 1 700,23 rublů;
 • Děti se zdravotním postižením - 2 022,78 rublů;
 • Invalidní pojištěný - 3 834,65 rublů;
 • Postižení Černobyl NPP - 2 022,78 rublů + EDV pro skupinu zdravotně postižených osob;

Třetím způsobem, jak získat bezplatnou léčbu, je účast na nejnovějších lécích na CI.

Tato cesta vyžaduje dostatečnou vytrvalost při dosažení cíle - získání bezplatné léčby.

Jak najít kliniku, kde se nacházejí podobné CI a jak se tam dostat? Existují dva online zdroje informací o plánovaném a probíhajícím klinickém výzkumu ve světě, včetně Ruska.

První je webová stránka v angličtině: http://clinicaltrials.gov/

Na tomto webu je možné hledat konkrétní klinický výzkum, který vás zajímá podle různých kritérií. Jedná se například o výsledky získané při žádosti o všechny otevřené klinické studie o hepatitidě typu C prováděné v Rusku:
http://clinicaltrials.gov/ct2/results?term=Russian+Federation+hepatitis+crecr=Open

Pokud se podíváte na popis konkrétní studie, zjistíte, ve kterých zdravotnických střediscích - klinikách se provádí, zda se objeví nábor pacientů, kontaktní informace o osobách odpovědných za vedení CI v tomto centru a další užitečné informace. Dále to závisí na vaší rozumné iniciativě a tvrdohlavě.
Napište, zavolejte, zaklepejte na dveře a okna... a otevřou se pro vás!

Přístup k subsystému se provádí z oddílu "Domov" pododdílu "Seznam povolených klinických hodnocení [RCT]".

Podívejte se na kliniku, kde jsou plánována nebo již probíhají infekce konkrétního léku, zjistěte, kdo dobrovolníky přijímá, aby se účastnili CI a dostali se do účastníků! Zde neexistují pravidla ani pokyny - pomůže vám pouze vaše odhodlání a vytrvalost.

Samozřejmě, že je třeba zahrnout účastníky CI, je nutné splnit požadavky na účastníky určitých CI antivirotik formulovaných v programech těchto CI (které lze nalézt na výše uvedených místech). Zejména mohou existovat omezení genotypu viru, lidského genotypu, souběžných onemocnění, pohlaví a věku atd.

Horká linka pro pacienty z klinického výzkumu

Od 29. dubna 2010 provozuje Ruská asociace organizací pro klinické výzkumy (ACTO) "horkou linku" pro pacienty účastnící se klinických studií o jejich právech a povinnostech. Přijetí a udržování hovorů provádí provozovatel, který má zvláštní znalosti v oblasti práv a povinností účastníků klinických studií.

Číslo horké linky je 8 (916) 990 03 85. Pracovní doba je od pondělí do pátku od 9:00 do 18:00 (čas v Moskvě).

Upozorňujeme, že asociace neposkytuje poradenství ohledně účasti zdravých dobrovolníků v klinických studiích.

Asociace vyvinula podrobné pokyny pro nalezení klinických hodnocení ve vaší oblasti.

Jak dosáhnout uplatnění jejich práv?

Pravděpodobně existuje mnoho způsobů, jak využít vašeho práva na bezplatnou léčbu. Ale v našem státě se stalo, že pro jejich realizaci je nutné vyvinout značné úsilí. A vůbec není fakt, že výsledek bude úspěšný.

Seznam možností pro možné akce je poměrně rozsáhlý. Pokud se vám nedaří získat zdarma léčbu standardním způsobem (infekčních chorob v klinické praxi - regionální gepatotsentr), pak všechny své výsledky šetření by měly být shromažďovány, bude utlumen zákonů, vyhlášek a dalších předpisů a zahájit skutečný boj za svá práva: klepat na dveře orgánů dozoru zdraví, regionální ministerstva zdravotnictví a horké linky pro zdravotnictví a lékařskou péči, místní pobočka fondu MHI, místní, regionální a federální eputatam, Ministerstvo zdravotnictví Ruska, federálních orgánů dozoru prokuratury, a tak dále až do prezidentské administrativy (nemá záruku naší ústavy, zajištění dodržování všech našich občanských práv?).

