Játra

Játra jsou největší žlázou v těle, účastní se procesů metabolismu, trávení, krevního oběhu a tvorby krve.

Anatomie. Játra se nacházejí v břišní dutině pod bránicí v pravém hypochondriu, epigastrické oblasti a dosahují levé hypochondrie. Je v kontaktu s jícnem, žaludkem, pravou ledvinou a nadledvinou, s příčnými čárkami a dvanáctníkem (obr. 1).

Játra se skládají ze dvou laloků: vpravo a vlevo (obr. 2). Na spodním povrchu jater jsou dvě podélné a příčné drážky - brána jater. Tyto drážky rozdělují pravý lalok na pravý, kazatový a čtvercový lalok. V pravé bradě jsou žlučník a dolní vena cava. Brány jater zahrnují portální žílu, jaterní tepnu, nervy a jaterní žlučovod a lymfatické cévy. Játra, s výjimkou zadní plochy, jsou pokryty peritoneem a mají kapsli pojivové tkáně (kapsli glisson).

Jaterní lalok, složený z jaterních buněk, je základní strukturní jednotkou jater. Jaterní buňky jsou umístěny ve formě kordů, nazývané jaterní paprsky. Jedná se o žlučové kapiláry, jejichž stěny jsou buňky jater, a mezi nimi - kapiláry krve, jejichž stěny jsou tvořeny hvězdicovitými (Kupfferovými) buňkami. Ve středu lobule prochází centrální Vídeň. Hepatální laloky tvoří jaterní parenchym. Mezi nimi v pojivové tkáni jsou interlobulární tepny, žíly a žlučovod. Játra obdrží dvojitý přítok krve: z jaterní tepny a portální žíly (viz). Odtok krve probíhá z jater centrálními žilami, které se spojují do jaterních žil, které se otevřou do dolní duté žíly. Na okraji žlučových kapilárních lobulí se vytvářejí interlobulární žlučové cesty, které se ve slučování formují v bráně jater s jaterním kanálem, který odstraňuje žluč z jater. Potrubí jater se spojuje s cystickou cestou a tvoří společný žlučovod (žlučovod), který proudí do dvanáctníku velkou bradavkou (bradavkou Vater).

Fyziologie. Látky absorbované ze střeva do krve přes portální žílu vstupují do jater, kde procházejí chemickými změnami. Zapojení jater je prokázáno u všech typů metabolismu (viz Metabolismus dusíku, Bilirubin, metabolismus tuků, metabolismus pigmentů, metabolismus sacharidů). Játra se přímo podílejí na metabolismu vody a soli a na udržování stálosti acidobazické rovnováhy. Vitamíny jsou uloženy v játrech (skupiny B, C, skupiny D, E a K). Vitamin A je vyráběn z karotenů v játrech.

Bariérová funkce jater je zpomalit některé toxické látky, které vstupují do portální žíly, a přenášet je na látky neškodné. Stejně důležitá je funkce jater při ukládání krve. Játra mohou mít 20% veškeré cirkulace krve v krevním řečišti.

Játra mají biliární funkci. Žluč v jeho složení obsahuje mnoho látek, které cirkulují v krvi (bilirubin, hormony, léčivé látky), stejně jako žlučové kyseliny, které se tvoří v játrech samotných. Žlučové kyseliny přispívají k zadržení řady látek nacházejících se v žluči v rozpuštěném stavu (cholesterol, vápenaté soli, lecitin). Do čreva s žlučou přispívají k emulzi a vstřebávání tuku. V procesu tvorby žluče se účastní Kupffer a jaterní buňky. Proces tvorby žluče je ovlivňován humorálními (peptonovými, cholickými kyselými solemi atd.), Hormonálními (adrenalinem, tyroxinem, ACTH, kortinem, pohlavními hormony) a nervovými faktory.

Játra (hepar) je největší žláza v lidském těle, účastní se procesů trávení, metabolismu a krevního oběhu, provádí specifické enzymatické a vylučovací funkce.

Embryologie
Játra se vyvíjejí z epiteliálního výčnělku středního čreva. Na konci prvního měsíce intrauterinního života se hepatický divertikul rozlišuje na kraniální část, z níž se tvoří celkový parenchym jater, centrální a kaudální části, které vedou ke vzniku žlučníku a žlučovodů. Počáteční pokládání jater v důsledku intenzivní reprodukce buněk rychle roste a je zaváděno do mezenchymu ventrální mezenterii. Epitelové buňky jsou uspořádány v řadách tvořících jaterní trámy. Mezi buňkami zůstávají mezery - žlučové cesty a mezi trámy mezenchymu, krve a první krvinky. Játra šestitýdenního embrya již mají žlázovou strukturu. Zvyšuje objem, zabírá celou subfrenickou oblast v plodu a prodlužuje se kavuálně do dolní paty břišní dutiny.

Játra kapsle je

Játra jsou druhým největším orgánem v těle - pouze kůže je větší a těžší. Funkce lidské jaterní funkce souvisí s trávením, metabolismem, imunitou a skladováním živin v těle. Játra jsou životně důležitým orgánem, bez něhož tkáně těla rychle umírají z nedostatku energie a živin. Naštěstí má neuvěřitelnou schopnost regenerovat a dokáže rychle růst, aby znovu získala svou funkci a velikost. Podívejme se podrobněji na strukturu a funkci jater.

Makroskopická anatomie člověka

Lidská játra se nachází vpravo pod membránou a má trojúhelníkový tvar. Většina jeho hmotnosti se nachází na pravé straně a jen malá část přesahuje středovou čáru těla. Játra se skládají z velmi měkkých, růžovo-hnědých tkání uzavřených v kapsli pojivové tkáně (kapslí glisson). Je zakrytá a posilována peritoneem (serózní membrána) břišní dutiny, která ji chrání a udržuje na místě v břiše. Průměrná velikost jater je dlouhá asi 18 cm a tloušťka nepřesahuje 13.

Peritoneum se spojuje s játry na čtyřech místech: koronární vaz, levý a pravý trojúhelníkový válec a kruhové vazivo. Tyto sloučeniny nejsou jediné v anatomickém smyslu; spíše jsou to stlačené oblasti břišní membrány, které podporují játra.

• Široké koronární vazivo spojuje centrální část jater s membránou.

• Umístěné na bočních hranicích levého a pravého laloku, pravé a pravé trojúhelníkové vazy spojují orgán s membránou.

• Zakřivené vazivo se rozprostírá směrem dolů od membrány přes přední okraj jater k jeho dnu. Na spodku orgánu tvoří zakřivené vazivo kruhové vazivo a spojuje játra s pupkem. Kruhové vazivo je pozůstatek pupoční žíly, která přenáší krev do těla během vývoje plodu.

Játra se skládají ze dvou samostatných laloků - levého a pravého. Jsou od sebe odděleny zakřiveným vazem. Pravý lalok je asi šestkrát větší než levý. Každý lalok je rozdělen na sektory, které jsou naopak rozděleny do segmentů jater. Takto je orgán rozdělen na dva segmenty, 5 sektory a 8 segmentů. V tomto případě jsou části jater číslovány v latinských číslicích.

Správný podíl

Jak je uvedeno výše, pravý lalok jater je přibližně 6krát větší než levý. Skládá se ze dvou velkých odvětví: postranního pravicového sektoru a paramedického práva.

Pravý boční segment je rozdělen na dva boční segmenty, které neomezují levý lalok jater: boční horní zadní segment pravého laloku (segment VII) a laterální spodní posterior segment (segment VI).

Pravý paramedický sektor se skládá také ze dvou segmentů: středního horního předního a středního dolního předního segmentu jater (VIII a V).

Levý lalok

Přestože levý lalok jater je menší než pravý, skládá se z většího počtu segmentů. Je rozdělen na tři sektory: levý zadní, levý boční, levý paramedický sektor.

Levý dorzální úsek se skládá z jednoho segmentu: kazatového segmentu levého laloku (I).

Levý boční sektor je také tvořen z jednoho segmentu: zadní segment levého laloku (II).

Levý paramedický sektor je rozdělen na dva segmenty: čtvercový a přední segment levého laloku (IV a III).

Více informací o segmentové struktuře jater se dozvíte v níže uvedených schématech. Například číslo jedna ukazuje játra, která je vizuálně rozdělena na všechny její části. Segmenty jater na obrázku jsou očíslovány. Každé číslo odpovídá číslu latinského segmentu.

Jílové kapiláry

Trubky, které nesou žluč v játrech a žlučníku, se nazývají žlučové kapiláry a tvoří rozvětvenou strukturu - systém žlučových cest.

