Životnost s hepatitidou B

Podle Světové zdravotnické organizace je asi 50 milionů lidí na světě infikováno každoročně virem hepatitidy B, zatímco statistika úmrtnosti je asi 2 miliony. Je známo, že 0,65 milionu lidí zemřelo při získání dalších komplikací, jako je například cirhóza a rakovina jater. S včasnou léčbou a dodržováním doporučení lékaře žijí pacienti s hepatitidou B stejně jako zdraví lidé.

Statistika onemocnění

Hepatitida B je infekční onemocnění, které postihuje jaterní buňky (hepatocyty) a vede k porušení jeho funkcí. Nemoc může být akutní a chronická.

Ve většině případů (90%), onemocnění projde samo o sobě v důsledku adekvátní imunitní odpovědi, virus je vyloučen z těla a zůstávají pouze specifické protilátky proti antigenu. V ostatních případech se vyvíjí chronická forma.

Podle oficiálních údajů žije 240 milionů lidí na světě s chronickou formou hepatitidy B, z nichž v Rusku žije 8 milionů lidí, v evropských zemích žijí 3 miliony lidí.

Geograficky, onemocnění je nejčastější v afrických zemích, asi 10% infikovaných ve východní Asii a na Středním východě - 2-5%. Nejnižší hodnota je 1% v Severní Americe a západní Evropě, kde je ve srovnání s ostatními zeměmi mnohem lepší životní úroveň a zdravotní péče.

Jak dlouho můžete žít s hepatitidou B?

S rozvojem chronické formy se antivirové ošetření a udržování stravy stává určující příčinou trvání a kvality života lidí.

Bohužel nikdo nemá odpověď na otázku - jak dlouho můžete žít s hepatitidou B? Nicméně průběh onemocnění a jeho vývoj přímo závisí na těchto faktorech:

 • hmotnosti pacienta. Nadměrná hmotnost vede k dalšímu zatížení jater, v důsledku čehož orgán nemůže normálně vykonávat svou intoxikační funkci. Také abnormální hmotnost způsobuje vývoj onemocnění mastných orgánů u lidí;
 • nečinnost;
 • nikotin, alkohol, drogová závislost. Všechny tyto látky negativně ovlivňují hepatocyty, což zvyšuje patogenní účinek onemocnění;
 • porušení pravidel stravovací výživy;
 • věku pacienta. Naneštěstí jsou malé děti a starší osoby nejvíce ohroženy nepříznivým vývojem nemoci. Mimochodem, když virus vnikne do těla, 60% dětí rozvíjí chronickou formu onemocnění;
 • související choroby nebo onemocnění, které byly získány v důsledku chronizace procesu;
 • podlaha je infikována. Podle studií infikované ženy mají vyšší míru progrese onemocnění než muži.

Statistika očekávané délky života

Jak již bylo uvedeno, prognóza průběhu onemocnění závisí na samotné osobě, na dodržování zásad správné výživy a na léčbě. Neexistuje přesný počet dní přidělených riziku konkrétnímu pacientovi. Statistiky ukazují, že můžete dodržovat doporučení odborníků. Tabulka obsahuje informace o tom, kolik lidí žije s hepatitidou.

Jak a kolik lidí žije s hepatitidou B

Podle oficiálních statistik Světové zdravotnické organizace žije na planetě téměř 260 milionů lidí s chronickou hepatitidou B, zatímco obrovský počet infikovaných lidí si nevědomí jejich onemocnění a kolik z nich nese virus ve skutečnosti, nelze s jistotou říci.

Vzhledem k poměrně vysoké infekčnosti není jedna osoba na světě zcela imunní vůči infekci. Nicméně i přes to, že následky chronické hepatitidy B mohou být víc než vážné, je nemožné démonizovat zbytečně a dělat smutné předpovědi pro každý případ infekce - většina pacientů umírá ze stáří nebo z jiných důvodů nesouvisejících s touto infekcí.

V tomto článku budeme diskutovat o tom, jak se mění život člověka s chronickou hepatitidou B: kolik lidí žije s takovou diagnózou a s jakými potížemi čelí.

Některé statistiky - kolik můžete žít s hepatitidou B

Virus hepatitidy B je těžké volat agresora v obvyklém slova smyslu. Nepoškozuje orgány a tkáně a poškození jaterních buněk dochází v důsledku úderů z vlastního imunitního systému. Zároveň má játra úžasnou schopnost rychlé regenerace, tj. Samoléčebné, díky níž dokáže dlouhodobě odolávat poškození. Kolik let může žít osoba, která nakazila virus viru hepatitidy B, závisí na řadě faktorů, včetně toho, jak probíhá infekce, síly imunitní odpovědi těla a souběžného poškození jater, jako je zneužívání alkoholu.

Jak probíhá infekce

Jeden z 9 případů z 10 případů vnikne virus do těla, způsobuje akutní hepatitidu B, která téměř vždy končí úplnou regenerací bez specifické léčby, zatímco zotavení člověka získá silnou a pravděpodobně celoživotní imunitu proti HBV. U těchto lidí australský antigen přestává být detekován v krvi po dobu 15 týdnů a stává se neinfekční.

Přibližně 10% těch, kteří byli infikováni, mají méně štěstí a vyvíjejí se u nich chronická hepatitida B. Jde jim zpravidla o pacienty se zničenou akutní hepatitidou. Zaznamenává se vzorec: čím jasnější jsou příznaky akutní infekce, tím výraznější je imunitní odpověď, tím nižší je riziko chronického onemocnění. Akutní hepatitida B, ke které dochází při žloutence, může být chronická pouze v jednom případě ze stovek a má velmi příznivou prognózu.

Bohužel všechny výše uvedené platí pouze u infekcí u dospělých, u dětí je situace přesně opačná. Kontakt s virem v prvních měsících života v 9 z 10 případů vede ke vzniku chronické hepatitidy B. Proto jsou dnes děti očkovány první den po porodu. Z vážných důsledků chronické hepatitidy B, primární rakoviny jater, dnes umírají lidé, kteří už před desetiletími v dětství měli nemoc a stali se chronickým nosičem australského antigenu.

Dnes, když jsou vakcíny proti hepatitidě B univerzální, je tento problém mnohem méně relevantní. Tak či onak, hlavním nebezpečím pro lidský život je chronická hepatitida B, nebo spíše její následky.

Kolik lidí může žít s chronickou hepatitidou B a je vždy tak nebezpečné

Chronická hepatitida B není věta. Ve více než polovině případů onemocnění postupuje příznivě bez změn v biochemických parametrech krve. Riziko rozvoje cirhózy v tomto případě nepřesahuje 10% a rakovina jater se vyskytuje v ojedinělých případech. V takových případech lidé žijí v klidu až do stáří a umírají z jiných důvodů. Mnozí z nich ani nevědí, že jsou nakaženi. Kromě toho se může chronická hepatitida B projít sama. Existuje možnost, že tělo porazí samotnou chorobu, a ačkoli tento výsledek není pozorován u více než 1,5% pacientů, tisíce lidí se každoročně zbaví této nemoci.