Pouze ti, kteří začnou skutečně bojovat za své práva, se mohou spolehnout na jejich realizaci. Na našich webových stránkách je mnoho příkladů toho, jak lidé dosáhli volného zacházení svým aktivním životním stylem.

Možnosti kompenzace finančních nákladů na léčbu

Pokud stále neuskutečňujete své právo na bezplatnou léčbu, pak se nějak snažte kompenzovat finanční náklady.

Do jisté míry to umožní vrácení části placených daní. Právní předpisy Ruské federace stanoví tzv. Sociální odpočet daně. Zvláště jedna z jejích odrůd je daňová sleva na léčbu, která vám umožňuje vrátit až 15 600 rublů z daní zaplacených za rok na osobu. Vezmeme v úvahu, že daňový odpočet pro léčbu může být proveden do dvou až tří kalendářních let a navíc může být vydán nejen pro pacienta, který byl podroben drahé léčbě, ale také pro jeho blízké příbuzné.

Pro osoby s nízkými příjmy existuje možnost každoročně obdržet materiální pomoc prostřednictvím služby sociálního zabezpečení na základě zákona ruské federace č. 178 ze dne 17. července 1999 o státní sociální pomoci. Výše prémie je obvykle malá od 500 do 3000 rublů. V některých oblastech však byly vyplaceny velké částky ve výši 20-30 tisíc rublů. Vše závisí na úředníků v kanceláři a na tom, jak moc je přesvědčujete o skutečném stavu vašich problémů. Tato pomoc je v zásadě možná každých šest měsíců.

Jak získat tuto finanční pomoc? Žádosti od žadatelů jsou přijímány na schůzi v místě bydliště, je nutné vyjasnit chudobu jejich postavení. Kritéria pro výběr kandidátů, kteří potřebují materiální pomoc v každém regionu, jsou jejich vlastní. Obecně platí, že žádosti z rodin, kde průměrný příjem na obyvatele zůstává pod životním minimem, jsou zváženy. Rozhodnutí o poskytnutí podpory se přijímá kolektivně na schůzích komisí několik týdnů. Není-li kladné rozhodnutí v hotovosti dáno: za účelem jejich získání je třeba otevřít účet v bance a počkat na převod.

Další možností částečné úhrady nákladů je získání jednorázové finanční pomoci na pracovišti pro vlastní ošetření nebo ošetření dětí. Chcete-li to provést, musíte se obrátit na správní orgán nebo odborové orgány, pokud existují. Jednotná pravidla a předpisy zde nejsou. Vše záleží na vašem administrativě, na vašich odborových funkcionářích.

Finanční podpora nebo pomoc s bezplatnými léky (někdy s léky za snížené ceny) lze získat v některých sociálních fondech. Takže najednou může téměř každý pacient s hepatitidou C požádat o fond dětí a dostat zdarma léčbu ribamidilu (ribavirin domácí produkce) pro plný průběh HTP.

Závěrem chci apelovat na všechny lidi, kteří už prošli tímto procesem. Pokud máte nějaké vysvětlení k výše uvedeným otázkám, máte nějaké efektivní zkušenosti se získáním bezplatné terapie nebo alespoň částečně kompenzovat náklady na léčbu - sdílejte ji s vašimi "kolegy" v boji proti virové hepatitidě!

Státní program pro bezplatné léčbu hepatitidy C v Moskvě a v regionech Ruska

Volná léčba hepatitidy C je možná v rámci vládních programů na podporu lidí trpících touto těžkou nemocí. Otázka volné léčby hepatitidy C je pro mnohé pacienty znepokojující. To je způsobeno tím, že diagnostika a léčba hepatitidy, zvláště vysoce kvalitní, jsou dnes velmi drahé. Emisní cena - od 1 do 30 tisíc dolarů za kurz, v závislosti na vybraných lécích. Je zřejmé, že je téměř nemožné vyléčit hepatitidu, pokud neexistují peníze samy o sobě.

Může být léčena hepatitida C zdarma?

Jak zacházet s hepatitidou C s vládní podporou? Kvůli vysokým nákladům na léčbu hepatitidy C je dnes v Ruské federaci vyvinut státní program, který umožňuje, aby některé kategorie lidí s hepatitidou C dostávaly léčbu zdarma.