Žluť produkovaná buňkami jater proudí do mikroskopických kanálů - žlučových kapilár, které jsou kombinovány do velkých žlučovodů. Tyto žlučovody jsou pak propojeny a vytvářejí velké levé a pravé větve, které nesou žluč z levého a pravého laloku jater. Později se spojují do jednoho společného jaterního kanálu, do něhož proudí veškerá žluč.

Obvyklý jaterní kanál se konečně spojí s cystickou cestou z žlučníku. Společně tvoří společný žlučový kanál, nesoucí žluč do duodena tenkého střeva. Většina žlučníku produkované játry se vrací do cystického kanálu peristaltidou a nachází se v žlučníku, dokud není potřebná k trávení.

Cirkulační systém

Přívod krve do jater je jedinečný. Krev vstupuje ze dvou zdrojů: portální žíla (žilní krev) a jaterní tepna (arteriální krev).

Portální žíla nese krevní slezinu, žaludek, pankreas, žlučník, tenké střevo a větší omentum. Když vstoupíme do brány jater, žilní žíla se rozdělí na obrovský počet nádob, kde se zpracovává krev, než se přesune do jiných částí těla. Když opouští jaterní buňky, krev se shromažďuje v jaterních žilách, odkud vstupuje do vena cava a vrací se do srdce.

Játra mají také svůj vlastní systém tepen a malých tepen, které poskytují kyslíku svým tkáním stejně jako každý jiný orgán.

Plátky

Vnitřní struktura jater se skládá z přibližně 100 000 malých hexagonálních funkčních jednotek, známých jako lobule. Každá laloka se skládá z centrální žíly, obklopené 6 jaterními portálními žilkami a 6 jaterními tepnami. Tyto krevní cévy jsou spojeny množstvím kapilárních trubek - sinusoidů. Stejně jako paprsky v kolečku vyčnívají z portálních žil a tepen směrem k centrální žíle.

Každý sinusoid prochází játrovou tkání, která obsahuje dva hlavní typy buněk: Kupfferovy buňky a hepatocyty.

• Kupfferovy buňky jsou typ makrofágů. Jednoduše řečeno, zachycují a rozbíjejí staré, opotřebované červené krvinky procházející sinusoidy.

• Hepatocyty (jaterní buňky) jsou cuboidní epiteliální buňky, které se nacházejí mezi sinusoidy a tvoří většinu buněk v játrech. Hepatocyty vykonávají většinu funkcí jater - metabolismus, skladování, trávení a tvorbu žluči. Drobné sbírky žluči, známé jako kapiláry, probíhají paralelně s sinusoidy na druhé straně hepatocytů.

Schéma jater

Teorie již známe. Nyní uvidíme, jak vypadá játra člověka. Fotografie a jejich popis najdete níže. Vzhledem k tomu, že jeden výkres nemůže zobrazit orgán úplně, používáme několik. Je to v pořádku, pokud dva obrázky zobrazují stejnou část jater.

Číslo 2 je označeno samotnou lidskou játrou. Fotografie v tomto případě by nebyly vhodné, takže ji zvažte podle obrázku. Níže jsou čísla, a to pod tímto číslem je zobrazeno:

1 - pravé jaterní potrubí; 2 - játra; 3 - levý kanál jater; 4 - běžný jaterní kanál; 5 - společný žlučovod; 6 - pankreasu; 7 - pankreatické kanálky; 8 - duodenum; 9 - svěrač Oddiho; 10 - cystická trubice; 11 - žlučník.

Pokud jste někdy viděli atlas lidské anatomie, pak víte, že obsahuje přibližně stejné obrázky. Zde se předkládá játra:

1 - dolní vena cava; 2 - zakřivené vazivo; 3 - pravý lalok; 4 - levý lalok; 5 - kruhové vazivo; 6 - žlučník.

Na tomto obrázku je játra prezentována na druhé straně. Opět platí, že atlas lidské anatomie obsahuje téměř stejný obraz:

1 - žlučník; 2 - pravý lalok; 3 - levý lalok; 4 - cystický kanál; 5 - jaterní kanál; 6 - jaterní artérie; 7 - žilní portální žíla; 8 - společný žlučovod; 9 - dolní vena cava.

Tento obrázek ukazuje velmi malou část jater. Některé vysvětlení: číslo 7 na obrázku ukazuje triadový portál - jedná se o skupinu, která spojuje jaterní portální žílu, jaterní tepnu a žlučovod.

1 - jaterní sinusoid; 2 - jaterní buňky; 3 - centrální žíla; 4 - do jaterní žíly; 5 - žlučové kapiláry; 6 - od střevních kapilár; 7 - "triadový portál"; 8 - žilní portální žíla; 9 - jaterní tepna; 10 - žlučovod.

Nápisy v angličtině jsou přeloženy jako (zleva doprava): pravý boční sektor, správný paramedický sektor, levý paramedický sektor a levý postranní sektor. Játrové segmenty jsou číslovány v bílých číslech, každé číslo odpovídá číslu latinského segmentu:

1 - pravá jaterní žíla; 2 - levá jaterní žíla; 3 - střední jaterní žíla; 4 - pupoční žíly (zbytek); 5 - jaterní kanál; 6 - dolní vena cava; 7 - jaterní artérie; 8 - portální žíla; 9 - žlučovod; 10 - cystická trubice; 11 - žlučník.

Fyziologie jater

Funkce lidské jaterní jaterky jsou velmi různorodé: hraje významnou roli při trávení, metabolismu a při skladování živin.

Trávení

Játra hrají aktivní úlohu v procesu trávení produkcí žluči. Žluč je směs vody, žlučových solí, cholesterolu a bilirubinového pigmentu.

Jakmile hepatocyty v játrech produkují žluč, prochází žlučovými kanály a zůstává v žlučníku, dokud není potřeba. Když potraviny obsahující tuky dosáhnou duodena, duodenální buňky uvolňují hormon cholecystokinin, který uvolňuje žlučník. Žluč, který se pohybuje po žlučových kanálech, vstupuje do dvanáctníku, kde emulguje velké množství tuku. Emulgující tuky s žlučem mění velké množství tuků na malé kousky, které mají menší plochu povrchu a jsou proto jednodušší.

Bilirubin, který existuje v žluči, je produktem zpracování opotřebovaných červených krvinek játry. Kupfferovy buňky v játrech zachycují a zničují staré opotřebované červené krvinky a přenášejí je do hepatocytů. Ve druhém případě je rozhodnut o osudu hemoglobinu - je rozdělen do skupin hemu a globinu. Globinový protein je dále zničen a používán jako zdroj energie pro tělo. Heme skupina obsahující železo nemůže být tělem recyklována a jednoduše převedena na bilirubin, který se přidává do žluči. Jedná se o bilirubin, který dává žluči svou výrazně zelenou barvu. Střevní bakterie dále konvertují bilirubin na hnědý pigment Strecobilin, který dodává exkrementům hnědou barvu.

Metabolismus

Hepatocyty jater jsou svěřeny mnoha složitým úkolům spojeným s metabolickými procesy. Vzhledem k tomu, že veškerá krev, opouštějící trávicí systém, prochází jaterní portální žílou, je játra zodpovědná za absorpci sacharidů, lipidů a bílkovin do biologicky užitečných materiálů.

Náš trávicí systém rozkládá sacharidy na monosacharidovou glukózu, kterou buňky využívají jako svůj primární zdroj energie. Krev, která vstupuje do jater skrze jaterní portální žílu, je extrémně bohatá na glukózu z tráveného jídla. Hepatocyty absorbují většinu této glukózy a ukládají ji jako glykogenové makromolekuly, rozvětvený polysacharid, který umožňuje játrech uchovávat velké množství glukózy a rychle je uvolňovat mezi jídly. Absorpce a uvolňování glukózy hepatocyty pomáhá udržovat homeostázu a snižuje hladinu glukózy v krvi.

Mastné kyseliny (lipidy) krve procházející játry jsou absorbovány a absorbovány hepatocyty pro výrobu energie ve formě ATP. Glycerin, jedna ze složek lipidu, se přeměňuje hepatocyty na glukózu procesem glukoneogeneze. Hepatocyty mohou také produkovat lipidy, jako je cholesterol, fosfolipidy a lipoproteiny, které jsou používány jinými buňkami v celém těle. Většina cholesterolu produkovaného hepatocyty je vyloučena z těla jako složka žluči.

