Genotypy hepatitidy C

Každý rok se v roce 1989 objevil virus hepatitidy C, který na naší planetě přináší životy milionů lidí. Dnes je tento extrémně zákeřný a nebezpečný virus v porovnání s onemocněním, jako je AIDS, syfilis a rakovina. Ačkoliv moderní medicína dosáhla významného úspěchu ve studiu viru, jeho etymologii a přenosových cestách, vakcína proti hepatitidě C dosud nebyla vyvinuta a léčba onemocnění je velmi obtížná a nákladná.

Příčinným činitelem jedné z nejhorších onemocnění na světě je virus HCV, který se vyznačuje vysokou variabilitou a schopností mutací. Málokdo ví, že příčinou HCV je celý komplex virů, které jsou klasifikovány podle různých charakteristik.

Navzdory skutečnosti, že 11 genotypů hepatitidy C již bylo objeveno v moderní medicíně, Světová zdravotnická organizace uznává pouze 6 hlavních kmenů.

Jaké jsou genotypy viru hepatitidy C?

Genotypy jsou typy virů, které se navzájem liší sadou genů. Mohou mít své podtypy (kvazi-typy), které se kvůli jejich nestabilnímu genetickému materiálu neustále mění a mění.

Genotypy hepatitidy C jsou konvenčně označovány čísly od 1 do 6, jsou nerovnoměrně rozloženy po celém světě a mají velký počet podtypů.

Podle statistik získaných WHO z celého světa byly genotypy 1-3 zaznamenány ve všech částech naší planety, zatímco genotyp 4 byl nejčastěji převládající v Severní Americe a genotyp 6 byl v Jižní Africe.

Zajímavé je, že v posledních letech došlo k nárůstu úrovně distribuce genotypu 2 ak poklesu hladiny kvaziboty typu 1c.

Proveďte tento test a zjistěte, zda máte jaterní potíže.

V přibližně 9% případů v krvi pacientů je diagnostikován více než jeden typ viru HCV. V tomto případě se říká o smíšené genotype hepatitidy C.

Genotyp 1

Genotyp 1 má podtypy a, b, c. Najde se po celém světě, ale v zemích bývalého Sovětského svazu získala zvláštní distribuci.

V Rusku, na Ukrajině av Bělorusku jsou podtypy 1a a 1b nejrozšířenější.

Mezi všemi poddruhy je 1b nejstrašnější, protože v 90% případů se stává chronickou formou, která hrozí mnoha komplikacemi.

Jak dokazuje lékařská praxe, je možná užívání interferonu s ribavirinem jediným efektivním léčivem. Podle statistik umožňuje účinnost tohoto léčebného režimu dosáhnout pozitivního výsledku v 50% případů. Současně trvání léčby kvazi-typů 1a a 1b trvá nejméně 48 týdnů.

Úspěch terapie závisí na těchto faktorech:

 • Délka onemocnění. U pacientů, u nichž trvání onemocnění trvá více než pět let, je prognóza zklamáním. V tomto případě je léčba drog velmi obtížná a jeho trvání se výrazně zvyšuje.
 • Množství viru v krvi. Čím méně virové zátěže na lidském těle, tím úspěšnější je terapie.
 • Respekt k správnému životnímu stylu. Odmítnutí alkoholu a jiných špatných návyků, stejně jako dodržování správné výživy a stravy výrazně zvyšují šance na obnovu.

Genotyp 2

Má podtypy a, b, c. Je rozšířen po celém světě, nicméně, na rozdíl od jiných genotypů, je mnohem méně obyčejný, vyznačuje se nízkým virovým zatížením a pomalým průběhem zánětlivého procesu. V případě diagnózy genotypu 2 hepatitidy C se vyskytují extrémně zřídka komplikace a obnovení se vyskytuje v 90% případů. To je důvod, proč je často nazýván "jemný".

Léčba se provádí pomocí kombinovaného příjmu interferonu a ribavirinu. Účinnost terapie je také pozorována v případě použití léků přímého antivirového účinku - Sofosbuvir, Daclatasvir, Ledipasvir.

Genotyp 3

Má podtypy a a b. To se nachází po celém světě, ale je to převážně v zemích bývalého SSSR. Také zaznamenal mnoho případů infekce v Austrálii a jižní Asii.

Genotyp 3 hepatitidy C lze léčit antivirovými léky nové generace. Studie ukazují, že nejúčinnější je použití riboflavinu v kombinaci s interferonem. Vědci také poznamenávají, že kvazi-typ 3a dobře reaguje na léčbu léky, jako je Vero-Ribavirin a Interal.

Pokud se s hepatitidou C genotypu 3 nepostihuje, mohou se objevit nebezpečné komplikace. Nejdříve mluvíme o těchto komplikacích:

 • Jaterní fibróza. Podle výzkumu švýcarských vědců je fibróza jater nejčastěji pozorována u pacientů s hepatitidou s kvazi-type 3a. A ačkoli dnes nejsou žádné léky, s nimiž můžete tuto chorobu zcela porazit, s včasnou léčbou, patologické procesy v játrech mohou být pozastaveny po mnoho let.
 • Steatóza. Bylo zjištěno, že u pacientů s virovou hepatitidou C genotypu 3 se u 70% případů vyskytuje steatóza.

Genotypy 4, 5, 6

Genotyp 4 má největší počet kvazysých typů (a, b, c, d, e, f, h, i, j) a nejčastěji se vyskytuje v severní Africe, především v Egyptě. Pátý a šestý genotyp má pouze jeden kvazitý typ - 5a a 6a. Navíc pokud v Jihoafrické republice dominuje převážně 5a, pak je v Asii běžné 6a.

Genotypy 4, 5, 6 jsou špatně pochopeny, ale je známo, že infekce nastává skrze krev nebo během nechráněného sexuálního styku.

Proč musím určit genotyp?

Stanovení genotypu (genotypizace) je jednou z nejdůležitějších analýz používaných k diagnostice hepatitidy C.

Hlavní úkoly genotypizace jsou:

 • stanovení léčebného režimu, výběr léků, jejich dávkování;
 • předpovídat průběh onemocnění a účinnost zvolené terapie;
 • předpověď trvání léčby.

Moderní lékařské technologie umožňují s nejvyšší přesností stanovit genotyp hepatitidy C. Získané výsledky vyšetření krve a plazmy se používají k tomuto účelu.

Nejúčinnější metody pro genotypizaci hepatitidy C v rámci studie krve a plazmy pacienta jsou:

 • přímé sekvenování;
 • polymerázová řetězová reakce;
 • reverzní hybridizaci se sondami na membráně.