S aktivním průběhem procesu s trvale vysokými dávkami AST a ALT je prognóza onemocnění tak optimistická. Cirhóza jater se v průběhu času vyvíjí u každého pátého pacienta v této kategorii a u jednoho z deseti pacientů s cirhózou se objevuje primární rakovina jater. Ale i v tomto případě proběhne spousta času před nástupem těchto následků a skóre obvykle trvá desítky let.

Zneužívání alkoholu, drog a toxických látek způsobuje játra mnohem větší škody než jakákoliv z virových hepatitid a významně snižuje očekávanou délku života pacientů s hepatitidou B. V takových případech se může cirhóza jater rozvinout již 5 až 10 let od okamžiku infekce. Lidé, kteří používají intravenózní léky, jsou navíc desítkami krát vyšší pravděpodobností, že se stanou oběťmi smíšené infekce - hepatitida B + hepatitida C nebo hepatitida B + HIV, která rychle potlačuje játra.

Jak žít s hepatitidou B - zákonem a skutečností

Život většiny lidí s chronickou hepatitidou B je téměř stejný jako u zdravých lidí. Když se lidé dozvědí o své diagnóze, lidé se často stávají depresivní a mají psychologické potíže. Většina z nich však bude žít dlouhý život bez jakýchkoli vážných omezení.

Výzvy pro osoby s chronickou hepatitidou B

Některé potíže vznikají pouze u lidí s aktivní formou hepatitidy, kteří vyžadují konstantní medikaci, omezení fyzického cvičení a přísnější dietu v období exacerbace. Tam je také omezení alkoholu, ačkoli do značné míry, zneužívání silných nápojů přinese nikomu absolutně žádný prospěch. Přečtěte si více o pravidlech výživy pro virovou hepatitidu ve speciálním materiálu.

V některých případech se lidé s chronickou hepatitidou B potýkají s obtížemi v jejich profesionální činnosti. Ve většině případů mají problémy s prací žádný právní základ a jsou spojeny s ignorací a předsudky zaměstnavatele. Existuje názor, že osoba s hepatitidou B nemůže pracovat v lékařství, dětských zařízeních a ve veřejných stravovacích zařízeních. To není pravda a opět dokazuje, že chronická hepatitida B v naší zemi je převážně sociálním problémem, který vzniká na pozadí nedostatečné pedagogické práce s obyvatelstvem.

Ani kuchař ani cukrář ani žádná jiná osoba, která pracuje v kavárně, v restauraci, v kuchyni dětské instituce nebo na jiných podobných místech, může nakaždět někoho, a to i tehdy, když mu ruku a jeho krev dostane do jídla. Virus není absorbován z gastrointestinálního traktu. Pro osoby s chronickou hepatitidou B neexistují žádná omezení týkající se kuchyňské práce.

Péče nebo sestra, která je infikována virem hepatitidy B, může bezpečně pracovat v mateřské škole. Virus není přenášen prostřednictvím fyzického kontaktu, her, rukou, objíždění. Více než to. Všechny děti, které navštěvují mateřské školy, jsou očkované proti hepatitidě B a nemoci je neohrožují. Neexistují žádná právní omezení pro práci ve školách a předškolních zařízeních pro ty, kteří měli neštěstí získat hepatitidu B.

Virus hepatitidy B není přenášen prostřednictvím fyzického kontaktu, her, rukou, objíždění

Některá omezení pro nosiče viru hepatitidy B existují v medicíně. Zákon výslovně zakazuje australským nosičům antigenů pracovat na stanicích pro transfuzi krve a ostatní kategorie zdravotnických pracovníků jsou povinni provádět jakoukoli práci týkající se krve v rukavicích, i když použití rukavic je v každém případě nezbytné pro jejich vlastní bezpečnost. Kromě toho, pokud je pokožka poškozená, lékař bude po určitou dobu pozastaven. V lékařském prostředí je problém hepatitidy B zvláště závažný. Existuje smutná statistika, která říká, že i kdyby byla dodržena veškerá pravidla osobní bezpečnosti, operační chirurg by byl do pěti let infikován hepatitidou B, pokud by nebyl očkovaný nebo neměl dříve.

Osoby s CHB nemohou být dárci krve a to platí nejen pro lékaře. Navíc všichni pacienti s diagnózou chronické hepatitidy B by měli každých šest měsíců mít krevní testy na markery hepatitidy B. To omezuje lidi s hepatitidou B, i když společnost někdy myslí jinak.

Sociální adaptace

Pokud právní předpisy dostatečně neomezují práva pacientů s hepatitidou B, pak ospalost a předsudky společnosti jim mohou způsobit mnoho problémů. Mnoho lidí obecně nemá představu o tom, jaká je tato nemoc a jak se vysílá, ale když slyší hrozné jméno, stanou se hysterickými. Právě zde začíná diskriminace pacientů s hepatitidou. Studie provedené v různých zemích ukázaly, že přítomnost hepatitidy B se často stává příčinou selhání v práci, i když není v žádném případě spojena s krví. Například v Číně 80 z 96 společností odmítlo žádat o zaměstnání pouze na tomto základě.

Diskriminace pacientů s hepatitidou je nezákonná a neměla by probíhat

S podobným postojem se bohužel můžeme setkat v zdravotnických zařízeních. Některé soukromé kliniky okamžitě předepisují ve smlouvách, že nepřijímají pacienty s hepatitidou, a někteří lékaři ve veřejných institucích se na takových pacientů dívají opatrně. Samozřejmě, že je to špatné a nemělo by dojít, ale bohužel situace, ve kterých jsou porušována práva této kategorie pacientů, nejsou neobvyklé.

Nejhorší v této situaci je stáhnout se do sebe a své zkušenosti. Na světě je mnoho lidí, kteří jsou dostatečně dobře čtení a nepodléhají předsudkům. Dnes, když všichni mají internet, pravděpodobně najít lidi, kteří jsou připraveni podpořit v obtížné situaci, není těžké. Existuje několik hlavních zdrojů věnovaných problému hepatitidy B, kde najdete všechny informace o těchto nemocech, najít dobrou kliniku a zkušeného lékaře. Nejdůležitější věcí je diskutovat na fóru s lidmi, kteří mají stejné problémy, zjistí, jak žijí a překonávají potíže.

Je důležité si uvědomit, že hepatitida B není důvodem k vážnému změně života ve všem, co se netýká odmítnutí špatných návyků. Osoba se může učit a pracovat, dělat plány a realizovat je, začít rodinu a vychovávat zdravé děti. K tomu je zapotřebí pouze touha a pravidelné lékařské konzultace.