Dietní proteiny jsou rozděleny do aminokyselin trávicí systém ještě předtím, než jsou přeneseny do jaterní portální žíly. Aminokyseliny vstupující do jater vyžadují metabolické zpracování předtím, než mohou být použity jako zdroj energie. Hepatocyty nejprve odstraní aminovou skupinu z aminokyselin a převedou je na amoniak, který se nakonec převede na močovinu.

Močovina je méně toxická než amoniak a může se vylučovat močí jako zbytečný trávicí přípravek. Zbývající části aminokyselin jsou rozděleny na ATP nebo konvertovány na nové glukózové molekuly procesem glukoneogeneze.

Detoxikace

Jakmile krev z trávicích orgánů prochází portálním krví jater, hepatocyty kontrolují obsah krevního oběhu a odstraňují mnoho potenciálně toxických látek, než se mohou dostat do zbytku těla.

Enzymy hepatocytů přeměňují mnohé z těchto toxinů (například alkoholické nápoje nebo léky) na neaktivní metabolity. Aby se hladina hormonů udržovala v homeostatických mezích, játra také absorbují a odstraňují z krvního oběhu hormony produkované žlázami svého těla.

Skladování

Játra poskytují skladování mnoha nezbytných živin, vitamínů a minerálů, které jsou odvozeny z přenosu krve jaterním portálovým systémem. Glukóza je transportována v hepatocytech pod vlivem hormonového inzulínu a je uložena jako polysacharid glykogenu. Hepatocyty také absorbují mastné kyseliny z trávených triglyceridů. Uchovávání těchto látek umožňuje játr udržovat glukózovou homeostázu v krvi.

Naše játra také ukládají vitamíny a minerály (vitamíny A, D, E, K a B 12, stejně jako minerály ze železa a mědi), aby zajistily trvalé zásobování těmito důležitými látkami tělům.

Výroba

Játra jsou zodpovědná za produkci několika životně důležitých bílkovinných složek krevní plazmy: protrombin, fibrinogen a albumin. Protrombinové a fibrinogenové proteiny jsou koagulační faktory, které se podílejí na tvorbě krevních sraženin. Albuminy jsou bílkoviny, které udržují izotonické krevní prostředí, takže buňky těla nedostávají nebo ztrácejí vodu za přítomnosti tělesných tekutin.

Imunita

Játra fungují jako orgán imunitního systému funkcí Kupfferových buněk. Kupfferovy buňky jsou makrofágy, které tvoří část mononukleárního fagocytového systému spolu s makrofágy sleziny a lymfatických uzlin. Kupfferovy buňky hrají důležitou roli, protože zpracovávají bakterie, houby, parazity, opotřebované krevní buňky a buněčné trosky.

Ultrazvuk jater: normální a abnormality

Játra plní v našem těle mnoho důležitých funkcí, takže je velmi důležité, aby byla vždy normální. Vzhledem k tomu, že játra nemohou ublížit, protože v ní nejsou žádné nervové zakončení, možná si nevšimnete, jak se situace stala beznadějnou. Může se jednoduše zkolabovat, postupně, ale nakonec nebude možné ho vyléčit.

Existuje celá řada onemocnění jater, v nichž ani nebudete cítit, že se stalo něco nenapravitelného. Člověk může dlouho žít a považovat se za zdravého, ale nakonec se ukáže, že má cirhózu nebo rakovinu jater. A to se nezmění.

Ačkoli játra mají schopnost se zotavit, ona sama se s takovými nemocemi nikdy nedokáže vyrovnat. Někdy potřebuje vaši pomoc.

Aby se předešlo problémům, které nikdo nepotřebuje, stačí jen navštívit lékaře a udělat ultrazvuk jater, jehož norma je popsána níže. Pamatujte, že játra jsou spojována s nejnebezpečnějšími onemocněními, například hepatitidou, která může bez řádné léčby vést k tak závažným patologickým stavům, jako je cirhóza a rakovina.

Nyní jdeme přímo k ultrazvuku a jeho standardům. Nejprve se odborník podívá na to, zda je játra přemístěna a jaká je její velikost.

Není možné uvést přesnou velikost jater, protože není možné tento orgán plně vizualizovat. Délka celého těla by neměla přesáhnout 18 cm. Lékaři zkoumají každou část jater zvlášť.

Za prvé, jaterní ultrazvuk by měl jasně vidět své dva lalůčky, stejně jako sektory, do kterých jsou rozděleny. Současně by neměl být kopulativní přístroj (tj. Všechny svazky) viditelný. Studie umožňuje lékařům samostatně studovat všech osm segmentů, protože jsou také snadno viditelné.

Velikost pravého a levého laloku

Levý lalok by měl mít tloušťku asi 7 cm a výšku přibližně 10 cm. Zvýšení velikosti naznačuje zdravotní potíže, možná máte zanícenou játra. Pravý lalok, jehož norma je asi 12 cm tlustá a délka až 15 cm, jak vidíte, je mnohem větší než levý.

Kromě samotného těla musí lékaři vidět žlučovod, stejně jako velké jaterní cévy. Velikost žlučovodu by neměla být větší než 8 mm, portální žíla by měla být asi 12 mm a vena cava by měla být až 15 mm.

Pro lékaře je důležitá nejen velikost orgánů, ale také jejich struktura, obrysy orgánu a jejich tkáně.

Lidská anatomie (játra, která je velmi složitým orgánem) je docela fascinující věc. Není nic zajímavějšího než pochopit strukturu sebe sama. Někdy může dokonce chránit před nežádoucími nemocemi. A pokud jste ostražití, je možné se vyhnout problémům. Jít na doktora není tak strašidelný, jak se zdá. Požehnejte!

Játra jsou největší žlázou v těle, účastní se procesů metabolismu, trávení, krevního oběhu a tvorby krve.

Anatomie. Játra se nacházejí v břišní dutině pod bránicí v pravém hypochondriu, epigastrické oblasti a dosahují levé hypochondrie. Je v kontaktu s jícnem, žaludkem, pravou ledvinou a nadledvinou, s příčnými čárkami a dvanáctníkem (obr. 1).

Obr. 1. Topografie jater: 1 - žaludek; 2 - projekce pankreatu; 3 - duodenum; 4 - žlučník; 5 - společný žlučovod; 6 - játra.

Játra se skládají ze dvou laloků: vpravo a vlevo (obr. 2). Na spodním povrchu jater jsou dvě podélné a příčné drážky - brána jater. Tyto drážky rozdělují pravý lalok na pravý, kazatový a čtvercový lalok. V pravé bradě jsou žlučník a dolní vena cava. Brány jater zahrnují portální žílu, jaterní tepnu, nervy a jaterní žlučovod a lymfatické cévy. Játra, s výjimkou zadní plochy, jsou pokryty peritoneem a mají kapsli pojivové tkáně (kapsli glisson).

Obr. 2. Struktura jater: (a - spodní povrch, b - horní povrch): 1 - dolní vena cava; 2 - portálové umístění jaterní žíly; 3 - společný žlučovod; 4 - pravý lalok jater; 5 - cystický kanál; 6 - žlučník; 7 - jaterní kanál; 8 - levý lalok jater; 9 -

Jaterní lalok, složený z jaterních buněk, je základní strukturní jednotkou jater. Jaterní buňky jsou umístěny ve formě kordů, nazývané jaterní paprsky. Jedná se o žlučové kapiláry, jejichž stěny jsou buňky jater, a mezi nimi - kapiláry krve, jejichž stěny jsou tvořeny hvězdicovitými (Kupfferovými) buňkami. Ve středu lobule prochází centrální Vídeň. Hepatální laloky tvoří jaterní parenchym. Mezi nimi v pojivové tkáni jsou interlobulární tepny, žíly a žlučovod. Játra obdrží dvojitý přítok krve: z jaterní tepny a portální žíly (viz). Odtok krve probíhá z jater centrálními žilami, které se spojují do jaterních žil, které se otevřou do dolní duté žíly. Na okraji žlučových kapilárních lobulí se vytvářejí interlobulární žlučové cesty, které se ve slučování formují v bráně jater s jaterním kanálem, který odstraňuje žluč z jater. Potrubí jater se spojuje s cystickou cestou a tvoří společný žlučovod (žlučovod), který proudí do dvanáctníku velkou bradavkou (bradavkou Vater).

