Genotypy hepatitidy C

Každý rok se v roce 1989 objevil virus hepatitidy C, který na naší planetě přináší životy milionů lidí. Dnes je tento extrémně zákeřný a nebezpečný virus v porovnání s onemocněním, jako je AIDS, syfilis a rakovina. Ačkoliv moderní medicína dosáhla významného úspěchu ve studiu viru, jeho etymologii a přenosových cestách, vakcína proti hepatitidě C dosud nebyla vyvinuta a léčba onemocnění je velmi obtížná a nákladná.

Příčinným činitelem jedné z nejhorších onemocnění na světě je virus HCV, který se vyznačuje vysokou variabilitou a schopností mutací. Málokdo ví, že příčinou HCV je celý komplex virů, které jsou klasifikovány podle různých charakteristik.

Navzdory skutečnosti, že 11 genotypů hepatitidy C již bylo objeveno v moderní medicíně, Světová zdravotnická organizace uznává pouze 6 hlavních kmenů.

Jaké jsou genotypy viru hepatitidy C?

Genotypy jsou typy virů, které se navzájem liší sadou genů. Mohou mít své podtypy (kvazi-typy), které se kvůli jejich nestabilnímu genetickému materiálu neustále mění a mění.

Genotypy hepatitidy C jsou konvenčně označovány čísly od 1 do 6, jsou nerovnoměrně rozloženy po celém světě a mají velký počet podtypů.

Podle statistik získaných WHO z celého světa byly genotypy 1-3 zaznamenány ve všech částech naší planety, zatímco genotyp 4 byl nejčastěji převládající v Severní Americe a genotyp 6 byl v Jižní Africe.

Zajímavé je, že v posledních letech došlo k nárůstu úrovně distribuce genotypu 2 ak poklesu hladiny kvaziboty typu 1c.

Proveďte tento test a zjistěte, zda máte jaterní potíže.

V přibližně 9% případů v krvi pacientů je diagnostikován více než jeden typ viru HCV. V tomto případě se říká o smíšené genotype hepatitidy C.

Genotyp 1

Genotyp 1 má podtypy a, b, c. Najde se po celém světě, ale v zemích bývalého Sovětského svazu získala zvláštní distribuci.

V Rusku, na Ukrajině av Bělorusku jsou podtypy 1a a 1b nejrozšířenější.

Mezi všemi poddruhy je 1b nejstrašnější, protože v 90% případů se stává chronickou formou, která hrozí mnoha komplikacemi.

Jak dokazuje lékařská praxe, je možná užívání interferonu s ribavirinem jediným efektivním léčivem. Podle statistik umožňuje účinnost tohoto léčebného režimu dosáhnout pozitivního výsledku v 50% případů. Současně trvání léčby kvazi-typů 1a a 1b trvá nejméně 48 týdnů.

Úspěch terapie závisí na těchto faktorech:

 • Délka onemocnění. U pacientů, u nichž trvání onemocnění trvá více než pět let, je prognóza zklamáním. V tomto případě je léčba drog velmi obtížná a jeho trvání se výrazně zvyšuje.
 • Množství viru v krvi. Čím méně virové zátěže na lidském těle, tím úspěšnější je terapie.
 • Respekt k správnému životnímu stylu. Odmítnutí alkoholu a jiných špatných návyků, stejně jako dodržování správné výživy a stravy výrazně zvyšují šance na obnovu.

Genotyp 2

Má podtypy a, b, c. Je rozšířen po celém světě, nicméně, na rozdíl od jiných genotypů, je mnohem méně obyčejný, vyznačuje se nízkým virovým zatížením a pomalým průběhem zánětlivého procesu. V případě diagnózy genotypu 2 hepatitidy C se vyskytují extrémně zřídka komplikace a obnovení se vyskytuje v 90% případů. To je důvod, proč je často nazýván "jemný".

Léčba se provádí pomocí kombinovaného příjmu interferonu a ribavirinu. Účinnost terapie je také pozorována v případě použití léků přímého antivirového účinku - Sofosbuvir, Daclatasvir, Ledipasvir.

Genotyp 3

Má podtypy a a b. To se nachází po celém světě, ale je to převážně v zemích bývalého SSSR. Také zaznamenal mnoho případů infekce v Austrálii a jižní Asii.

Genotyp 3 hepatitidy C lze léčit antivirovými léky nové generace. Studie ukazují, že nejúčinnější je použití riboflavinu v kombinaci s interferonem. Vědci také poznamenávají, že kvazi-typ 3a dobře reaguje na léčbu léky, jako je Vero-Ribavirin a Interal.

Pokud se s hepatitidou C genotypu 3 nepostihuje, mohou se objevit nebezpečné komplikace. Nejdříve mluvíme o těchto komplikacích:

 • Jaterní fibróza. Podle výzkumu švýcarských vědců je fibróza jater nejčastěji pozorována u pacientů s hepatitidou s kvazi-type 3a. A ačkoli dnes nejsou žádné léky, s nimiž můžete tuto chorobu zcela porazit, s včasnou léčbou, patologické procesy v játrech mohou být pozastaveny po mnoho let.
 • Steatóza. Bylo zjištěno, že u pacientů s virovou hepatitidou C genotypu 3 se u 70% případů vyskytuje steatóza.

Genotypy 4, 5, 6

Genotyp 4 má největší počet kvazysých typů (a, b, c, d, e, f, h, i, j) a nejčastěji se vyskytuje v severní Africe, především v Egyptě. Pátý a šestý genotyp má pouze jeden kvazitý typ - 5a a 6a. Navíc pokud v Jihoafrické republice dominuje převážně 5a, pak je v Asii běžné 6a.

Genotypy 4, 5, 6 jsou špatně pochopeny, ale je známo, že infekce nastává skrze krev nebo během nechráněného sexuálního styku.

Proč musím určit genotyp?

Stanovení genotypu (genotypizace) je jednou z nejdůležitějších analýz používaných k diagnostice hepatitidy C.

Hlavní úkoly genotypizace jsou:

 • stanovení léčebného režimu, výběr léků, jejich dávkování;
 • předpovídat průběh onemocnění a účinnost zvolené terapie;
 • předpověď trvání léčby.

Moderní lékařské technologie umožňují s nejvyšší přesností stanovit genotyp hepatitidy C. Získané výsledky vyšetření krve a plazmy se používají k tomuto účelu.

Nejúčinnější metody pro genotypizaci hepatitidy C v rámci studie krve a plazmy pacienta jsou:

 • přímé sekvenování;
 • polymerázová řetězová reakce;
 • reverzní hybridizaci se sondami na membráně.

Mnoho pacientů se ptá na otázku, kam předat analýzu genotypu hepatitidy C. Pokud mluvíme o běžných genotypech 1 až 3, tak dnes téměř všechny místní laboratoře provádějí takové studie (Invitro atd.). Pokud nebyl genotyp HCV rozpoznán a je nutné dodatečně darovat krev pro specifické kmeny 4-6, studie se provádějí ve specializovaných centrech ve velkých městech.