Mnoho pacientů se ptá na otázku, kam předat analýzu genotypu hepatitidy C. Pokud mluvíme o běžných genotypech 1 až 3, tak dnes téměř všechny místní laboratoře provádějí takové studie (Invitro atd.). Pokud nebyl genotyp HCV rozpoznán a je nutné dodatečně darovat krev pro specifické kmeny 4-6, studie se provádějí ve specializovaných centrech ve velkých městech.

Léčba hepatitidy C s indickými léky

Na počátku XXI století. medicína učinila obrovský průlom v léčbě hepatitidy C. Byly objeveny nové analogy antivirových léků - indické generiká, které mají přímý účinek na virus HCV a přispívají k úplnému vyléčení viru hepatitidy C téměř všech genotypů. Mezi takové léky patří MayHep, SoviHep, Virso, Ledifos, Hepsinat-LP, Nadtak.

Převážná část hodnocení indických drog je pozitivní. To je to, co píší na fórech na internetu.

Stanovení genotypu hepatitidy C je tedy nezbytným opatřením při léčbě hepatitidy C, protože výběr metod léčby, jejich trvání a výsledek závisí na výsledcích genotypizace.

Genotypy hepatitidy C

U viru hepatitidy C je typická vysoká variabilita v genetické struktuře. Je to schopnost mutovat, což komplikuje léčbu onemocnění. Ve skutečnosti je virus hepatitidy C sbírkou virů klasifikovaných podle genotypů a podtypů. Genotypy viru hepatitidy C zahrnují 11 poddruhů. Ale WHO identifikuje pouze 6 hlavních, které jsou všudypřítomné.

První genotyp hepatitidy C je jedním z nejčastěji diagnostikovaných poddruhů (vyskytuje se u 46% všech případů). Druhý genotyp je na druhém místě. Genotypizace v Rusku nejčastěji odhaluje 1, 2 a 3 genotypy a genotyp je typický pro severní Afriku.

Genotyp 1b se často vyskytuje v zemích, které byly dříve součástí SSSR. Je velmi obtížné léčit interferon, ale s vývojem nových protokolů bez interferonu se účinnost léčby významně zlepšila.

Představuje společné genotypy

Genotyp 1b je v Japonsku obzvlášť běžný, a proto je často nazýván japonským. Charakteristické znaky jsou:

 • špatná reakce na farmakoterapii - léčba trvá hodně času;
 • možnost relapsu;
 • znak symptomů - doprovázenou přetrvávající únavou, slabostí, ospalostí, pravidelným závratě;
 • vysoké riziko rakoviny jater.

Tento genotyp je nejčastěji přenášen krví. Během celé doby léčby se pacientovi doporučuje neustálé lékařské sledování, které vám umožní provést potřebné úpravy ve zvoleném režimu léčby. Použití moderních léků pomáhá dosáhnout buď úplného klinického zotavení nebo dlouhodobé remise.

2 genotypu, které jsou náchylnější k antivirové terapii. Jeho rysy jsou: nízká incidence infekce, dobrá odpověď na antivirovou léčbu, vzácné relapsy, snížené riziko vzniku rakoviny jater.

Léčba onemocnění se může provádět jak v podmínkách infekčního oddělení, tak doma. Průměrný průběh léčby není delší než 48 týdnů. Během celé doby léčby je nutné dodržovat přísnou dietu a úplné odmítnutí alkoholu.

Třetí genotyp, podtypy 3a a 3b, je nejčastější. Popis vlastností:

 • věk pacientů nepřesahuje 30 let;
 • poškození jater se vytváří v krátké době;
 • steatóza se rozvíjí u asi 70% všech případů diagnostiky patologie;
 • vysoké riziko rakoviny jater.

Doba trvání aktivní terapie není delší než 48 týdnů. Prognóza je příznivá. Klinická léčba se vyskytuje v 90% všech případů.

Nejnebezpečnější forma

Jaký je nejnebezpečnější genotyp hepatitidy C? Nejtěžší jak v léčbě, tak v průběhu samotné nemoci je rozpoznáno jako typ 1b. Byla to ona, která zvláště často způsobuje jaterní fibrózu.

Známky poškození genotypem tohoto druhu jsou:

 • syndrom bolesti v pravém hypochondriu;
 • nadýmání;
 • svalová slabost;
 • horká chuť v ústech;
 • belching;
 • zvýšená únava a podrážděnost;
 • tmavá moč, lehké výkaly;
 • horečka;
 • žloutenka.

Prognóza onemocnění závisí na načasování zahájené léčby. Když je patologie přenesena do chronického formátu, hlavním úkolem terapie není zničit virus, ale zastavit jeho reprodukci a snížit aktivitu. Léčba se provádí pomocí antivirových léků, které zpomalují tvorbu cirhózy a snižují závažnost symptomů onemocnění.

Nebyla vyloučena relaps. Pacient je uznán jako klinicky zdravý - ukazatel nepřesahuje 25% všech případů - když krevní test ukazuje nepřítomnost virů a produktů rozpadu hepatocytů. Letální výsledek infekce genotypem hepatitidy 1b je fixován u 1-5% pacientů.

Jaká je definice genotypu?

Genotypizace je nejdůležitější analýza, která se uplatňuje při diagnostice hepatitidy C a při určování existujícího kmene. Pomáhá řešit následující úkoly: výběr léčebného režimu, seznam léků, dávkování, prognóza patologie a celkové trvání léčby. Použité technologie pomáhají s 100% jistotou určit, který genotyp je přítomen v lidské krvi.

Diagnostika

Jak zjistit genotyp? Genotypizace - analýza, která umožňuje identifikaci odrůdy - je bezpodmínečně přidělena, protože léčebný protokol závisí na typu viru hepatitidy C přítomného v krvi.

Zjistěte potřebné informace pomocí PCR (polymerázová řetězová reakce). Tato technika umožňuje získat kompletní obraz o přítomné virové zátěži a potvrdit nebo vyvrátit předběžnou diagnózu.

Výsledky testů mohou být následující:

 • Pozitivní (detekovány protilátky proti viru). Ukazuje, že osoba buď trpí hepatitidou, nebo je nemocná v daném okamžiku.
 • Negativní.
 • Neutrální. V takovém případě je nutné opakované zkoušení.

Analýza bude připravena během týdne.

Léčba onemocnění závisí na genotypu

Který genotyp je nejlépe léčen? Poskytují různé reakce na provádění antivirové léčby interferonem. Kmeny 1 a 4 prakticky nereagují na léky. Dobrou virologickou odpověď však dávají genotypy 2 a 3. Současně je tato druhá léčba poskytována léčení mnohem lépe než 2 kmeny.

Jak léčit onemocnění? Klasický schéma léčby hepatitidy C, bez ohledu na zjištěný kmen, je reprezentováno kombinovanou schématem. Tradičně se pacientovi předepisují antivirové léky, včetně ribavirinu a interferonu. U genotypu 1b a 1a je standardní léčebný režim doplněn použitím inhibitoru proteázy.