Léčba hepatitidou B

Léčba chronické hepatitidy B dnes představuje významné potíže.

Od počátku roku 2018 dosud neexistuje léčivý přípravek, který by se spolehlivě zbavil hepatitidy B, a ty, které jsou používány, nejsou dány každému.

Je možné se zotavit z hepatitidy B a proč se lékaři neléčí u všech pacientů

Pegylované interferony mohou úplně eliminovat onemocnění, ale jejich účinnost nepřekročí 30-40% a léčba vyžaduje dlouhé cykly injekcí, drahé a často doprovázené vedlejšími účinky. Přímo působící antivirové léky mohou snížit obsah viru na nezjištěné množství, avšak australský antigen zůstává v krvi. To znamená, že nedojde k úplnému uzdravení a po stažení léčiv se koncentrace viru opět zvětší. Takže tyto léky musí trvat celý život a jsou ještě dražší.

Vzhledem k těmto okolnostem se léčba neposkytuje všem pacientům, ale pouze v případech, kdy onemocnění postupuje. Přečtěte si více o tomto tématu v článku "Vlastnosti léčby hepatitidou B".

Mohu získat léky proti hepatitidě B zdarma?

Pokud se léčba provádí v nemocnici, pacient dostane všechny léky zdarma v rámci programu OMS. Ústavní léčba je však indikována pouze u akutní hepatitidy, kdy se antivirové léky prakticky nepoužívají, nebo v pozdějších stádiích cirhózy jater. V ostatních případech jsou pacienti léčeni ambulantně, a zde jsou problémy s volným přístupem k lékům.

Na federální úrovni není zajištěno poskytování pacientů s chronickou hepatitidou B a MHI se nevztahuje na ambulantní léčbu. Lék můžete získat zdarma, pouze pokud je hepatitida B kombinována s infekcí HIV v rámci státního programu boje proti AIDS. Některé skupiny obyvatel zahrnuté do registru doplňkových léků včetně osob se zdravotním postižením, veteráni Velké vlastenecké války a jejich rodinní příslušníci mají navíc prospěch z léků.

Péče o zbývající kategorie pacientů s chronickou hepatitidou B klesla na místní a regionální rozpočty, zatímco v mnoha regionech existují již dobré programy, v nichž pacienti mohou dostávat léky zdarma nebo se slevou.

Když může být pacient považován za zcela zdravý

Úplně zdravá osoba po léčbě se považuje za osobu, u které není v krvi detekován australský antigen a jsou detekovány pouze protilátky proti ní. V tomto případě je krev pacienta naprosto bezpečná pro ostatní. K dosažení takového výsledku je dnes velmi obtížné a často je cílem léčby snížit virovou zátěž na nezjištěnou úroveň. Současně je člověk klinicky zdravý a jeho krev téměř není nakažlivá vůči ostatním, ale onemocnění se může kdykoli vrátit. Pokud osoba měla hepatitidu B, a před zotavením se nezměnily nezvratné změny jater, může se plně obnovit bez jakýchkoli následků. Proces může být zvrácen i v počátečních stadiích cirhózy, i když častěji musí být spokojen, aby se zabránilo dalšímu poškození.

Úplně zdravá osoba je po léčbě považována za zdravou, u které není v krvi zjištěn australský antigen a jsou detekovány pouze protilátky proti ní.

Kontakt s virem hepatitidy B ve velké většině případů končí akutní formou onemocnění a následným zotavením. Jen málo lidí vyvíjí chronickou hepatitidu B, která se nedá snadno vyléčit. Nicméně, s diagnózou chronické hepatitidy B, lidé žijí po celá desetiletí a nemají problémy s játry. V podmínkách, kdy léčba nemoci není vždy účinná, je prevence zvláště důležitá. Současně přiděluje stát dostatek finančních prostředků, aby nejen děti a dospělé z rizikových skupin, ale také každý, kdo chce očkovat.

Jak dlouho můžete žít s chronickou hepatitidou B bez léčby?

Chronická hepatitida B je systémové virové onemocnění charakterizované poškozením jater a různými extrahepatálními projevy. Virus hepatitidy B (HBV) je považován za hlavní vývojový faktor. Patologie zabíjí jaterní buňky a vytváří pojivovou tkáň. V průběhu času tělo ztrácí schopnost plnit své funkce.

Kolik žije s chronickou hepatitidou B, která je podle statistik chronická v 10% případů? Virus se obvykle v žádném případě nezobrazuje, dokud léze nejsou kritické.

Podstata patologie

Celosvětově je chronická hepatitida spojena s HIV a tuberkulózou. Patologie se vyskytuje ve dvou formách:

 1. Neaktivní forma přepravy, v níž nejsou v krvi žádné virové částice nebo jejich počet je malý. V případech snížené imunity získává aktivní stav nosiče aktivní průběh hepatitidy B.
 2. Chronická aktivní hepatitida je charakterizována velkým počtem virových částic v krvi, zánětlivým procesem v játrech s rizikem vzniku cirhózy a rakoviny orgánu.

Tyto formy patologie nelze odlišit klinickými příznaky, proto je nutné provést řadu laboratorních testů. Často je onemocnění asymptomatická, zatímco osoba nemusí hádat o infekci.

Kolik lidí žije s chronickou hepatitidou B závisí na mnoha faktorech:

 1. Očekávaná délka života infikované osoby za přítomnosti nepříznivých faktorů, jako je používání alkoholu, drog, promiskuity, bude krátká. Životní styl nosiče hepatitidy B by měl vyloučit všechny tyto provokativní faktory.
 2. Lidé s hepatitidou, kteří mají asociované chronické nemoci, jako je diabetes, HIV, mají horší prognózu.
 3. Dlouhodobě s chronickými hepatitidami žijí lidé, kteří dodržují všechny předpisy ošetřujícího lékaře a vedou zdravý životní styl.

Správná léčba a přísné dodržování požadovaných omezení zvyšují životnost. Podle WHO je na světě v současné době asi 240 milionů lidí s chronickou hepatitidou B. Neexistují přesné statistiky o tom, kolik lidí žije s chronickou hepatitidou.

Faktory ovlivňující vývoj nemoci jsou úroveň imunity, věk pacienta, pohlaví. Muži jsou více náchylní k fibróze.

Způsoby infekce

Přestože virus hepatitidy je vysoce rezistentní, není přenášen vzdušnými kapkami. Infekce nastane, když se dostane na poškozenou kůži, sliznice. Infekce může nastat krví a jinými biologickými tekutinami: slinami, spermatem, vaginálními sekrety. Nejčastější cestou infekce je nechráněný sex.

Infekce může nastat během porodu - od nemocné matky k dítěti. Převážná většina kojenců se během prvních měsíců života infikuje hepatitidou B. Infekce je možná také prostřednictvím nesterilních lékařských přístrojů, při chirurgických zákrocích, při ošetření zubů.