Léčba hepatitidy C s indickými léky

Na počátku XXI století. medicína učinila obrovský průlom v léčbě hepatitidy C. Byly objeveny nové analogy antivirových léků - indické generiká, které mají přímý účinek na virus HCV a přispívají k úplnému vyléčení viru hepatitidy C téměř všech genotypů. Mezi takové léky patří MayHep, SoviHep, Virso, Ledifos, Hepsinat-LP, Nadtak.

Převážná část hodnocení indických drog je pozitivní. To je to, co píší na fórech na internetu.

Stanovení genotypu hepatitidy C je tedy nezbytným opatřením při léčbě hepatitidy C, protože výběr metod léčby, jejich trvání a výsledek závisí na výsledcích genotypizace.

Genotypy hepatitidy C

U viru hepatitidy C je typická vysoká variabilita v genetické struktuře. Je to schopnost mutovat, což komplikuje léčbu onemocnění. Ve skutečnosti je virus hepatitidy C sbírkou virů klasifikovaných podle genotypů a podtypů. Genotypy viru hepatitidy C zahrnují 11 poddruhů. Ale WHO identifikuje pouze 6 hlavních, které jsou všudypřítomné.

První genotyp hepatitidy C je jedním z nejčastěji diagnostikovaných poddruhů (vyskytuje se u 46% všech případů). Druhý genotyp je na druhém místě. Genotypizace v Rusku nejčastěji odhaluje 1, 2 a 3 genotypy a genotyp je typický pro severní Afriku.

Genotyp 1b se často vyskytuje v zemích, které byly dříve součástí SSSR. Je velmi obtížné léčit interferon, ale s vývojem nových protokolů bez interferonu se účinnost léčby významně zlepšila.

Představuje společné genotypy

Genotyp 1b je v Japonsku obzvlášť běžný, a proto je často nazýván japonským. Charakteristické znaky jsou:

 • špatná reakce na farmakoterapii - léčba trvá hodně času;
 • možnost relapsu;
 • znak symptomů - doprovázenou přetrvávající únavou, slabostí, ospalostí, pravidelným závratě;
 • vysoké riziko rakoviny jater.

Tento genotyp je nejčastěji přenášen krví. Během celé doby léčby se pacientovi doporučuje neustálé lékařské sledování, které vám umožní provést potřebné úpravy ve zvoleném režimu léčby. Použití moderních léků pomáhá dosáhnout buď úplného klinického zotavení nebo dlouhodobé remise.

2 genotypu, které jsou náchylnější k antivirové terapii. Jeho rysy jsou: nízká incidence infekce, dobrá odpověď na antivirovou léčbu, vzácné relapsy, snížené riziko vzniku rakoviny jater.

Léčba onemocnění se může provádět jak v podmínkách infekčního oddělení, tak doma. Průměrný průběh léčby není delší než 48 týdnů. Během celé doby léčby je nutné dodržovat přísnou dietu a úplné odmítnutí alkoholu.

Třetí genotyp, podtypy 3a a 3b, je nejčastější. Popis vlastností:

 • věk pacientů nepřesahuje 30 let;
 • poškození jater se vytváří v krátké době;
 • steatóza se rozvíjí u asi 70% všech případů diagnostiky patologie;
 • vysoké riziko rakoviny jater.

Doba trvání aktivní terapie není delší než 48 týdnů. Prognóza je příznivá. Klinická léčba se vyskytuje v 90% všech případů.

Nejnebezpečnější forma

Jaký je nejnebezpečnější genotyp hepatitidy C? Nejtěžší jak v léčbě, tak v průběhu samotné nemoci je rozpoznáno jako typ 1b. Byla to ona, která zvláště často způsobuje jaterní fibrózu.

Známky poškození genotypem tohoto druhu jsou:

 • syndrom bolesti v pravém hypochondriu;
 • nadýmání;
 • svalová slabost;
 • horká chuť v ústech;
 • belching;
 • zvýšená únava a podrážděnost;
 • tmavá moč, lehké výkaly;
 • horečka;
 • žloutenka.

Prognóza onemocnění závisí na načasování zahájené léčby. Když je patologie přenesena do chronického formátu, hlavním úkolem terapie není zničit virus, ale zastavit jeho reprodukci a snížit aktivitu. Léčba se provádí pomocí antivirových léků, které zpomalují tvorbu cirhózy a snižují závažnost symptomů onemocnění.

Nebyla vyloučena relaps. Pacient je uznán jako klinicky zdravý - ukazatel nepřesahuje 25% všech případů - když krevní test ukazuje nepřítomnost virů a produktů rozpadu hepatocytů. Letální výsledek infekce genotypem hepatitidy 1b je fixován u 1-5% pacientů.

Jaká je definice genotypu?

Genotypizace je nejdůležitější analýza, která se uplatňuje při diagnostice hepatitidy C a při určování existujícího kmene. Pomáhá řešit následující úkoly: výběr léčebného režimu, seznam léků, dávkování, prognóza patologie a celkové trvání léčby. Použité technologie pomáhají s 100% jistotou určit, který genotyp je přítomen v lidské krvi.

Diagnostika

Jak zjistit genotyp? Genotypizace - analýza, která umožňuje identifikaci odrůdy - je bezpodmínečně přidělena, protože léčebný protokol závisí na typu viru hepatitidy C přítomného v krvi.

Zjistěte potřebné informace pomocí PCR (polymerázová řetězová reakce). Tato technika umožňuje získat kompletní obraz o přítomné virové zátěži a potvrdit nebo vyvrátit předběžnou diagnózu.

Výsledky testů mohou být následující:

 • Pozitivní (detekovány protilátky proti viru). Ukazuje, že osoba buď trpí hepatitidou, nebo je nemocná v daném okamžiku.
 • Negativní.
 • Neutrální. V takovém případě je nutné opakované zkoušení.

Analýza bude připravena během týdne.

Léčba onemocnění závisí na genotypu

Který genotyp je nejlépe léčen? Poskytují různé reakce na provádění antivirové léčby interferonem. Kmeny 1 a 4 prakticky nereagují na léky. Dobrou virologickou odpověď však dávají genotypy 2 a 3. Současně je tato druhá léčba poskytována léčení mnohem lépe než 2 kmeny.

Jak léčit onemocnění? Klasický schéma léčby hepatitidy C, bez ohledu na zjištěný kmen, je reprezentováno kombinovanou schématem. Tradičně se pacientovi předepisují antivirové léky, včetně ribavirinu a interferonu. U genotypu 1b a 1a je standardní léčebný režim doplněn použitím inhibitoru proteázy.

Doba trvání léčby určuje ošetřující lékař. Dosud se objevily léky nové generace, které umožňují léčit i ty nejkomplexnější genotypy hepatitidy C, zejména indické generické látky Sofosbuvir. S rozvojem jaterní cirhózy nebo maligního novotvaru je pacientovi předepisován transplantace orgánu.

Nutnost upravit lékařské jmenování nastane v případě následujících komorbidit:

 • diabetes mellitus;
 • přítomnost nadměrné hmotnosti;
 • choroba štítné žlázy;
 • alergické reakce.