Doba trvání léčby určuje ošetřující lékař. Dosud se objevily léky nové generace, které umožňují léčit i ty nejkomplexnější genotypy hepatitidy C, zejména indické generické látky Sofosbuvir. S rozvojem jaterní cirhózy nebo maligního novotvaru je pacientovi předepisován transplantace orgánu.

Nutnost upravit lékařské jmenování nastane v případě následujících komorbidit:

 • diabetes mellitus;
 • přítomnost nadměrné hmotnosti;
 • choroba štítné žlázy;
 • alergické reakce.

Během celé doby užívání léků je nezbytné přísné dodržování stravy. Principy stravovací výživy pomáhají snížit zátěž na zánětlivé játře, což pomáhá rychleji obnovit poruchu funkce. Ze stravy je nutné zcela eliminovat nápoje obsahující alkohol.

Léčbou chronické hepatitidy C je dosažení trvalé virologické odpovědi (SVR), která je vyhodnocena jako kritérium pro obnovu. Virus by neměl být přítomen v lidské krvi po dobu nejméně šesti měsíců: pozoruje se normalizace ukazatelů, vývoj fibrózy se zastaví. A přesto člověk potřebuje neustálé sledování a pravidelné testování, aby vyloučil vývoj relapsu patologie.

Jaký je nejnebezpečnější genotyp hepatitidy C a jak je to nebezpečné?

Hepatitida C (C) je virovou infekcí. Zdrojem infekce je krev nemocného nebo nosič viru. V současné době existuje 6 známých genotypů hepatitidy C. Virus má vysoký stupeň mutace, což je příčinou šíření chronické formy HS: produkce protilátek probíhá pomaleji než vznik nových virových poddruhů.

Je to důležité! Ze stejného důvodu neexistuje žádná imunita vůči TUV a můžete se opět zhoršit.

Virus hepatitidy C infikuje játra. Jaterní buňky mohou zemřít jak z viru, tak z imunologické odpovědi buněk lymfocytů, jejichž cílem je zničit virus. Nemoc je často asymptomatická, objevuje se náhodně během klinického vyšetření. Neošetřená hepatitida C končí cirhózou nebo rakovinou jater.

Je hepatitida C nebezpečná pro ostatní?

Je osoba s hepatitidou C nebezpečná? Virus hepatitidy C není přenášen vzdušnými kapkami, přes ruce, společné nádobí a společné jídlo.

Způsoby virové infekce:

 • sexuálně s nechráněným pohlavím - ne více než 5%;
 • z matky na dítě během porodu - asi 5%;
 • infikované lékařské nástroje;
 • injekční stříkačky;
 • všechny nástroje pro piercing, tetování, manikúru, holicí strojky a dokonce i zubní kartáčky;
 • krev pro transfuzi.

Lékařský personál se může infikovat, pokud při práci s krví pacientů s hepatitidou C dochází k přímému kontaktu s rozbitou kůží.

Dospívající, kteří používají běžné injekční stříkačky, mají nejvyšší procento rizika.

Genotyp hepatitidy C a co je nejnebezpečnější?

Hepatitida C způsobuje fibrózu (sníženou funkci), cirhózu (zánik funkce) a rakovinu jater. Virus hepatitidy C má 11 genotypů, z nichž 6 má klinický význam. Každý genotyp zahrnuje vlastní léčbu.

Speciální přípravek na bázi přírodních látek.

Cena drogy

Přezkoumání léčby

První výsledky se projeví po týdnu podání.

Přečtěte si více o drogu

Pouze 1 den za den, 3 kapky

Návod k použití

Jaký je nejnebezpečnější genotyp hepatitidy C? Nejnebezpečnější je genotyp 1, podtyp b (1b). Pokud jde o mechanismus infekce, tento genotyp viru se nijak neliší od ostatních. Má dva podtypy: a a b. Rozdíly těchto virových odrůd v patogenitě.

Co je pro hepatitidu C genotypu 1b nebezpečné?

 • přenášena pouze krví; většina těch, kteří byli infikováni během transfuze krve, jsou infikováni tímto konkrétním virem;
 • neřešitelný;
 • často se opakuje;
 • končí cirhózou;
 • vyvolává rakovinu jater.

Dalším nejnebezpečnějším virem hepatitidy C je genotyp 3a. Její odlišnosti od ostatních genotypů:

 • mladí lidé mladší 30 let jsou nemocní;
 • způsobuje především fibrózu jater;
 • charakteristické příznaky steatózy (obezity) jater;
 • doprovázená kryoglobulinemií (patologický proces ukládání kapilár imunoglobulinů na stěny, způsobující jejich zablokování).

Existují pacienti, kteří současně mají dva genotypy, včetně kombinace 1b + 3a. Léčba v takových případech je ještě komplikovanější.

V současné době není vytvořena vakcína proti virové hepatitidě C. Diagnóza tohoto typu patologie začala v roce 1989, což je příčinou tak velkého počtu pacientů po celém světě (asi 200 milionů lidí). Příčinou infekce byla transfúze infikované krve, která byla testována na protilátky proti virové hepatitidě C v 90. letech. v minulém století. Každý rok zemře 700 tisíc lidí z cirhózy a rakoviny jater, 80% případů poprvé získává chronickou formu HCV. Hlavní příčinou chronické formy HWS jsou viry 1b a 3a.

Vlastnosti chronické hepatitidy C

Průběh hepatitidy C často zmizí bez příznaků, nebo jeho příznaky mohou být charakteristické pro jiné nemoci: únava, letargie, problémy s kloubem, ztráta chuti k jídlu, nevolnost, ztráta hmotnosti.

Obecně platí, že účinek virových toxinů na hepatitidu C je méně výrazný než u forem A a B, a proto přechod onemocnění na chronickou fázi zůstává bez povšimnutí.

Nemoc může trvat desítky let, bez povšimnutí. To je důvod, proč se hepatitida C nazývá "láskyplný vrah". Výskyt onemocnění v závěrečné fázi v podobě cirhózy a rakoviny jater, kdy již není možné pomáhat pacientovi, je nebezpečné pro chronickou hepatitidu C.

HIV a hepatitida C

Oba infekce jsou viry, nebezpečné pro zdraví, rozšířené.

Jak zjistit, která je nebezpečnější než HIV nebo hepatitida C? Tyto infekce se shodují mnoha způsoby:

 • podle zdroje infekce (infikovaná krev pro transfúze, infikované nástroje a stříkačky);
 • rizikové skupiny (pacienti s hemofilií, drogově závislými, zdravotnický personál);
 • prevence infekce (sterilizace nástrojů, osobní hygiena, dodržování hygienických norem);
 • nemožnost očkování;
 • žádné příznaky v počáteční fázi;
 • úmrtí v závěrečné fázi nemoci;
 • Léčba je dlouhá a drahá.