Otázka dnešních kategorií je velmi bolestivá. Nejčastěji se drogové závislosti, alkoholici a další členové marginální menšiny dostávají do volných programů.

Ale dítě infikované hepatitidou C na klinice, dostat se do volného programu pro léčbu hepatitidy je velmi obtížné, ale je to možné, zvláště pokud jsou rodiče perzistentní.

Existuje několik zvláštností, jak dostat zdarma léčbu hepatitidy C v Rusku. Volné vládní programy a bezplatná léčba hepatitidy C existují v Rusku, ale neexistuje jednotný federální program a obecná legislativní základna. Existují různé regionální státní programy, které se mohou s velkou touhou a úsilím dostat.

Nyní se více a více regionů snaží nalézt a přidělit peníze na tzv. Neinterferonovou terapii u pacientů s hepatitidou C. Pro jeho použití musí být pacient zaslán do regionálního hepatologického centra. To nebude snadné. Nejdříve se musíte na vaší klinice setkat s lékařem s infekčními nemocemi. Pokud takový lékař neexistuje (což je docela realistické), je nutné:

 • získat schůzku s praktickým lékařem;
 • průchodové zkoušky;
 • potvrďte primární diagnózu;
 • získat pokyny.

Možnost selhání je zcela možná. V tomto případě nezoufejte. Je zapotřebí napsat žádost adresovanou přednostnímu lékaři polikliniky a požádat o vydání nezbytného postoupení na oficiálním formuláři a podepsaném vedoucím lékařem. Nejlepší je napsat v duplikátu s žádostí o vytisknutí příchozího dopisu. Pokud to sekretářka odmítne, můžete poslat doporučený dopis. Písemná žádost musí být zodpovězena do 10 dnů.

Pamatujte, že nemocnice okresních infekčních nemocí nebo střediska pro léčbu AIDS mohou hrát roli hepatologických center.

Dále v regionálním centru je nutné podrobit se vážnějšímu a hlubšímu vyšetření. To je nezbytné pro vstup do státního programu. Centrum může požádat o testy, jako je biochemie krve, jaterní elastografie. Některé analýzy budou zdarma (zahrnuté do politiky OMS), některé budou muset být zaplaceny. Seznam všech analýz, a to jak placených, tak bezplatných, je nejlépe vyjasněn předem.

Pro koho se státní program vztahuje na bezplatnou léčbu?

Pacienti, kteří byli diagnostikováni s následujícími onemocněními a patologickými případy, obvykle žádají o bezplatnou léčbu:

 • pokročilá fibróza (F3 / F4);
 • vysoká aktivita viru (zvýšená rychlost jater).

Pacienti by neměli mít kontraindikaci pro antivirovou léčbu:

 • těhotenství;
 • kojení;
 • duševní poruchy;
 • U pacientů s cukrovkou nebo hypertenzí se provádí více výzkumů u lékařů.

Pacienti s F0 / F2 jsou požádáni, aby stáli ve frontě a chvíli počkali. Oni mohou počítat s pomocí pouze v případě, že se rozvoj fibrózy uskuteční rychlým tempem.

Situace s bezplatnou léčbou hepatitidy C v Rusku se postupně mění k lepšímu. A nyní není nutné čekat na zhoršení zdraví, aby se dostal do státního programu. Pokud podniknete další krok, můžete se spolehnout na státní podporu - musíte neustále sledovat lékaře.

Faktem je, že každý region má vlastní databázi pacientů s hepatitidou C. Léčba nemocnic je přidělena určitým fondům, které se nejčastěji používají k nákupu léků. Pokud pravidelně přijdete do ordinace lékaře a potvrdíte diagnózu, existuje skutečná příležitost dostat volné drogy v rámci státního programu podpory pacientů s hepatitidou C.

Jaká je léčba hepatitidy C ve státním programu?

Tato otázka se týká mnoha pacientů s hepatitidou. Dnes můžete počítat s 48 týdny léčby interferonem a ribavirinem. V některých oblastech produkují léky přímého antivirového účinku a mohou dokonce předepisovat interferující terapii (ale ve velmi vzácných případech). Takže na otázku, jak se hepatitida zachází podle státního programu, neexistuje žádná definitivní odpověď.