V ohrožení jsou:

 • lékaři a zdravotnický personál;
 • závislých osob používajících nesterilní stříkačky;
 • lidé, kteří potřebují časté krevní transfuze a jsou na dialýze;
 • lidé využívající služby tetovacích salonů, manikůry a pedikůry s neověřenou pověstí.

Doba inkubace může být od jednoho měsíce do šesti měsíců. Chronická forma hepatitidy se často vyskytuje bez výrazných příznaků. Mohou se objevit známky nachlazení: bolesti hlavy a bolesti kloubů, zimnice, horečka.

Může se však objevit nevolnost, tmavá moč, žlutá sklera očí. Osoba se může stěžovat na bolest ve správném hypochondriu, ztrátě chuti k jídlu.

Diagnostická opatření a terapie

Onemocnění je diagnostikováno pomocí sérologických markerů, které detekují DNA virů v krevních testech. Tkáň jater získaná biopsií může být vyšetřena pro diagnózu.

Následující průzkumy také probíhají:

 • močové a krevní testy;
 • fibrotest, který hodnotí stupeň zánětlivých a fibrotických změn v jaterní tkáni;
 • krev pro markery nádorů;
 • studium hormonálních hladin;
 • ultrazvukové vyšetření břišní dutiny.

Jak žít dlouho?

Jak žít, je-li diagnostikován chronickou hepatitidou? Především je třeba dodržovat lékařské schůzky, dodržovat dietu, jít do sportu. Nadváha a sedavý životní styl jen zhoršují průběh onemocnění. Kolik člověk bude žít s chronickou hepatitidou B závisí na správné léčbě a dalším životním stylu. Ve světové praxi léčby chronické formy hepatitidy B se používá metoda zabraňující reprodukci virů, rozvoj cirhózy, selhání jater a onkologii orgánu.

Je možné žít s chronickou patologií po dlouhou dobu, ale měli byste mít na paměti, že tato infekce vyžaduje celoživotní léčbu. 10 ze 100 pacientů se konečně zbaví chronické hepatitidy.

Při neaktivní formě nosiče, pokud není v játrech zánět, nebude léčba vyžadována. Pacienti s touto formou onemocnění potřebují pravidelné krevní testy k prevenci komplikací onemocnění.

K odstranění chronické hepatitidy je předepsána komplexní léčba, léky se vybírají podle formy a závažnosti onemocnění. Antivirová léčiva skupiny alfa-interferonu jsou předepsána ke snížení násobení viru. Interferony dnes jsou jediným prostředkem schopným ovlivňovat závažnost fibrózy v játrech. Udržovací léčba zahrnuje imunostimulanty a hepatoprotektory.

Přiřazena stravě s omezením tučných a smažených potravin, slaných a kořeněných potravin. Podle zákazu alkoholu a kouření.

Příjem různých léků by měl být projednáván se svým lékařem. Léčba v průměru může trvat 6 měsíců nebo více, v závislosti na průběhu onemocnění, souvisejících patologických stavů. Bez léčby vede k chronické hepatitidě "B" závažné komplikace: cirhóza, onkologie, selhání jater.

Moderní medicína poskytuje velké šance na zotavení a zlepšení kvality života. Vědci vyvíjejí léky, které zničí DNA virů v krvi a játrech. Chronická hepatitida B žije po dobu 20 a 30 let samozřejmě pod podmínkou včasné léčby a dodržování určitých pravidel.

Jediným prostředkem je očkování. V současné době jsou všechny novorozence očkovány proti hepatitidě. Rizikové by měli být očkováni, aby se zabránilo infekci hepatitidou a zůstávají imunní po dobu 10 let.

Pro profylaktické účely je vhodné zvýšit imunitu tím, že provedete plavání, jogging, temperování. Vždy je nutné dodržovat základní pravidla osobní hygieny: nepoužívejte nůžky na nehty, zubní kartáčky atd.

Chronická hepatitida B: kolik žije s ní?

✓ Článek ověřený lékařem

Sérová hepatitida - to je způsob, jakým lékaři určují virus viru hepatitidy B. Vývoj onemocnění nastává v důsledku aktivace akutního stavu onemocnění a nedostatečné imunitní odpovědi na virus. Lékařská statistika potvrzuje přibližně 10% případů, kdy se virus stává chronickým. Nebezpečí takovéto patologické léze spočívá v tom, že osoba nemusí být dlouho infikována, neboť onemocnění se chová asympaticky. Pod vlivem sekundárních faktorů (nezdravý životní styl, špatné návyky atd.) Dochází k vážnému poškození jaterních buněk a začínají se projevovat výrazné symptomy. Trvání života osoby trpící chronickou hepatitidou B závisí především na sobě samém.

Chronická hepatitida B: kolik žije s ní?

Symptomy onemocnění

V inkubačním období je virus přibližně šest měsíců, ale může se projevit i za měsíc - to vše závisí na individuálních charakteristikách pacienta. Díky laboratorním vyšetřením je možné potvrdit infekci během třiceti dnů.

Co je to chronická hepatitida

Výskyt příznaků nemoci se projevuje následovně:

 • pacient má časté bolesti hlavy;
 • nauzea se vyskytuje;
 • barevné charakteristiky moči se liší;
 • bolesti v kloubech;
 • kosti, oční bulvy, palmy nažloutlé;
 • fekální masy ztrácejí;
 • existuje horečka a zvýšení teploty až o 40 stupňů.

Pozor! Symptomy jsou podobné jako u jiných typů viru hepatitidy. Přesné určení důvodu vzniku tohoto onemocnění je možné pouze v laboratorních podmínkách. Několik let nosiče viru nemusejí mít podezření, že jsou infikováni a až po vyšetření zjistí diagnózu chronické hepatitidy B.

Příznaky hepatitidy B

Kdo je ohrožen a mechanismem vývoje nemoci

Abychom pochopili pravděpodobnost infekce, je třeba zvážit způsob infekce. Virus může zachránit svou životně důležitou aktivitu ve vnějším prostředí až na sedm dní, ale přesto nemůže být přenášen vzdušnými kapkami. Nejvyšší pravděpodobnost infekce zůstává během nechráněného pohlavního styku. Statistiky potvrzují, že většina nosičů viru ji získala prostřednictvím pohlavního styku.

Zvýšené riziko infekce během přechodu dítěte do kanálu plic. To je důvod, proč novorozenci jsou očkování v prvních dnech života.