Hlavním rozdílem je nedostatek léku na infekci HIV, antiretrovirové léky umožňují kontrolu reprodukce viru, ale nezabijejte ho.

Jak je nebezpečný HIV, lze hodnotit podle statistik: podle počtu lidí infikovaných HIV je to téměř desetkrát méně než hepatitida C, ale dvakrát vyšší než úmrtnost, navzdory poklesu výskytu a nárůstu délky života pacientů s AIDS.

Prevence hepatitidy C

Preventivní opatření ke snížení výskytu hepatitidy C zahrnují: snížení rizika infekce u zdravých lidí a prevence relapsu u pacientů.

V prvním případě je hlavním pravidlem dodržování hygienických a hygienických standardů zdravotnickými pracovníky, testování darované krve na hepatitidu B a C, zavedení zvláštních pravidel chování v každodenním životě pro pacienty a nosiče HWS (výrobky osobní hygieny, dezinfekce místnosti a oblečení v případě ran a odřenin).

Ve druhém případě je nutné očkování proti hepatitidě A a B, sledování stavu pacientů a zajištění antivirové léčby; poradenství o možné lékařské péči.

Pokud jsou tyto požadavky splněny, nebezpečný virus hepatitidy C bude nakonec poražen.

Hlavní genotypy a podtypy viru hepatitidy C

Toto onemocnění se často nazývá "sladký vrah" a diagnóza lékaře se stává šokem pro většinu pacientů. Faktem je, že ve většině případů je toto onemocnění neznatelné u osoby, která není asymptomatická, často náhodou, obvykle když má čas způsobit nenapravitelné poškození těla.

Infekce je přenášena krví, včetně sexuálně, tolik lidí si myslí, že hepatitida C je spousta drogově závislých a prostitutky. Mezi těmito kategoriemi je spousta nemocných a skrytých nosičů, ale virus není selektivní a postihuje každého, kdo je ohrožen. A můžete získat mnoho způsobů, jak se objeví krev.

Příčiny a příznaky hepatitidy C

Hepatitida C je těžká a nebezpečná forma virové hepatitidy.

Nebezpečí viru je jeho nestabilita. On je neustále v procesu mutace, takže samotné tělo nemůže vyvinout imunitu k tomu, a vědci nemohou produkovat účinnou vakcínu. Existují však důkazy, že asi u 15% všech infekcí se tělo stále dokáže nezávisle potlačit virus a zvládnout onemocnění.

Ale u jiných pacientů hrozí riziko cirhózy jater nebo dokonce rakovinové léze tohoto životně důležitého orgánu v důsledku dlouhodobého vystavení se viru.

Hepatitida C je vyvolána flaviviry. Jsou nestabilní mimo lidské tělo, v prostředí, náchylné k neustálým změnám, mutacím. V těle může mít virus extrémně různorodou inkubační dobu, která se měří různým počtem dnů - od 20 do 140. Záleží na mnoha ukazatelích a faktorech, včetně zdravotního stavu, síly imunity, věku. Hlavním nebezpečím tohoto onemocnění je nestabilita viru, což znemožňuje získání univerzální vakcíny, stejně jako extrémní složitost zcela se zbavit.

U příznivého souboru okolností je procento obnovy 70-80%, ale existuje vysoké riziko přeměny na cirhózu a dokonce i rakovinu jater.

Ačkoli hlavním důvodem vzniku tohoto onemocnění je vstup viru do krve, může se to stát různými způsoby:

 • Krevní transfúze To je nejběžnější způsob.
 • Injekce s nesterilní nebo běžnou injekční stříkačkou v převážném počtu případů se vyskytují v prostředí, které je závislé na drogách, když se několik závislých osob vstříkne okamžitě.
 • Nedostatečná sterilizace přístrojů v lékařských zařízeních, zejména ve stomatologii.
 • Nedostatečná nebo špatně kvalitní sterilizace nástrojů pro manikúru a pedikúru v salonech.
 • Nechráněný sex, včetně homosexuálního sexu.
 • Při těhotenství. Dítě může být infikováno nemocnou matkou nebo během porodu.
 • Bodimifikace různých typů, včetně piercingů a tetování.

Nejčastěji se onemocnění projevuje jako obecné symptomy, které nelze připsat pouze hepatitidě. Pacient si stěžuje na obecnou slabost, nepohodlí a bolesti v pravém hypochondriu, nedostatek chuti k jídlu, který někdy přichází k averzi k jídlu, nevolnost, průjem, ztráta hmotnosti, někdy i kritické ukazatele. Častěji než jiné jsou detekovány 1, 2 a 3 genotypy viru hepatitidy C během diagnostiky.

Diagnostika

PCR analýza odhaluje onemocnění v časném stadiu.

Symptomy a vnější příznaky onemocnění nemají charakteristické rysy, které vám mohou okamžitě říci, s čím pacient trpí.

Za účelem zjištění skutečné povahy onemocnění a určení stávajících genotypů viru hepatitidy C je pacientovi zaslána následující vyšetření a analýzy:

 1. Ultrazvuková diagnostika. Na obrazovce monitoru se mohou objevit jaterní změny v játrech, které se vyskytují u hepatitidy, stejně jako steatóza, která je charakteristická, rozptýlených mastnými buňkami v orgánové tkáni.
 2. Krevní test Provádí se na protilátkách proti viru a na izolaci virové RNA.

Hlavní metodou detekce viru je enzymem spojený imunosorbentní test. Protilátky proti viru mohou být detekovány v pacientově krvi po dlouhou dobu po zotavení, avšak během této doby se jeho RNA už nehodí, protože samotný virus zemřel.

Hlavní typy a podtypy genotypů viru hepatitidy C

Vzhledem k tomu, že virus hepatitidy C je extrémně mutagenní, existuje mnoho druhů, které se nazývají genotypy viru hepatitidy C. V současné době jich je 11, každý z nich má podtypy, které jsou označeny písmeny latinské abecedy:

Identifikace genotypu viru je důležitá pro správný výběr a podávání léků.

Jaký je rozdíl mezi genotypy 1, 2 a 3?

Genotyp je důležitý při určování metody a průběhu léčby.

Genotypy viru hepatitidy C jsou různé. Nejběžnější 1b obvykle vstupuje do těla transfuzí. Tento genotyp je distribuován v Rusku spolu se 4. typem viru. Uživatelé drog častěji užívají 3a a 10% pacientů má dva genotypy viru - 1b a 3a.