V letech 2017-2018 bylo více prostředků přiděleno konkrétně na drogy přímého protivirového účinku. Takže šance získat dobrou léčbu pro volný program se zvyšuje. Stát v současné době dělá vše, co je možné, aby pacientům lépe poskytovalo léčebnou léčbu interferonem. Například v Moskvě se počet pacientů léčených neinterferonem několikrát zvýšil.

Jaké konkrétní programy existují v Rusku? V současné době lze považovat prioritní národní projekt "Zdraví" za nejzávažnější program. Tento bezplatný program zahrnuje 30 subjektů federace. Kde se mohu dozvědět více o tomto programu? Na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví Ruské federace nebo na internetových stránkách místních zdravotních oddělení. Chcete-li se dostat do programu, je důležité znát několik bodů, a to:

 1. Ne každý se do toho může dostat, pouze lidé ve věku od 18 do 65 let.
 2. Dnešní priorita je věnována infikovaným HIV.

Někteří pacienti s hepatitidou C se snaží samostatně zajistit vysoce kvalitní léčbu pro sebe tím, že si koupí drahé ověřené a prokázané léky. Nezapomeňte, že v tomto případě je možné částečné odškodnění nákladů pomocí daňových odpočtů. Tím je možné vrátit 13% peněz vynaložených na léčbu. Zde je hlavní věc - poskytnout daňovému úřadu všechny potřebné informace v plném rozsahu a včas.

Existuje jiný způsob, vhodný spíše chudým: napsat žádost o státní podporu ve formě jednorázové platby. Takové právo je stanoveno zákonem č. 178 ze dne 17. července 1999. "O státní sociální pomoci". Žádost musí být předložena Ministerstvu sociální ochrany obyvatelstva a platby, pokud jsou jmenovány, by měly být přijímány každých šest měsíců. Obvykle je podpora 20 až 30 tisíc rublů.

Volná léčba hepatitidou C

Pokud jde o léčbu vážných onemocnění, zpravidla se jedná hlavně o finanční stránku. Vysoká cena léků se zdá být pro mnoho pacientů faktorem, který nelze obejít.

Nicméně v Rusku existují speciální programy, podle kterých mohou pacienti s určitými stavy (fyzické a sociální) začít léčbu hepatitidy C zdarma. Chcete-li využít tuto příležitost, měli byste pečlivě zvážit podmínky pro získání průkazu a další možné metody, které vám umožňují zahájit kurz bez finančních nákladů.

Volná léčba hepatitidy C v Moskvě

Za prvé, je třeba poznamenat, že HCV je léčena pomocí speciálních antivirových přípravků. Použití speciálních tablet (interferon a ribavirin) stojí až 70 tisíc rublů. Pokud nahradíte cizí drogy domácími, náklady jsou poněkud sníženy - na 20-30 tisíc rublů.

Pokud mluvíme o léčbě novou generací léků (sofosbuvir, Dactalasvir, Ledipasvir, Velpatasvir), pak se množství zvyšuje. Původní léky stojí asi 600 tisíc za kurz. Alternativou je generikum sofosbuvir z Indie, které je několikrát levnější a pochází přímo od výrobce. V roce 2016 je sofosbuvir oficiálně uznáván v Rusku a od té doby byl aktivně zaveden do léčby HCV.

Pro ty, kteří nemohou vynaložit peníze na léčbu, je poskytován speciální program. Mělo by se okamžitě poznamenat, že není k dispozici všem. Například léčba hepatitidy typu C v Moskvě poskytuje bezplatně pouze jedno zdravotní středisko, které působí v rámci tohoto programu - Infekční nemocnice č. 1. Pro obyvatele Moskvy a regionu jsou tyto služby k dispozici ve středisku MONICA.

Volná léčba hepatitidy C v roce 2018 - je to skutečné?

Pokud pacient dostal diagnózu hepatitidy C, může být léčen státními prostředky? Odpověď je ano. Nicméně, všechny problémy jsou skryty v detailech.

První krok pro ty, kteří chtějí získat zdarma léčbu hepatitidy C v roce 2018, je odvolání na specialistu na infekční onemocnění v komunitě. Po obdržení výsledků testu odborník předá referát hepatologovi - s tímto dokumentem musí pacient navštívit speciální hepatologické centrum.