Chronická hepatitida B

Hlavní způsoby infekce:

 1. Přímý kontakt s krví infikovanou virem. Za prvé, zdravotní pracovníci, kteří se při péči o svou krev za přítomnosti zranění na kůži, mohou nevědomky nosit virus, jsou ohroženi. Také nebezpečí infekce ohrožuje lidi, kteří jsou na dialýze nebo vyžadují konstantní transfuzi krve.
 2. Jednorázové stříkačky používejte několikrát. Téměř 80% drogových závislých je nosičem viru hepatitidy různých forem, protože praktikuje injekční stříkačkou několikrát injekčně dávku léku u několika jedinců. Kontaminace není vyloučena, jestliže injekční stříkačky po špatném pacientovi byly špatně sterilizovány ve zdravotnickém zařízení.
 3. Navštivte různá místa, kde může dojít k přímému kontaktu s krví. Hlavním nebezpečím jsou tetovací salony, zubní ordinace, nehtové salóny. V případě nesprávné manipulace s nástroji může být zdravý člověk infikován tímto virem.

Preventivní opatření jsou založena na možných způsobech infekce, a proto ohrožené osoby, které nemají závislost na drogách a které dodržují obecná hygienická pravidla, nejsou vystaveny riziku sexu. Aby se zabránilo výskytu viru hepatitidy u dítěte, doporučuje se očkovat v prvních dnech života a potom podle plánovaného vzoru.

Vývoj hepatitidy B

Jak dlouho žije nosič hepatitidy B?

Životnost nosiče viru závisí na podmínkách a životním stylu. Na základě toho je vhodné zvážit několik příkladů.

 1. Doba trvání drogového závislého. Pokud mluvíme o průměrném drogově závislém, který injekčně podává drogy, nemůžeme vyloučit další onemocnění ve formě AIDS nebo hepatitidy C. Jak se ukázalo, existují případy v medicíně, kdy člověk může mít dva typy viru hepatitidy. V průměru tito lidé žijí ne více než pět let poté, co začali užívat drogy a zemřeli v důsledku předávkování.
 2. Životnost 50letého muže, který pravidelně konzumuje alkohol, je stanoven statistickými údaji jako 6-10 let. V důsledku pravidelného léčení jaterních buněk etanolem se začíná rozvíjet cirhóza.
 3. Očekávaná délka života úplně zdravého člověka, přibližně 30 let, pokud byl virem získán během nechráněného sexuálního styku ve věku 25 let, nebude mít virus hepatitidy vliv. Při správné terapii žije taková osoba až do věku své sociální skupiny. Riziko cirhózy je minimalizováno, pokud osoba nepoužívá omamné a alkoholické nápoje.

Informace o hepatitidě B

Studie potvrzují, že životnost chronické hepatitidy B je ovlivněna životním stylem a úrovní imunitního systému. Při zachování zdravého životního stylu (žádné špatné návyky, sport, plánovaný příjem vitaminových a minerálních komplexů) se kvalita a trvání života nemění. Jak ukazují statistiky, pouze 5% lidí, kteří vedou zdravý životní styl, trpí chronickou formou nemoci a pouze čtvrtina z těchto pěti procent má jaterní cirhózu.

Hepatitida B v chronické formě může ovlivnit očekávanou délku života, pokud má nosič další onemocnění. Když se hepatitida vyvinula na pozadí diabetu, patologický proces může být zastaven a život může pokračovat po mnoho let.

To je důležité! Aby nedošlo k zařazení do rizikové skupiny, doporučuje se očkování. První očkování proti hepatitidě se objevuje v prvních dnech po narození (tři přístupy s určitým časovým intervalem) a pak na většině. Také v rozsahu sociálních indikátorů může lékař doporučit, aby byl dospělý pacient očkován (pokud je vysoká pravděpodobnost, že se v zemi s vyšší rychlostí nosičů viru, pokud je člověk pravidelně transfúzní, pravděpodobně nakažená).

O hlavních příkladech a způsobech léčby hepatitidy B lze nalézt v komentáři specialisty.

Kolik žije s chronickou virovou hepatitidou B

Hepatitida B (B) je infekční onemocnění a odpovědět na otázku, kolik lidí žije s hepatitidou, musíte se nejprve dozvědět více o této patologii.

Milióny lidí trpí různými typy hepatitidy, ale nejčastěji se mohou považovat za virové, mezi nimiž je zvláštní místo zabíjeno hepatitidou B.

Onemocnění je způsobeno hepatotropním virem z rodiny hepadnavirusů a postihuje pouze jaterní buňky a způsobuje jejich smrt vznikem mnoha klinických příznaků. Virus je extrémně stabilní v životním prostředí a při varu nezmizí, působení kyselin a zásad, odolný proti mrazu a ultrafialovému záření. Dokáže existovat po dlouhou dobu při pokojové teplotě. Inaktivace autoklávováním.

Podle organizace zdravotní péče žije na planetě 350 milionů lidí s chronickou hepatitidou B. Každý rok zemře více než 600 tisíc pacientů z komplikací. Geograficky, více lidí infikovaných tímto virem žije v afrických zemích a méně v Severní Americe a Evropě. Taková prevalence je přímo spojena s životní úrovní a zdravotní péčí. Další část článku zodpoví otázku, jak přenášet chronickou hepatitidu B a kolik a jak s ní žijí.

Způsoby přenosu

Nejběžnější způsob přenosu je následující.

 • Přímý kontakt s krví (stálí dárci, lékaři a lékaři, pacienti na hemodialýze);
 • Prostřednictvím špatně sterilizovaných opakovaně použitelných lékařských nástrojů (chirurgické skalpely, zubní vrtačky, kleště, zrcadla v gynekologii, manikúra a nástroje pro piercing);
 • Nechráněný sexuální kontakt s nemocnou osobou;
 • Intravenózní závislost se nakazí použitím jehel (parenterální cesta);
 • Svislá cesta (od nemocné matky k dítěti v práci);
 • Domácí znečištění je vzácné, ačkoli nemůže být zcela vyloučeno (například používání hygienických produktů jiných osob).

Virus hepatitidy není přenášen na dítě skrze mateřské mléko za předpokladu, že na bradavkách nejsou žádné praskliny nebo poškození.

Patogeneze onemocnění

Po přímé infekci se virus v buňkách rozmnožuje po dobu jednoho až šesti měsíců. Tento stupeň replikace (akumulace viru) se nazývá inkubační doba a trvá přibližně 12 týdnů. V tuto chvíli už již infikovaná osoba ani nevěří, že je nemocný.

Jakmile počet virionů dosáhne určité úrovně, objeví se symptomy onemocnění. Stojí za zmínku, že jen třetina všech případů je konfrontována s klasickými projevy zánětu jater ve formě akutní icterické formy. Zbývající dvě třetiny spadnou do mírné formy bez žloutenky a bez asymptomatických příznaků.

Je to důležité! Pouze 5% všech infikovaných dospělých vyvine chronickou hepatitidu B! U kojenců způsobuje téměř 90% infekcí chronický proces.