Fyziologie. Látky absorbované ze střeva do krve přes portální žílu vstupují do jater, kde procházejí chemickými změnami. Zapojení jater je prokázáno u všech typů metabolismu (viz Metabolismus dusíku, Bilirubin, metabolismus tuků, metabolismus pigmentů, metabolismus sacharidů). Játra se přímo podílejí na metabolismu vody a soli a na udržování stálosti acidobazické rovnováhy. Vitamíny jsou uloženy v játrech (skupiny B, C, skupiny D, E a K). Vitamin A je vyráběn z karotenů v játrech.

Bariérová funkce jater je zpomalit některé toxické látky, které vstupují do portální žíly, a přenášet je na látky neškodné. Stejně důležitá je funkce jater při ukládání krve. Játra mohou mít 20% veškeré cirkulace krve v krevním řečišti.

Játra mají biliární funkci. Žluč v jeho složení obsahuje mnoho látek, které cirkulují v krvi (bilirubin, hormony, léčivé látky), stejně jako žlučové kyseliny, které se tvoří v játrech samotných. Žlučové kyseliny přispívají k zadržení řady látek nacházejících se v žluči v rozpuštěném stavu (cholesterol, vápenaté soli, lecitin). Do čreva s žlučou přispívají k emulzi a vstřebávání tuku. V procesu tvorby žluče se účastní Kupffer a jaterní buňky. Proces tvorby žluče je ovlivňován humorálními (peptonovými, cholickými kyselými solemi atd.), Hormonálními (adrenalinem, tyroxinem, ACTH, kortinem, pohlavními hormony) a nervovými faktory.

Játra (hepar) je největší žláza v lidském těle, účastní se procesů trávení, metabolismu a krevního oběhu, provádí specifické enzymatické a vylučovací funkce.

Embryologie
Játra se vyvíjejí z epiteliálního výčnělku středního čreva. Na konci prvního měsíce intrauterinního života se hepatický divertikul rozlišuje na kraniální část, z níž se tvoří celkový parenchym jater, centrální a kaudální části, které vedou ke vzniku žlučníku a žlučovodů. Počáteční pokládání jater v důsledku intenzivní reprodukce buněk rychle roste a je zaváděno do mezenchymu ventrální mezenterii. Epitelové buňky jsou uspořádány v řadách tvořících jaterní trámy. Mezi buňkami zůstávají mezery - žlučové cesty a mezi trámy mezenchymu, krve a první krvinky. Játra šestitýdenního embrya již mají žlázovou strukturu. Zvyšuje objem, zabírá celou subfrenickou oblast v plodu a prodlužuje se kavuálně do dolní paty břišní dutiny.

Anatomie Histologie Fyziologie Biochemie Patologická anatomie Funkční diagnostika Rentgenová diagnostika Funkční diagnostika a rentgenová vyšetření jater Onemocnění jater Onemocnění jater Parazity jater Onemocnění jater

kapsle jater

Univerzální rusko-anglický slovník. Akademik.ru 2011

Podívejte se, co je to "jaterní tobolka" v jiných slovnících:

Kapsule (biol.) - kapsle (z latiny.) (Biologická), 1) u zvířat a lidí ≈ membrána obklopující různé orgány a jejich části (například K. patologické útvary (zapuštěné do tkáně...... Velká sovětská encyklopedie

Capsule - I Capsule (z biologického), 1) u zvířat a lidí, membrána obklopující různé orgány a jejich části (například ledviny, játra, klouby) a patologické formace tkanina...... Velká sovětská encyklopedie

ŽIVÉ KŘIVKY - (z řečtiny, Cirrhos červená, žlutá), skupina onemocnění charakterizovaná hronem. difúzní poškození jater, změny v řadě dalších orgánů a poruchy metabolismu. Historie. Cirhóza je termín zavedený v roce 1819 Laennecem. Tímto...... Velkou lékařskou encyklopedií

fibrózní membrána jater - (tj., hepatis, PNA, synonymum: glissonová kapsle, vak glisson) f.

glisson kapsle - (F. Glisson, 1597 1677, anglický anatomista a fyziolog), vidět fibrózní membrána jater... Velký lékařský slovník

POLYSEROZIT - (polyserozitida), syn. panseritida, systémová léze akutních nebo chronických serózních membrán. zánět. Sérové ​​kryty pleurálních dutin, srdeční a břišní dutiny a občasné klouby jsou postiženy současně. Kombinace serózních lézí...... Velká lékařská encyklopedie

GLISSON - GLISSON, Francis (Francis Glisson, 1597 1677), známý anatomista, profesor Cambridge, později lékař v Londýně. Z prací jeho nejslavnějších přijatých "Anatomia hepatis" (Londini, 1654), jehož úvodem je...... Velká lékařská encyklopedie

SPLEEN - SPLEEN. Obsah: I. Srovnávací anatomie. 29 II. Anatomie. 30 III. Histologie. 32 IV. Fyziologie a patofyziologie. 36 V. Patologická anatomie. 44 VI. Metody...... Velká lékařská encyklopedie

KRVNÉ PLAVIDLA - KRVNÉ PLAVIDLA. Obsah: I. Embryologie. 389 P. Obecná anatomická esej. 397 Arteriální systém. 397 Venózní systém.. 406 Tabulkové tepny. 411 Stolové žíly. Velká lékařská encyklopedie

OBUV - OBLEČENÍ. Obsah: I. Anatomie P. 65 $ II. Histologie P.. 668 III. Srovnávací fyziologie 11. 675 IV. Pat anatomie ii. 680 V. Funkční diagnostika 11. 6 89 VI. Klinika P... Velká lékařská encyklopedie

TUBERKULÓZA - TUBERKULÓZA. Obsah: I. Historická esej. 9 II. Terapeutická látka tuberkulózy. 18 III. Patologická anatomie. 34 IV. Statistiky 55 V. Sociální význam tuberkulózy. 63 VI....... Velká lékařská encyklopedie

Co je ohnisková výchova jater

Novotvary mohou být ve formě dutiny s obsahem kapaliny, liší se vysokou hustotou nebo se nacházejí v kapsli. Všechny tyto charakteristiky lze identifikovat pomocí instrumentální diagnostiky, včetně ultrazvuku. Zvláštní význam pro léčbu a život člověka je původ patologie - benigní nebo maligní.

Vlastnosti zobrazení na ultrazvuku

Pomocí ultrazvuku můžete identifikovat následující fokální změny jater:

 • neparazitální cystické útvary;
 • bakteriální, parazitární ložiska;
 • benigní novotvary (adenom, vaskulární anomálie, hyperplazie);
 • maligní;
 • pooperační, posttraumatické změny.

Každý rok se počet pacientů s hepatální patologií neustále zvyšuje. To je způsobeno nekvalitními produkty, nekontrolovanými léky, zneužíváním alkoholu a pozdní diagnostikou nemocí.

Ohnisková poškození jater lze zobrazit na ultrazvuku, počítačem a magnetickým rezonančním zobrazením. V tomto případě je možné podezření na benigní nebo maligní průběh onemocnění na základě struktury formace.

Kvůli vysokému informačnímu obsahu a neškodnosti může být ultrazvuková diagnostika použita jako profylaktická metoda pro primární detekci patologie a pro posouzení dynamiky (rychlost progrese onemocnění).

Samozřejmě, taková studie neumožní ověřit diagnózu, ale pomocí ultrazvuku lze zcela určit patologické zaměření.

Pro potvrzení diagnózy je přiřazena tomografie a biopsie žlázy.

Ultrazvuk může odhalit změny ve struktuře jaterní tkáně, vizualizovat další formu, hodnotit jeho obsah, velikost, hustotu a také analyzovat obrysy jater, jeho objem, vaskulární průtok krve a stav okolních orgánů.

Stručně popište v tabulce rysy vizualizace běžných nádorů v játrech.