Během celé doby užívání léků je nezbytné přísné dodržování stravy. Principy stravovací výživy pomáhají snížit zátěž na zánětlivé játře, což pomáhá rychleji obnovit poruchu funkce. Ze stravy je nutné zcela eliminovat nápoje obsahující alkohol.

Léčbou chronické hepatitidy C je dosažení trvalé virologické odpovědi (SVR), která je vyhodnocena jako kritérium pro obnovu. Virus by neměl být přítomen v lidské krvi po dobu nejméně šesti měsíců: pozoruje se normalizace ukazatelů, vývoj fibrózy se zastaví. A přesto člověk potřebuje neustálé sledování a pravidelné testování, aby vyloučil vývoj relapsu patologie.

Jaké jsou genotypy hepatitidy C?

Hepatitida C je srovnávací mladá nemoc. První zmínky o této nemoci se objevily koncem 80. let minulého století. S pomocí laboratorního výzkumu vědci objevili virus, který se výrazně liší od hepatitidy A a B. První jméno pro HCV nebylo ani A ani B B. Genom této choroby je molekula RNA (hcv rna je mezinárodní označení).

Charakteristickou vlastností hepatitidy C, která patří do rodiny flavivirusů, je její vysoká genetická variabilita. V genomu hepatitidy existují oblasti, kde dochází k mutacím, které minimalizují šanci na samoléčení. V prostoru kolem nás cirkulují 6 typů hepatitidy, někteří vědci mluví o 11, které zahrnují menší skupiny - podtypy a kvazi-druhy.

Všechny druhy genotypů s popisem

Genotypy hepatitidy C se liší citlivostí na léčbu, aktivitou rozmnožování virionů, průběhem onemocnění a počtem úmrtí hepatocytů. Kromě odlišných charakteristik patogenity se kmeny hepatitidy liší geografickou polohou.

Ve světě jsou genotypy 1, 2, 3 viru hepatitidy nejběžnější. Kmen hepatitidy u pacienta může záviset nejen na teritoriálním faktoru, ale také na životním stylu infikovaného člověka a jeho pohlaví. Genotyp 3a je častý u drogově závislých. K těm, kteří dostávali netestovanou darovanou krev, dominuje kmen 1b. Virus 1b je běžný u žen a dětí.

Kmeny 1, 2 a 3 jsou běžné na území Ruska a bývalých sovětských republik. Typy hepatitidy ovlivňují průběh onemocnění různými způsoby a reagují na léčbu. Genotyp 1b je rezistentní vůči lékům a 3a - agresivní průběh onemocnění.

Více informací o prvních třech genotypech můžete získat z jednotlivých materiálů:

Který genotyp hepatitidy C je nejlépe léčen?

Genotypy reagují odlišně na antivirovou terapii, která se provádí interferonem a ribavirinem. Je známo, že kmeny 1 a hepatitida 4 prakticky neposkytují účinnou odpověď na léčbu. Genotypy 2 a 3 mají vysokou míru pozitivní virologické odpovědi. Genotyp 3 je lépe léčen než 2.

Jak zjistit genotyp?

Speciální přípravek na bázi přírodních látek.

Cena drogy

Přezkoumání léčby

První výsledky se projeví po týdnu podání.

Přečtěte si více o drogu

Pouze 1 den za den, 3 kapky

Návod k použití

Genotypizace je analýza nezbytná k určení genotypu viru. Informace o genotypu umožňují předpovědět výsledek léčby, její trvání. Specifikace genotypu se provádí před jmenováním antivirové léčby a ovlivňuje dávkování ribavirinu.

Genotyp můžete zjistit pomocí nové metody PCR (polymerázová řetězová reakce). Diagnostika PCR vám umožňuje získat představu o virové zátěži na těle, potvrdit nebo popřít diagnózu. V závislosti na výsledcích analýzy může mít test následující:

 • Testy hCV jsou pozitivní. To naznačuje detekci protilátek proti viru hepatitidy C. V důsledku toho pacient buď byl nemocný s hepatitidou nebo je v současné době nemocný.
 • Negativní
 • Neutrální.

S neutrálním výsledkem je nutná reanalýza. Falešný výsledek může být důsledkem porušení pravidel přepravy krve nebo kontaminace testovaného materiálu. Definice HCV genotypu nastane během týdne.

Laboratorní krevní testy se provádějí pomocí činidel některých antigenních komplexů běžných typů HCV. Přítomnost anti-HCV (hcv v) v biologickém materiálu naznačuje minulé onemocnění nebo přítomnost akutní nebo chronické formy. U osob s nezávislým rozlišením infekce převažuje genotyp CC.

Další diagnostika

Abychom objasnili další léčbu a zhodnotili celkový stav těla, jsou někdy vyžadovány další mechanismy výzkumu. Obecně a biochemická analýza krve se zkouška zaměřuje na indikátory bilirubinu, jaterních enzymů a alkalické fosfatázy. Porušení indikátorů těchto látek v krvi naznačuje abnormální funkci jater.

Další diagnostika hepatitidy C zahrnuje:

 • ELISA, která detekuje přítomnost protilátek proti HCV;
 • Ultrazvuk a jaterní biopsie.

Charakteristiky léčby onemocnění

Standardní léčebný režim pro hepatitidu C zahrnuje antivirovou kombinovanou léčbu interferonem a ribavirinem. U genotypu 1 je nutná trojnásobná terapie zavedením inhibitoru proteázy. Doba léčby je předepsána lékařem. Pacienti s cirhózou nebo rakovinou jater se stanou kandidáty na transplantaci jater.

Během léčby je třeba věnovat zvláštní pozornost výživě. Dodržování výživy předepsané lékařem sníží zátěž jater a pomůže obnovit jeho funkce. Alkoholické nápoje musí být z provozu zcela odstraněny.

Během léčby chronické hepatitidy C se lékaři snaží dosáhnout trvalé virologické odpovědi (SVR), což je druh, který je analogický k kritériu obnovy. Žádný RNA virus by neměl být pozorován u pacienta po dobu alespoň 6 měsíců. U SVR se krevní obraz vrátí na normální hodnotu a fibróza jater se zastaví. Pacient musí být neustále sledován a testován, aby nedošlo k obnovení zánětlivého procesu.

Koupit Sofosbuvir a Daclatasvir

Který genotyp hepatitidy C je lépe léčen?

Hepatitida C: genotypy viru

Genotypy viru hepatitidy C byly vědecky vědcům v 21. století aktivně zkoumány. Odborníci identifikovali tucet nových kmenů, mezi nimiž jsou pro člověka zajímavé varianty 1a, 1b, 1c, 2, 3a, 3b.

Pod virovou hepatitidou se rozumí zánět jater chronického nebo akutního průběhu vyvolaného viry. Aktivní vědecké studie patogenů pokračují, dnes však můžeme vyčíst širokou škálu dat z mikrobiálního světa s vynikajícími vlastnostmi, způsoby přenosu a rysy poškození lidských jater.