Existuje určitá závislost na věku: čím mladší osoba je nemocná, tím je pravděpodobnější, že onemocnění bude chronické. Případy zotavení bez léčby jsou často pozorovány. To je způsobeno zvláštnostmi imunitního systému. Chronický průběh se vyznačuje dobou remisí a exacerbací s dalším výskytem jaterní cirhózy.

Klinické projevy

Jak již bylo uvedeno výše, onemocnění se nemusí projevit, v takovém případě se osoba stává nosičem infekce a je nebezpečná pro ostatní z hlediska infekce. Mírné formy mohou projevit běžné příznaky: únavu, chronickou únavu, bolesti hlavy, stálou nízkou tělesnou teplotu, bolesti kloubů a břicha. To je docela těžké podezření na hepatitidu B s takovými příznaky.

Akutní ikterické formy se jasně projevují a nepochybují o diagnóze:

 • ikterichnost sklery, kůže, sliznice;
 • tmavá moč (stává se barvou "piva");
 • zbarvení výkalů;
 • bolest v játrech, její zvýšení;
 • hypertermie;
 • nevolnost, zvracení, nedostatek chuti k jídlu, průjem;
 • hepatická encefalopatie (poruchy spánku, bolesti hlavy, duševní poruchy, halucinace, deprese).

Nejedná se o úplný seznam příznaků s poškozením jater. Přechod hepatitidy B do těžké formy vyžaduje přidání nebezpečných příznaků a pak je obtížné předpovědět, kolik lidí s ní žije. Krvácení (hemoragický syndrom), poškození mozku v důsledku intoxikace, edém a v terminálním stádiu selhání jater, ztráta vědomí, kóma jsou spojeny. Fulminantní hepatitida se rychle rozvíjí a často vede k smrti.

S včasnou kompetentní léčbou dojde k úplnému zotavení s obnovením funkce jater během několika měsíců.

U pacientů s chronickou hepatitidou B nejsou příznaky příliš výrazné a během remise zcela chybějí.

Diagnostika a léčba

Na základě klinických příznaků a laboratorních údajů. Pokud nemůžeme s jistotou říci projevy nemoci, jaký druh infekce nastane, pak krevní test vše položí na své místo.

Definice povrchového "australského" antigenu (HBsAg) označuje přítomnost viru v těle. Navíc je stanovena virionová DNA, protilátky proti imunoglobulinům M a G, jsou zkoumány obecné biochemické parametry krve. To vše je nezbytné k objasnění fáze, formy a závažnosti poškození jater.

Ultrazvuková a magnetická rezonanční diagnostika umožňují stanovit velikost, strukturu jater, přítomnost ohniskových lézí v ní, aktivitu toku krve.

Několik slov by mělo být řečeno o některých rozdílech mezi dvěma nejčastějšími hepatitidami B a C. Oba jsou hepatotropní viry, to znamená, že postihují pouze játra. Virus hepatitidy C se v těle pomalu rozmnožuje, symptomy onemocnění se mohou objevit několik let po infekci. Často nalezeno náhodou. 90% všech případů končí chronickým procesem.

Hepatitida C vstoupí do těla krví (parenterální cestou) a pohlavím. Očekávaná délka života a prognóza pro nemocného je horší. Důvodem je povinný rozvoj cirhózy a potřeba transplantace.

Diagnostikujte onemocnění, pokud jste našli protilátky proti tomuto viru. Odpověď na otázku, jak se zacházet a žít, pokud má C hepatitidu C, je lékařem v každém konkrétním případě.

Léčba používá dvě skupiny základních léků k léčbě infekce:

 • Analogy nukleotidů (Lamivudin, Tenofovir, další);
 • Interferony (pegylované, zřídka krátké).

Léčebné režimy se vybírají individuálně. Dále pacienti dostávají symptomatické léky ke zlepšení funkce jater.

Průměrná délka života a prognóza

Otázka přežití pacientů s hepatitidou je poměrně komplikovaná. Samotná nemoc je zřídka fatální. Život s hepatitidou může trvat po desetiletí, často lidé umírají z zcela jiných příčin. Navíc třetina všech infikovaných lidí neví, že jsou nakaženi. Detekce viru je pro ně náhodným nálezem. Tato kategorie pacientů žije dlouho bez použití léčby.

Očekávaná délka života je ovlivněna mnoha faktory. Budeme rozumět v pořádku.

Komplikace hepatitidy B

20% všech případů chronické hepatitidy B vede k cirhóze jater. Dlouhodobý zánět hepatocytů (přibližně 25 let) vede k jejich smrti a nahrazení jaterních buněk spojivovým vláknitým tkáním. Malá část zbývajících buněk není schopna plně zajistit detoxikační funkci, takže trpí celé tělo. Zpravidla po přesné diagnostice takové diagnózy žije nemocná osoba od roku do 10 let. Průměrná délka života závisí na stupni poškození cirhózy, aktivitě jaterních transamináz (AST, ALAT, ALP), klinických projevech.

Pokud by každý pacient dostal správnou antivirovou léčbu, sledoval dietu, všechny doporučení ošetřujícího lékaře, určitě by žil déle.

Stojí za to pamatovat! Vyčištění jaterní cirhózy je nemožné! Pouze transplantace jater dárce může zcela odstranit onemocnění.

Vzácně se na pozadí vláknitých lézí rakoviny jater objevuje - hepatocelulární karcinom. Pak se prognóza pro pacienta dramaticky zhoršuje. Zhoubný nádor oslabuje již vyčerpaný organismus a zhoršuje imunitní systém. Muži jsou náchylnější k rakovině než ženy. Operační zásah může dočasně vyřešit problém, ale pokud jsou nalezeny metastázy, účet v tomto případě jde týdně nebo měsíce. Radiační terapie pomáhá pacientům pod svým vlivem žít déle po několik měsíců nebo dokonce let. Správně zvolená léčba interferonem, imunomodulační léčba, ostré omezení užívání alkoholu a léky pomáhají zabránit výskytu onkologie.

Při fulminantních formách hepatitidy může dojít k selhání jater. Je to akutní (s cirhózou, postupně se rozvíjí po mnoho let). Jedná se o komplex laboratorních a klinických příznaků a syndromů, které se projevují náhlým náhlým narušením všech funkcí jater. Stav je velmi nebezpečný pro život, vyvíjí se za několik hodin, méně dnů. Pokud čas neproběhne, může osoba spadnout do stavu komatu nebo zemřít.

Přidání dalších virů zhoršuje průběh onemocnění a také ovlivňuje kvalitu života. Často se v krevním testu pacienta s virem hepatitidy D, C a E hepatitidy HIV objevuje. Tato metoda zejména snižuje pravděpodobnost příznivého výsledku.