 • lokalizované jednotlivě nebo v klastrech;
 • omezen na zdravou kapsli jaterní tkáně;
 • Jsou tvořeny změněnou tkáňou žlázy nebo malými žlučovými cestami, které mají cystické procesy a jsou naplněny sliznicemi.
 • krbová kamna se spletitými cévami;
 • jasné, nerovnoměrné obrysy;
 • heterogenní struktura.
 • sestává z tukové tkáně;
 • průměr často nepřesahuje 5 cm;
 • Jeden nebo tvoří konglomerát s hustou kapslí.
 • lobularita orgánu je ztracena;
 • tam je tkáňová heterogenita;
 • omezená nebo difúzní hyperplazie;
 • echogenicita může být vyjádřena ve větší nebo menší intenzitě (v závislosti na hustotě tkání);
 • přítomnost uzlů, které nezvyšují velikost jater a nemění strukturu parenchymu, naznačují nodulární hyperplazii.
 • formace ve formě cyst s jednou nebo více kamerami;
 • přítomnost intrakavitárních septa;
 • vnitřní povrch vlákenné kapsle má různé výrůstky;
 • obsah cystické dutiny může obsahovat hlen;
 • lokalizace v žláze a žlučových cestách.
 • mít kapsulární plášť;
 • obsah tekutin (čirý, smíšený s krví nebo žlučou) - umístění cyst může být přímo pod kapslí jater nebo hluboko v parenchymu;
 • průměr může přesáhnout 20 cm;
 • přítomnost několika cystů naznačuje polycystickou. intracavitární sraženiny naznačují časné poúrazové období;
 • vláknité oblasti jsou vizualizovány ve fázi resorpce cystického zaměření.
 • klíčení v okolní tkáni;
 • nedostatek jasných hranic;
 • Pro přesné stanovení diagnózy je zapotřebí dopplerovská sonografie (k posouzení toku krve) a elastografie (k potvrzení diagnózy).

Všimněte si, že dokonce i benigní průběh onemocnění za určitých podmínek může trvat na maligní formě.

Běžné vzdělávání

Ve většině případů se takové ohnisky neobjevují jasné příznaky. Jejich struktura může být reprezentována epiteliálními tkáněmi, jako je adenom, stromální - v nodulární hyperplazii nebo vaskulárními prvky, což je charakteristické pro hemangiom.

Symptomaticky benigní nádory se prakticky neobjeví, takže jejich detekce ultrazvukem je obvykle náhodná.

Pouze s výrazným nárůstem vzdělání se může těžko obtěžovat v pravém hypochondriu. Terapeutická taktika závisí na velikosti nádoru a průběhu onemocnění. Prognóza je často příznivá.

Nyní podrobněji o každém benigním novotvaru.

Adenoma

Adenom není v parenchymu žlázy obvyklé. Může se skládat z buněk připomínajících hepatocyty (jaterní buňky) - hepatocelulární adenom. Ve většině případů je tento typ patologie diagnostikován u ženské populace v plodném věku.

Centra jsou umístěna po jednom nebo skupinami uzlů omezených od normálního parenchymu kapslí. Vzhledem k riziku rychlého nárůstu adenomu (až o 20 cm v průměru) je indikován chirurgický zákrok pro terapeutické účely. Je nutné zabránit prasknutí nádoru, poškození krevních cév a vzniku masivního krvácení.

Kromě toho může adenom sestávat z malých žlčovodů s cysty a hromadění sliznic. Tento typ patologie je charakteristický pro mužskou polovinu populace.

Hemangiom a lipomem

Změny jater v podobě hemangiomu - nejběžnější typ léze benigní žlázy. Struktura formace je reprezentována žilními prvky. Má charakteristický pomalý růst, nedostatek metastáz a poškození zdravých jaterních tkání.

Navzdory tomuto kurzu se doporučuje pravidelně provádět preventivní ultrazvuk kvůli riziku komplikací:

 • komprese žlučovodu s obtížností odtoku žluči;
 • komprese cév, které narušují dodávání krve do těla;
 • prasknutí cév s výskytem krvácení;
 • maligní degenerace tkání.

Pokud jde o lipom, je tvořena z tukové tkáně. Jeho průměr často nepřesahuje 5 cm.

Diagnostika lipomu začíná ultrazvukem, ale často vyžaduje další vyšetření, například MRI. Ve většině případů je wen lokalizován v pravém laloku, může být jednotný nebo uspořádaný ve skupinách. Časem se tyto formace spojují do konglomerátů a jsou obklopeny kapslí pojivové tkáně.

Mezi komplikace patří zvýraznění rizika vzniku liposarkomu - maligního poškození jater.

Hyperplazie a cystadenom

V případě hyperplasie není pozorována změna buněk, ale lobulace žlázy je narušena. Ve většině případů je patologie genetického původu, diagnostikována především v pravém laloku orgánu v ženské části populace.

Vzhledem k podobnosti s maligními lézemi je nutná další diagnóza. Ultrazvuk vykazuje heterogenní strukturu, stejně jako rozdílnou echogenitu (zvýšený nebo snížený).

Když nodulární hyperplazie během vyšetření odhalila mnoho uzlů až do 4 cm a velikost žlázy zůstala v normálním rozmezí a změny v parenchymu jsou minimální.

Rozdíl v benígním procesu je:

 • pomalý růst;
 • nedostatek klíčivosti v okolních orgánech;
 • dobrá reakce na léčbu;
 • nedostatek metastáz.

Cystadenomy mají benigní původ, nicméně v 10% případů je malignita tkání. Na ultrazvuku vypadají jako cystické jednokomorové struktury s vláknitou kapslí. Uvnitř cysty mohou být septa, papilární výrůstky a hlen. Tyto formace mohou být lokalizovány jak intrahepatálním, tak žlučovým traktem nebo močovým měchýřem.

Cystické útvary

Tyto novotvary se liší původem, strukturou a velikostí. Mohou být zánětlivé, parazitární nebo vrozené, mají kapsli a obsah kapaliny. Obvykle se naplní čirou nebo nažloutlou tekutinou, avšak hnědý nebo zelený odstín, což naznačuje příměs krve nebo žluči.

Cysty mohou být lokalizovány povrchově nebo uvnitř žlázy, stejně jako až do 25 cm. Pokud se během diagnózy objeví cysta v každém segmentu, je obvyklé mluvit o polycystickém onemocnění.

Neparazitické cysty

Jedná se o tekuté formace s kapslí, které se tvoří z žlučovodů. Registrována u 5% populace, zejména u žen. Může být jeden nebo více, postihující ne více než 30% jaterní tkáně.

Ve většině případů jsou cysty umístěny v jednom laloku. U polycystických je postiženo více než 50% žlázové tkáně a cysty jsou lokalizovány v obou lalůčkách bez zachování normální žlázové tkáně mezi nimi.

Pokud uvažujeme o falešných cystách, vytvářejí se v posttraumatickém období. Stěna nádoru je reprezentována vláknitou tkání. Kromě toho mohou tyto cysty vznikat po léčbě vředů nebo excize hydatidové cysty. Jejich obsah je čirá tekutina, která může mít někdy příměsi žluči.

Klinicky neparazitální formace se neobjevují, jen s občasným nárůstem velikosti, v pravém hypochondriu se vyskytuje tíha nebo bolestivost. Nepohodlí může být spojeno s protahováním žlázové kapsle, stejně jako s kompresí okolních orgánů.

Parazitární cysty

Díky moderním ultrazvukovým přístrojům může diagnostik přesně určit lokalizaci nádoru a povahu jeho obsahu. V diagnostice jsou také používány imunologické metody, například REEF.

Alveokokóza se rozvíjí v důsledku infekce cestodami echinokoků, které se liší od příčinného činitele echinokokózy morfologickými a biologickými rysy.

Nejprve zvážit podrobněji echinokokózu. Je považována za spíše závažnou chorobu, která se vyvíjí v důsledku infekce těla echinokokem. Hlavním problémem diagnostiky je dlouhý asymptomatický průběh, kvůli němuž osoba navštíví lékaře v pozdní fázi patologie. Objem obsahu cysty může dosáhnout 5 litrů.

Pooperační a posttraumatické cysty

Vzhledem k abscesu jater by se mělo říci o infekčním původu patologie. Patogenní mikroorganismy napadají žlázové tkáně žlučou, lymfy nebo krevním řečištěm. Často jsou ohnisky lokalizovány v pravém laloku, mají zaoblený tvar a jsou doprovázeny nepohodlí a bolestí v pravém hypochondriu.

Infikovaná dutina v žláze se může tvořit za přítomnosti intraabdominální infekce po poranění, traumatickém poškození orgánů nebo chirurgických zákrocích.

Kromě bolestivého syndromu se choroba projevuje horečkou, výrazným chtíčem a hojným pocením. Frekvence výskytu mezi příčinami abscesu vede k infekci žlučovodů (cholecystitida, cholangitida). Zánět může také nastat po endoskopické manipulaci nebo při parazitární infekci žlučových cest.

Na druhém místě mezi příčiny abscesů je intraabdominální infekce, která proniká do portální žíly do jater. To je pozorováno při divertikulitidě (zánětu střevních procesů), porušení integrity střeva nebo ulcerativní léze.

Hematomy se tvoří po traumatu nebo chirurgickém zákroku, když se v dutině nahromadí krev, který vstoupil do parenchymu z poškozené cévy.