Mezi viry hepatitidy C se rozlišují 6 genotypů, ale všechny nalezené druhy jsou 11. V závislosti na izolovaném patogenu je možné předpokládat klinické příznaky, průběh a prognózu onemocnění.

Jedinečnost genotypu 3 viru hepatitidy C vyžaduje výběr speciální léčby, ale mikroorganismus je citlivý na antivirové činidla.

Hlavní genotypy viru hepatitidy C

Genotypy patogenu se určují podle struktury molekuly ribonukleové kyseliny (RNA). První pokusy o klasifikaci byly provedeny v roce 1989. V současné době existují některé subtypy prvních 4 typů patogenů.

Specifické vlastnosti genotypu 3 pro hepatitidu C

Vlastnosti genotypu 3 byly publikovány americkými vědci. Po 20 letech studie mikrobu byly jeho vlastnosti navrženy veřejnosti. Harvardská vysoká škola medicíny ve Journal of Viral Hepatology uvádí smutné údaje o prevalenci tohoto patogenu ve světě. Ze všech možností patří podíl genotypu 3 80% všech případů hepatitidy C.

Patogen je charakterizován jedinečnými rysy parazitismu - často v kombinaci s jinými genotypy, což dělá jeho ověření téměř nemožné až do úplného zničení hlavního patogenu.

Například u lidí po PCR se detekuje pouze genotyp hepatitidy C 1. Byla prováděna dlouhodobá intenzivní antivirová léčba. Po několika letech byla provedena dynamická následná prohlídka, která odhalila hepatitidový genotyp 3. Proti tomuto mikrobovi nebyla léčba účinná a nebyla zjištěna v počáteční fázi.

Nebezpečí nekontrolované parazitizace virů genotypu 3 - vývoje hepatózy jater. Překlenutí orgánu s mastnou tkání vede ke ztrátě funkčnosti. V kombinaci s aktivní lézí hepatocytů se zvyšuje výskyt jaterního selhání. Někteří vědci tvrdí, že existuje zvýšená pravděpodobnost maligní transformace buněk postižených virovou hepatitidou C. V praxi existují případy rakoviny v postižené oblasti, ale neexistují spolehlivé důkazy o tom, že viry hepatitidy se účastní rakovinové transformace jaterních buněk.

Existují zajímavé informace - pokud je infekce delší než 5 let, léčba viru genotypu 3 trvá méně času. Situace je způsobena produkcí vlastních ochranných protilátek v těle.

Vysoký výskyt infekce lze vysledovat v asijských zemích, ale 30% populace některých zemí v západní Evropě je rovněž infikováno hepatitidou C.

Genotyp 1b hepatitidy C je volba, která je v Rusku velmi běžná. Zvláštností patogenu je destrukce hepatocytů s nepříznivou prognózou pro pacienty. Tento typ vyvolává těžkou kliniku. K infekci dochází parenterálními transfuzemi krve, návštěvami zubního lékaře, hromadným použitím jedné jehly při podávání narkotik a infikováním dítěte od matky.

Genotyp hepatitidy 1b představuje smrtelné nebezpečí pro lidské zdraví. Nebyly vyvinuty žádné účinné léky proti patogenu. Infekce je náchylná k chronické. V počáteční fázi není diagnostikována. Pozitivní výsledky jsou stanoveny během prvních tří měsíců po infekci.

Genotyp 3a viru hepatitidy C

Podle statistik WHO je genotyp 3a viru hepatitidy C nejběžnější na světě. V Ruské federaci činí původce přibližně 20% případů zánětu jater. Infekce je nejlépe léčena antivirovými léky, ale je náchylná k tukové hepatosy. Abyste zabránili selhání jater v případě patologie, doporučuje se provádět ultrazvuk jater spolu s laboratorními vyšetřeními.

Trochu vyšší pravděpodobnost kombinované infekce viru genotypu 3 s možností 1 nebo 2 typů. S takovouto kombinací není možné zjistit příčinné činidlo v důsledku překrývající se antigeny, což s sebou nese obtížnou léčbu, i přes náchylnost patogenu k působení antivirových léků.

Existují praktické studie o prevalenci virové hepatitidy v Rusku. Podle výsledků genotypu 3a převažuje výhradně mezi drogově závislými a infekcemi transfuzí krve. U kojenců je tato infekce poměrně vzácná.

U kojenců v Rusku převažují genotypy hepatitidy 1b a 4. I když specialisté nevylučují možnost přítomnosti smíšených infekcí typu 3a, které jsou obtížně diferencovány při kombinaci s jinými patogeny.

Varianta hepatitidy C je nízkoagresivní. Vedle tukové hepatózy a chronické destrukce hepatocytů ze strany mikrobu nebyly pozorovány jiné závažné klinické příznaky. Pomocí kombinace antivirové terapie může eliminovat infekci. Důležitou roli je věnována včasné diagnóze.

Léčba genotypu hepatitidy C 3 také zahrnuje interferon alfa - prostředek ke zvýšení aktivity imunitního systému. Kombinovaný přístup zahrnuje také ribavirin. Tato antivirová léčiva pomáhá v boji proti různým genotypům vyvolávajícím zánět jater.

U genotypu 3 je dávka léků nižší než u variant 1 nebo 4 typu, protože virus je citlivý na působení léků. Cena léčby se nevztahuje na levné, ale při absenci terapie se postupně vytvoří selhání jater. Přirozeným výsledkem je smrtelný výsledek.

Cena léčby proti hepatitidě je ovlivněna nejen typem patogenu, ale také formou zánětu, průběhu a stavu lidské imunity.

Rozdíl mezi genotypy 3a a 1 z alternativních analogů je trvalá odezva na léčbu drogami. U těchto infekcí nejčastěji postačuje třítýdenní léčba. S mírným průběhem se někdy lékaři podaří zabít infekci ve 14 týdnech.

Mastná hepatóza je závažnou komplikací parazitismu viru hepatitidy 3. Je nemožné léčit komplikaci a nadměrná proliferace tukové tkáně vede ke stlačení žlučových cest, žlučníku.

Genotypizace hepatitidy C pro stanovení genotypů 1, 2, 3, 4

Vědci vysvětlují rozmanitost typů patogenů variability zánětu jater. Stálé přizpůsobení okolním podmínkám vede k mutacím. Tak se vyrábějí modifikované geny, objevují se nové genotypy hepatitidy s novými vlastnostmi.

Vědci provádějí genotypizaci hepatitidy ke sledování nových virů. Tento přístup nám umožňuje identifikovat možnosti s novými vlastnostmi, které vyžadují vývoj nových léků.

Ve skutečnosti odborníci identifikovali 11 nových sérotypů HCV, ale pouze 6 variant způsobuje onemocnění jater u lidí.

V zemích SNS jsou nejčastějšími 3 sérotypy, proto jsou pouze tyto patogeny genotypovány. Pro další vyšetření bude pacient muset zaplatit nezávisle.

Mezinárodní odborníci podávají zprávu o vývoji nových režimů přímého působení antivirové terapie (DAA), které nám umožňují nevykonávat předběžné genotypizaci, ale okamžitě zničit všechny patogeny.