Odpověď na léčbu

Správně zvolená léčba interferony a analogy nukleotidů významně snižuje riziko fibrózy a rakoviny jater, urychluje nástup remise, snižuje replikaci a aktivitu viru. Lamivudin například normalizuje hladinu jaterních enzymů, krevní bilirubinu, zvyšuje funkci detoxikace jater. Použití antivirové léčby tak zpomaluje poškození hepatocytů a také prodlužuje život pacienta.

Při chronické léčbě hepatitidy s interferonovými léky vydrží život. Pouze ve 2% případů dochází k úplnému vyléčení, jak dokazuje nepřítomnost "australského" krevního antigenu a DNA viru. Případy spontánního uzdravení nejsou plně pochopeny, není možné předvídat jejich pravděpodobnost. S největší pravděpodobností hraje roli výrazného konfliktu mezi imunitním systémem a virem.

Hepatitida B a alkohol

Je spolehlivě známo, že užívání ethylalkoholu se stávající hepatitidou nebo cirhózou negativně ovlivňuje přežití. Přibližně 45 až 50% zneužívatelů po stanovení diagnózy nesplňuje 5letou známku.

Pod vlivem alkoholu se aktivita viru hepatitidy zvyšuje, rychlost destrukce jaterních buněk klesá, imunitní odezva se snižuje a odezva na léčbu se provádí. Interferonové přípravky přesto přestávají mít svůj účinek navzdory zvýšení dávky. Pacienti zpravidla v příštích několika letech zemřou na základě esofageálního, žaludečního krvácení, respiračního a srdečního selhání.

Úroveň péče

Velké procento lidí s touto chorobou žije v zemích afrického kontinentu. To je přímý důsledek pozdní diagnostiky infekce, nedostatečné prevence a základních znalostí, nízká úroveň příjmu obyvatelstva. Pouze 15% pacientů má příležitost poradit se s lékařem, zbytek se snaží léčit samostatně, což vede ke zvýšení úmrtí na komplikace.

Stejná situace je u intravenózních drogově závislých. Nepřemýšlení, které má být vyšetřeno a zahájit léčbu, vede k jejich smrti v příštích 3-5 letech. Přestože v tomto případě závislými na drogách zemře více než předávkování, než samotná hepatitida.

Žádný doktor nemůže předpovědět očekávanou délku života pacienta se zánětem jater. Každý případ je zvažován individuálně.

Těhotenství a hepatitida B

Virové infekce není kontraindikací těhotenství. Dítě nemusí být infikováno z matky intrauterinně (zřídka proniká přes placentu), ale téměř se vždy vyskytuje během porodu. Primární prevencí pro dítě bude zavedení imunoglobulinu a vakcíny po dobu prvních 12 hodin života. Pokud jsou dodržena všechna nezbytná opatření, dítě má šanci, aby nebyl nemocný.

Prevence

Celosvětově se věnuje velká pozornost prevenci hepatitidy. Již mnoho let je očkování primárním prostředkem prevence infekce.

Dnes mnoho zemí vytvořilo mnoho vakcín, jejichž hlavní složkou je část virového obalu, která je zodpovědná za produkci "australského" antigenu. Při vstupu do lidského těla vakcína v téměř 99% případů způsobuje imunitní reakci (produkci ochranných specifických protilátek proti viru). Ochrana po očkování je platná více než 20 let, a někdy po celý život.

Naše země používá vakcíny Endzheriks a Evuks. Novorozenci injekčně podali drogu během prvních 24 hodin, pokud neexistují žádné kontraindikace. Úplná imunizace je určena pro 3 očkování.

Metody nouzové profylaxe zahrnují zavedení imunoglobulinu do prvních 48 hodin po možné infekci. Tímto způsobem se zabrání infekci a používá se v přímých kontaktech s úmyslně nemocnou osobou. To vyvolává otázku, kolikrát můžete vstoupit do imunoglobulinu? Tolikrát, kolik je to nutné, ale je racionálnější vakcinovat proti této chorobě.

Pravidelné vyšetřování ohrožených osob hraje významnou roli v prevenci včasné detekce hepatitidy.

Patří sem:

 • Drogy, homosexuálové, prostitutky;
 • Osoby, které dostávají donorovou krev, orgány pro transplantaci, pacienty na dialýze;
 • Lidé, kteří mají mnoho sexuálních partnerů;
 • Vězni;
 • Zdravotní pracovníci, záchranné služby;
 • Blízcí příbuzní infikovaných, stejně jako lidé, kteří žijí v endemických oblastech.

Dřívější hepatitida je zjištěna, čím déle můžete s ní žít. Následující doporučení mohou být poskytnuta všem pacientům s hepatitidou. Nikdo není imunní, aby byl infikován virem, a to i při pečlivém dodržování všech bezpečnostních opatření. Pokud je infekce, nezoufejte. Nemoc dobře reaguje na komplexní léčbu.

Žijte a užívejte si každý den! Při absenci špatných návyků, závislostí, včasné vyhledání lékařské pomoci, podle doporučení ošetřujícího lékaře, můžete žít s podobnou diagnózou až do stáří.

Očekávaná délka života pro chronickou hepatitidu B

Je těžké říci, kolik lidí žije s chronickou hepatitidou B, pokud je na světě 1,000,000,000 lidí nakažených. 30% pacientů umírá na komplikace: jaterní cirhóza a hepatocelulární karcinom. Děti často vyvíjejí chronický zánět, který zhoršuje zdraví pacienta.

Pravděpodobnost úmrtí u hepatitidy B je vysoká a je 5%. Pacienti, kteří vedou zdravý životní styl, mohou žít více než 10-20 let.

Jak syndrom dyspepsie zkracuje dny

Život lidí s chronickou hepatitidou B není snadný, protože onemocnění způsobuje extrahepatální projevy v jiných orgánech, ovlivňuje nervový systém, klouby a narušuje trávení. Funkční dyspepsie je kombinována s bolestí ve svalech, suchostí sliznice očí a úst. Pacient trpí nepohodlí v žaludku, pocit přetečení a plnosti v pravém hypochondriu, který nastává po jídle, nauzea.

Symptomy dyspepsie se mohou měnit. Bolestné zvracení způsobuje hypoglykemii. Pacient netoleruje potraviny bohaté na sacharidy, stěžuje si na nadýmání.

Kolik lidí žije s hepatitidou B, pokud nemáte léčbu dyspeptického syndromu, závisí na tom, jak těžce se vyvíjejí negativní důsledky. Pacient rozvíjí hnilobný proces v hrubém střevě spolu s tvorbou toxických látek: fenol, kreol, skatol, indol. Proces trávení, absorpce tuků je narušena, práce pankreatu se zhoršuje.

Kontrola střevní funkce, prevence zácpy snižuje úroveň intoxikace, snižuje senzibilizaci těla na potravní antigeny.

Zvláště nebezpečný je dyspeptický syndrom s neonatálním virovým poškozením jater. Dítě umírá ze závažných metabolických poruch a mnoha hemoragií.