V procesu ultrazvuku lze zjistit:

 • tvorba je vyplněna tekutinou se sraženinami, což naznačuje počáteční fázi tvorby cyst;
 • střed s hustými masami, přepážkami různých tloušťek a hustými stěnami (progresivní stádium);
 • v poslední fázi může být detekována falešná cysta s tekutým obsahem nebo vláknitými oblastmi, které indikují resorpci cysty.

Zhoubné nádory

Při laparoskopickém vyšetření břišní dutiny se odebírá materiál, který se následně posílá na histologii. Navíc laparoskopie poskytuje příležitost prozkoumat okolní orgány, což je nezbytné k určení prevalence maligního procesu.

Morfologickou strukturu nádoru lze stanovit pouze histologickou analýzou.

Není vždy možné použít metodu punkování pod ultrazvukovým ovládáním, protože materiál může být odebrán z nedotčené části orgánu. Ve většině případů je diagnostikována patologie v pozdním stadiu, kdy je nádor považován za neoperovatelný a metastázy jsou pozorovány.

Ne vždy pomocí ultrazvuku lze předpokládat maligní léze, protože může mít stejnou echogenitu s tkáněmi normální žlázy. Pouze počítačové a magnetické rezonanční zobrazování mohou přesněji určit lokalizaci léze, posoudit její velikost, hustotu a poměr s okolními tkáněmi.

S využitím elastografie, stejně jako elastometrie se výrazně zvyšuje informační obsah ultrazvuku. Důležitou součástí diagnózy je posouzení toku krve v novotvaru.

Zhoubná léze může mít primární nebo sekundární původ. V prvním případě dochází k maligní transformaci buněk přímo v játrech. Pokud jde o sekundární proces, je žláza postižena metastázami z hlavního nádoru, který může být umístěn v jiném orgánu. Často játra jsou opět postižena.

Mezi druhy rakoviny je upozornit:

 • hepatocelulární karcinom, který se vyznačuje rychlým vývojem a vysokou úmrtností. Rizikem je mužská část populace po 50 letech;
 • angiosarkom, který je také charakterizován vysokou agresivitou;
 • hepatoblastom - manifestované uzly bez kapsle, nažloutlý odstín. Patologie je diagnostikována u kojenců.

Symptomaticky se projevuje maligní proces:

 • těžká nevolnost;
 • ikterický syndrom (zožltnutí kůže, sliznic, ztmavnutí moči a zbarvení výkalů);
 • rychlá úbytek hmotnosti;
 • syndrom bolesti v pravé oblasti hypochondria;
 • dyspeptické poruchy (nauzea, zvracení a plynatost);
 • nedostatek chuti k jídlu.

Při hmatání železné hmatatelné, hrudkovité, bolestivé formace. Terapeutická taktika závisí na stupni onkoprocese a morfologii nádoru. Pokud je forma považována za operabilní, je odstraněna.

Léčba novotvarů v játrech je přizpůsobena:

 • druh nemoci;
 • etapy patologického procesu;
 • funkční stav žlázy;
 • celkový stav pacienta (přítomnost alergických reakcí a komorbidity);
 • riziko komplikací (to platí pro případy, kdy tvorba ovlivňuje velké cévy, střeva a membránu).

Funkce malignity je tvorba rychlého růstu, metastáz, klíčení v okolních orgánů, inhibice orgánových funkcí a často nežádoucím účinkem v důsledku pozdní diagnóza a agresivitě tumoru.

Rozptýlené porážky

Pokud je při ultrazvukovém vyšetření zjištěna difuzně změněná tkáň, je třeba předpokládat hepatózu nebo cirhózu. V závislosti na typu provokujícího faktoru může být hepatóza:

 • lipid, když dochází k ukládání tuků v hepatocytech. Když ultrazvuk odhalil signální zisk po celé žláze, stejně jako její těsnění. Existují tři stupně progrese tukové hepatózy. Na prvním místě dochází k překročení obsahu tuku v orgánech na úrovni horní hranice normálu. Na druhém místě je diagnostikována steatohepatitida, když je tkáň difúzně ovlivněna. Třetí stupeň je charakterizován vláknitými změnami lokalizovanými kolem nádob. Když k tomu dojde, žláza se stává hustá;
 • alkoholické druhy;
 • hepatóza těhotných žen;
 • nealkoholická forma;
 • hepatóza u diabetes.

Cirrhotické změny znamenají výměnu normální žlázové tkáně za pojivovou tkáň. U ultrazvukové diagnostiky je zjištěno zhutnění tkáně. Při absenci terapie se zvyšuje riziko ozlokachestvleniya játra.

Ultrazvuk je bezpečná diagnostická technika, která je široce používána pro rutinní prohlídky, vyhodnocuje rychlost vývoje nemoci a také analyzuje dynamiku během léčby. Ultrazvuk je předepsán dětem a těhotným ženám, což potvrzuje jeho neškodnost.

Pokud během ultrazvukové vyšetření bylo zjištěno podezření na léze v játrech, doporučuje se pokračovat v diagnostice, aby se objasnil její původ a povaha patologie. Pomůže to diagnostikovat onemocnění v počáteční fázi, zahájit terapii včas a vyhnout se závažným komplikacím.

Játra kapsle je

Stává se žaludek po dovolené? 7 drog: pravda a mýty.

. Jako příklad budu nazývat itoprid a domperidon. Probiotika a rozrušená stolice: Ano, užitečné bakterie nebo probiotika mohou být účinné při potížích s stolicí a nadýmáním. Při léčbě mých pacientů dávám přednost zapouzdřeným formám bakterií, které lidé často nazývají "neživí". Skutečnost, že shell, ve kterém se nacházejí, umožňuje kapsli, aby tuto agresivní kyselé žaludeční šťávy, které mohou zničit tyto bakterie a otevřené na správném místě v zažívacím traktu a vytvořit zde potřebnou koncentraci. Tam se tyto bakterie stávají "živými": jednou v prostředí, kde se cítí dobře, začínají aktivně proliferovat. Probiotika v kapalné formě mají řadu omezení a vyžadují skladování v chladničce. Některé z těchto bakterií.

K práci. Krakozabra blog na 7ya.ru

Aevit je lék, který obsahuje vitaminy A a E v terapeutických dávkách. Aevitum pozitivní vliv na metabolismus, působí antioxidačně, obnovení průtoku krve v malých krevních cév, zvyšuje odolnost tkanin k nedostatku kyslíku. Mechanismus účinku přípravku Aevita Aevit je k dispozici v kapslích s obsahem 200 mg - 10, 20, 25 nebo 50 kusů v jednom balení. Každá kapsle obsahuje 100 000 IU vitaminu A (palmitát retinolu) a 100 mg vitamínu E.

Endometrióza a fibroadenom jsou pryč, díky i-Herbu - ukradla to.

Chci sdílet sadu léků, které za půl roku odstranily 3 endometriózní cysty a benigní nádory z prsu. Obě byly nabídnuty, aby mi působily, i když testy na onkologii byly negativní. Doslova ten týden jsem šel na ultrazvuk, doktor nechtěl věřit, že je něco tam a řeklo se, že k tomu nedojde. ) Vlastně tady jsou drogy, zdá se, že v Rusku je nějaký indol, ale ani mi to nebylo předepsáno; Všichni viděli dávky doporučené výrobci. 1.

Biochemická diagnostika AlT a AST?

Při akutní virové hepatitidy je významné zvýšení aktivity ALT a AST, ve většině případů, aktivity AST, přesněji poměr AST / ALT je menší než 1. To je v důsledku odlišného lokalizaci těchto enzymů v buněčné cytoplazmě v ALT, AST - v mitochondriích. S rozvojem chronické hepatitidy B aktivita enzymů poněkud klesá. U některých pacientů není zvýšení ALT výrazné. Známka cirhózy jater je převahou aktivity AST nad ALT.

Hepatitida: jak detekovat onemocnění včas

Často chronická hepatitida zjištěna náhodně přítomností zvýšeného jater při pohledu od dítěte na klinice nebo v průběhu kontroly údržby kontaktních dětí vypuknutí hepatitidy A. Na vyšetření a další hodnocení dětí s zvětšení jater ukázalo zvýšené hladiny transaminázy (ALT, AST), přítomnost virových hepatitid markerů, změny na ultrazvuku. V takových případech je chronická hepatitida důsledkem vymazaných a anikterických forem onemocnění, kdy je akutní.

Vysoký cholesterol - příčina aterosklerózy?