Dnes je definice genotypu základem kompetentní léčby. Výběr terapie je ovlivněn také přítomností podtypů v jednom sérotypu. Například pro neutralizaci virů genotypu 1a a 1b jsou potřebné různé schémata.

Není-li genotyp pacienta napsán, neznamená to nepřítomnost patogenu. Tato situace je způsobena nízkou koncentrací patogenních látek nebo exotické varianty viru v krvi. V laboratořích v Bělorusku, Rusku a na Ukrajině se zaměřují na identifikaci 1, 2, 3 sérotypů. Pacient, který byl v asijských zemích, může mít patologický agent 4. genotypu.

Časem, bez další infekce, se genotyp mikroorganismu nemění. Existují pouze situace s kombinovanou přítomností činidla 3a, která je negativní při provádění enzýmové imunoanalýzy nebo polymerázové řetězové reakce v důsledku křížové antigenní mimikry s hlavním patogenem zánětu jater.

Léčba genotypu hepatitidy C 3: cena, léky, schémata

Léčba třetího serotypu hepatitidy zahrnuje tradiční léčebné režimy až po genotypizaci.

Ke snížení zátěže na játra je přiřazena zvláštní strava s omezením tuku (tabulka číslo 5). Při akutním zánětu se doporučuje dieta č. 5a.

Orální detoxifikace se provádí za účelem neutralizace toxinů. Pro usnadnění práce v gastrointestinálním traktu jsou předepsány enzymové přípravky, antispazmodiky, desenzibilizátory a vitamíny.

U mírných forem virového zánětu jater jsou předepsány interferony a imunomodulátory (polyoxidonium, neovir, amixin).

Při těžké intoxikaci, žloutence, se podává roztok glukózově-elektrolytů. Pokud je pacient v nemocnici, je možné podávat detoxikační roztoky typu hemodez pod kontrolou zdraví ledvin.

V těžkých formách jsou glukokortikoidy, aminokyseliny a bílkovinné přípravky předepsány pro zmírnění zánětu. Pro ochranu cévní stěny, prevence krvácení z malých bodů, jsou předepsány antihemoragické léky - dicine, vikasol. Pro intestinální čištění je možné přiřadit enterosorbenty (duphalak).

Při tvorbě cholestatické varianty jsou léze hepatocytů přiřazeny k hemofalk, ursofalk.

Patogenetická léčba onemocnění zahrnuje léky, jako je dýně a heptrál, k obnovení postižených hepatocytů.

Obnovit intestinální mikroflóru - hillak-forte, laktobacterin.

U chronických forem hepatitidy C je léčba individuální, s ohledem na charakteristiky průběhu onemocnění u každého pacienta.

Obecné zásady pro léčbu chronické hepatitidy:

 1. Dietu s omezeným obsahem tuku, rozdělené pokrmy;
 2. Řízené antivirové léky - realdiron, interal, reaferon;
 3. Inhibitory virové transkriptázy k blokování reprodukce - sorivudin, vidarabin, rebetol, ribavirin;
 4. Interferonogen - neovir, cykloferon, intron-A.

Pro úplné uzdravení jsou v některých případech předepisovány režimy delší než 6 měsíců. Dobré léčebné výsledky jsou dosaženy při kombinované léčbě onemocnění.

Před jmenováním terapie je zapotřebí implementace řady důležitých podmínek:

 • Stanovení viru RNA pro stanovení genotypu;
 • Rozsáhlé laboratorní vyšetření;
 • Posouzení stavu pacienta, předvídání průběhu onemocnění;
 • Korekce kombinace léků k odstranění závislosti na virech.

Virální hepatitida je vážná patologie vyžadující včasnou detekci a kvalitní léčbu. Správný přístup zabraňuje smrti. Nemůžete začít onemocnění, jelikož poruchy jater jsou nevratně zarostlé cirhózou, což způsobuje selhání jater.

Jaký je genotyp hepatitidy C lépe léčen?

Genotyp hepatitidy C je specifickou sadou patogenních genetických informací. Pod obecným názvem onemocnění je několik druhů viru. Jsou nazývány typy a kvazi-typy. "Společně pracují", každoročně vedou k milionu úmrtí. Proto je hepatitida C považována za nebezpečnou spolu se syndromem získané imunodeficience (AIDS) nebo rakovinou. Takže kolik genotypů způsobujících zánět jater je typ C a proč potřebujeme takovou klasifikaci?

Typy a kvazi-typy hepatitidy C

Viry jsou živé mikroorganismy. Mají necelovou strukturu, ale existuje soubor genů. Tato sada je individuální pro každý z virů. Proto mají patogeny a mají jiný účinek na tělo. Rozdíly v genomu však mohou být minimální, jak je tomu u podtypů příčin hepatitidy C.

Genotyp hepatitidy C je určen množinou ribonukleové kyseliny (RNA) a deoxyribonukleové kyseliny (DNA). S různými kombinacemi způsobují jednu chorobu.

Stanovení genotypu viru hepatitidy C může poskytnout několik výsledků. Vědci mají 11 odrůd patogenu. Ne všichni jsou uznáváni Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Podle její klasifikace se rozlišují 6 genotypů:

 1. První. Pokud se zeptáte na otázku, která je nejnebezpečnějším genotypem hepatitidy C, ukáží to lékaři. Kmen viru prvního typu se snadno přizpůsobuje měnícímu se prostředí, léčbě. Z tohoto důvodu je terapie obtížná. První genotyp má 3 odrůdy - a, b a c. Druhý z nich je považován za nejnebezpečnější. U osob s diagnózou hepatitidy C 1b v 60% případů dochází k onemocnění do chronické formy.
 2. Druhý genotyp. Hepatitida C tohoto typu je méně častá než první a je charakterizována "jemným" režimem. Virová zátěž jater a těla jako celku je minimální, zánětlivé procesy jsou neaktivní. Asi 90% těch infikovaných se dobře. Podtypy druhého genotypu jsou také 3.
 3. Třetí. Je to odpověď na otázku, který genotyp hepatitidy C je lépe léčen. To je částečně důsledkem studie patogenu, široké škály léků proti němu. V případě správného výběru léků dojde k úplnému zotavení v průběhu 24 týdnů. Genotyp má dva kvazi-typy - a a c.
 4. Čtvrtý, pátý a šestý genotyp. Spojen v jednom odstavci, protože málo studoval. Proto stále pracují na léčebných schématech. Čtvrtý genotyp má devět podtypů najednou. Jedná se o a, b, c, d, e, f, h, i, j. Pátý a šestý mají pouze jeden kvazi-typ a.

Virus hepatitidy C byl detekován koncem osmdesátých let. Identifikace genotypů proto pokračuje. Jak bylo uvedeno výše, vědci poukazují na 11 druhů. Možná, včas, přidá Světová zdravotnická organizace do klasifikátoru. Vznik nových typů není také vyloučen.

Typické typy a kvazi-typy pro různé skupiny lidí

Identifikace typů patogenů hepatitidy C začala v 90. letech. Vědci nalezli určitý typ distribuce určitého genotypu.