Genotyp 1b reaguje horší než ostatní na léčbu, ale při správném výběru činidel je odpověď organismu 51%. První genotyp také ovlivňuje trvání léčby. To je obvykle 48 týdnů, a v těžkých případech až 72 týdnů nebo více.

Pro srovnání: genotypy 2 a 3 vyžadují léčbu po dobu 24 týdnů a hladina odpovědi na léčbu dosahuje 80%. Existují také rozdíly v množství užívaných drog. U genotypu 2 a 3 se denně užívá 800 mg ribavirinu as genotypem 1 musí být dávka vypočítána v závislosti na hmotnosti pacienta. Steatóza, tj. Zvýšené množství tuku v játrech, je charakteristická a vyslovuje se u genotypu 3 hepatitidy C.

Rozdělení genotypů

Distribucí charakteristických podtypů je jasné, jak virus infikuje určité populace. Její vývoj trval několik tisíciletí a je možné vysledovat migraci některých lidských mase v oblastech distribuce:

 • 1a - Austrálie, Severní a Jižní Amerika.
 • 1b - Evropa, Asie.
 • 2a - Čína, Japonsko.
 • 2b - Severní Evropa, Spojené státy americké.
 • 2c - jižní a západní Evropa.
 • 3a - Evropa, Austrálie, Jižní Asie.
 • 4a - Egypt.
 • 4c - střední Afrika.
 • 5a - Jižní Afrika.
 • 6a - Hongkong, Macau, Vietnam.
 • 7a, 7b - Thajsko.
 • 8a, 8b, 9a - Vietnam.
 • 10a, 11a - Indonésie.

Více informací o hepatitidě C naleznete ve videu:

Pro evropské země je obvyklá distribuce virů následující: 1b, 3a, 2a, 2b. Identifikace genotypu viru je velmi důležitá a nezbytná pro správný výběr účinné léčby onemocnění.

Smíšené genotypy

Předpokládá se, že v těle jedné osoby mohou existovat různé genotypy viru hepatitidy C. Ačkoli toto tvrzení má málo dokumentárních důkazů, většina vědců má tendenci si myslet, že jedna osoba může být infikována několika genotypy najednou, například 1b a 3a. Identifikace je velmi důležitá, neboť ovlivňuje volbu léčby a její účinnost.

Vlastnosti léčby

Léčba závisí na stavu jater a povaze průběhu onemocnění.

Neexistuje žádná vakcína proti viru a léčba je dlouhá (celoživotní) a poměrně komplikovaná. Dobrý efekt dává pouze integrovaný přístup, který zahrnuje individuální výběr několika léků lékařem, přísnou stravu a správný životní styl.

Pacienti s hepatitidou C se musí vzdát špatných návyků, především pití alkoholu a také kouření. Drogy a omamné látky s nekontrolovaným příjmem vedou k rychlému rozvoji onemocnění, stejně jako pokusům o samoléčbu, používání netestovaných "domácích" lidových léků.

Při léčbě jater podporují speciální léky - hepatoprotektory. S nástupem specifických antivirových léků, jako je Telaprevir nebo Bocevrivir, úroveň návratnosti z této nejzávažnější a nebezpečnější choroby dosáhla 70-80%.

U pacientů s hepatitidou C je nesmírně důležité dodržovat poměrně přísnou dietu.

Zahrnuje použití velkého množství čisté vody k odstranění toxinů - nejméně 1,5-2 litrů denně, frakční příjmu potravy - 5-6krát denně, úplné odmítnutí mastných, smažených, uzených, pikantních, rychlých jídel. Je nutné vyloučit z jídelního lístku pokrmy z tučných ryb a masa, husté vývary a bohaté, bohaté polévky, různé koření a koření, kakao a šťovík v jakékoli formě.

Doporučuje se věnovat větší pozornost správné výživě, snažit se vyvážit své menu, nestíhat a nemusíte přejídat, jíst sladkosti co nejméně, upřednostňovat čerstvé ovoce a zeleninu a také používat rostlinné bílkoviny ve formě luštěnin, pravidelně přidávat do stravy ořechy v přiměřených množstvích.

Vzhledem k tomu, že alkohol ničí játra, používá je v jakémkoli druhu, dokonce i slabý a v koktejlech, pivo může způsobit nenapravitelné poškození zdraví pacienta a zhoršit průběh základní nemoci. Pití pacientů s hepatitidou C vyvíjí cirhózu ve velmi těžkých formách mnohem častěji a je také možné vznik maligních nádorů. Při léčbě hepatitidy C je čas hledat lékařskou péči nejdůležitější. Čím dříve je léčba zahájena, tím lépe se dosáhne, jelikož onemocnění nemá čas způsobit vážné poškození jater.

Všimla jste si chybu? Vyberte jej a stiskněte klávesy Ctrl + Enter, abyste nám to sdělili.

Genotypy viru hepatitidy C - jak stanovit genotyp a který z nich je nejnebezpečnější?

Hepatitida C je jedním z nejnebezpečnějších typů hepatitidy v moderním světě. Je charakterizován asymptomatickým únikem, stejně jako degeneračně-destruktivními procesy, které se vyskytují v tkáních jater. Genotyp hepatitidy C, který je časově neurčitý nebo jeho maligní průběh končí cirhózou jater nebo způsobuje progresivní selhání jater.

K této době vakcína proti hepatitidě C neexistuje, protože virus má širokou škálu genotypů a je také velmi variabilní. Dnes vědci již identifikovali 6 velkých skupin a v malých skupinách odrůd tohoto viru je známo více než sto.

Typy a podtypy hepatitidy C

Jedním z nejdůležitějších rysů hepatitidy C je rozmanitost její genetické struktury. Tímto způsobem specialisté obvykle znamenají sbírku virů, které mají podobné charakteristiky, které se podle struktury dělí na podtypy a genotypy.

Dnes je obvyklé rozdělit virus na 11 typů. Takový velký počet typů virů je vysvětlen skutečností, že nemá schopnost zálohovat informace o genu. Proto se v procesu reprodukce v nosičích genů RNA hromadí mutace.

Z tohoto důvodu jsou reakce lidského imunitního systému také odlišné - pouze jedna malá mutace postačí k tomu, aby protilátky vznikly, aby přestaly ovlivňovat virus.

Nejběžnější pro klinickou diagnózu jsou první 6 typů, zejména 5 jejich podtypů:

Genotypy určují závažnost onemocnění, trvání a režim léčby, stejně jako výsledky léčby.

Jaký je nejnebezpečnější typ hepatitidy? První variant genotypu představuje pro člověka největší nebezpečí - použití nejmodernější terapie může vyléčit až 50% případů. Doba trvání léčby je 48 týdnů.

Nejlepší lék jsou 2 a 3 typy - procento vyléčených pacientů je přibližně 80%, zatímco doba léčby je 24 týdnů.