Přijaté dotazy, téma je pro mou rodinu velmi relevantní, aby se to neopakovalo, píšu zde. Nejprve se pokuste vyřešit tento problém pomocí diet. Většina cholesterolu je obsažen v droby (játra, mozek, ledviny), tučné maso, žloutky, máslo, full-mléčné výrobky. Je nezbytné omezit používání živočišných tuků. Dozvíte se o špatném a dobrém cholesterolu, pomocníků v oblasti jídla. Vlákna také pomáhá eliminovat cholesterol. Jak není chladné, bez.

Celulóza pro hubnutí a nejen.

Zamilovala jsem se celulóza po hlubokém hubnutí. Teď se ho snažím pravidelně užívat. Blízká příbuzná vlákna pomohla vypořádat se s velmi choulostivým problémem, který ji v posledních letech trýznil - zácpa. Pro porovnání, vláknina je vláknina, která se nachází v zelenině, ovoci, obilovinách a fazolích. Není tráven trávicími enzymy v těle, ale je zpracovávána prospěšnou střevní mikroflórou. Vlákno je ve vodě rozpustné a nerozpustné. Nerozpustný.

OMEGA-3 rybí olej. Blog uživatele karakuta na 7ya.ru

Rybí tuk - zdroj Omega 3 pro zdravé vlasy a pokožku O výhodách rybího oleje léků je již dlouho známo. Obsahuje esenciální mastné kyseliny omega 3, které jsou nezbytné pro pokožku, vlasy a celé tělo ženy. Produkt má charakteristickou vůni a chuť, takže by měl být užíván uvnitř, optimálně - ve formě kapslí. Rybí olej kapsle na vlasy - skvělý způsob, jak růst dlouhé a silné kudrlinky, zároveň posiluje nehty, nervový systém a zlepšuje metabolismus. Informace o příjmu finančních prostředků.

Základy toxikózy. - kapátko se základy a glukózou.

Kolik jsem četl konfu a v úvodní fázi viděl zprávy o toxémii, zajímalo by mě, proč nikdo nedoporučuje užívat tuto drogu. To opravdu pomáhá z nevolnosti, čistí krev a játra a je naprosto bezpečná. Kapky s Essentiale + glukózou jsou zvláště dobré. Pokud není možné provést kapání, pak proud do / v, jen velmi pomalu. Nebo tablety 1, 2 krát denně. Jsem již druhým těhotenstvím, které zachraňují. Určuje kvalifikovaného lékaře (nikoliv z LCD displeje).

Jako vždy, pro informaci - těhotnou glukózu ascarbinkink.

1) Někdo dostal injekce (glukóza + askorbová + KKB) intravenózně a B6 + B12 intramuskulárně). Mám termín 19 týdnů. A doktor, s odkazem na malý tlak 60/90 (100), (ačkoli jsem ho vždycky) + placenta se vyvíjí a potřebuje výživu + hemoglobin 97 předepisuje všechny tyto injekce jednoduchým způsobem. Předpokládám, že hemoglobin, mohu ho zvednout přirozeně, a pokud jde o tlak a placentu, pochybuji o těchto injekcích. 2) Slyšel jsem, že těhotné ženy nemohou ležet na zádech, protože

Zpětná vazba. VITAMINY z Finska 100% KVALITA!

Ptám se na toto téma, abych odešel ze zpětné vazby: NÁZEV JAK NAKUPOVAT. DĚKUJEME VÁM! Zveme vás k nákupu dobrých a účinných vitaminů z Finska. Všechny vitamíny jsou zakoupeny v centrální lékárně v Lappeenranta. Rozdíl mezi maloobchodem a velkoobchodem není velký, je to spíše záruka 100% přínosů pro zdraví. Samotná a celá rodina, včetně dětí, je již dlouho zachraňuje. V lékárnách v Moskvě nejsou. Všechna jména a podrobný popis lze zobrazit v mém fotoalbu. [link-1] Pokud se někdo chce dostat.

Poradit vitamíny (doplňky) s omega3? - poradit.

Poradit vitamíny (doplňky) s omega3?

Doplňky, které piji a jak žiji)

Opět vítám všechny. ) Dívky, rozhodla jsem se psát o tom, co piji a co používám. Od chvíle uplynulo a nejhorší se mi stalo: Všechny fotky jsou klikačné. Lecitin. To je sója, protože se přirozeně vyskytuje ve všech živočišných a rostlinných tkáních.) Zde se můžete dozvědět více o lecitinu (poke me). Dobře, po přečtení recenzí lahodného lecitinu, že se mnozí ztuhnou silou, prostě nebudou spolknout celý džbán)) A první věc, kdy se balíček dostal ke mně s touto touhou.

Nemůžete zhubnout? Podporujte játra!

Kde je spálen tuk.

Zimní prázdniny: Zdraví jater je v sázce!

Co může poškodit játra během svátku?

Možná to bude užitečné o Oenobiol - informace o vitamínů

1. Oenobiol Detoxový doplněk stravy pro osoby vystavené stresu, žijící v podmínkách zvýšeného znečištění životního prostředí, přejídání, protože tito lidé akumulují více toxinů, vyvolávají stálou únavu, ztrátu energie, zhoršování pokožky. Doplněk pomáhá "vyčistit" tělo zevnitř, aby se zvýšil celkový tón. Účinné látky: - extrakt z artičoku, kyselina askorbová, karoten, vitamin B1 a vitamín B2 obsažený v artičoky, inulin přispívají k normalizaci metabolismu v krvi.

Co víte o hepatitidě? O nemoci

. Jediná léčba je nyní považována za omezení. Hepatitida A je snadno tolerována a nepředstavuje další zdravotní riziko. Ale i přes vysoké procento výtěžku mají někteří dospělí pacienti závažný průběh onemocnění. U takových pacientů začíná hromadná smrt buněk jaterních tkání. Oblast jater, která prošla smrtí, již není obnovena. Pokud se pacient stále zotavuje (a úmrtnost na maligní hepatitidu dosahuje 70-80%), jizvy z mrtvého tkáně (cirhóza) zůstávají na játrech a játra přestávají plnit své funkce. Naštěstí u dětí neexistuje maligní forma hepatitidy typu A. Znepokojte tento formulář.

Cystická fibróza. Zdraví dětí až do roku

. Substituční enzymová léčba pankreatickými léčivy. Děti s cystickou fibrózou by měly užívat léky, jako je Freon nebo Pancytrate. Jejich zvláštnost spočívá v tom, že jsou mikrosférické, to jest to jsou želatinové kapsle naplněné stovkami potažených mikrosfér enzymu. Po uvolnění z kapsle, která se rozpouští během 1-2 minut v žaludku, jsou mikrokuličky rovnoměrně rozloženy po celém žaludku. To zajišťuje míchání enzymů se stravitelnými potravinami a obnovuje normální proces trávení. Drogy jsou užívány po celý život s každým jídlem. Každé dítě má svou vlastní dávku enzymů, které si individuálně vybírá odborník. Děti, úhledně a neustále, atd.
. Třídy by měly být denně, celoživotní, trvat 20 minut až 2 hodiny denně (v závislosti na stavu dítěte). Kinezioterapie by měla být zvládnuta okamžitě po diagnóze ve výši odpovídající věku dítěte. Specialisté ve všech střediscích cystické fibrózy, pediatři, vyučují kinezioterapii. Hepatoprotectors Jedná se o léky, které zředí žluči a zlepšují funkci jater. Takové léky jako Urosan, Ursofalk pomáhají játrech zbavit se tlusté žluči, zpomalit nebo zabránit vzniku cirhózy a žlučníku. Vitamínová terapie je nutná kvůli špatné absorpci vitamínů (zejména A, D, E a K), ztrátě stolice a zvýšené potřebě chronických zánětů v bronchopulmonary.

Poradenství diety. Zdravé jídlo

. Nedoporučuje se - sklo a kov. Zeleninové šťávy jsou odolnější než ovoce světlem a vzduchem. Jsou pomaleji oxidovány a skladovány (těsně uzavřené) v chladničce po dobu až 10 hodin. O vitaminu A zvláštní konverzace. Osoba samozřejmě může žít s malým množstvím. To však vede k poklesu imunity, onemocnění kůže, očí, plic, jater a kostní tkáně. Vyhněte se takovému kytici a zaplňte nedostatek vitamínu A pomůže salát z mrkve, sušených meruněk a listů pampelišky. Těžké dělostřelectvo Pokud je tu hodně tuku, můžete narušit produkci vitaminu B2 tělem. Pokud je mnoho sacharidů, nedostane se vitamin B1. Pokud je mnoho obilovin, budete potřebovat další dávku ve.