Za prvé, rozšíření patogenů je teritoriální:

 1. Genotyp číslo 1 se nachází ve všech částech světa, ale je nejčastější ve státech bývalého Sovětského svazu. Podtypy 1a a 1b jsou častější v evropské části.
 2. Druhý genotyp je rozdělen rovnoměrně po celém světě. Na rozdíl od prvního typu viru je druhá vzácná.
 3. Třetí genotyp onemocnění je nejčastěji zjištěn v Austrálii, jihoasijských státech a na území bývalého Sovětského svazu. Díky rozšíření a snadnosti léčby bylo možné tuto chorobu dobře studovat.
 4. Čtvrtý, pátý a šestý genotyp viru hepatitidy C jsou nerovnoměrně rozděleny, jsou vzácné. Všechny 9 podtypů čtvrtého patogenu se vyskytují v severní Africe, především v Egyptě. Pátý typ patogenu je obyčejný v Jihoafrické republice. Šestý genotyp je pro asijské země typický.

Pokud hovoříme o věkových kategoriích lidí postižených určitým podtypem hepatitidy C, neexistují žádné jasné hranice. Jsou zde jen některé vzory. Takže kvazi-typ 1c postihuje hlavně dospělou populaci. Z těchto případů je 52% starších 30 let. Současně pouze 25% malých pacientů.

Věk "vazba" je také pro páté, šesté genotypy. Mezi případy nebylo ani jedno dítě.

Smíšené genotypy hepatitidy C

Jako ne-buněčná struktura je virus malý a snadno vstoupí do těla. Často pronikající činidlo jediného genotypu proniká. Během léčby, kdy je imunita poškozena, můžete se připojit k:

 • jiný patogen;
 • několik různých genotypů viru.

Poslední případ je diagnostikován pouze u 1% osob infikovaných hepatitidou C. První možnost je stanovena u 8% pacientů.

Specifický patogen vyžaduje specifickou terapii. Pokud existuje několik druhů patogenů, je léčba složitá, trvá dlouho a je obtížné nést.

Jak je zřejmé, ne samotný genotyp, ale onemocnění může být smíšeno. Nejmenší změna v patogenu ukládá vědcům, aby jim přidělila samostatný kvazi-typ. To nemůže být takové, že patogen není docela 1a, ale ne až do konce 1b. Pokud ano, pak je zvažován samostatný nový genotyp.

Trendy šíření různých genotypů viru

Podle mezinárodních lékařských organizací nosiče různých typů hepatitidy C na planetě 500 milionům lidí.

Nejběžnější v Rusku obdržel:

V prvním případě 80% pacientů dostalo virus během krevní transfúze. Hepatitida typu 3a je infikována především každodenním životem a sexuálním stykem.

Odrůdy hepatitidy C, které unikly do "vůdců", zanechaly zbytek pouze 10% infekcí. Většina z nich je spojena se zahraničními cestujícími Rusové. Nemoc je přinášen ze zemí, kde je běžné.

V podstatě patogeny, které jsou cizí domácími územími, pocházejí z Latinské Ameriky, Afriky a Austrálie.

Proč určit genotyp

Je nutné vědět, které druhy zahrnují virus, který způsobil hepatitidu C.

Výsledek analýzy je důležitý z následujících důvodů:

 1. Informace umožňují lékařům rozhodnout, jak má být pacient léčen. Infekce lze vyloučit různými léky a jejich dávky se vybírají přesně podle genotypu viru.
 2. Rozdíl v "chování" určitého genotypu určuje povahu průběhu onemocnění. Za předpokladu, že lékaři předepisují terapii, abych tak řekl, před křivkou.
 3. Analýza umožňuje určit předpovědi. Je to doba potřebná k uzdravení.

Darovat krev pro analýzu je užitečné pro každého. Všechny podtypy hepatitidy C jsou asymptomatické.

Abyste se nesprávně nepovažovali za zdravé nebo naopak, abyste byli v bezpříznakové nemoci ochotni, měli byste se pravidelně podrobovat vyšetřením. Preventivní norma se testuje jednou za rok.

Hlavní testy určují samotnou hepatitidu C. Genotypy a jejich popis jsou tématem pro ty, kteří identifikovali příčinný činitel. V tomto případě se občané podrobí dalšímu výzkumu. Zjistili také, který genotyp patří patogenu.

Jak určit genotyp

Stanovení genotypu hepatitidy C pomocí jedné z následujících metod:

 1. Přímé sekvenování. Moderní analýza, která pomáhá identifikovat "fragmenty" DNA a RNA. Virus hepatitidy C téměř za 40 let nebyl schopen izolovat.
 2. Polymerázová řetězová reakce. Experimentální studie. S pomocí polymerázové řetězové reakce je stanovena i malá přítomnost některých částí ribonukleové kyseliny nebo DNA v biologickém materiálu.
 3. Reverzní hybridizace se sondami na membráně. Nukleové kyseliny se přenášejí na membránu, kde se množí. Po shromáždění dostatečného množství biologického materiálu se stanoví genotyp viru.

Je třeba poznamenat, že ani moderní metody analýzy neumožňují vždy identifikaci patogenu. Za prvé, toto je způsobeno možností kontaminace poskytnutého biologického materiálu během odběru vzorků nebo během přepravy. Za druhé, úroveň virové zátěže je příliš malá.

Pro produktivní analýzu by index indexu virové hmotnosti neměl být nižší než 750 IU (mezinárodní jednotky) / ml.

Kde a za jakou cenu analyzuje

Pro přesnou diagnózu je bez průzkumu nemožné. Testy na přítomnost příčinného původu hepatitidy C mohou projít všemi. Nezáleží na tom, zda symptomy onemocnění. Pokud lékař předloží doporučení k vyšetření krve, provede se analýza bezplatně. Schéma je relevantní pro veřejné kliniky a soukromé zdravotnické instituce působící na pólech povinného pojištění.

Pokud se pacient rozhodne provést analýzu bez postoupení, budete muset zaplatit.

Náklady závisí na povaze studie:

 • pokud potřebujete získat test kvality pro protilátky proti DNA nebo RNA viru, budete muset zaplatit 300 až 900 rublů;
 • kvantitativní analýza, odhalující množství viru v krvi, může stát od 1200 do 10 tisíc rublů;
 • aby bylo možné zjistit, zda je použitá terapie účinná, je nutné znát virovou zátěž s detekcí v reálném čase, což činí až 20 tisíc rublů.

Výsledky studie poskytují negativní nebo pozitivní výsledek. V prvním případě mluvíme o nepřítomnosti virů v těle. Některé analýzy naznačují hladinu částic skořápky RNA nebo DNA viru pod kritickou hodnotou. V tomto případě mluvíme také o negativním výsledku studie.

Při pozitivním testu lékaři doporučí znovu dávat krev. Je důležité vyloučit:

 1. Porušení metody analýzy.
 2. Použití reagencií nízké kvality.
 3. Přítomnost dalších chyb lékařských odborníků.

Chcete-li vyloučit "nehody" a potřebujete znovu podávat krev pro analýzu. V ideálním případě musíte jít třikrát. Pokud jsou všechny výsledky pozitivní, diagnóza je nepopiratelná.