Jak zjistit přítomnost a typ viru? Pro genotypování je v infikované plazmě detekována specifická oblast virové RNA. Pro každý genotyp bude specifický. Tato technika umožňuje stanovení příčinného činidla s přesností až 97% a nazývá se polymerázovou řetězovou reakcí.

Prevalence kmenů viru ve světě

Genotypy viru hepatitidy C jsou nerovnoměrně distribuovány na planetě:

 • na celém světě jsou genotypy 1-3 nejběžnější;
 • nejdůležitější pro západní a východní Evropu jsou genotypy 1 a 2;
 • Hepatitida 1a a 1b je nejčastěji diagnostikována ve Spojených státech;
 • Na africkém kontinentu a zejména v Egyptě jsou nejběžnějšími 4 genotypy.
Prevalence genotypů viru ve světě

Nejvíce náchylní k infekci jsou osoby, které trpí krevním onemocněním (hemofilie, maligní nádory v hematopoetickém systému), stejně jako osoby, které jsou léčeny dialýzou.

Symptomy hepatitidy C

Virus hepatitidy C se běžně označuje jako obyčejný lid jako "sladký vrah". Tento název byl přiřazen této chorobě z důvodu úplné absence klinických příznaků. Neexistuje žádná bolest v pravém hypochondriu ani žloutenka.

Detekce viru je možná až po 6-8 týdnech po infekci - až do tohoto okamžiku imunitní systém nereaguje na cizí těla v krvi, takže krevní test nezjistí žádné markery v krvi a genotypizace není možná.

Mezi hlavní příznaky hepatitidy patří:

 • Významná ztráta hmotnosti;
 • Obecná slabost, únava a malátnost;
 • Zvýšená tělesná teplota 37,7 stupňů;
 • Nepohodlí a bolest v játrech;
 • Ztmavnutí barvy moči, bezbarvé výkaly.

Zvláštností viru je, že v procesu reprodukce se jeho genetická kompozice neustále mutuje, což zabraňuje tomu, aby lidský imunitní systém správně identifikoval a zničil.

Nemoc může být asymptomatický již několik let, nebo se může rychle rozvinout do cirhózy jater a maligní formace - hepatocelulárního karcinomu.

Hepatitida C se pravděpodobně stane chronickou a akutní - takové případy jsou zaznamenány u 85% pacientů.

Přenosové mechanismy

Lidská infekce hepatitidou C se může vyskytnout mnoha způsoby.

Zvažte základní přenosové mechanismy:

 • Parenterální. Hlavní příčinou infekce jsou krevní a nesterilní nástroje. Způsoby infekce zahrnují injekci léků pomocí jedné jehly, lékařské procedury, jako jsou krevní transfúze, chirurgické zákroky, hemodialýza a zubní výkony, porušení sterilizačních podmínek během manikúry, piercing, tetování.
 • Vertikální. Virus se přenáší z matky na dítě během těhotenství a porodu.
 • Kontakt Infekce nastává z nechráněného sexuálního styku s infikovaným partnerem.

Léčba

Léčba hepatitidy C je dlouhý postup, který vyžaduje kvalifikaci lékaře, stejně jako pacientův klid a trpělivost. Základem komplexní terapie je ribavirin s pegylovaným interferonem.

Další léky jsou předepsány na základě rozhodnutí lékaře. Mohou to být:

 • vitamínové léky;
 • hepatoprotektory;
 • choleretická;
 • cholekinetika;
 • antipyretiky.

Když nastane žloutenka, pacienti musí dodržovat přísnou lůžku a vypít velké množství alkalických tekutin (kompoty, minerální vodu apod.).

Dnes se také používají antivirové léky s přímým vystavením. Nejen prokázali vysokou účinnost, ale i bezpečnost lidského těla. Vzhledem k jejich vysokým nákladům si však všichni pacienti nemohou dovolit takovou léčbu.

Co určuje závažnost léčby? Je určen nejen genotypem, ale také:

 • věk pacienta - mladší lidé mají větší pravděpodobnost návratu;
 • sex - ženy mají vyšší pravděpodobnost, že se budou léčit než muži;
 • stav jater - čím menší je tento orgán, tím větší jsou šance na zotavení;
 • počet virů v těle - čím nižší zátěž na tělo, tím lépe jeho imunitní odpověď bude;
 • nadváha - nadbytečné kilogramy negativně ovlivňují výsledky léčby.

Léčba probíhá pod pečlivým dohledem odborníků. Pacient pravidelně podstupuje testy polymerázové řetězové reakce v laboratoři, které provádí takové studie, například Invitro. V případě, že vývoj cirhózy jater nezačne, pravděpodobnost remise je vysoká.

Jaký je genotyp hepatitidy C lépe léčen?

Genotyp hepatitidy C je specifickou sadou patogenních genetických informací. Pod obecným názvem onemocnění je několik druhů viru. Jsou nazývány typy a kvazi-typy. "Společně pracují", každoročně vedou k milionu úmrtí. Proto je hepatitida C považována za nebezpečnou spolu se syndromem získané imunodeficience (AIDS) nebo rakovinou. Takže kolik genotypů způsobujících zánět jater je typ C a proč potřebujeme takovou klasifikaci?

Typy a kvazi-typy hepatitidy C

Viry jsou živé mikroorganismy. Mají necelovou strukturu, ale existuje soubor genů. Tato sada je individuální pro každý z virů. Proto mají patogeny a mají jiný účinek na tělo. Rozdíly v genomu však mohou být minimální, jak je tomu u podtypů příčin hepatitidy C.

Genotyp hepatitidy C je určen množinou ribonukleové kyseliny (RNA) a deoxyribonukleové kyseliny (DNA). S různými kombinacemi způsobují jednu chorobu.

Stanovení genotypu viru hepatitidy C může poskytnout několik výsledků. Vědci mají 11 odrůd patogenu. Ne všichni jsou uznáváni Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Podle její klasifikace se rozlišují 6 genotypů:

 1. První. Pokud se zeptáte na otázku, která je nejnebezpečnějším genotypem hepatitidy C, ukáží to lékaři. Kmen viru prvního typu se snadno přizpůsobuje měnícímu se prostředí, léčbě. Z tohoto důvodu je terapie obtížná. První genotyp má 3 odrůdy - a, b a c. Druhý z nich je považován za nejnebezpečnější. U osob s diagnózou hepatitidy C 1b v 60% případů dochází k onemocnění do chronické formy.
 2. Druhý genotyp. Hepatitida C tohoto typu je méně častá než první a je charakterizována "jemným" režimem. Virová zátěž jater a těla jako celku je minimální, zánětlivé procesy jsou neaktivní. Asi 90% těch infikovaných se dobře. Podtypy druhého genotypu jsou také 3.
 3. Třetí. Je to odpověď na otázku, který genotyp hepatitidy C je lépe léčen. To je částečně důsledkem studie patogenu, široké škály léků proti němu. V případě správného výběru léků dojde k úplnému zotavení v průběhu 24 týdnů. Genotyp má dva kvazi-typy - a a c.
 4. Čtvrtý, pátý a šestý genotyp. Spojen v jednom odstavci, protože málo studoval. Proto stále pracují na léčebných schématech. Čtvrtý genotyp má devět podtypů najednou. Jedná se o a, b, c, d, e, f, h, i, j. Pátý a šestý mají pouze jeden kvazi-typ a.