PARISITIVE život uvnitř nás. Onemocnění gastrointestinálního traktu.

. I když se to stane! Zvláště jestliže předtím, než se dostanete na pult, ryby neprošlo řádným zpracováním. Čím dřív, co ji chytila ​​vykuchaná a poslala do chladného stavu, je pravděpodobnější její infekce. Psi s větší pravděpodobností infikují své hostitele než kočky. Psi jsou opravdu nebezpečnější než kočky, protože mají zvyk snažit se ochutnat výkaly svých příbuzných na zubech. Jedna echinokokóza (je způsobena larvou, která tvoří obrovské kapsle v lidské játrech a plicích) stojí za něco! Domácí zvířata potřebují předcházet podávání léků čtyřikrát ročně. Červi jsou pouze u dětí. Příběh. Ale pokud jsou děti zničeny nedostatkem hygienických dovedností, potom se jejich maminky a tatíčky stávají rukojmími svých špatných stravovacích návyků a vášní pro cestování. Kontakt s infikovaným člověkem není bezpečný. Pravda mdas.

Upozornění: ledviny! Onemocnění ledvin a močového měchýře u dětí

. Ledvinová aktivita přispívá k udržení stálosti osmotického tlaku buněk, stabilitu acidobazické rovnováhy celého organismu. Kromě toho ledviny odstraňují škodlivé a toxické látky pocházející ze střeva do portální žíly (indol, fenol, skatol, arzen, sloučeniny rtuti atd.), Které jsou neutralizovány játry. Obličky jsou orgány, které odstraňují nejen zbytečné a škodlivé látky z těla, ale také se podílejí na tvorbě určitých látek (přírůstková funkce), jako je vitamin D3, biologicky aktivní látky, které se podílejí na regulaci krevního tlaku (renin-angiotenzin) a objemu cirkulující krve er
. Moč vytvořená v ledvinách v důsledku filtračních a reabsorpčních procesů proudí přes dva močovody do močového měchýře, kde se hromadí až do doby močení. Hlavou strukturní a funkční jednotkou ledvin je nefron (glomerulus, kapsle Shumlyansky-Bowman, klesající tubus, slučka Henle, vzestupný tubus, sběrný kanál) s jeho krevními cévami. U lidí v průměru jedna ledvina obsahuje asi jeden milión nefronů, každý o délce asi 3 cm, čímž vzniká obrovský povrch metabolismu. V posledních letech se dotýká rodičů a lékařů - počet dětí s vrozenými a dědičnými nemocemi se zvýšil.

Abdominální ultrazvuk: identifikujeme "problémy"

Kdy a proč potřebuji udělat ultrazvuk? Příprava na studium, postup.
. Slezina je orgán, který se přímo podílí na všech imunitních reakcích, takže reaguje tím, že zvyšuje svou velikost na virové onemocnění těla (intracelulární infekce, parazitární invaze). Kromě toho lze určit cysty (zejména echinokokové), abscesy a nádory. Vzhledem k povaze struktury (tenká kapsle, volná, houbovitá struktura) slezina nejčastěji trpí břicemi. Žaludek a dvanáctník jsou také vyšetřeny pomocí ultrazvuku. Po jídle projde do ústní dutiny a jícnu, vstupuje do žaludku a poté do dvanácterníku. V žaludku se smíchá, vystaví se kyselině chlorovodíkové a v pokožce duodena je vystavena.

Drogová otázka. Jak se má ošetřovat ošetřovatelka?

. Doporučuje se ukončit kojení až do úplného odstranění radioaktivního činidla. Při použití radioaktivních látek činí radioaktivita mléka od 3 dnů do 2 týdnů, v závislosti na přípravku. Zlaté soli (přípravky k léčbě revmatoidní artritidy). Způsobují významné změny v ledvinách, játrech, alergických reakcích. Přípravky z lithia (používají se k léčbě manických stavů). Příčina hypotonie svalů, porucha funkce srdce, ledviny. V některých gynekologických onemocněních se používají hormony androgeny. Snižují laktaci, způsobují virilizaci dívek (vývoj mužského typu), předčasný sexuální vývoj chlapců. Kontrast.

Vysvětlete mi o Viferonu, Kipferone! - Arbidol nebo Kipferon

Nedávno jsem si přečetl Viferon a onkologii jako možný důsledek jeho použití. Zavolal jsem rusmedservice, nenašel jsem mnoho + ve vyhledávači.. Má někdo infa více informativní? Sdílejte, holky! Po měsíčním onemocnění na Viferonu, po 2 týdnech, tempo znovu, závěry samozřejmě zralé, doktor prostě nechce volat, protože jeho prvním bodem bude Viferon / Kipferon, potřebujeme kolektivní mozky, takže co se děje s touto drogu. Jejím důsledkem je.

Objevily se otázky. - plné těhotenství břicha

Dívky, ale moje otázka se objevila po rozhovoru s mým manželem :) Pohlédl člověk se švem po operaci - jde rovně podél žaludku a pupek v oblouku jde kolem a opět rovně. Navrhoval jsem, aby se pupek v tomto případě mohl odstranit a šátek přesně ve středu, aby se dělal (esteticky už žaludek je zničený stejně), a manžel říká, že je nemožné, aby něco důležitého zůstalo tam od narození, a to je potřeba. A otázkou je - po řezání pupeční šňůry, co se stane s nádobami u dítěte? Jak zmizí? Kde.

Dieta bez lepku a kaseinu - strava bez lepku a kaseinu

Maminky, kteří se rozhodli pro výše uvedenou dietu, jen shromažďuji informace o stravě, řekněte mi, co přesně vaše děti jíst na snídani, oběd a večeři. Měli jsme kapsy, jogurty, sušenky a chléb, moje dcera to velmi milovala. Ale pokud se rozhodneme o stravě, budeme muset vyloučit všechno, než pak krmit dítě, které je již malé pro její věk? Byl bych vděčný za osobní zkušenost, stejně jako s odkazy, na kterých byste si mohli na toto téma přečíst.

Obnovte játra - jak vložit dítě do dvou let

Kdo ví, jaké léky dokážou obnovit játra, která po dva roky jenom dělala, že zpracovávala všechny druhy nootropik, stimulantů, diuretik. Teď máme přestávku a chceme, aby tělo fungovalo. Byli jsme předepsáni Essliver Forte a Ursosan, to jsou tobolky, které musí být pohlceny celé a skořápka se rozpustí v žaludku, ale dítě ve věku 2 let je nemůže dokázat spolknout, ale jsou hořké, aby mohly být vylita a podávány, a účinnost v tomto případě je sporná. Možná někdo ví.

Liv-52 a průjem: (((Liv 52 způsobuje průjem

Žádám petice pro naturalismus :)) Začali jsme užívat Liv-52 (obvykle absolvovali kurzy na Essentiale). A téměř druhý den Arthurka začal průjem a on byl urážlivý: (Je to normální reakce těla, zvykne si na novou drogu, nebo by měla být zrušena?

Co dáváme dětem. DMG - DMG jak to udělat

Dívky, takže jsme čekali na DMG a tady jsme to dostali. Objednal jsem spoustu DMG a TMG (KIRKMAN) najednou. Rozhodla jsem se předtím, než jsem se pokusila s dítětem: já jsem otevřel kapsli (DMG) a zkusil jsem to (nevypadal jsem, že budu v dalším světě). Nevím, co tam položili (pocit hoření kyselinou jazyka, hltanu, jícnu, začal se udusit). Je to jen noční můra. Teď je to 12 hodin, strašná bolest v žaludku. Abych nemyslel na individuální reakci, moji matka také zkusila DMG, ale nedýchala, ale spálila.

Děti Essentiale - Děti Essentiale 1 rok dávkování

Mommies! Pomozte určit, jak a dávat moje dítě Essentiale. Má 10,5 měsíců. Dávám depakin-sirup. Játra jsou zvětšená a šedý jazyk. Dostal Liv 52, ale malý smysl. Společnost Essentiale prodávala v prodeji ampulky, tablety a kapsle. Nemůžu nic udělat od místních lékařů, takže se musím sama léčit. : ((


Následující Článek

Oimbire.ru

Více Články O Játra

Cholestáza

Kuřecí prsa pilaf

Každá paní má každý svůj vlastní pilaf se zvláštními tradicemi a tajemstvím. Cereální část mého pilafu je rýže, masovou složkou misky je kuřecí prsa.Odeberte žárovky. Cibule nakrájíme jemně.