Vlastnosti léčby různých genotypů

Terapie se skládá z obecných pokynů pro specifický genotyp viru. První může být vyjádřena ve 3 bodech.

Všichni se týkají léků:

 1. Především jsou předepsány antivirové léky. Hlavní léky užívané s ribavirinem a interferonem. Při užívání léků s první aktivní látkou může mít pacient bolesti hlavy. Léčiva na bázi interferonu mají širší spektrum nežádoucích účinků. Existují bolesti ve svalech, horečka, zimnice a deprese. Existuje však i úprava na drogy. Po měsíci užívání zmizí vedlejší účinky.
 2. Léčba zahrnuje imunostimulanty, hepatoprotektory. První skupina slouží ke zlepšení ochranných funkcí těla. Hepatoprotektory obnovují funkce jater.
 3. Vitamíny. Jsou potřebné pro zlepšení imunitního systému. U hepatitidy C se doporučuje užívat některé užitečné látky samostatně, nikoli v komplexech. Řeč o kyselině listové, vitamínů C, B12 a E.

Interferon v naší zemi až do nedávné doby byl považován za hlavní drogu v boji proti hepatitidě typu C a dalším jaterním onemocněním. Účinná látka je stimulována imunitním systémem. Ale interferon má mnoho kontraindikací a vedlejších účinků.

Inhibitory byly použity jako náhrada za interferon. Namísto stimulace imunitního systému blokují činnost viru. Inhibitory mají několik výhod:

 • doba trvání léčby je významně snížena;
 • neexistuje mnoho vedlejších účinků.

Konečným výběrem léků pro léčbu hepatitidy C by měl být lékař. Samoléčení je nebezpečné a vede k vážným a někdy i nezvratným důsledkům.

Genotypizace hepatitidy C umožňuje rozšíření a doplnění všeobecné terapie.

Lékaři vyvinuli metody řešení každého typu viru:

 1. Genotyp 1. Podtyp b je nejnebezpečnější. Jeho léčba trvá od 5 měsíců do jednoho a půl roku. To platí pro duální terapii. Interferon a ribavirin jsou předepsány pacientům. Dále jsou léky přiděleny k obnově činnosti jater a předcházení komplikacím. Hodnota terapie je skvělá. Pokud je léčba zahájena po uplynutí doby a je prováděna s porušením, není možné bez závažných komplikací.
 2. Rozdíl mezi genotypem 2 v jeho "šetřících" účincích na tělo. Virová zátěž je minimální. Léčba trvá od 3 měsíců do 6 měsíců. Léková terapie je aplikována. Buď se používá interferon nebo ribavirin. Kromě toho mohou být předepsány přímé antivirové látky. Mezi ně patří Sofosbuvir, Ledipasvir, Daclatasvir.
 3. Genotyp 3. Léčí se také pouze s jednou z účinných látek. Nemoc byla studována lépe než jiné genotypy. Neexistují prakticky žádné problémy s úplným zotavením. Při správné léčbě a dodržování doporučení lékařů se vyskytuje u 90% pacientů. Léčebný kurz trvá obvykle 24 týdnů.
 4. Genotypy 4 až 6 jsou vzácné. Z tohoto důvodu neexistují žádné speciální metody pro jejich léčbu. Spravováno obecnými doporučeními.

K monitorování pokroku léčby se pravidelně provádějí další studie. Analýzy by měly ukázat snížení nebo zvýšení virové aktivity.

V prvním případě mluvíme o úspěšné terapii. Pokud se počet cizorodých částic nezmenšuje, je nutné provést úpravu aplikované léčby. Může se jednat o změnu dávkování léků nebo jejich úplné nahrazení.

Kromě farmakoterapie je nutná strava. Při hepatitidě C, stejně jako u jiných problémů s játry a žlučníku, použijte tabulku číslo 5. Snižuje zátěž postiženého orgánu. To zjednodušuje léčbu hepatitidy C.

Podle doporučení lékařů nesmí jíst smažené a uzené pokrmy. Množství spotřebovaného tuku musí být také sníženo. Preferuje se zelenina a ovoce. Je žádoucí, aby pokrmy byly vařené, pečené nebo párované. Je třeba omezit používání kofeinových nápojů a alkohol by měl být zcela opuštěn. Totéž platí pro kouření.

Dieta pro některý z genotypů hepatitidy C by měla obsahovat všechny živiny, vitamíny a stopové prvky nezbytné pro normální fungování těla. Dieta je zaměřena na odstranění škodlivých pokrmů, nikoli hladovění.

Genotyp hepatitidy C 3

Chronická virovou hepatitidu C (C) je způsobena virem HCV obsahujícím RNA. Existuje 6 genotypů tohoto viru a podle toho šest typů hepatitidy C, které se liší v průběhu onemocnění a reakce na léčbu. Genotypy hepatitidy C 3 patří mezi nejběžnější varianty onemocnění. Ve světě je zjištěna u 30% případů primární chronické virové hepatitidy C (CVHC). V tomto případě je genotyp 3a nalezen 5 krát častěji než genotyp 3b. V Rusku se genotyp 3a vyskytuje u každého pátého pacienta s hepatitidou C.

Vědci prokázali jednoznačnou souvislost mezi výskytem CVG genotypu 3a a injekčním užíváním drog. Více než 80% pacientů s tímto genotypem hepatitidy C je závislých.

Jaký je rys genotypu 3?

Když se dozvěděli o diagnóze genotypu hepatitidy C 3, pacienti často panikají a zoufale, nevědí, co mají dělat nebo kam mají běžet. Co to je? Co odlišuje 3 genotypy od ostatních? Dobré nebo špatné pro pacienta? Genotyp 3 viru se odlišuje od ostatních v tom, že způsobuje rychlou fibrózu jater. Pokud porovnáme fibrozující vlastnost tohoto viru s ostatními, je tento rozdíl zřejmý. Rychlost vývoje jaterní fibrózy (případy za rok) u genotypu hepatitidy C 3 koreluje s jinými genotypy jako:

 • progrese z fibrózy 0 (F0) na 1 stupeň (F1) - 0,126 oproti 0,091 s jinými genotypy;
 • z F1 na F2 - 0,099 a 0,065;
 • z F2 na F3 - 0,077 a 0,068;
 • z F3 na F4 - 0,171 a 0,122.

Jak je známo, pacienti s hepatitidou C neumírají z virové zátěže, ale z komplikací z jater - cirhózy a rakoviny. Neexistují žádné oficiální statistické údaje o tom, kolik pacientů žije s genotypy HVGS 3, avšak vzhledem k rychlému rozvoji fibrózy a cirhózy, při absenci odpovídající léčby se dokonce sníží prognóza přežití po 15 letech.