Další etapou je další zkouška. V rámci tohoto postupu pracovníci centra zjistí, zda je daný případ v souladu s právními předpisy. Kdo má reálnou šanci na pozitivní reakci? Pacienti, kteří trpí jak HCV, tak i HIV, mají často naději na dokončení kurzu v rámci programu. Šance jsou skvělé u lidí, jejichž játra jsou postižena vysokým stupněm fibrózy.

Za těchto podmínek většina pacientů okamžitě ztratí veškerou naději, že se zapíše do kvóty lidí, kteří mohou v Rusku léčit hepatitidu C. Na druhou stranu to je dobré znamení, protože mluví o poměrně vážných šancích na oživení - hlavní hrozba pro organismus chybí, nemoc neprošla do pokročilé fáze a je další čas na výběr další možnosti léčby.

Volný program léčby hepatitidy C - další možnosti

Dalším velmi zajímavým způsobem získání peněz je účast na laboratorních testech. Léky proti hepatitidě C se bezplatně podávají těm, kteří jsou zařazeni do testovací skupiny. Existují také určité standardy - věk, pohlaví, specifický genotyp, vývojový stupeň, závislost, těhotenství (nebo jejich nedostatek) atd.

Další bezplatný léčebný program pro hepatitidu C - nákup léků na hepatitidu C s penězi získanými od fondů nebo organizací zabývajících se těmito problémy. V naší zemi existují některé struktury, které užívají léčivé přípravky a předávají je těm, kteří potřebují kompletní lékařský kurz.

Existuje více vzácných, ale také účinných možností. Například podle rozhodnutí orgánů místní správy lze v některých oblastech provádět komplexní opatření pro léčbu hepatitidy C bezplatně. Někteří také dostávají peníze na léky v rámci pojistné smlouvy.

Pro ty, kteří se rozhodli dosáhnout přezkoumání případu a zařazení do oficiální státní kvóty, existují zvláštní případy, pro které můžete přezkoumat nebo ovlivnit specialisty centra. Odvolání k prezidentské administrativě, prokuraturou, pobočce OMSYU nebo kontrolní orgány odpovědné za zdravotní péči jsou jen některé z možných opatření. Je však třeba poznamenat, že tato řešení často zahrnují dlouhodobé, nákladné a velmi nudné procesy.

Často takové úsilí není oprávněné ani s pozitivním výsledkem - léčba nemůže zotavit strávený čas a nervy vynaložené v boji za právo na bezplatnou léčbu. Pro ty, kteří chtějí překonat hepatitidu C, může bezplatná léčba v Rusku často způsobit velké ztráty.

Aktuální léky proti hepatitidě C

Tradiční léčba, včetně užívání interferonu, často způsobuje nejnepříznivější nežádoucí účinky. Mezi nejčastější jevy patří bolesti hlavy a nevolnost, vypadávání vlasů, deprese a deprese. Velkou nevýhodou této léčby je nízká pravděpodobnost vyléčení - přibližně polovina celkového počtu pacientů užívajících tyto léky nedosáhla uspokojivého výsledku.

Objev posledních let - sofosbuvir, který poskytuje téměř 95% záruku obnovy. Je to však lék, který nevyžaduje použití injekcí - léčbu lze volně provádět doma. To je díky sofosbuviru, že hepatitida C se již nepovažuje za neléčitelné onemocnění.

Mezi výhody této možnosti patří:
• vysoká účinnost;
• žádný účinek na tělo (sofosbuvir inhibuje samotný virus);
• poměrně krátké trvání léčby - v průměru 3 měsíce;
• nízké vedlejší účinky, nízká závažnost;
• pohodlný plán příjmu.

Sofosbuvir je vhodný pro všechny HCV genotypy, ale je vždy užíván v kombinaci s jiným antivirovým přípravkem - ribavirinem, velpatasvirem, ledipasvirem, daklatasvirem.

Jedinou nevýhodou této terapie až donedávna byla považována za vysokou cenu léku. Vzhled indických generik učinil léčbu přístupnější. Tyto léky jsou vyráběny na základě zákonné licence poskytnuté indickými farmaceutickými společnostmi autory sofosbuviru (Gilead). Jejich produktivita odpovídá originálu, a proto dávají plnou naději na zotavení.