Virus hepatitidy C byl detekován koncem osmdesátých let. Identifikace genotypů proto pokračuje. Jak bylo uvedeno výše, vědci poukazují na 11 druhů. Možná, včas, přidá Světová zdravotnická organizace do klasifikátoru. Vznik nových typů není také vyloučen.

Typické typy a kvazi-typy pro různé skupiny lidí

Identifikace typů patogenů hepatitidy C začala v 90. letech. Vědci nalezli určitý typ distribuce určitého genotypu.

Za prvé, rozšíření patogenů je teritoriální:

 1. Genotyp číslo 1 se nachází ve všech částech světa, ale je nejčastější ve státech bývalého Sovětského svazu. Podtypy 1a a 1b jsou častější v evropské části.
 2. Druhý genotyp je rozdělen rovnoměrně po celém světě. Na rozdíl od prvního typu viru je druhá vzácná.
 3. Třetí genotyp onemocnění je nejčastěji zjištěn v Austrálii, jihoasijských státech a na území bývalého Sovětského svazu. Díky rozšíření a snadnosti léčby bylo možné tuto chorobu dobře studovat.
 4. Čtvrtý, pátý a šestý genotyp viru hepatitidy C jsou nerovnoměrně rozděleny, jsou vzácné. Všechny 9 podtypů čtvrtého patogenu se vyskytují v severní Africe, především v Egyptě. Pátý typ patogenu je obyčejný v Jihoafrické republice. Šestý genotyp je pro asijské země typický.

Pokud hovoříme o věkových kategoriích lidí postižených určitým podtypem hepatitidy C, neexistují žádné jasné hranice. Jsou zde jen některé vzory. Takže kvazi-typ 1c postihuje hlavně dospělou populaci. Z těchto případů je 52% starších 30 let. Současně pouze 25% malých pacientů.

Věk "vazba" je také pro páté, šesté genotypy. Mezi případy nebylo ani jedno dítě.

Smíšené genotypy hepatitidy C

Jako ne-buněčná struktura je virus malý a snadno vstoupí do těla. Často pronikající činidlo jediného genotypu proniká. Během léčby, kdy je imunita poškozena, můžete se připojit k:

 • jiný patogen;
 • několik různých genotypů viru.

Poslední případ je diagnostikován pouze u 1% osob infikovaných hepatitidou C. První možnost je stanovena u 8% pacientů.

Specifický patogen vyžaduje specifickou terapii. Pokud existuje několik druhů patogenů, je léčba složitá, trvá dlouho a je obtížné nést.

Jak je zřejmé, ne samotný genotyp, ale onemocnění může být smíšeno. Nejmenší změna v patogenu ukládá vědcům, aby jim přidělila samostatný kvazi-typ. To nemůže být takové, že patogen není docela 1a, ale ne až do konce 1b. Pokud ano, pak je zvažován samostatný nový genotyp.

Trendy šíření různých genotypů viru

Podle mezinárodních lékařských organizací nosiče různých typů hepatitidy C na planetě 500 milionům lidí.

Nejběžnější v Rusku obdržel:

V prvním případě 80% pacientů dostalo virus během krevní transfúze. Hepatitida typu 3a je infikována především každodenním životem a sexuálním stykem.

Odrůdy hepatitidy C, které unikly do "vůdců", zanechaly zbytek pouze 10% infekcí. Většina z nich je spojena se zahraničními cestujícími Rusové. Nemoc je přinášen ze zemí, kde je běžné.

V podstatě patogeny, které jsou cizí domácími územími, pocházejí z Latinské Ameriky, Afriky a Austrálie.

Proč určit genotyp

Je nutné vědět, které druhy zahrnují virus, který způsobil hepatitidu C.

Výsledek analýzy je důležitý z následujících důvodů:

 1. Informace umožňují lékařům rozhodnout, jak má být pacient léčen. Infekce lze vyloučit různými léky a jejich dávky se vybírají přesně podle genotypu viru.
 2. Rozdíl v "chování" určitého genotypu určuje povahu průběhu onemocnění. Za předpokladu, že lékaři předepisují terapii, abych tak řekl, před křivkou.
 3. Analýza umožňuje určit předpovědi. Je to doba potřebná k uzdravení.

Darovat krev pro analýzu je užitečné pro každého. Všechny podtypy hepatitidy C jsou asymptomatické.

Abyste se nesprávně nepovažovali za zdravé nebo naopak, abyste byli v bezpříznakové nemoci ochotni, měli byste se pravidelně podrobovat vyšetřením. Preventivní norma se testuje jednou za rok.

Hlavní testy určují samotnou hepatitidu C. Genotypy a jejich popis jsou tématem pro ty, kteří identifikovali příčinný činitel. V tomto případě se občané podrobí dalšímu výzkumu. Zjistili také, který genotyp patří patogenu.

Jak určit genotyp

Stanovení genotypu hepatitidy C pomocí jedné z následujících metod:

 1. Přímé sekvenování. Moderní analýza, která pomáhá identifikovat "fragmenty" DNA a RNA. Virus hepatitidy C téměř za 40 let nebyl schopen izolovat.
 2. Polymerázová řetězová reakce. Experimentální studie. S pomocí polymerázové řetězové reakce je stanovena i malá přítomnost některých částí ribonukleové kyseliny nebo DNA v biologickém materiálu.
 3. Reverzní hybridizace se sondami na membráně. Nukleové kyseliny se přenášejí na membránu, kde se množí. Po shromáždění dostatečného množství biologického materiálu se stanoví genotyp viru.

Je třeba poznamenat, že ani moderní metody analýzy neumožňují vždy identifikaci patogenu. Za prvé, toto je způsobeno možností kontaminace poskytnutého biologického materiálu během odběru vzorků nebo během přepravy. Za druhé, úroveň virové zátěže je příliš malá.

Pro produktivní analýzu by index indexu virové hmotnosti neměl být nižší než 750 IU (mezinárodní jednotky) / ml.