Charakteristiky této nemoci

Při analýze kategorií lidí infikovaných různými typy viru hepatitidy C je bezpečné říci, že genotypy HVGS 3 jsou častěji postiženy mladými lidmi: muži i ženami. V 7 případech z 10 je onemocnění doprovázeno tukovou jaterní dystrofií - steatózou. Steatóza "spouští" kaskádu patologických reinkarnací v játrech: steatóza se znovu rodí do fibrózy, pak do cirhózy a v 2-7% případů na rakovinu jater. Navíc vysoká virovou zátěž a rychlá progrese fibrózy vede k narušení všech jaterních funkcí (metabolické, detoxikační, žlučové, depotní, syntetické, homeostatické). Výsledkem je selhání práce jiných orgánových systémů - trávení, endokrinní, kardiovaskulární, nervové, močové.

Inkubační doba může trvat od 20 do 150 dnů, po níž začíná akutní doba onemocnění. Klinický obraz akutní HCV může být vysloven, ale může být také asymptomatický. Hlavní příznaky onemocnění v akutní fázi jsou:

 • slabost, únava;
 • ztrácí váhu až do vyčerpání;
 • bolesti hlavy, závratě;
 • poruchy zažívacího traktu (nevolnost, zvracení, tíha v pravém hypochondriu, nedostatek chuti k jídlu);
 • zvýšení velikosti jater a sleziny;
 • kožní vyrážka a závažné svědění;
 • žloutnutí kůže a sliznic, včetně očních skler;
 • bolesti kloubů;
 • vaskulitida;
 • tmavá moč;
 • zbarvení výkalů.

Charakteristickým rysem hepatitidy C třetího genotypu je kryoglobulinemický syndrom. V tomto syndromu jsou v krvi pacientů přítomny takové protilátky (imunoglobuliny), které jsou udržovány v kapalném stavu pouze při teplotě 37 ° C a vyšší. Při normální tělesné teplotě (36,3-36,6 ° C) se kryoglobuliny vysráží. Depozice uložených imunoglobulinů v malých cévách způsobuje vývoj vaskulitidy - zánětu cévních stěn.

Provedení diagnózy

Pro diagnostiku genotypu chronické virové hepatitidy C je zapotřebí komplexní vyšetření, které zahrnuje:

• klinické fyzikální vyšetření;

• biochemické analýzy (jaterní testy, pigmentová analýza);

• enzymově podmíněný imunosorbentní test (ELISA) pro protilátky proti viru hepatitidy C;

• polymerázová řetězová reakce (PCR) pro detekci genetického materiálu (RNA) viru v krvi;

• ultrazvukové vyšetření břišní dutiny;

• elastografie používající Fibroscan;

• jaterní biopsie k objasnění stupně fibrózy, vzniku cirhózy nebo k onkologickému histologickému vyšetření.

Léčba genotypu hepatitidy C 3

Dobrou zprávou pro lidi s genotypem hepatitidy C 3 je, že tento typ onemocnění je nejšetrnější a poskytuje dobrou odpověď na adekvátní antivirovou terapii. Dlouho se věřilo, že účinnost léčby viru třetího genotypu závisí na stupni vláknitých a cirhózních lézí jater. Dnes se získalo mnoho důkazů, že i při výrazném fibro-cirhotickém procesu s použitím správně předepsané kombinace léků lze dosáhnout trvalé virologické odpovědi. To znamená, že existuje vysoká šance léčit téměř každý, kdo trpí touto patologií zcela.

Jak správně zacházet s pacientem, jen jistý hepatolog jistě ví. Je nebezpečné zapojit se do sebe-léčby: je to nejen nedostatečný účinek terapie, ale i možné komplikace. Nejdůležitějším nebezpečím samoléčebné léčby je však relaps na onemocnění a ztrátu drahocenného času, u kterého pacienti s hepatitidou C 3 nemají genotyp. Účinnost léčby závisí na správném léčebném režimu. Stará kombinace interferonu a ribavirinu nebyla dostatečně účinná: 1/3 pacientů po podání léčby nemělo pozitivní virovou odpověď nebo bylo pozorováno relapsu během prvních 3 měsíců.

Světová zdravotnická organizace dnes uznává za efektivní následující léčebné kombinace:

 • s CVHC bez poškození jater a infekce HIV - sofosbuvirem a daklatasvirem po dobu 12 týdnů (účinnost - 94%);
 • s existující cirhózou a / nebo infekcí HIV - sofosbuvirem, daklatasvirem a ribavirinem po dobu 24 týdnů (86-91%);
 • pokud nebyly výsledky předchozí léčby - sófosbuviru s ribavirinem po dobu 24 týdnů (účinnost - 85%) nebo sofosbuviru s ribavirinem a peginterferonem (pegasis) po dobu 12 týdnů (až 92%).

Jak je zřejmé z navrhovaných schémat, léčba sofosbuvirem v kombinaci s jinými antivirovými léky pomáhá dosáhnout pozitivních výsledků i u pacientů s cirhózou jater.

Sofosbuvir je vyráběn mnoha farmaceutickými společnostmi. Původní lék na něm založený je "Sovaldi" vyráběný americkou společností Gilead. Vysoká cena terapeutického kurzu založeného na této droze (desítky tisíc dolarů) je však vážnou překážkou jejího rozšířeného používání v naší zemi.

Jedinou šanci pro ruské pacienty s genotypy HVGS 3 podstoupit vysoce účinný léčebný kurz je nahrazení původního "Sovaldi" podobnými léky (generikami). Náklady na generickou léčbu jsou ve většině případů k dispozici pacientům z Ruska. Cena jedné nádoby sofosbuvirské indické nebo egyptské produkce, která trvá 4 týdny léčby, se pohybuje od 7-8 do 15-16 tisíc rublů.

Nejoblíbenější generika přípravku Sofosbuvir jsou:

 • Hepcinat (Natco, Indie);
 • SoviHep (Züdus, Indie);
 • Novisof (Workhard, Indie);
 • Sofocure (Emcure, Indie);
 • Cimivir (Biocon, Indie);
 • Sofosbuvir MPI Viropack (MPI, Egypt) a další.

Kromě antivirových léků mohou být pomocné léky zařazeny do komplexní léčby genotypu hepatitidy C 3. Pouze složitá léčba může být účinná, která spočívá nejen v lécích, ale i v jiných léčebných metodách. Pacient během léčby by měl sledovat stravu, přestat pít, léky a kouřit, změnit svůj životní styl. Nezapomeňte, že čím dříve se pacient obrátil na lékaře a zahájil správnou léčbu, tím účinnější by léčba byla.


Více Články O Játra

Cholestáza

Co je virovou hepatitidou C (C)

Moderní životní úroveň vede k výskytu onemocnění jater. Hepatitida C je oprávněně uznávána jako nejnebezpečnější z nich. Lidé jej volají jako jemný vrah. Faktem je, že ve většině případů nevykazuje žádné příznaky.
Cholestáza

Bilirubin a hepatitida C

Zanechat komentář 6,312Informačním ukazatelem stavu jater je hladina bilirubinu v krvi. Bilirubin hepatitidy C je vždy zvýšený, což je způsobeno poškozením jaterních buněk, poruchou orgánu a tělem jako celku.