Ne každý může přinést sofosbuvir z Indie sám, ale vždy jsme připraveni přijmout objednávku a udělat to pro naše zákazníky.

Volná léčba hepatitidou C

Příčinný faktor HCV nejčastěji vstupuje do těla krví ve vzácných případech - během sexuálního kontaktu. Infekce je možná i v kanceláři zubního lékaře nebo kosmetologa, pokud nejsou dodržována pravidla pro sterilizační přístroje.

Jak se virus vyvíjí, virus hepatitidy postupně podkopává játra, což způsobuje cirhózu a rakovinu jater. Není divu, že se říká "virová časová bomba".

Počet pacientů se neustále zvyšuje. V Rusku v roce 2016 bylo oficiálně zaregistrováno několik set pacientů s hepatitidou. Existují však informace, že nosiče viru hepatitidy v zemi nejsou menší než 5 milionů.

Je možné HCV léčbu zdarma?

Pouze antivirová terapie může zastavit progresi hepatitidy C a zabránit jejímu přechodu na cirhózu. Ale jeho cena je velmi vysoká. Pokud používáte dovezené drogy, pak v průběhu roku každý měsíc bude muset utrácet na léčbu 45-50 tisíc rublů. Domácí léky jsou o něco levnější (asi 20 tisíc), ale pro většinu lidí v naší zemi také nejsou k dispozici.

Pacienti samozřejmě mají otázku: "Existuje bezplatná léčba hepatitidy C?"
Odpověď na tuto otázku je pozitivní. Existují programy volné léčby hepatitidy od roku 2016 na státních klinikách. V Moskvě je podobná služba poskytována nemocnicí Infekční nemoci č. 1 a v Moskevském regionu zdravotnický komplex MONIKI.

Programy bezplatné léčby: výhody a nevýhody

Ústava Ruské federace zaručuje bezplatnou léčbu hepatitidy. Ale je snadné to dostat?

Pokud je diagnostikována hepatitida C, jak se v Rusku dostanete zdarma? Nejdříve se musíte obrátit na okresní kliniku a vyšetřit ji specialistou na infekční onemocnění. Pak byste měli požádat lékaře, aby napsal referát do regionálního centra pro hepatologii.

V hepatologickém centru v případě potřeby provést další vysvětlující vyšetření a rozhodnout o poskytnutí bezplatné léčby.

Ale ne naději na pozitivní reakci. Obecně platí, že bezplatná léčba hepatitidy C v Rusku je dostupná pouze osobám, které mají vysoký stupeň fibrózy (3 nebo 4) nebo je hepatitida kombinována s jaterní cirhózou nebo infekcí HIV.
Pokud máte nízkou míru fibrózy (méně než 3) a neexistuje žádná koinfekce, pak je nepravděpodobné, že získáte kvótu. Ale nenechte se rozčarovat: tato situace naznačuje, že neexistuje žádná hrozba pro život a vy máte několik let k vyřešení materiálních problémů a léčbě infekcí.

Existuje další možnost bezplatné léčby hepatitidy C v Rusku. Zájemci se mohou účastnit klinických studií nových léků, které se objevují na ruském trhu. Ale v tomto případě jsou kladeny určité požadavky na účastníky experimentu. Musí splňovat požadavky na genotyp viru podle věku a pohlaví, přítomnosti komorbidit, mají určitý stupeň poškození jater a dalších ukazatelů odpovídajících probíhajícímu výzkumu.

Další možností je zacházení na úkor finančních prostředků, které jsou přiděleny z různých rozpočtů, konkrétně pro boj s hepatitidou.

Tyto tři možnosti jsou nejčastější. Existují další programy, ale obvykle jsou k dispozici pouze pro úzké kruhy lidí. Patří mezi ně programy pojištění (náklady jsou kompenzovány pojišťovnami) a zacházení s některými kategoriemi obyvatelstva v některých regionech (základem je likvidace místních útvarů).