Kde a za jakou cenu analyzuje

Pro přesnou diagnózu je bez průzkumu nemožné. Testy na přítomnost příčinného původu hepatitidy C mohou projít všemi. Nezáleží na tom, zda symptomy onemocnění. Pokud lékař předloží doporučení k vyšetření krve, provede se analýza bezplatně. Schéma je relevantní pro veřejné kliniky a soukromé zdravotnické instituce působící na pólech povinného pojištění.

Pokud se pacient rozhodne provést analýzu bez postoupení, budete muset zaplatit.

Náklady závisí na povaze studie:

 • pokud potřebujete získat test kvality pro protilátky proti DNA nebo RNA viru, budete muset zaplatit 300 až 900 rublů;
 • kvantitativní analýza, odhalující množství viru v krvi, může stát od 1200 do 10 tisíc rublů;
 • aby bylo možné zjistit, zda je použitá terapie účinná, je nutné znát virovou zátěž s detekcí v reálném čase, což činí až 20 tisíc rublů.

Výsledky studie poskytují negativní nebo pozitivní výsledek. V prvním případě mluvíme o nepřítomnosti virů v těle. Některé analýzy naznačují hladinu částic skořápky RNA nebo DNA viru pod kritickou hodnotou. V tomto případě mluvíme také o negativním výsledku studie.

Při pozitivním testu lékaři doporučí znovu dávat krev. Je důležité vyloučit:

 1. Porušení metody analýzy.
 2. Použití reagencií nízké kvality.
 3. Přítomnost dalších chyb lékařských odborníků.

Chcete-li vyloučit "nehody" a potřebujete znovu podávat krev pro analýzu. V ideálním případě musíte jít třikrát. Pokud jsou všechny výsledky pozitivní, diagnóza je nepopiratelná.

Vlastnosti léčby různých genotypů

Terapie se skládá z obecných pokynů pro specifický genotyp viru. První může být vyjádřena ve 3 bodech.

Všichni se týkají léků:

 1. Především jsou předepsány antivirové léky. Hlavní léky užívané s ribavirinem a interferonem. Při užívání léků s první aktivní látkou může mít pacient bolesti hlavy. Léčiva na bázi interferonu mají širší spektrum nežádoucích účinků. Existují bolesti ve svalech, horečka, zimnice a deprese. Existuje však i úprava na drogy. Po měsíci užívání zmizí vedlejší účinky.
 2. Léčba zahrnuje imunostimulanty, hepatoprotektory. První skupina slouží ke zlepšení ochranných funkcí těla. Hepatoprotektory obnovují funkce jater.
 3. Vitamíny. Jsou potřebné pro zlepšení imunitního systému. U hepatitidy C se doporučuje užívat některé užitečné látky samostatně, nikoli v komplexech. Řeč o kyselině listové, vitamínů C, B12 a E.

Interferon v naší zemi až do nedávné doby byl považován za hlavní drogu v boji proti hepatitidě typu C a dalším jaterním onemocněním. Účinná látka je stimulována imunitním systémem. Ale interferon má mnoho kontraindikací a vedlejších účinků.

Inhibitory byly použity jako náhrada za interferon. Namísto stimulace imunitního systému blokují činnost viru. Inhibitory mají několik výhod:

 • doba trvání léčby je významně snížena;
 • neexistuje mnoho vedlejších účinků.

Konečným výběrem léků pro léčbu hepatitidy C by měl být lékař. Samoléčení je nebezpečné a vede k vážným a někdy i nezvratným důsledkům.

Genotypizace hepatitidy C umožňuje rozšíření a doplnění všeobecné terapie.

Lékaři vyvinuli metody řešení každého typu viru:

 1. Genotyp 1. Podtyp b je nejnebezpečnější. Jeho léčba trvá od 5 měsíců do jednoho a půl roku. To platí pro duální terapii. Interferon a ribavirin jsou předepsány pacientům. Dále jsou léky přiděleny k obnově činnosti jater a předcházení komplikacím. Hodnota terapie je skvělá. Pokud je léčba zahájena po uplynutí doby a je prováděna s porušením, není možné bez závažných komplikací.
 2. Rozdíl mezi genotypem 2 v jeho "šetřících" účincích na tělo. Virová zátěž je minimální. Léčba trvá od 3 měsíců do 6 měsíců. Léková terapie je aplikována. Buď se používá interferon nebo ribavirin. Kromě toho mohou být předepsány přímé antivirové látky. Mezi ně patří Sofosbuvir, Ledipasvir, Daclatasvir.
 3. Genotyp 3. Léčí se také pouze s jednou z účinných látek. Nemoc byla studována lépe než jiné genotypy. Neexistují prakticky žádné problémy s úplným zotavením. Při správné léčbě a dodržování doporučení lékařů se vyskytuje u 90% pacientů. Léčebný kurz trvá obvykle 24 týdnů.
 4. Genotypy 4 až 6 jsou vzácné. Z tohoto důvodu neexistují žádné speciální metody pro jejich léčbu. Spravováno obecnými doporučeními.

K monitorování pokroku léčby se pravidelně provádějí další studie. Analýzy by měly ukázat snížení nebo zvýšení virové aktivity.

V prvním případě mluvíme o úspěšné terapii. Pokud se počet cizorodých částic nezmenšuje, je nutné provést úpravu aplikované léčby. Může se jednat o změnu dávkování léků nebo jejich úplné nahrazení.

Kromě farmakoterapie je nutná strava. Při hepatitidě C, stejně jako u jiných problémů s játry a žlučníku, použijte tabulku číslo 5. Snižuje zátěž postiženého orgánu. To zjednodušuje léčbu hepatitidy C.

Podle doporučení lékařů nesmí jíst smažené a uzené pokrmy. Množství spotřebovaného tuku musí být také sníženo. Preferuje se zelenina a ovoce. Je žádoucí, aby pokrmy byly vařené, pečené nebo párované. Je třeba omezit používání kofeinových nápojů a alkohol by měl být zcela opuštěn. Totéž platí pro kouření.

Dieta pro některý z genotypů hepatitidy C by měla obsahovat všechny živiny, vitamíny a stopové prvky nezbytné pro normální fungování těla. Dieta je zaměřena na odstranění škodlivých pokrmů, nikoli hladovění.


Více Články O Játra

Cyst

Léčba fibrózy jater

Fibróza jater je velmi závažné nezvratné onemocnění. Je charakterizována nahrazením normální parenchymální tkáně jater k vláknitému.Vzniknout patologie v jakémkoli věku. U kojenců se jedná o vrozená onemocnění.
Cyst

Ohyb žlučníku: příznaky, příčiny, léčba a prognóza

Ve zdravém stavu má žlučník hruškový tvar. Z jednoho nebo jiného důvodu však dochází ke změně tvaru, který se v lékařské praxi nazývá "ohyb žlučníku".