Toxické poškození nervového systému

Pacient s virovou hepatitidou B vyvíjí chronickou otravu a trpí mozkem. Pacienta se objeví rychlá únava, příznaky asténie:

 • závratě;
 • emoční nestabilita;
 • nespavost;
 • ztrátu paměti.

U dětí je neurotoxikóza, silná psychomotorická agitace, někdy vede ke vzniku kómatu. Pacient je ve vážném stavu, na pokraji života a smrti, a jak dlouho s ním žijí, závisí na kvalitě lékařské péče a imunitě pacienta.

Pokud člověk s chronickou hepatitidou B užívá alkohol, vyvine se encefalopatie (toxické poškození mozkové tkáně). Pacient má automatické a nedobrovolné pohyby, parézu, částečnou paralýzu.

Často pacient trpí poškozením kořenů periferních nervů. Na klinickém obrazu dominuje snížená nálada, slabost, deprese, posedlost obavy. Prodloužený průběh chronické hepatitidy B vede k rozvoji depresivního stavu. Pacient pokračuje ve vegetativní ataku déle, jsou napjaté vztahy s blízkými lidmi.

V případě poškození kraniálních nervů je polknutí rušeno, hlas zmizí. Hepatitida B je u starších lidí závažná, protože se zvyšuje pravděpodobnost vývoje akutního porušení cerebrálního oběhu.

Riziko hemolytické anémie

Pacient s hepatitidou B narušuje složení krve, zvyšuje velikost sleziny, snižuje životnost červených krvinek a často snižuje hladinu protrombinu v krvi.

Pacient žijící v nepříznivých podmínkách, zneužívající alkohol, si stěžuje na slabost, náhlé krvácení, modřiny a vyrážky ve formě purpury. Množství hemoglobinu je sníženo u pacientů trpících jaterní cirhózou a prodlouženou žloutenkou.

Pít lidi záměrně snižuje očekávanou délku života, protože s vysokým hladinem cholesterolu v krvi se vyvine akutní hemolýza. U pacientů s chronickou hepatitidou B má anémie nepříznivou prognózu, protože pacient vyžaduje transplantaci kostní dřeně.

Nízký počet krevních destiček v krvi slouží jako indikace pro chirurgii k odstranění sleziny. Vysoké procento úmrtnosti pacientů s jaterní patologií po operaci, protože se často vyskytuje trombóza velkých žil - portál a slezinné žíly.

Průměrná délka života se změnami v močovém systému

Při poškození jater mají lidé s hepatitidou B zvýšené zatížení ledvin a močové problémy. Očekávaná délka života je snížena u pacientů trpících náhlými poklesy krevního tlaku a narušeným přístupem krve do ledvin. Kvalita života se významně zhoršuje v důsledku zvýšení hladiny dusíkatých strusek v krvi. Pacient - nosič viru se objeví bolesti zad, otoky, nafouklý obličej.

V případě hemodialýzy je riziko infekce herpesovým virem velmi vysoké. Pacient často trpí dyspepsií a spontánním krvácením. Očekávaná délka života pacienta s hepatitidou B, která je na hemodialýze, je nízká, protože převažuje riziko vzniku cirhózy jater a hepatocelulárního karcinomu. U 20% pacientů dochází ke smrti u akutních infekčních komplikací.

Mastná dystrofie

Pacient trpící chronickou formou hepatitidy typu B vyvíjí toxické poškození jater. Stav pacienta se zhoršuje použitím alkoholu a kouření. Pokud se lůžková péče provádí včas a pacient dodržuje všechna doporučení lékaře, může žít po dlouhou dobu. Neměli bychom však zapomenout na diety (tabulka 5). Bez léčby je prognóza špatná.

Chronický pacient s hepatitidou B má často nevratné patologické změny v těle, které zkracují jejich délku života. Lidé trpící chronickým alkoholismem porušili základní funkce jater. Zomrlí z cirhózy dlouho a bolestivě. Při absenci krvácení se vyvine rakovina jater, objeví se obrovský žaludek, naplněný 3-5 litry tekutiny (ascites). Pokud je pacient na dietě, může žít dlouhou dobu, v průměru 5-10 let.

Cytolytický syndrom

Hlavní příčinou smrti buněk u virové hepatitidy B je toxické poškození jejich vnitřních a membránových struktur. Hepatocyty jsou zničeny, vzniká cytolytický syndrom. Pacient je narušen nepokojem, bolest v pravém hypochondriu, svědění kůže, ztráta vlasů. Zhoršuje se jaterní selhání, dochází ke snížení tělesné hmotnosti, zimnici a horečce.

U hepatitidy B je cytolýza způsobena následujícími důvody:

 • půst;
 • toxické účinky drog;
 • infekčních nemocí.

Aktivita procesu naznačuje vývoj cirhózy, rakoviny nebo chronické hepatitidy. Jak žít s takovou patologií, dokáže lékař s ohledem na výsledky krevní zkoušky, hladinu cholesterolu, koagulační faktory, AST, ALAT, bilirubin. Pacienti trpící syndromem patologické regenerace a růstu nádorů jater rychle umírají. Souběžná patologie ve formě srdečního selhání pravé komory nebo sepse zhoršuje prognózu.

Porážka pankreatu při hepatitidě

Často vzniká sekundární pankreatitida na pozadí onemocnění jater a žlučových cest. Její příznaky jsou často spojeny s křečemi očního zlomeniny. Požití infikovaného obsahu žlučových cest do žlázy vede k fibróze a chronickému zánětu.

Jak nebezpečný je tento proces a jak dlouho žije pacient?

Dvakrát zvyšuje pravděpodobnost vzniku rakoviny rakoviny nebo cirhózy jater. Virus hepatitidy B způsobuje extrahepatální projevy:

 • mnohočetný myelom;
 • non-Hodgkinův lymfom;
 • adenokarcinom pankreatu.

Difúzní patologie je způsobena stagnací tekutiny v žlučových cestách. Prognóza života je hodnocena po stanovení morfologických změn v jaterní tkáni. Obnova je možná pouze po úplném klinickém zotavení a vyloučení nepříznivých faktorů.


Následující Článek

Bolest v žlučníku

Více Články O Játra

Cholestáza

Co mohou být komplikace hepatitidy C

Termín "hepatitida C" zná každou vteřinu, ale ne každý ví, že se jedná o nejčastější typ této nemoci, která se ve většině případů nepostřehnutelně a velmi rychle změní v chronickou, nevyléčitelnou fázi.
Cholestáza

Modrá lampa s žloutenkou u novorozenců

Zanechat komentář 122,712Poměrně velké procento dětí od prvních dnů života trpí žloutenkou. Toto onemocnění se projevuje na pozadí zvýšení bilirubinu v krvi novorozence.