Pokud se vám nepodařilo získat bezplatnou léčbu obvyklým způsobem, můžete se pokusit pokračovat v boji o kvótu tím, že se obrátíte na dozorové zdravotní úřady, federální hepatologické střediska, místní pobočku Omsyho fondu, horké linky, prokuraturu a prezidentskou administrativu.

Ale i přes několik známých způsobů se jen pár lidí podařilo dosáhnout bezplatné léčby, protože na to věnovalo spoustu času, úsilí a nervy. V takovém případě místo toho, že budete dělat své vlastní zdraví, může jít do jiných případů významně ohrozit vaše zdraví. Kromě toho je bezplatná léčba často zcela nekvalitní. Používá pouze terapii interferonem, nejsou k dispozici inovativní léky na léčbu zdarma.

Takže přemýšlejte o tom, zda potřebujete léčbu hepatitidy zdarma? Stojí za to čas strávený lépe stráveným rodinou, roztříštěnými nervy a ztrátou klidu. Možná je lepší dostat Sofosbuvir a po 3 měsících si užívat plného života?

Léčba hepatitidy C interferonem

V poslední době byla hepatitida léčena léčivy obsahujícími interferon. Ale způsobují mnoho vedlejších účinků. Lidé, kteří podstoupili terapii interferonem, měly vypadávané vlasy, objevily se bolesti svalů, pozorovaly se nespavost, vyvinuly se deprese a nervové poruchy.

V některých případech se objevily myšlenky na sebevraždu. Kromě toho je možné zcela zničit virus pomocí takové léčby pouze v polovině případů. Většina pacientů musí koupit léky po celý svůj život, aby udržovala nemoc pod kontrolou.

Léčba hepatitidou C pomocí moderních léků

Díky vzniku inovativních léků se hepatitida C ze skupiny nevyléčitelných chorob přesunula do kategorie infekcí, které lze léčit.

Novější antivirové léky mají zcela odlišný mechanismus ve srovnání s léky obsahujícími interferon. Mají přímý účinek na virus, zbavují-li ho schopnost syntetizovat bílkoviny, což způsobuje smrt patogenu. Proto účinnost terapie dosahuje 95%. Drogy působí na všechny typy virů a mají téměř žádný vedlejší účinek. Další důležitou výhodou nových léků je významné snížení léčby. Zničí nebezpečný virus za 12 týdnů. Starší léčebné režimy proti hepatitidě se mohou vypořádat s tímto virem nejdříve za rok.

V březnu roku 2016 se Sofosbuvir registroval v Rusku, což lékařům umožnilo předepisovat pacientům léčbu bez interferonu.

Ruská odborníci odhadují, že léčba novými léky je mnohem levnější. A to nejen kvůli snížení trvání léčby. Při použití starých systémů je nutné bojovat nejen s virem hepatitidy, ale také s vedlejšími účinky, což je obrovské množství.

Náklady na léčbu s původními léky přesahují 600 tisíc rublů, což pro průměrného pacienta stojí 20-25 měsíčních platů. Nejlepším způsobem by tedy bylo koupit indické generické léky vyrobené na základě licence od výrobce. Pokud jde o účinnost, jsou zcela analogické značkovým lékům, ale jsou výrazně nižší v ceně.

V naší zemi kvůli zdlouhavému licenčnímu řízení nelze koupit Sofosbuvir, Daclatasvir a Ledipasvir. Ale vždy si můžete objednat unikátní léky na stránkách sofosbuvir. rus Budou vám doručeny přímo z Indie.

Nejúčinnější léčebný režim pro všechny genotypy 1 až 6: SOFOSBUVIR + VELPATASVIR


Více Články O Játra

Dieta

Hepatitida C u dítěte

Hepatitida C je infekční onemocnění charakterizované zánětlivým poškozením jater. Příčinou infekce je HCV nebo C, což vyvolává akutní nebo chronický průběh onemocnění. Infekce může probíhat v mírné formě a trvá několik týdnů nebo v těžké formě s celoživotním projevem.
Dieta

Co je difúzní změna slinivky břišní: onemocnění nebo příznaky?

Pankreas je považován za zdravý, pokud jeho echogenita je srovnatelná s tímto indikátorem zdravé diagnostiky sleziny a jater. Lékař může na monitoru vidět hlavu, tělo a ocas pankreatu, všechny jeho části jsou optimální velikosti.